Orsaker till hypoproteinemia - lågt protein i blodet

Total protein- eller proteinnivå i blodet är en av de viktigaste indikatorerna för rutinmässig biokemisk analys. För en läkare orsakar alltid en situation där det totala proteinet i blodet sänks, eftersom människokroppen är en proteinstruktur. Friedrich Engels citerade också sin klumpiga term för att definiera livet som ett "sätt att existera proteinkroppar", men för vår planet är detta rätt slutsats.

Men vår uppgift är att bestämma i vilka mängder vi kan prata om en brist på protein i kroppen, vilka är orsakerna till lågt totalt protein i blodet och hur tecken på en brist på protein i kroppen manifesteras. I slutet av artikeln kommer några tips att ges om hur man ökar proteinet i blodet, i fallet, naturligtvis, om detta görs helt enkelt och det inte finns några som hindrar allvarliga sjukdomar. Men först en liten påminnelse om vad proteiner är till för och vad de är. Detta kommer att hjälpa till att förstå ytterligare material..

Lite om ekorrar

Det är känt att metabolism är energi och plast. Plastmetabolism består av utbyte av proteiner, fetter, kolhydrater. Proteiner är de viktigaste strukturella elementen i kroppen, och den totala mängden protein i serum visar snabbast läkaren och proteinets metabolism..

Om du tar helblod, centrifugerar det och sedan tar plasmaen separat och avdunstar får du en torr återstod, den kommer att vara cirka 10% av den tidigare plasmavolymen. Så det totala proteinet i sammansättningen av den torra återstoden kommer att vara från cirka 6,5 ​​till 8,5 viktprocent. Detta kombineras mycket bra med proteinnormen, som hos en vuxen är från 64 till 83 g per liter.

Proteiner är ett byggnadsmaterial för alla kroppsstrukturer. Alla enzymer som accelererar kemiska reaktioner miljontals gånger består av proteiner. Därför är lågt protein i blodet en minskning av hastigheten på kemiska reaktioner. Hormoner, antikroppar som bekämpar infektioner och blodkoagulationsfaktorer består av proteiner. Om det totala proteinet reduceras kan det därför vara problem med koagulerbarhet.

En mängd proteiner fungerar som transportörer eller bärare av många föreningar. I samband med proteiner, mineraler och hormoner transporteras vitaminer och fetter, både i den extracellulära vätskan och inuti cellerna. Proteinsystem reglerar blodosmos. Det är det onkotiska trycket på proteiner som inte tillåter vatten från vävnader att rusa in i kärlen, och vice versa: denna process är under kontroll av proteiner.

Därför, om en person har en sänkt totalprotein i blodet under lång tid, då han utvecklar perifert ödem, är det detta som händer med långvarig svält. Som man säger, sväller en person av hunger. Proteinsystem bestämmer vävnadernas elasticitet såväl som syra-basbalans med användning av ett proteinbuffersystem. Slutligen, i händelse av att en person svälter, medvetet eller ofrivilligt, sedan efter att djurstärkelsen glykogen i levern slutar, efter det att fria fetter rinner ut, är det proteinerna som börjar vara en energikälla i händelse av undernäring.

Vad är proteiner och varför behövs de??

I serum finns det två huvudfraktioner av proteiner - dessa är albumin och globulin. Det finns mer albumin än globuliner, och när proteinet i blodet sänks är det för det första en minskning av albumin. Då säger läkarna: "patienten har hypoalbuminemi." Allt albumin syntetiseras i levervävnaden från mataminosyror. Kostproteiner som kommer in i magen är inte lämpliga för att använda dem i sin helhet. I början måste de delas upp i aminosyror och sedan syntetisera kroppens egna proteiner igen. Det är albumin som skapar onkotiskt och osmotiskt tryck, som håller vätskan i blodkärlen och vävnaderna och inte tillåter ödem att utvecklas..

Globuliner har inget att göra med levern. Deras syntes sker i perifera blodceller - lymfocyter. Lymfocyter är immunkompetenta celler och deras uppgift är att syntetisera skyddande antikroppar. En ganska stor del av globuliner reglerar blodkoagulation, eftersom det består av fibrinogen. Och globuliner är koenzym, olika transportproteiner och hormoner.

Förutom funktionerna ovan bildar proteiner en speciell reserv. Om en person svälter, bryts proteiner som har bildats nyligen lätt ned i de ursprungliga aminosyrorna, så att de sedan kan syntetiseras igen, redan i vitala organ. Först av allt är det hjärnan och hjärtmuskeln.

Därför, om en person har lågt protein i blodet, så lider som regel alla deltagare i proteinmetabolismen.

Protein norm

Vi ger normala referensvärden för gränserna för totalt protein i blodplasma. Som nämnts ovan bör det totala proteinet, oavsett kön, inte vara mindre än 64 g per liter, men inte mer än 83-85 g / l. Protein med högt blod som kallas hyperproteinemi.

Hos en nyfödd ligger det totala proteinet i ett lägre intervall, från 44 till 76 g per liter. Efter födseln går både den nedre gränsen och den övre gradvis upp med åldern. Så för ett åtta månader gammalt barn är normen 51-73 g / l, för en tvåårig 56-75, och från 3 till 18 år gammal anses koncentrationen 60-80 g per liter vara normen.

Anledningen till det låga proteinet i blodet kan kanske inte vara förknippat med sjukdomen eller något patologiskt tillstånd, och då kallas denna avvikelse fysiologisk. Det säger sig självt att om en person är sjuk och om sjukdomen orsakade hypoproteinemi är detta en patologisk minskning av proteiner.

Dessutom kan reducerat protein vara relativt. Till exempel, om en normal mängd protein finns i för mycket vätska. Och då verkar det som att det totala proteinet reduceras, men det är inte så. Sann hypoproteinemia, en sann minskning av protein i blodet inträffar när hypoproteinemia är absolut. Detta innebär att proteinet antingen inte får tillräckligt, eller att det är dåligt syntetiserat, eller att det bryts ned för snabbt. Vi kommer att prata om dessa orsaker till lågt protein i blodet..

Varför lågt protein?

Först kommer vi att ta itu med normal, fysiologisk hypoproteinemi, när en minskning av det totala proteinet är en variant av normen. En absolut minskning av protein uppstår när en person ligger i sängen under lång tid och inte står upp, men efter en lång säng vila, blodprotein stiger.

Ett viktigt skäl för lågt blodprotein är graviditet, och huvudtiden för dess speciella minskning är tredje trimestern och ammeperioden. Anledningen till det låga totala proteinet är förståeligt eftersom det utsöndras i bröstmjölk. Barnet bör inte bara få mammas proteiner med mjölk, som en del av en fullständig diet, utan också immunförsvaret, och dessa är moderns antikroppar. Allt detta fungerar som en viktig orsak till en minskning av protein i en ammande kvinnas blod..

Varför är blodproteinet lågt hos små barn? Detta beror på att de växer och barnet har ett ökat behov av proteiner. Om barnet har lågt blodprotein betyder det inte att han är sjuk, det betyder att han omedelbart går ut ur blodet för att bygga nya vävnader och växa kroppen, och endast en minimal mängd av det cirkulerar där.

Slutligen, utöver absolut fysiologisk hypoproteinemi, kan man också skilja relativt när patienten dricker mycket vatten, och en sådan ökad vattenbelastning leder till hemodilution, det vill säga utspädning av blodplasma. Eftersom proteinmängden är densamma under normala förhållanden och med en ökad vattenhalt, verkar det som om det andra fallet koncentreras. Detta är orsaken till den relativa fysiologiska minskningen av det totala proteinet i blodet.

Patologiska skäl agerar på samma princip, bara här talar vi inte om överskott av vattenbelastning hos en frisk person, utan överskott av vätskeansamling. Detta kan betraktas som en patologisk process. Därför kan det med en försämring av njurarna, med kronisk hjärtsvikt, som åtföljs av ödem, med vissa endokrina sjukdomar, finnas en relativ brist på protein i blodet. Samtidigt är dess kvantitet också normal, men det anses helt enkelt också vara en överskottsvolym av vätska, redan en sjuk kropp.

Absolut proteinreduktion

Naturligtvis är det viktigaste biokemiska laboratoriesyndromet för en läkare absolut hypoproteinemi, när det verkligen finns lite protein i blodet. Varför finns det inte tillräckligt med protein i blodet? Först och främst beror en minskning av koncentrationen av proteiner nästan alltid på fraktionen av albumin. När händer detta? Först och främst när syntesen minskas eller konstruktionen av humana proteiner i levern. Men levern är frisk, det är bara så att aminosyror från mat inte når den - byggmaterialet för proteiner.

Detta händer när:

 • medveten eller tvingad svält;
 • kronisk pankreatit, när bukspottkörteln inte kan ge den normala mängden enzymer för att bryta ner animaliska och växtproteiner till aminosyror;
 • kolit och enterit, när det är i tarmen mot bakgrund av inflammation och nedsatt funktion det inte finns tillräckliga förutsättningar för absorption av proteiner;

Orsaken till en låg proteinnivå i blodet kan vara tarmtumörer, ärrhäftningar som en följd av operationer i mag-tarmkanalen. Slutligen är det ett kroniskt malabsorptionssyndrom eller otillräcklig absorption. Med malabsorption bestäms inte bara ett reducerat totalt protein i blodet, utan både kolhydrater och fetter absorberas dåligt.

En stor grupp orsaker till lågt protein i blodet är olika leversjukdomar. Först och främst är det kronisk hepatit, levercancer - hepatocellulärt karcinom, olika former av cirrhos och fet hepatos, autoimmun hepatit, metastaserande skador på levervävnad. Kort sagt, varje långvarig pågående inflammatorisk eller dystrofisk process leder till det faktum att proteinet i blodet är under normalt.

Patologisk absolut hypoproteinemi är inte bara en kränkning av proteinintag och syntes, utan det är också dess överdrivna och mållösa förlust. I kliniken är därför en av de främsta orsakerna till att sänka det totala proteinet i blodet kronisk njursjukdom. Först och främst är detta nefrotiskt syndrom, när dess viktigaste laboratoriekriterium är massivt proteinuria. Proteinet förloras i urinen i en mängd som överstiger det högsta tillåtna värdet hos en frisk person, som uppgår till 0,33 gram per dag och inte mer. Nefrotiskt syndrom kan vara ett tecken på glomerulonefrit eller inflammatoriska lesioner i glomeruli och njurrör. Orsaken till ökad proteinförlust kan vara omfattande, med ett stort område, brännskada, där en stor mängd protein utsöndras..

Slutligen kan protein från kroppen gå förlorat, även om det kommer in i normala koncentrationer och inte försvinner från det genom sjuka njurar och brännskada. Det är bara att det i kroppen inte har tid att utföra sina funktioner och tillbringas mållöst, helt enkelt "bränna" som bränsle. När händer detta?

För det första, med en patient som stannar länge med en hög temperatur, när hela ämnesomsättningen ökar, inklusive proteinintag. Detta är först och främst hypertermi av central genesis, när inställningspunkten för termoregulering förskjuts i patientens hjärna. Hypertermi bör skilja sig från feber. Med hypertermi inträffar helt enkelt en metabolisk förändring och kroppen anser att den onormalt höga temperaturen är normal. Oftast är patienter med hypertermi svåra patienter i neuroresuscitation med hemorragisk stroke och blödningar i motsvarande delar av hjärnan som ansvarar för termoregulering..

På poliklinisk basis leder tyrotoxikos eller hypertyreos, det vill säga överdriven sköldkörtelhyperfunktion, till ökad proteinkatabolism. I detta fall stiger patienten ofta kroppstemperaturen till subfibrila antal, och så håller den konstant. Detta leder till slut till att alla fettreserver i kroppen förstörs. Men en tung, långvarig fysisk aktivitet, såväl som cancer, leder till en minskning av det totala proteinet, eftersom protein krävs för att bygga en stor mängd tumörvävnad. Detta leder till det faktum att hos patienter med maligna tumörer är det totala proteinet under normalt.

Slutligen bör du veta att trauma och blödning också är en förlust av protein, det går förlorat i diabetes, eftersom diabetes orsakar nefropati, skador på njurens kärl och kan leda till ökad utsöndring av protein i urinen.

Om patienten lider av kronisk hjärtsvikt och ödem, kan en stor mängd protein innehålla den ödemös vätska, och sådan vätska kan samlas i pleura, vilket kan orsaka exsudativ pleurisy, i bukhålan, orsaka ascites, och så vidare..

Kliniska tecken på proteinbrist

Vi nämnde ett tillräckligt antal skäl till minskningen av det totala proteinet i blodet. Men vad är symptomen på proteinbrist i kroppen? Det bör sägas att den övergripande kliniska bilden som är karakteristisk för alla typer av hypoproteinemia inte existerar. Symtom och tecken kännetecknar exakt sjukdomen eller syndromet som finns i patienten. Till exempel är ett av de vanliga tecknen en minskning av det onkotiska trycket på proteiner, en långsam transport av näringsämnen till inre organ, vävnader och celler och en avmattning i processen för antikroppsproduktion. Men hur märkbart är det "i praktiken"?

Du kanske märker att sådana patienter är mer benägna att drabbas av infektionssjukdomar, gå ner i vikt och med en kraftig minskning av proteiner har de ödem.

Men oftast finns det de symtomen och tecken som indikerar någon typ av sjukdom. Till exempel med malabsorption kommer det att bli diarré när patienten har rikligt med skummande avföringar där det finns en stor mängd fett (steatorrhea). Patienten kan ha uppblåsthet, anemi bestäms i blodet, eftersom det inte finns tillräckligt med protein för produktion av blodceller, och med god aptit kan det finnas brist på kroppsvikt, ökad trötthet och svaghet. Hos kvinnor förekommer infertilitet och hos barn en försening i fysisk utveckling. Symtom på hypoproteinemia kan vara många, men den viktigaste diagnostiska funktionen är en enkel biokemisk analys, med bestämning av proteiner och deras fraktioner i blodplasma.

Hur man ökar blodproteiner?

I händelse av att det finns mat, det vill säga matproteinbrist, är det nödvändigt att införa ytterligare proteinkällor i kosten. Naturligtvis är det kött- och fiskrätter, ägg, ost. Av växtproteinerna bör baljväxelproteiner nämnas. Dessa är bönor, ärtor, bönor. Linser innehåller mycket protein.

Rätt beräkning av mängden protein bör beakta att det proteinbehov som krävs för att minimera upprätthållandet av en normal kvävebalans varierar från 0,45 till 0,57 g per 1 kg ideal kroppsvikt. Men om kroppen förses med överskott av energisubstrat reduceras behovet av proteiner något.

När man bildar en diet med ökad proteinbelastning, bör patienter med hypoproteinemi också ta hänsyn till proteinernas smältbarhet, eftersom matsmältningsgraden är högst för mejeriprodukter och fiskprodukter, köttproteiner är svårare att smälta och absorbera, och processen för smältbarhet av vegetabiliska proteiner är mest energikrävande..

Helst bör du vara på en säker nivå av proteinintag i mängden 0,75 g per kilo kroppsvikt. Det är denna mängd protein som säkert kan konsumeras av alla friska personer utan att skada deras hälsa. Naturligtvis kommer nivån på proteinintag beroende på ålder och kroppsvikt..

I händelse av att leversjukdomar leder till en minskning av proteiner i blodet, är det nödvändigt att behandla den primära patologin, eftersom till och med en överdriven mängd protein som levereras med mat inte kommer att leda till ökningen av proteiner i blodplasma med en sjuk lever. Detsamma gäller för nedsatt njurfunktion, malabsorptionssyndrom och andra patologiska tillstånd..

Ganska sällsynta fall när det gäller behovet av en akut ökning av plasmaprotein och intensifiering av proteinmetabolismen. Sedan föreskriver läkare, enligt indikationerna, anabola hormoner, till exempel Retabolil eller Nerobol.

Deras uppgift är att öka syntesen av proteiner i levern. Men denna terapi kommer bara att bära frukt om levern är frisk och proteinerna inte utsätts för snabb katabolism. Det vill säga, det är meningslöst att förskriva anabola steroider till en patient med kronisk hepatit och med hypertyreos, eftersom levern inte kommer att kunna syntetisera proteiner i rätt mängd och kvalitet, och närvaron av subfebril temperatur och ökad katabolism på grund av endokrin sköldkörtelpatologi omedelbart kommer att förstöra, bränna den nyskapade ekorrar.

Därför, i regel, med snabb och korrekt behandling av den underliggande sjukdomen, blir koncentrationen av protein i blodplasma gradvis normal.

Om proteinet i blodet är förhöjt, vad betyder det

Protein i blodet under biokemisk analys kan säga mycket om hälsotillståndet. I detta fall är proteinet ett kombinerat begrepp, eftersom det finns begrepp om ett vanligt protein, men det finns separata fraktioner. Och alla dessa fraktioner är viktiga för människokroppen..

54% av humant blod består av plasma och 46% av de bildade elementen (erytrocyt, blodplättar, leukocytceller). Plasma är den flytande delen av blodet som innehåller vatten, en suspension av proteiner, organiska icke-proteinföreningar och oorganiska salter. Normalt består ungefär 6-8% av den totala plasman av proteiner. De viktigaste plasmaproteinerna är albumin, globulinfraktioner och fibrinogen..

Totalt protein i blodet - vad är det

Det totala proteinet består av albumin, fibrinogen och fyra globulinfraktioner (alfa1, alfa2, beta och gamma globuliner). Separationen av proteiner i fraktioner är baserad på deras rörlighet under elektrofores.

Proteiner i blodet varierar också i löslighet. Albuminer är en typ av protein som är löslig i vatten, globuliner kräver närvaron av salter för att lösa upp.

Nästan alla proteiner (utom immunoglobuliner och peptidhormoner) syntetiseras av leverceller. Plasmocyter är ansvariga för syntesen av immunglobuliner, och produktionen av peptidhormoner utförs av körtlarna i det endokrina systemet.

Albuminnivåerna kan öka med uttorkning och blodkoagulation. En ökning av denna fraktion observeras i sjukdomar i tarmen och levern, samt i närvaro av foci av purulent infektion i kroppen.

Proteiner i akut fas (C-reaktiva proteiner, haptoglobiner, fibrinogen, etc.) är de första som reagerar på närvaron av en infektionsinflammatorisk process..

Livstiden för proteiner i blodet sträcker sig från flera dagar till flera veckor. Användning av "åldrade" proteiner sker i levern med hjälp av endocytos.

Proteinens roll i kroppen

Kvantitativt representeras det mesta av det totala proteinet av albumin (transthyretin och albumin). De utgör från 50 till 70% av det totala proteinet i blodet.

Transthyretin är prealbumin. Detta blodprotein ansvarar för transporten av sköldkörtelhormoner: tyroxin och triiodotyronin.

Albumin fungerar som en proteinreserv, upprätthåller den kolloidala osmotiska balansen i blodet och ansvarar för bindning och transport av FA: er (fettsyror), bilirubin och gallsyra och SG (steroidhormoner). Albumin bär också oorganiskt kalcium- och magnesiumjoner..

Vad är globuliner för?

Alpha-globuliner inkluderar:

 • alfa1 - antitrypsin, som fungerar som en hämmare av proteolytiska enzymer;
 • tyroxinbindande protein i blodet, som binder och transporterar sköldkörtelhormonet - tyroxin;
 • retinolbindande protein som bär vitamin A (retinol);
 • protrombin, som är den andra faktorn i blodkoagulering;
 • lipoproteintransporterande lipider;
 • vitamin D-bindande blodprotein som binder och överför kalciferol;
 • makroglobulintransport av zink och proteinaser;
 • antitrombin 3, en hämmande process med blodkoagulering;
 • ceruloplasmintransport av kopparjoner;
 • Hormonbindande transkortin (kortisol och kortikosteron).

Läs också om ämnet.

Beta-globulin-blodproteinfraktionen är uppdelad i:

 • transferrin, ansvarig för bindning och överföring av järn;
 • hemopexin-transporterande gemm;
 • fibrinogen, som är den första faktorn i blodkoagulering;
 • globulin som bär manliga och kvinnliga könshormoner (testosteron och östrogen);
 • C-reaktivt protein i blodet (protein med akut fas, det första som svarar på en akut inflammatorisk reaktion);
 • Transcobalamin transporterande Cyanocobalamin (vitamin B12).

Fraktionen av det totala proteinet i blodet, representerat av gammaglobuliner, inkluderar immunglobuliner:

 • IgG relaterat till specifika humorala försvarsfaktorer;
 • IgM: er involverade i att tillhandahålla ett primärt immunsvar;
 • IgA, förhindrar fixering av patogena mikroorganismer på slemhinnorna;
 • IgE, som ger full antiparasitisk immunitet och deltar i reaktioner av allergisk genesis;
 • IgD-receptorer för b-lymfocytceller.

Indikationer för analys av totalt protein i blodet

Det totala proteinet i blodnormen hos män och kvinnor bör utvärderas med:

 • akuta och kroniska patologier av en infektiös och inflammatorisk karaktär;
 • svullnad;
 • systemiska autoimmuna patologier åtföljda av skada på bindvävnaden (kollagenos);
 • uttorkning, diarré, oändlig kräkningar;
 • skador på njurarna eller levern (särskilt vid sjukdomar som bryter med proteinsyntesfunktionen i levern - cirros, hepatit, etc.);
 • maligna neoplasmer;
 • immunbrister;
 • metaboliska störningar;
 • akut och kronisk pankreatit (under förvärring);
 • glukokortikosteroidterapi;
 • ätstörningar (särskilt med dieter eller långvarig fasta);
 • nedsatt absorption i tarmen (malabsorptionssyndrom);
 • termiska brännskador.

Totalt blodprotein bör också testas hos kvinnor under graviditeten, särskilt med utseendet på allvarligt ödem..

Analysförberedelse

Protein i blodet bör utvärderas på tom mage, matintag utesluts tolv timmar före testet. Användning av te, kaffe, juice och kolsyrade drycker före studien är inte tillåtet. På morgonen kan du dricka vanligt kokt vatten.

Dagen före studien eliminerar användningen av fet och stekt mat.

Det är lämpligt att utesluta alkoholintag 48 timmar före blodprov. På morgonen, innan du tar blod, är det tillrådligt att inte röka.

Dagen före blodprovtagning är fysisk aktivitet utesluten.

Totalt protein i blodet. Normen och vad som kan påverka studiens resultat

Ökat protein i blodet kan observeras under behandling med androgener, clofibrat, kortikotropin, kortikosteroider, adrenalin, sköldkörtelhormoner, insulin, progesteron.

Protein i blodet kan minska vid behandling med allopurinol eller östrogen.

Ett falskt förhöjd protein i blodet kan observeras med aktiv fysisk aktivitet före studien.

När du använder en alltför tät turnett eller aktivt arbete med handen, kan protein i blodet också vara förhöjd.

Normal ålder

Det totala proteinet i blodnormen hos patienter äldre än 16 år är från 65 till 85 gram per liter.

Den totala proteinnormen hos barn presenteras i tabellen:

Fraktionsfrekvens

I vissa laboratorier kan resultatet av studien på fraktionerna registreras i procent: (testfraktion / totalt protein i blodet) * 100%

Ökat protein i blodet - vad betyder det

 • akuta och kroniska patologier av en infektiös och inflammatorisk karaktär;
 • uttorkning, till följd av ökad svettning, diarré, oändlig kräkningar, omfattande brännskador, förlust av vätska i diabetes insipidus;
 • peritonit;
 • jade;
 • systemiska autoimmuna patologier åtföljda av skador på bindvävnaden;
 • tropiska sjukdomar;
 • spetälska;
 • specifik hypergammaglobulinemi;
 • kronisk polyartrit;
 • aktiv fas av kronisk hepatit eller skrotande leverskada;
 • maligna neoplasmer, åtföljt av ökad syntes av patologiskt protein. En sådan bild kan observeras med myelom, makroglobulinemi, lymfogranulomatos, "tunga kedjesjukdomar".

Totalt protein i blodet: normen hos kvinnor, orsakerna till avvikelser, metoder för att normalisera indikatorer


Protein är en av de viktigaste komponenterna, utan vilka kroppens fulla existens är omöjlig. Alla proteinföreningar spelar en stor roll, immunitet, blodkoagulation, etc. beror på dem, men den viktigaste funktionen är transport. Det är proteiner som levererar alla användbara och näringsämnen till kroppens organ och vävnader. Hos en frisk person upprätthålls proteinbalansen normal, men ökningen kan mycket ofta indikera allvarliga sjukdomar eller inflammatoriska processer..

Blodprotein hos kvinnor: funktioner

Funktionerna hos proteinfraktioner påverkar direkt en kvinnas fysiologiska tillstånd. Proteins uppgifter i blodet är olika:

 • tillhandahålla sammankoppling av molekyler, reglera kemiska reaktioner i kroppen;
 • tillhandahålla en cykel med kemiska element på cellnivå;
 • bidra till bildning och styrka av vävnader, strukturer;
 • tjäna som en reservkälla för energi med brist på kolhydrater och fetter, tillhandahålla en försörjning av näringsämnen;
 • skydda kroppen från patogena bakterier, ge en desinficeringseffekt, ge blodkoagulation.


Kvinnans tillstånd beror

Brist på proteiner leder till funktionsfel i de inre organen. En kvinna börjar uppleva olika sjukdomar - en menstruationscykelfel, avföringsstörningar och njursmärta.

Analys av protein i blodet: i vilka fall föreskrivs?

Det finns ett antal sjukdomar där diagnosen nödvändigtvis innefattar analys av protein i blodet:

 • inflammatorisk process i njurarna och levern;
 • infektionssjukdomar;
 • onkologiska sjukdomar;
 • farlig skada på mjuka vävnader;
 • felaktig ämnesomsättning, dystrofi eller fetma;
 • i kombination med andra analyser innan en planerad operation eller receptbelagd medicin.


Analys
Avvikelser från normen är indelade i tre huvudtyper:

 • Ett relativt fel i proteinindikatorn är förknippat med en förändring i vattennivån i plasma. Till exempel leder en svag dricksordning och överdriven svettning under fysisk ansträngning till uttorkning.
 • Det absoluta misslyckandet av proteinet enligt resultaten av testerna är hämning av proteinmetabolismen genom patologiska processer i kroppen.
 • Fysiologisk funktionsfel - en minskning eller ökning av proteinindexet under påverkan av yttre faktorer, inklusive graviditet, brist på motorisk aktivitet, ökad fysisk aktivitet.

Indikatorn för protein i blodet är viktig för diagnosen allergier, identifiering av tumörer av annan karaktär, i närvaro av akuta kroniska infektioner. En urinalys avslöjar också en kränkning av proteinmetabolismen, men är betydligt sämre vad gäller information till ett biokemiskt blodprov för protein.

Hur man testas

För att den biokemiska analysen ska visa ett exakt resultat, utan några avvikelser, måste du behandla analysen korrekt. Det finns vissa regler som du behöver veta om innan du klarar examen:

 • donera blod i ett specialiserat laboratorium tidigt på morgonen, fasta
 • det är förbjudet att ta mycket vätskor på kvällen, särskilt dricka kompott, växtbaserade avkok och te
 • utsätt inte kroppen för fysisk ansträngning innan undersökning, sportövningar ökar proteinet
 • du måste äta senast sex på kvällen
 • på några dagar, vägrar att äta där det finns mycket protein, till exempel: ägg, kött, valnötter eller pinjenötter

Endast att följa dessa regler är det möjligt att hävda att indikatorn är korrekt. Baserat på resultatet kommer läkaren att kunna upptäcka förekomsten av en allvarlig patologi och starta behandlingen i tid, så försumma inte dessa tips.

Totalt blodprotein: normen för kvinnor

 • Indikatorn för protein i blodet mäts i g / l och skiljer sig väsentligt för olika åldersgrupper.

Den kvinnliga kroppen, på grund av sin fysiologi, behöver mer protein och därför är dess hastighet en storleksordning mindre än hos män. I procentuella termer kan skillnaden uppgå till 10%.

 • Ett par dagar innan du tar ett blodproteintest rekommenderas att byta till kostnäring, justera drickregimen och avstå från fysisk aktivitet. Missbruk av dessa åtgärder kan leda till en ökning och minskning av kvalitetsindikatorn. Materialet tas på tom mage.


Det är viktigt att fastställa normen
Normen för protein i kvinnors blod efter ålder:

ÅlderIndikatorn för protein, g / l
Från 0 till 12 månader42-79
12 till 48 månader60-75
5 till 8 år gammal53-79
Från 8 till 20 år58-79
Från 22 till 35 år74-79
35 till 60 år gammal75-84
Över 60 år gammal72-77

Att ta medicinering under analysen kräver ytterligare samråd med den behandlande läkaren. Proteinet påverkas av användningen av antibiotika, insulin, glukokortikosteroider. Analysen av protein i blodet är en mycket informativ studie, därför måste du ta en analys minst en gång per år för att övervaka din hälsa..

Vad analysen visar?

För att bestämma hur väl de inre organen fungerar utförs en analys med identifiering av det totala proteinet.

Även en liten avvikelse i indikatorerna för detta ämne kan signalera dolda sjukdomar, brist på vitaminer och mineraler i kroppen.

Hos barn

Om vi ​​talar om små barn kommer indikatorerna nedan att vara normen.

Tabell över normalt proteininnehåll i ett barns blod, beroende på ålder:

ÅldersindikatorerNormala indikatorer, gram / liter
Endast födda barn56-70 g / l
Vid en månad ålder40-55 g / l
2 månader56-60 g / l
Upp till sex månader55-68 g / l
6-12 månader56-72 g / l
Från 1 år till 4 år60-80 g / l
Över 5 år gammal62-82 g / l

Uppmärksamhet! Ibland kan proteinnormen variera. Det beror på tidpunkten för barnets födelse. Om han är för tidig, kommer det totala proteinet att reduceras. När barnet växer kommer indikatorerna att återgå till det normala..

Hos vuxna är proteinnormen densamma för båda könen. Det är 65-85 g per 1 liter blod.

Ibland kan kvinnligt protein vara 10% mindre än manligt protein. Detta beror på det faktum att den kvinnliga levern trots konsumtion av proteinprodukter syntetiserar denna substans i mindre utsträckning.

Minskat blodprotein: orsaker

En underskattad hastighet av totalt protein i blodet faller under diagnosen hypoproteinemia. Hos kvinnor förekommer ett liknande fenomen mot bakgrund av följande patologier:

 • akut leverinflammation - cirros, atrofi, pankreatit;
 • kronisk blödning i olika organ;
 • anemi, förstörelse av röda blodkroppar;
 • hormonmissbruk eller berusning;
 • undernäring; brist på näringsämnen;
 • nedsatt metabolism;
 • förgiftning, långvarig feber.

Förutom patologiska processer i kroppen påverkar ett antal fysiologiska processer i den kvinnliga kroppen proteinreduktion. Dessa inkluderar att bära ett barn, amma, förbättrad idrottsutbildning, långvarig sängstöd.

Anledningar till ökningen

Hyperproteinemi är absolut och relativ.

Absolut ökning är en ganska sällsynt förekomst. Det beror på produktion av patologiska proteiner, förbättrad syntes av immunglobuliner eller intensiv produktion av proteiner under den akuta perioden av sjukdomen. I detta fall kan orsakerna till ökat protein vara följande:

 1. Kronisk artrit.
 2. Hodgkins sjukdom.
 3. Levercirros.
 4. Kronisk hepatit.
 5. Kroniska och akuta infektionssjukdomar.
 6. Blodförgiftning.
 7. Autoimmuna sjukdomar (sarkoidos, lupus erythematosus, reumatoid artrit).
 8. En särskilt hög proteinnivå observeras med paraproteinemisk hemoblastos: Waldenströmsjukdom, myelom och andra. Dess koncentration kan nå cirka 120-160 g / liter.

När det gäller den relativa ökningen av protein beror det på att blodet blir tjockare på grund av uttorkning i kroppen. Skälen till detta tillstånd kan vara följande:

 1. Tarmhinder.
 2. Diabetes insipidus.
 3. Allvarliga brännskador.
 4. Allvarliga skador.
 5. Akut blödning.
 6. Mycket diarré.
 7. Svår kräkningar.
 8. Kolera.
 9. Generaliserad peritonit.
 10. Ökad svett.
 11. Diabetisk ketoacidos.
 12. Kronisk jade.

Proteinkoncentrationen kan öka hos friska människor. I dessa fall stiger den under en kort tid och återgår snabbt till det normala. Falsk hyperproteinemi observeras:

 • vid applicering av en turnett på underarmen under blodprovning;
 • under fysisk ansträngning;
 • med en kraftig stigning från sängen, det vill säga en förändring i horisontellt läge till vertikalt.

Ökat blodprotein: orsaker

 • Överskridande av plasmaproteinormen klassificeras som hyperproteninemi. Orsaken är oftast patologiska processer, så detta faktum kan inte ignoreras.
 • Ökat protein uppstår mot bakgrund av autoimmuna sjukdomar, cancer tumörer, i närvaro av akuta infektioner i kroppen.
 • Ett antal ytterligare studier behövs. Rätt diagnos gör att du kan förskriva en effektiv behandling och återföra proteinet till det normala..


Protein och dess funktioner

Några tips

 1. Det måste komma ihåg att samma livsmedel inte kan konsumeras. Kosten bör vara mångfaldig.
 2. Många livsmedel med högt proteinhalt innehåller mycket fett, så deras användning bör begränsas. Det här är fettkött, mjölk, kycklingägg.
 3. Du måste öka mängden proteinmat gradvis, särskilt utan vana. Intaget av stora mängder proteiner på en gång kan bli stressande för kroppen. Matsmältningssystemet kanske inte accepterar sådan mat som som resultat kommer att leda till förgiftning. Därför är det bäst att fördela den totala mängden proteinprodukter i fem till sex doser, men ät inte i två eller tre metoder.

Hur man kompenserar för en brist på protein i blodet?

 • En frisk kvinna bör få 45 g protein per dag. 200 g kött, fisk, nötter kan ge denna hastighet per dag..
 • Mot bakgrund av brist på proteiner kan en kvinna uppleva viktfluktuationer, håravfall, utslag i kroppen. Orsaken till dessa fenomen är ätstörningar..
 • Äldre kvinnor behöver mer protein för att upprätthålla muskelmassa. Näringsläkare föreskriver ofta proteintillskott. Det rekommenderas inte att ta sådana läkemedel i närvaro av en kronisk sjukdom i kroppen..
 • Ofta indikeras "högproteinprodukt" på varor i butiker, vilket inte är något annat än en reklam och inte motsvarar verkligheten.
 • Den huvudsakliga proteinkällan i blodet är animaliska produkter - kött, mejeri, fiskprodukter.

Diet

De proteiner som är nödvändiga för att kroppen ska fungera ordentligt finns i djurfoder såväl som i växtfoder. Det är känt att djur absorberas bättre på grund av deras sammansättning. Läkarna säger att en person behöver båda. Proteiner innehåller aminosyror, och var och en av dem behövs av kroppen, så det är viktigt att äta både animaliska och vegetabiliska proteiner.

Livsmedel med högt animaliskt protein inkluderar:

 • keso med låg fetthalt;
 • ostar
 • äggpulver;
 • kött (kalvkött, nötkött);
 • fjäderfäkött;
 • fisk;
 • skaldjur (bläckfisk, räka).

Av de produkter av vegetabiliskt ursprung, där det finns mycket protein, bör kallas:

 • jordnöt;
 • torkade aprikoser;
 • bönor;
 • mandel;
 • valnötter;
 • linser;
 • spannmål;
 • råg;
 • choklad (kakao 70%);
 • soja;
 • tång;
 • grodde vete korn;
 • brunt ris;
 • kli bröd;
 • pasta gjord av fullkornsmjöl.

Produkter som innehåller en genomsnittlig mängd protein inkluderar:

 • fett kött;
 • fet keso;
 • lättmjölk;
 • kycklingägg.

Menyn bör innehålla produkter som inte innehåller mycket protein, men som är nödvändiga för att öka nivån i blodet:

Vissa kategorier av människor behöver konsumera dubbelt så mycket protein per dag. Dessa inkluderar:

 • gravid kvinna;
 • ammande mammor;
 • personer som arbetar med tungt fysiskt arbete;
 • idrottare.

Totalt protein i kvinnors blod: vad är faran för avvikelser från normen, recensioner

 • Lisa. Godkänd medicinsk undersökning på jobbet. Analys av protein i blodet visade ett ökat innehåll. Läkaren ordinerade piller och rekommenderade en granskning av kosten. Jag tog bort levern från min meny, minskade konsumtionen av kött, ägg. Två månader senare tog analysen igen. Prestandan förbättrades, men fortfarande något över det normala.
 • Tatyana. Under graviditeten hos det tredje barnet överskred hela tiden proteinet i blodet normen. Min behandlande läkare sa att under fenomenet är detta fenomen helt normalt. Innan leveransen testade jag det totala proteintestet varannan vecka. Jag tog inte några droger.
 • Valentine Hade en infektionssjukdom. Ett generellt blodprov avslöjade en minskad proteinnivå. Lagt till kött och fiskprodukter till kosten. Efter två månader tog jag analysen igen, inga problem identifierades.

Användbara artiklar om hälsa:

 • Buller i huvudet och öronen: orsaker, behandling, recensioner
 • Filtrum STI: bruksanvisning, indikationer och kontraindikationer
 • Vem riskerar för karpaltunnelsyndrom
 • 16 huvudskäl till varför du behöver sova naken
 • Vad en person kan säga om hälsa

Kost med låg protein


Dieten bör förstärkas med protein.

För att öka proteinnivån behöver du en komplett, varierad kost, som nödvändigtvis innehåller proteiner av både växt- och animaliskt ursprung. Olika grupper av proteiner skiljer sig åt i aminosyras sammansättning, som var och en är nödvändig för kroppen. Om orsaken till GA är svält eller en proteinfri kost, bör proteinintaget vara gradvis.

 • Proteiner av animaliskt ursprung: kött, skaldjur, mejeriprodukter och surmjölkprodukter, ägg.
 • Proteiner av växtursprung: baljväxter, nötter, frön.

För optimal assimilering måste proteiner kombineras med grönsaker samt korrekt fett. Till exempel kommer det att vara användbart att inkludera i dietsallader av färska grönsaker med kokt kycklingfilé eller fisk kryddad med oliv, sesamolja.

Totalt protein i blodet sänks: skäl att öka?

Vid genomförande av biokemi i blod uppmärksammar experter innehållet på det totala proteinet i blodplasma. Protein är en slags indikator på hur organ och system fungerar i hela organismen. Låt oss överväga mer detaljerat när det totala proteinet i blodet sänks, vad betyder det och hur man normaliserar indikatorn.

Normalt, hos spädbarn från födseln till ett år, är indikatorn 44-71 g / l, från en till 15 års ålder 60-79 g / l, hos personer under 60 år kan nivån vara 64-84 g / l, från 60 års ålder och äldre kan värdet variera från 63 till 81 g / l.

Om ett blodprov avslöjar ett värde som är mindre än den nedre gränsen, betyder det att en person har ett lägre totalprotein i blodet och ytterligare studier krävs för att identifiera orsaken till avvikelsen. Under graviditeten kan protein vara lågt. Detta beror på normala fysiologiska förändringar i hennes kropp..

Lågt protein i blodet betraktas som normen endast med villkoret att patientens välbefinnande.

Vilka värden anses vara farliga och vad man ska göra?

Nedsatt protein i blodet indikerar förekomsten av patologi i kroppen. Stor fara representeras av indikatorer där en minskning på 50 g / l från standardindikatorer bestäms.

I det här fallet kan vi anta en snabbare förstörelse av proteinet och dess borttagning från kroppen.

En sådan farlig minskning av det totala proteinet i blodet kan indikera utvecklingen av sjukdomar i levern, mag-tarmkanalen, njurarna och förekommer också med onkologi, svår förgiftning av kroppen och den smittsamma och inflammatoriska processen..

I vissa fall kan en kraftig minskning indikera blödning av olika ursprung..

Vilken analys bestäms?

Du kan bestämma nivån på det totala proteinet under en biokemisk analys av venöst blod. Du kan ta materialet i alla medicinska institutioner på tom mage och på morgonen.

Finns det ett misstag i studien?

Att få exakta data påverkas direkt av rätt förberedelse av patienten och genomförandet av själva studien på laboratoriet. Du kan få ett felaktigt resultat med felaktig blodprovtagning från patienten, långvarig lagring av biologiskt material, att medicinsk personal inte uppfyller reglerna för studien.

Om patienten tvivlar på riktigheten av resultaten kan du ta tester på nytt i ett annat laboratorium.

Skälen till att protein i blodet sänks kan vara fysiologiska (under graviditeten) och patologiska. Fysiologiska skäl inkluderar också:

Se även: Vad du ska göra om blodproteinet är förhöjd?

 • perioden för barnet. Under graviditeten minskar proteinet i blodet avsevärt i tredje trimestern. Detta fenomen är förknippat med en signifikant minskning av antalet röda blodkroppar i den förväntade modern;
 • laktation. Den här perioden av en kvinnas liv kännetecknas av betydande förändringar i hennes kropp, vilket påverkar proteininnehållet;
 • motion. Ökad fysisk träning måste åtföljas av en diet. Under träningen konsumerar kroppen alla näringsämnen. Utan en lämplig diet, fylls inte upp leveranser, vilket negativt påverkar tillståndet för hela organismen;
 • lång säng vila.

Patologiska skäl:

 • glamerulonephritis. Det kännetecknas av skador på njurarnas glomeruli av en infektion eller en autoimmun patogen;
 • anemi. En minskning av hemoglobin och järn i kroppen hjälper till att minska mängden protein;
 • kirurgiska ingrepp;
 • patologi i levern och mag-tarmkanalen;
 • tyreotoxikos;
 • brännskador;
 • pleurit;
 • blödning
 • diabetes;
 • berusning;
 • indikatorn kan sänka en långvarig ökning av kroppstemperaturen;
 • ascites;
 • mekanisk skada.

Symtom och tecken på tillståndet

Manifestationen av tecken på ökat eller minskat proteininnehåll beror på orsaken till avvikelsen..

I princip noterar patienter svullnad i mjukvävnad, dåsighet, kronisk trötthet, feber, huvudvärk och dysfunktion i matsmältningskanalen..

Vad ska man göra?

Varför är det viktigt att öka proteinnivåerna?

När proteinet i blodet sänks betyder detta utvecklingen av en patologisk process i kroppen. Det är mycket viktigt att snabbt söka hjälp av en specialist för att identifiera orsakerna till indikatorförändringarna. Utan korrekt undersökning och läkemedelsbehandling hos patienter kan befintliga patologier bli svåra och kroniska.

I försummade fall kan försummelse av hälsa leda till patientens död.

Mediciner

Varje patient bör veta att endast en kvalificerad specialist kan utföra en undersökning och förskriva läkemedelsbehandling. Endast en läkare vet hur man ökar det totala proteinet i blodet. Följande läkemedel kan förskrivas:

Maltofer. Ett järninnehållande läkemedel för att öka hemoglobin i blodet. Finns i form av tabletter, droppar och lösning för internt bruk. Kontraindicerat vid polyartrit, benmärgshypoplasi, överkänslighet mot ämnet, erytropoies, cirros. Kostnaden för 285-435 rubel.

klaritromycin Bredspektrum antibakteriellt läkemedel. Undertrycker syntesen av patogena bakterier. Kontraindicerat vid graviditet, amning, porfyri, överkänslighet mot den aktiva substansen. Kostnad 325-655 gnugga.

Enterosgel. Läkemedlet tillhör gruppen adsorbenter, det används ofta för olika berusningar, allergier och gastrointestinala störningar hos barn och vuxna. De produceras i form av en gel och pasta för oral användning. Rekommenderas inte för tarmobstruktion och överkänslighet. Kostnaden för 388-435 rubel.

Vikasol. Läkemedlet är en syntetisk analog av vitamin K. Det används ofta för långvarig blödning, bidrar till normal blodkoagulering. De produceras i form av tabletter och injektioner. Det kan inte användas för tromboembolism, hög blodkoagulation och överkänslighet mot ämnet. Kostnaden för 34-68 rubel.

Diet

Efterlevnad av en specialiserad diet förbättrar inte bara aktiviteten för hela organismen utan hjälper också till att påskynda läkemedlets terapeutiska effekt.

I patientens diet måste produkter som innehåller växt- och animaliska proteiner finnas närvarande. Du måste äta skaldjur, kött, fettsnål keso, mandlar, jordnötter, durumvete pasta, kli bröd, soja.

Du måste också äta kycklingägg, mejeriprodukter, grönsaker, frukt, färskpressad juice.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dryckesregimen. För normal funktion av mänskliga organ och system är det nödvändigt att dricka minst två liter per dag.

Det är bättre att dricka icke-kolsyrat dricksvatten, det är möjligt med mineraler.

Exempelmeny för veckan

Dag 1

 • Frukost 1: äggröra, grönt te, äpple;
 • Frukost 2: 1 päron;
 • Lunch: örat, bakat kalvkött med ris, torkad fruktkompott, grönsaksallad;
 • Snack: ett bakat äpple eller ett glas kefir;
 • Middag: bakad kyckling med grönsaker, sallad med tomater, svagt kaffe med mjölk.

Se även: Vad du ska göra om blodproteinet är förhöjd?

Dag 2

 • Frukost 1: havremjöl, 2 kokta ägg, te utan socker;
 • Frukost 2: fettsnål keso;
 • Lunch: bläckfisksallad; bakad fisk, te;
 • Snack: kokt bröst, grönsaksallad;
 • Middag: ångad fisk med bönor.

Dag 3

 • Frukost 1: kokt nötkött, 1 bit bröd, te;
 • Frukost 2: äpple;
 • Lunch: kokta grönsaker och nötkött, grönsaksallad;
 • Snack: keso;
 • Middag: coleslaw, fisk, torkad fruktkompott.

Dag 4

 • Frukost 1: kycklingfilé, äpple, osötat te;
 • Frukost 2: päron;
 • Lunch: fisk, tomat och gurksallad;
 • Snack: ett glas kefir;
 • Middag: kyckling, äppeljuice.

Dag 5

 • Frukost 1: lågfett keso, svagt kaffe;
 • Frukost 2: bakat äpple;
 • Lunch: bakad kalvkött med grönsaker, skaldjurssallad, en bit bröd;
 • Snack: ett glas kefir;
 • Middag: ångad fisk och grönsaker.

Dag 6

 • Frukost 1: ett glas mjölk, ett par kalorifattiga kakor;
 • Frukost 2: kokt bröst;
 • Lunch: grönsakssoppa, bakad kyckling, grönsaksallad;
 • Snack: låg fetthalt keso;
 • Middag: kokt tonfisk, peppar och tomatsallad.

Dag 7

 • Frukost 1: havremjöl, ett halvt äpple, te;
 • Frukost 2: päron;
 • Lunch: tonfisk, grönsaksallad;
 • Snack: ett glas äppeljuice, keso;
 • Middag: kokt bröst, äpple, ett glas te.

Hur kan jag höja blodprotein med en diet? Rätt kost ska överenskommas med en specialist. I fallet när människokroppen inte är van vid att få protein från mat, kan en sådan näring hamna i en matsmältningsstörning.

För att undvika detta måste du följa alla rekommendationer från en nutritionist och gradvis vänja kroppen till proteinprodukter.

ethnoscience

Du kan höja nivån på protein- och folkläkemedel. Det är mycket viktigt att konsultera din läkare innan du använder vissa produkter, avkok och tinkturer. Detta hjälper till att undvika negativa reaktioner i kroppen. Utöver kosten hjälper följande recept att öka indikatorn:

 • Några matskedar majskärnor hälls med vatten. Koka i eld i 15-20 minuter. Den kylda buljongen filtreras och tas under en vecka.
 • Tranbärsfrukter hackas och hälls med kokande vatten. Insistera 30-40 minuter och ta två gånger om dagen.
 • Pumpafrön kokas tills gröt har erhållits, blandat med vatten och tagits istället för te.

Se även: Vad du ska göra om blodproteinet är förhöjd?

Förebyggande

För att förhindra en minskning av det totala proteinet i blodet måste du:

 • övervaka din diet. Det är nödvändigt att utesluta svält och strikt diet, äta livsmedel som är rika på protein;
 • observera dryckesystemet;
 • Bli inte involverad i tung fysisk ansträngning;
 • undvik stressiga situationer;
 • genomgå medicinska undersökningar årligen;
 • eliminera dåliga vanor;
 • i händelse av avvikelser i kroppens arbete, sök snabbt hjälp.

En minskning av proteinnivån i blodet är en fara för kroppen, eftersom det kan indikera utvecklingen av en patologisk process.

Därför är det så viktigt att övervaka hälsan, följa förebyggande åtgärder och följa alla rekommendationer från den behandlande läkaren.

Hur man höjer protein i blodet och när man ska göra det

Nivån av det totala proteinet i blodet är en av de viktigaste indikatorerna för biokemisk analys, som genomförs för att diagnostisera sjukdomar. Deras innehåll visar hur proteinmetabolism sker i kroppen. Proteiner är involverade i många processer och säkerställer att kroppen fungerar normalt. De fungerar som det viktigaste byggnadsmaterialet för alla tyger..

Det totala plasmaproteinet består av en blandning av heterogena proteiner - albuminfraktionen och globulinfraktionen. Albumin syntetiseras i levern från mat..

Proteiner i blodet utför viktiga funktioner:

 • bibehålla sin viskositet och fluiditet;
 • tillhandahålla en konstant temperatur;
 • delta i processen med blodkoagulation;
 • tillhandahålla en konstant pH-nivå;
 • hålla formade element i upphängning;
 • delta i immunsvar;
 • bära pigment, hormoner, lipider, mineraler och andra biologiska element.

Onormala proteinnivåer kan indikera en sjukdom. I patologiska tillstånd observeras ofta minskningen, som kallas hypoproteinemia. Innan du ökar proteinet i blodet måste du ta reda på orsaken till dess minskning.

Norm

Proteinkoncentrationen beror på personens ålder och är:

 • 45-70 g / liter hos nyfödda;
 • 51-73 g / liter hos barn under ett år;
 • 56-75 g / liter vid en till två års ålder;
 • 60-80 g / liter hos barn från 2 till 15 år;
 • 65-85 g / liter hos personer från 15 år;
 • 62-81 g / liter hos personer över 60 år.

När en analys föreskrivs?

En biokemisk studie av totalt protein indikeras i följande fall:

Läs mer: Blodbiokemi för C-reaktivt protein

 • med leversjukdomar;
 • med infektionssjukdomar (akuta och kroniska);
 • med svåra brännskador;
 • med ätstörningar;
 • med specifika sjukdomar.

Med hjälp av analysen för totalt protein diagnostiseras olika sjukdomar:

 • onkologisk;
 • njursjukdom
 • leverpatologi.

Orsaker till hypoproteinemi

En minskning av proteinnivån i blodet indikerar oftast utvecklingen av patologiska processer där det finns en ökad nedbrytning av proteiner, deras förlust i urinen eller ett brott mot deras absorption.

Protein kan sänkas i följande fall:

 • vid leversjukdomar där proteinsyntesen är nedsatt (hepatit, skrump, tumörer och sekundära tumörer);
 • funktionella störningar i matsmältningssystemet, i vilket proteinabsorptionen minskas (pankreatit, enterokolit och andra);
 • maligna tumörer med olika lokalisering;
 • diabetes mellitus;
 • kroniska njursjukdomar där protein utsöndras i urinen (glomerulonephritis och andra);
 • tyreotoxikos;
 • pleurit;
 • omfattande brännskador och frostskador;
 • hög feber och långvarig feber;
 • skador
 • förgiftning;
 • kronisk och akut blödning;
 • ascites;
 • efter operationen.

Dessutom kan det totala proteinet sänkas i fall som inte är förknippade med patologier. Fysiologisk hypoproteinemi är möjlig:

 • med hög fysisk ansträngning;
 • när man fäster eller följer en diet med låg proteinhalt;
 • under sista trimestern av graviditeten;
 • medan du ammar;
 • med långvarig sängstöd;
 • med överdrivet intag av vätska i kroppen;
 • hos små barn.

Än höja?

För att kroppen ska fungera normalt måste bristen på protein i blodet fyllas. Först av allt måste du ta reda på orsakerna till hypoproteinemia och eliminera dem.

Om lågt protein orsakas av sjukdomen måste du träffa en läkare, genomgå en undersökning och ta reda på diagnosen. Om behandlingen är effektiv normaliseras proteinnivåerna..

Det är möjligt att öka innehållet både med medicinering och korrekt näring. För att öka föreskriver de en speciell diet och multivitaminkomplex.

Du bör vara medveten om att inte alla proteiner delas lika i matsmältningssystemet. En del av dem absorberas delvis. Därför bör en diet utvecklas av en nutritionist..

En dietist hjälper dig att skapa en näringsplan för hypoproteinemia.

Diet

De proteiner som är nödvändiga för att kroppen ska fungera ordentligt finns i djurfoder såväl som i växtfoder. Det är känt att djur absorberas bättre på grund av deras sammansättning. Läkarna säger att en person behöver båda. Proteiner innehåller aminosyror, och var och en av dem behövs av kroppen, så det är viktigt att äta både animaliska och vegetabiliska proteiner.

Livsmedel med högt animaliskt protein inkluderar:

 • keso med låg fetthalt;
 • ostar
 • äggpulver;
 • kött (kalvkött, nötkött);
 • fjäderfäkött;
 • fisk;
 • skaldjur (bläckfisk, räka).

Kosten bör innehålla produkter som inte bara innehåller djur utan också vegetabiliska proteiner

Av de produkter av vegetabiliskt ursprung, där det finns mycket protein, bör kallas:

 • jordnöt;
 • torkade aprikoser;
 • bönor;
 • mandel;
 • valnötter;
 • linser;
 • spannmål;
 • råg;
 • choklad (kakao 70%);
 • soja;
 • tång;
 • grodde vete korn;
 • brunt ris;
 • kli bröd;
 • pasta gjord av fullkornsmjöl.

Produkter som innehåller en genomsnittlig mängd protein inkluderar:

 • fett kött;
 • fet keso;
 • lättmjölk;
 • kycklingägg.

Sådana livsmedel kommer utan tvekan att öka blodproteinet

Menyn bör innehålla produkter som inte innehåller mycket protein, men som är nödvändiga för att öka nivån i blodet:

Vissa kategorier av människor behöver konsumera dubbelt så mycket protein per dag. Dessa inkluderar:

 • gravid kvinna;
 • ammande mammor;
 • personer som arbetar med tungt fysiskt arbete;
 • idrottare.

Några tips

 1. Det måste komma ihåg att samma livsmedel inte kan konsumeras. Kosten bör vara mångfaldig.
 2. Många livsmedel med högt proteinhalt innehåller mycket fett, så deras användning bör begränsas. Det här är fettkött, mjölk, kycklingägg.
 3. Du måste öka mängden proteinmat gradvis, särskilt utan vana.

Intaget av stora mängder proteiner på en gång kan bli stressande för kroppen. Matsmältningssystemet kanske inte accepterar sådan mat som som resultat kommer att leda till förgiftning. Därför är det bäst att fördela den totala mängden proteinprodukter i fem till sex doser, men ät inte i två eller tre metoder.

Slutsats

Proteiner är viktiga element i människokroppen. Det är ett byggnadsmaterial, deltagare och regulator för många processer. En tillräcklig mängd proteinmat bör inkluderas i maten, särskilt när de är bristfälliga i blodet.

Hur man ökar blodprotein, orsaker och symtom på lågt protein i blodet

Innehåll

Hur kan man öka proteinet i blodet och varför behövs det? Vid dechiffrering av blodprov avser totalprotein koncentrationen av globuliner och albumin som finns i blodet; protein med lågt blod är en markör för olika funktionella störningar i kroppen. För en måttenhet protein beaktas gram per liter blod.

Blodprotein är en viktig indikator på aminosyrametabolismen och funktionen av redoxsystemet i kroppen. Dess nivå återspeglar i vilken utsträckning mänskliga system och organ är redo att tillräckligt svara på eventuella kränkningar, såsom infektion och andra potentiella problem. Varför faller denna parameter, och vad ska man göra om protein i blodet sänks?

Proteinfunktioner

Ur biologisk synvinkel är ett vanligt protein en typ av organisk polymer.

Nästan 100% består av olika aminosyror, varav de viktigaste är:

 • globuliner är proteiner med stor molekylstruktur som är involverade i produktionen av antikroppar och andra ämnen syntetiserade av immunsystemet. Dessa aminosyror utgör ungefär hälften av ämnets totala massa i blodet;
 • Albumin - substanser med låg molekylvikt som fungerar som en transport och källa för byggnadsmaterial för vävnaderna i människokroppen, från vilka unga celler syntetiseras. Albumin står för det mesta av det totala;
 • resten av volymen är fibrinogen - en viktig komponent, huvudelementet i blodets förmåga att koagulera.

Blodproteiner är involverade i många kemiska reaktioner och metaboliska processