Misstanke om hjärtsjukdom hos nyfödda: orsaker och behandling av sjukdomen

Medfödd hjärtsjukdom hos nyfödda - bildning av anatomiska defekter av olika slag i hjärtat. Vanligtvis börjar sådana patologier utvecklas under prenatalperioden. Hos nyfödda skiljer kliniker cirka 20 typer av olika defekter.

För enkelhets skull delades alla in i tre grupper:

 • medfödda hjärtfel hos barn av den "vita typen". Denna grupp inkluderar defekter, till följd av bildningen av vilken det finns ett återflöde av blod från arteriellt blodflöde till venös. Dessa inkluderar defekter i aorta, öppen ductus arteriosus, defekt i interventrikulär och mellanlands septum;
 • UPU "blå typ". Ett karakteristiskt symptom på patologierna i denna grupp är ihållande cyanos. Det fortskrider på grund av injektion av venöst blod i den arteriella blodomloppet. Sådana födelsedefekter inkluderar tetralogi av Fallot, transponering av de stora blodkärlen, atras atresia, lungartär och venös mun (höger);
 • CHD, där en hinder observeras i vägen för normalt blodflöde, men detta är inte förknippat med en arteriovenös shunt. Detta inkluderar stenos, coarctation, hjärta ektopi, hypertrofi av elementen i hjärtat, etc..

Orsak

Hjärtsjukdom hos nyfödda kan utvecklas på grund av:

 • olika mutationer på gennivå;
 • ogynnsam miljösituation i området där den gravida kvinnan bor;
 • en kvinna med en historia av abort, missfall eller dödfödda;
 • användningen av vissa grupper av läkemedel under uppfödningen av ett barn. Av särskild fara för fostret är antibiotika, antivirala och andra läkemedel med en stark effekt;
 • ärftlig predisposition. Risken för att ett barn kommer att utveckla hjärtsjukdomar ökar många gånger om den gravida kvinnan har nära släktingar med samma patologi;
 • sjukdomar av en smittsam karaktär som en kvinna lidit under förlossningen av ett barn. Speciellt farligt är cytomegali, röda hundar, herpes. Speciellt ökar risken om dessa patologier drabbar kvinnan i de tidiga stadierna av graviditeten. Faktum är att det är just nu som alla organ bildas;
 • gravid ålder. Forskare har märkt en sådan tendens att ju äldre kvinnan är, desto högre är sannolikheten för att hon får ett barn med hjärtfel. Nu inkluderar riskgruppen kvinnor som har passerat 35-åriga gränsen;
 • stark röntgensträning;
 • dricka en kvinna under barn som bär stora doser alkoholhaltiga drycker. Nyligen är det just denna anledning som har kommit fram i utvecklingen av hjärtfel. Alkohol påverkar inte bara mammans kropp utan också hennes ofödda barns kropp.

symtomatologi

Symtom som indikerar hjärtfel hos nyfödda beror direkt på typen av defekt, liksom på svårighetsgraden av den patologiska processen. Små defekter visar sig inte på något sätt, vilket i hög grad komplicerar deras snabba diagnos. Men det är värt att notera att även allvarliga former av avvikelser kan vara helt asymptomatiska, vilket ofta orsakar en nyföddas död under de första dagarna av hans liv. Det är möjligt att rädda ett barns liv med allvarliga defekter som förhindrar hjärtat från att fungera normalt genom operation. Konservativ terapi är inte ifrågasatt.

De viktigaste tecknen som kan indikera förekomsten av avvikelser i barnets hjärt-kärlsystem:

 • ökade andningsrörelser per minut;
 • bildandet av ödem (särskilt på benen);
 • svaghet;
 • letargi;
 • barnet suger svagt bröstet och kan till och med helt vägra det;
 • svår takykardi;
 • ofta spottande;
 • cyanos. Det är särskilt uttalat på lemmarna och i området av den nasolabiala triangeln;
 • hjärta mumlar. De kan endast identifieras av en kvalificerad läkare under auskultation.

Degrees

Graden av sjukdomen bestäms beroende på svårighetsgraden av symtomen. Totalt skiljer deras kliniker 4:

1 grad - barnets tillstånd är relativt stabilt. Hjärtaktivitet ligger inom normala gränser. Vanligtvis krävs ingen specifik behandling vid denna grad;

2 grad - symptomen ökar gradvis. Det finns problem med att mata barnet, och andningsfunktionen är också nedsatt;

Grad 3 - kliniken kompletteras av neurologiska manifestationer, eftersom hjärnan inte tillförs tillräckligt med blod;

4 graders terminal. När det gäller progression har patienten hämning av andnings- och hjärtaktivitet. Vanligtvis är det dödligt..

Diagnostik

Idag är den mest informativa metoden, som gör det möjligt att upptäcka förekomsten av avvikelser i hjärtans struktur, ECHO-kardiografi. Denna metod ger läkaren möjlighet att bedöma tillståndet för alla element i hjärtkamrarna, partitionerna, ventilerna, hålen. Läkare använder också ofta dopplerografi. Metoden gör det möjligt att få information om blodflödesspänning, dess turbulens.

Ytterligare diagnostiska metoder:

Terapeutiska åtgärder

Med hjärtfel är den enda korrekta behandlingen kirurgi. Medicinering kan bara dämpa svårighetsgraden av symtom. Nu tar man hand om två typer: öppen och minimalt invasiv.

Minimalt invasiv kirurgi är mer lämpad för att eliminera avvikelser i septum mellan förmaken och ventriklarna. Röntgen endovaskulär metod gör det möjligt för kirurgen att installera en ockludering som kommer att stänga defekten.

En öppen operativ intervention utförs vid detektering av allvarliga kombinerade defekter. Under operationen utförs en öppning av bröstbenet. Således har läkaren direkt tillgång till patientens hjärta. Dessa ingrepp, även om de är traumatiska, är mycket effektiva..

Orsaker till medfödda hjärtsjukdomar hos barn: Nya studier

Innehåll

I vårt land födas varje år cirka 10 tusen barn med medfödda hjärtfel som behöver operation. Av dessa har mer än hälften kritiska defekter som måste behandlas snabbt under de första tio dagarna, även under den nyfödda perioden, för att rädda barns liv. Varför uppstår hjärtfel hos barn? Låt oss prata om detta i vår artikel..

UPU: så olika statistik

Enligt olika källor varierar frekvensen av medfödda hjärtfel (CHD) tillräckligt stort och sträcker sig från cirka 4 till 50 fall per 1000 levande födda. Varför en sådan skillnad?

Faktum är att det inte finns några tydliga kriterier för vad man ska betrakta som CHD och vilka små avvikelser i hjärtutveckling som inte bör inkluderas i denna statistik. Ändå födas mer än 1,5 miljoner barn med olika avvikelser i hjärtans struktur varje år.

Om vi ​​bara tar hänsyn till allvarliga och måttliga fall (defekter som nödvändigtvis kräver behandling), är deras frekvens 6 per 1000 barn (enligt USA). Tja, om du räknar också patienter som har en bicuspid aortaventil, såväl som de som har punktmuskulära defekter i interventrikulärt septum (som inte påverkar liv och överväxt på egen hand), kommer detta antal att öka ibland och uppgå till 75 per 1000 levande födelser.

Vad är medfödd hjärtsjukdom??

Termen låter väldigt skrämmande för föräldrar, men diagnosen medfödd hjärtsjukdom betyder inte att barnet är dödligt.

Vices är olika. Denna diagnos ställs till barnet om han har några anatomiska defekter (utvecklingsavvikelser) i själva hjärtat och / eller de viktigaste (stora) kärlen som har utvecklats i utero. Cirka en fjärdedel av patienter med medfödda hjärtfel kräver kirurgi under det första leveåret.

Ibland kan patologi upptäckas under de första dagarna eller månaderna i livet, eftersom motsvarande symtom på andnings- och hjärtsvikt indikerar detta.

I vissa fall upptäcks asymptomatisk hjärtsjukdom av en slump under en rutinmässig ultraljudundersökning.

De allvarligaste missbildningarna kan ofta upptäckas redan före ett födelse av ett barn under ultraljudscreening. Undvik inte fetalt ultraljud under graviditeten!

Statistiken säger att antalet barn med hjärtfel varje år ökar. Varför händer det? Finns det verkligen en typisk provokationsfaktor, på grund av vilken fler sjuka barn började födas? Nej, orsaken är annorlunda.

För det första har diagnosen hjärtabnormaliteter förbättrats. Många hjärtfel började upptäckas mycket tidigt på grund av massiv ultraljudscreening under de första månaderna av livet. Tidigare rymde vissa patienter statistiker, eftersom ingen visste om förekomsten av deras asymptomatiska missbildningar..

För det andra växer hjärtkirurgens skicklighet och barn med allvarliga hjärtfel har blivit mer benägna att överleva efter hjärtoperationer, stora fartyg.

Vad orsakar medfödda hjärtfel??

Det är omöjligt att säga entydigt varför ett barns hjärta började utvecklas i utero med vissa avvikelser, men forskare kunde identifiera olika riskfaktorer för CHD. Här är de viktigaste.

 • En defekt kan vara förknippad med en kromosomavvikelse

Mellan 1994 och 2005 I USA genomfördes en storskalig studie där förhållandet mellan CHD och kromosomavvikelser studerades. Studien inkluderade både levande och fortfarande födda barn. Det visade sig att 12% av barn som föddes med hjärtfel hade kromosomavvikelser. De vanligaste genetiska störningarna i de undersökta barnen var Down, Edwards, Patau syndrom, förlängning av den långa armen på kromosom 21.

Hos hälften av barn med Downs syndrom hittas olika hjärtfel. Bland dem är atrioventrikulär kanal, septalfel, öppen ductus arteriosus, Fallot tetrad vanligare..

 • Folinsyrabrist (vitamin B9)

Vi är vana att säga att en brist på folsyra kan påverka bildningen av nervröret i fostret. Men resultaten från nyligen genomförda studier tyder på att inte bara missbildningar i nervsystemet kan uppstå på grund av brist på vitamin B9, utan hjärtfel också.

Genom att ta folsyra i första trimestern, tvärtom, minskar risken för bildning av CHD med nästan en tredjedel!

Detta gäller särskilt för en interventrikulär septaldefekt (DMS) och avvikelser i utvecklingen av de stora fartygen.

 • Olika sjukdomar hos en gravid kvinna

Inte många vuxna kan skryta med perfekt hälsa. Icke desto mindre skiljer sig sådana sjukdomar hos gravida kvinnor i vilka bildandet av missbildningar i fostret är oftast.

Speciellt farliga är okorrigerad fenylketonuri (6 gånger risken för CHD), diabetes mellitus av vilken typ som helst (om hyperglykemi var under de första 7 veckorna av graviditeten), alla infektionssjukdomar med feber i första trimestern av graviditeten (risken för CHD är 2-3 gånger högre), fetma epilepsi.

 • Vissa mediciner

De teratogena effekterna av talidomid (lugnande medel och läkemedel mot cancer), retinoider (vitamin A-derivat), vissa hormonella läkemedel, vissa antikonvulsiva medel, vissa barbiturater, angiotensinomvandlande enzym, flukonazol, sulfanilamider, sulfasalazin, metotrexat, metronidazol och andra läkemedel har bevisats..

 • Alkohol, droger, rökning

Det bevisas att allvarliga hjärtfel kan uppstå hos barn om deras mödrar tar alkohol under graviditeten. Men för närvarande finns det ingen "säker" dos av alkohol.

Risken för bildning av CHD i fostrar vars mödrar använder droger under graviditeten (kokain, marijuana).

Rökningens negativa påverkan i första trimestern på bildandet av fosterhjärtat har bevisats i upprepade studier..

 • Miljöfaktorer

Den negativa effekten på bildandet av hjärtstrukturer med påverkan på modern i första trimestern av bekämpningsmedel (anställning av en kvinna i jordbruk, på en personlig tomt), organiska lösningsmedel (färgämnen) bevisas. Det finns förslag om de negativa effekterna av joniserande strålning.

 • Effekterna av sociodemografiska indikatorer

Det bevisas att risken för att få ett barn med hjärtsjukdom ökar efter 35 år hos mamman och 45 år hos fadern. En belastad obstetrisk historia (missfall, en historia av för tidigt födelse) har en negativ effekt.

Risken fördubblas om modern upplevde allvarlig stress i första trimestern (skilsmässa, en nära älskad död, förlust av arbete etc.).

I förhållande till vissa hjärtfel noteras effekten av belastad ärftlighet. Så om mamman hade en defekt i mellanvägsseptum vid födseln, är barnet 3 gånger mer benäget att bilda samma fel. Utvecklingen av vissa CHD påverkas negativt av nära besläktade äktenskap, vilket inte är ovanligt i vissa populationer..

Det har visat sig att barn från flera graviditeter har en högre risk för hjärtfel (63%), särskilt öppen ductus arteriosus och aortakarctation.

 • Preeklampsi: forskning pågår

Hittills har en hypotes framförts att en komplikation av graviditet som kallas preeklampsi kan påverka förekomsten av CHD. Det inträffar på grund av störningar i moderkakan i blodkärlen och manifesteras av en ökning av blodtrycket, ödem, uppträdandet av protein i urinen, huvudvärk.

Vissa forskare påpekar att kvinnor med preeklampsi är mer benägna att få barn med hjärtfel. Men det finns motståndare till denna teori, eftersom avvikelser i hjärtutvecklingen utvecklas under de första veckorna av graviditeten, och preeklampsi diagnostiseras efter 20 veckor, det vill säga när hjärtat inträffar, är hjärtat redan fullständigt format. Emellertid pågår forskning om denna teori. Kanske kommer forskare att kunna hitta en gemensam utlösande faktor som påverkar både läggningen av hjärtstrukturer och bildandet av placentalkärl.

Medfödda hjärnavvikelser hos barn har en ledande position i prevalens jämfört med andra missbildningar. Många riskfaktorer kan hanteras för att minska risken för hjärnavvikelser hos det ofödda barnet. Men det är omöjligt att förutspå i förväg om ett barn kommer att föds friskt eller inte..

Lyckligtvis kan många allvarliga hjärtafel misstänkas antennalt genom ultraljud för att lösa problem med förlängning av graviditeten, valet av ett modersjukhus för leverans. Neonatal hjärtkirurgi utvecklas snabbt. Framstegen har kommit till den punkt där fler och fler barn började överleva med allvarliga hjärtfel, och deras livskvalitet förbättras också.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom hos barn, symtom och behandlingsmetoder

Enligt statistik har 1% av de nyfödda i världen medfödd hjärtsjukdom. Det dåliga är att det är sällsynt att identifiera faktorer som utlöser utvecklingen av patologi under graviditeten, bara i 10% av alla fall. På grund av tidig diagnos och moderna kirurgiska behandlingsmetoder kan barn som är födda med patologier övervinna döden och leva vidare utan konsekvenser, hålla med andra.

Hjärtsjukdom hos barn

Hjärtsjukdom hos barn är en deformation av den anatomiska strukturen i hjärtat och blodkärlen som avgår från det. På grund av detta finns det en kränkning av hemodynamiken, vilket påverkar barnets utveckling och hälsa. Alla typer av sådan patologi är indelade i två grupper:

Medfödda patologier, som är indelade i två typer, är karakteristiska för nyfödda barn:

 1. "Blått" när blod från venerna kommer in i artärerna och barnets hud blir en karakteristisk blåaktig nyans. Denna grupp av CHD anses vara den farligaste, eftersom alla organ i barn och vävnader inte får den nödvändiga mängden syre på grund av blandning av arteriellt och venöst blod.
 2. "Vit", där blod släpps ut i rätt hjärta. Sådana defekter tolereras mycket lättare av barn, men hjärtsvikt utvecklas med åldern, lungproblem är möjliga..

Detta är det viktigaste som du behöver veta om tecken på hjärtsjukdom hos barn, dessutom bör föräldrar veta inte bara klassificeringen, utan också orsakerna till deras utseende.

Orsaker till sjukdomen

Medfödda missbildningar utvecklas i livmodern, detta händer under bildandet av hjärta och kärlsystemet hos fostret, i första trimestern av graviditeten. Om skadliga faktorer verkar på moderns kropp under de första två månaderna av graviditeten, ökar risken för medfödd missbildning hos fostret avsevärt. Det är värt att lyfta fram de stunder som ökar risken för hjärtsjukdom:

 1. alkoholkonsumtion,
 2. rökning,
 3. drog användning,
 4. strålning,
 5. tar mediciner (antibiotika, aspirin och andra),
 6. röda hund.

Förutom sådana orsaker spelar en ärftlig predisposition en speciell roll..

Vissa gener kan muteras, till följd av vilken proteinsyntesen störs, på grund av vilken hjärtpartitioner bildas.

Viktig! Hjärtfel är karakteristiskt för barn födda med kromosomavvikelser: Downs syndrom, Patau och andra.

Diagnos under de första åren av livet

Om specialisten har erfarenhet, kommer han att kunna identifiera problemet i graviditetsstadiet, i livmodern. För detta används ultraljuddiagnostik. Läkare råder ständigt förväntade mödrar att genomgå en rutinmässig ultraljudssökning i tid för att identifiera förekomsten av medfödda hjärtfel.

Efter att det var möjligt att diagnostisera CHD får en kvinna vissa villkor: du kan föda, men då får barnet en hjärtfel, och det är inte känt hur problemet kommer att manifestera sig i framtiden, eller att vägra att föda. I det fall mamman accepterar att fostra barnet, bör födelseförfarandet genomföras så att barnet omedelbart får medicinsk vård. Efter födseln skickas alla barn med blå medfödda hjärtfel till intensivvård för operation.

I vissa fall kan symtomen på patologi inte upptäckas i livmodern, i det här fallet föds barnet, visuellt är allt bra med honom och han är helt frisk, men problemet verkar när det utvecklas, vanligtvis upp till ett år.

För att inte missa patologin, för att utesluta dess utveckling, för att förhindra komplikationer, måste varje barn efter födseln undersökas noggrant. Det första symptom på sjukdomen är ett brus i hjärtområdet, som upptäcks genom lyssnande. Om ett sådant symptom finns, går barnet till en speciell klinik för en djup diagnos.

Det är inte alltid möjligt att upptäcka symtomen på medfödda hjärtfel hos barn under den första dagen av livet, vilket innebär att varje förälder måste veta hur man bestämmer CHD, i tvivel, visa barnet till läkaren:

 1. Hudfärg, beroende på sjukdomstyp, kan vara blå eller blek. Tydligt synlig missfärgning nära munnen, armarna och klackarna.
 2. Dålig kroppsmassaökning.
 3. Konstant slöhet och paus under utfodring.
 4. Hjärtklappning, normen är 150-160 slag.
 5. I vissa fall kan alla beskrivna symptom noteras före 1 års ålder, men problemet med ungdomar utesluts inte.

Diagnos av defekter efter ett år

Om symptom inte uppträder under de första åren av livet, finns det vissa tecken som du behöver känna till och överväga:

 1. Fysisk utveckling kan bromsa, barnet kommer att hålla sig bakom sina kamrater i tillväxt.
 2. Under ansträngning börjar andnöd.
 3. Barnet kan klaga på ofta och ihållande huvudvärk eller yrsel..
 4. Besvämning är inte uteslutet.
 5. Barnet är ständigt sjukt av SARS, vilket ofta leder till komplikationer.

Föräldrar måste regelbundet ta sitt barn till barnläkare för att övervaka deras utveckling och hälsostatus. Endast en läkare kan känna igen ljud och märka symtom som inte är synliga för föräldrar. En barnläkare bör besökas en gång i månaden om barnet är under ett år och äldre än en gång om året..

Om det finns personer med CHD i familjen, gick inte en kvinnas graviditet bra, men med komplikationer, svår toxikos eller negativa faktorer är det bättre att undersöka barnet omedelbart efter födseln med ekokardiografi, även i fall där det inte finns några speciella symtom.

Behandling

Många föräldrar är intresserade av att behandla patologi, men det finns inget definitivt svar, eftersom varje fall är individuellt. Vissa barn kommer bara att dra nytta av en operation som bör utföras omedelbart efter födseln, och det andra kan kräva kirurgiskt ingrepp vid en äldre ålder. Operationen utförs inte alltid, ibland begränsad till konservativa metoder.

Patologi görs utan kirurgisk korrigering om barn normalt tolererar CHD. Detta händer i sådana fall:

 1. Det finns mindre fel i partitionerna.
 2. Arteriell kanal öppen.
 3. Mindre deformation av hjärtventilerna.

De beskrivna problemen kännetecknas av en gynnsam prognos, men barnet bör regelbundet besöka en kardiolog.

Det är mycket mer problematiskt när ett barn utvecklar en "blå" defekt. Den här typen är inte bara svårare att behandla utan också farligare. Det svåraste är:

 1. Transposition när aorta och lungartär byter plats.
 2. LA och aorta avgång från ventrikeln.
 3. Tetradou Fallot, detta är en kombinerad defekt, som omedelbart innehåller 4 problem förknippade med utvecklingen av hjärtat och blodkärlen.
 4. Allvarliga ventilfel.
 5. Hypoplasia av hjärtans delar.

Särskilt farligt är en defekt med en underutveckling av vänster hjärta. Denna patologi finns ofta hos premature barn, prognosen är ogynnsam. En annan komplex defekt är lungatresi. Med det ökar hjärtsvikt snabbt. Patologi kan korrigeras operativt, men framgång beror på hastigheten på medicinsk vård.

Intrauterin diagnostik gör det möjligt för läkare att identifiera ett problem mycket tidigare. I det här fallet, om en kvinna beslutar att föda, kommer läkarna att vara redo för omedelbar operation så att barnet efter att ha kompenserat för patologin kan leva som alla barn.

Förebyggande

Vad som är CHD och hur man hanterar det är redan klart, men det är värt att veta några fler regler som måste följas under behandlingen av sjukdomen:

 1. Rätt diet för barnet, som bör balanseras, med ett högt innehåll av kalcium, magnesium, kalium i rätter och produkter. Det rekommenderas att ge barn havregryn, korn, bovete, äpplen, katrinplommon. Dieten bör inte innehålla saltade, inlagda och konserverade livsmedel.
 2. För att kompensera för hälsoproblem rekommenderas det att äta bråk, ofta men i små portioner..
 3. Det är viktigt att observera regimens dag, gå i säng i tid, så att kroppen kan slappna av och hjärtat inte var så tungt belastat.
 4. Barnet måste skyddas så mycket som möjligt från överexcitation och stressiga situationer för att utesluta laster.
 5. Gå ständigt, helst på platser med god ekologi.

Hjärtsjukdomar kan i de flesta fall korrigeras framgångsrikt. Det viktigaste är att konsultera en läkare i tid och ge barnet snabb hjälp. Inget folkhjälp hjälper till med en sådan patologi, endast specialister kan identifiera problemet och förskriva behandling.

Hjärtsjukdom hos ett barn: symtom

Varje barnsjukdom orsakar ångest hos föräldrarna och när det gäller hjärtsjukdomar låter en sådan diagnos som en dödsdom. Hur farligt är en hjärtfel hos ett barn, vilka är symtomen på en sjukdom i huvudorganet i människokroppen, finns det en chans för återhämtning - läs allt om detta och mycket mer i materialen i denna artikel.

Vad är hjärtsjukdomar?

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet hos barn har nästan första plats bland alla barnsjukdomar i samband med nedsatt utveckling. En av dem är hjärtsjukdomar.

Medicin känner till många olika hjärtsjukdomar, men diagnosen "hjärtsjukdom" kombinerar en grupp fysiologiska störningar.

Eventuella skador på hjärtklaffarna av organisk natur hänför sig till hjärtfel. Med denna patologi kan blod normalt inte transporteras genom kärlen eller inuti själva hjärtat. Beroende på graden av kränkning varierar tiden under vilken organet själv slutligen misslyckas och upphör att fungera.

Dessutom kan orsaken till utvecklingen av patologi vara:

 • brott mot strukturen på väggarna i hjärtat;
 • kränkning av hjärtpartitionernas struktur;
 • brott mot strukturen för stora fartyg.

På grund av de karakteristiska symtomen för denna grupp av sjukdomar är det inte bara möjligt att differentiera typen av hjärtsjukdomar, utan också bestämma utvecklingsstadiet. Samtidigt är det värt att notera att medfödda patologier skiljer sig i mer uttalade symtom, vilket är omöjligt att inte märka direkt vid födseln, och förvärvade sjukdomar, tvärtom, har mer magra tecken.

Typer av hjärtfel

Typer av hjärtpatologier kännetecknas av deras mångfald, men de är alla indelade i två typer av blått och vitt.

Den blå typen kännetecknas av uttalad cyanos av vävnader (cyanos), medan vit kännetecknas av blekhet i huden på grund av venöst blod som kommer in i den stora blodcirkulationen. Den farligaste är den blå defekten, för med kroppen är bristen på syre.

Hjärtfel uppdelas i medfödda och förvärvade.

Medfödda hjärtfel bildas i fostret långt före födelsen, under dess intrauterin utveckling. Orsaken till utvecklingsstörningar kan vara:

 • genetisk predisposition;
 • genmutationer;
 • hormonella störningar hos fostrets föräldrar;
 • ta olagliga droger;
 • modersjukdomar under graviditet;
 • dålig ekologi.

Förvärvade hjärtfel bildas hos barn och vuxna i alla åldrar. Olika sjukdomar, såsom hypertoni, reumatism, kardioskleros och många andra, kan tjäna som orsaken till sådana störningar..

"Blåa" laster och deras symptom

Följande sjukdomar klassificeras som ”blå” hjärtfel..

  Mitral ventilinsufficiens. Denna typ av avvikelse har tre underarter (relativa fel, organiskt fel, funktionellt fel). Anledningen till utvecklingen av en sådan patologi är den anatomiska störningen i bicuspidventilen.
  Symtom på defekten kännetecknas av ett barns utseende:

 • akrocyanos, cyanos i läppar och kinder;
 • andnöd, takykardi;
 • skakning av bröstbenet;
 • förstorad lever;
 • svullnad av vener i halsen.
 • Fallots sjukdom - inkluderar fyra patologier: lungartärstenos, höger ventrikulär hypertrofi, interventrikulär septal defekt och aortaxtension.
  Under fosterets utvecklingsperiod har denna patologi inte någon negativ effekt på det, barn föds vanligtvis i tid, med normal vikt och andra fysiologiska parametrar. Men efter barnets födelse börjar sjukdomen manifestera sig med följande symtom:

  • vävnadscyanos med gråt;
  • vävnadscyanos i vila (från 2-3 månaders livstid);
  • attacker av andnöd;
  • gråaktig hudfärg;
  • baby ångest;
  • kramper, förlust av medvetande.

  För äldre barn kan ett tecken på patologi vara en försening i mental utveckling, bröstsmärta efter träning eller ätande, för att lindra tillståndet, försöker barnet pressa i en klump, dra knäna till hakan.

 • Atresia i lungartären - kännetecknad av frånvaron av ett lumen - är frånvaron av en öppning eller lumen vid nivån för ventilerna i lungartären. Kärnan i sjukdomen är avsaknaden av kommunikation mellan höger atrium och ventrikeln, för att kompensera för vilket blodet tvingas in i lungans förbikopplingar (alternerande öppning i mellanvägsseptum). Ventrikeln faller nästan ut ur blodcirkulationen.
  Symtom inkluderar vävnadscyanos (initialt partiell, paroxysmal, sedan uttalad konstant). Tyvärr, i avsaknad av snabb kirurgisk behandling, överlever barn inte med en liknande patologi.
 • Transposition av de stora fartygen - anses vara den allvarligaste patologin av denna typ. Det kännetecknas av en mängd olika avvikelser i den anatomiska strukturen och tidig hjärtsvikt. Detta är en defekt där kommunikationen mellan de små och stora blodcirklerna bryts. En sådan fel är oförenlig med livet, eftersom lungartären och aorta verkar förändra deras funktioner, vilket är oacceptabelt för att kroppen fungerar korrekt. I sin rena form är en sådan patologi mycket sällsynt..

  Kanske förekomsten av barn med en sådan patologi, men bara om de har ett öppet ovalt fönster, d.v.s. närvaron av en defekt i förmaks- och interventrikulär septa, eller med en öppen ductus arteriosus. När man diagnostiserar patologi även under fostrets utveckling och brådskande operation omedelbart efter födseln är ett gynnsamt resultat möjligt.

  • utvecklingsförsening;
  • cirkulationsstörningar;
  • cyanos;
  • dyspné;
  • hjärta mumlar.

  Sådana barn kräver kirurgisk behandling, annars överlever bara en fjärdedel av dessa barn.

  • ökande cyanos av vävnader;
  • patologiska hjärta mumlar ökar med tiden;
  • svullnad, andnöd;
  • takykardi.
 • "Vita" defekter och deras symtom

  Denna grupp hjärtfel inkluderar patologier där venöst blod inte kommer in i den stora cirkeln av blodcirkulation, eller blodet, enligt defekten i organet, flyter från vänster sida av hjärtat till höger.
  Följande överträdelser klassificeras som ”vita” defekter..

   Ventrikelseptumdefekt. Med denna patologi saknar barnet mellan höger och vänster kammare helt eller delvis ett septum. Berikat med syre flödar arteriellt blod från vänster kammare till höger, där det blandas med venöst blod. Som ett resultat finns det en överförlängning av blodkärlen i lungorna, och själva lungan sväller på grund av den överdrivna tillströmningen av blod till den. Hjärta, som tvingas arbeta med överdriven belastning, hypertrofier (ökar i storlek), hjärtsvikt utvecklas.
   Symtom på patologin beror på storleken på defekten. Vid mindre kränkningar kanske denna typ av fel inte kommer att manifestera sig under en lång tid, och i vissa fall, med tillväxten av barnet och tillväxten av muskler i hjärtans septum, kan det stänga helt på egen hand. I det här fallet kan det endast erkännas genom ultraljud eller genom auskultation av hjärtat (med ett fonendoskop). I det första fallet kommer ultraljud att visa förändringar i blodflödet, i det andra - brus hörs.

  Med defekter av medelstor storlek kan symtom på patologi börja dyka upp redan från slutet av den första månaden i ett barns liv och ha en progressiv dynamik.

  • svag cyanos i nasolabial triangeln, om barnet gråter, skriker, är i ett upphetsat tillstånd;
  • utvecklingsstörd;
  • barnet går inte bra i vikt;
  • har ett blekt utseende, blek hud.

  På röntgenbilder visualiseras en ökning av hjärtans högra sida, tecken på en överbelastning av de högra delarna av organet avslöjas vid ultraljud och EKG. Konsekvenserna av defekten är ihållande lunginflammation, arytmi och reumatism.

  Den öppna arteriella kanalen blir orsaken till utvecklingen av lågt tryck hos barnet, en minskning av blodtillförsel till kroppens organ och system, eftersom blod passerar en stor cirkel.
  Vid en mindre defekt har inte defekten uttalade symtom, oftast blir det känt endast med en mer fullständig studie av samtidiga sjukdomar. Sådana barn drabbas oftare av förkylningar, och med auskultation noteras en hjärta.
  Med stora kanalstorlekar lider barn ofta av förkylningar och sjukdomar i övre och nedre luftvägarna, blir snabbt trötta, släpar efter sina kamrater i mental utveckling, har andnöd och blek hud. Vid undersökning finns det ett lågt lägre tryck, asymmetri av puls, brus i hjärtområdet. Lungstenose. En liknande utvecklingsanomali är att vid blodflödet från höger ventrikel till lungcirkulationen bildas en viss barriär i form av en förträngning av lungartären. Dessutom kan avgränsningen lokaliseras på platsen för ventilen och framför den och bakom den. Som ett resultat stagnerar blod i ventrikeln, och det går till en mindre cirkel i en mindre volym. Ventrikeln är hypertroferad, förlorar förmågan att rytmiska sammandragningar, hjärtsvikt uppstår.
  Tecken på missbildning beror på storleken på öppningen i lungartären. Med en lätt förträngning finns det ett brus i hjärtat när man lyssnar med ett fonendoskop, med en starkare förträngning:

  • dyspné;
  • snabb utmattbarhet;
  • hjärtsmärta (med ansträngning);
  • minskning av blodtrycket;
  • utsprång av hjärtans bröstområde.

  Vävnadscyanos observeras inte..

  • blekhet i huden, ibland uppträder plötsligt;
  • dyspné;
  • ökad hjärtrytm;
  • uttalat brus i hjärtat;
  • bröstsmärta
  • astmaattacker;
  • vid fysisk ansträngning - besvimning.
 • Coarctation av aorta. Denna typ av patologi åtföljs ofta av andra störningar och består i en medfödd avvikelse från aortastammen.
  Symtomen liknar tecken på aortastenos och beror också på svårighetsgraden av defekten. Denna anomali är svårast hos spädbarn: de har svår andnöd, äter dåligt på grund av svårighet att suga.
 • Hjärtfel där hemodynamiken inte störs

  Hjärtfel, där hemodynamiken inte störs, bildas oftast långt innan barnet föddes, under den andra veckan av perinatal utveckling. Orsakerna till medicinens utveckling av denna patologi är inte helt förstås. Det finns ett antagande om att det utvecklas på grund av dålig ärftlighet, genmutationer, att ta olagliga droger med teratogena effekter.

  Hjärtfel i denna grupp kännetecknas av en kränkning av hjärtat, vilket är den främsta orsaken till född barn dödlighet.

  I stället för en slutsats

  Varje förändring i hudens färg, nasolabial triangel, fingrar och tår, fötter och handflator bör orsaka föräldrar. Dessa är de första tecknen på att ditt barns hjärta är i nödsituation. Om svullnad andnöd, bröstsmärta läggs till dessa tecken, det finns ingen tid för försening. Andelen barndödlighet till följd av hjärtdysfunktion ökar varje år.

  Om du märker något av ovanstående tecken hos ditt barn, bör du spela det säkert och kontakta din barnläkare för en remiss till en pediatrisk kardiolog eller hjärtrumatolog.

  Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit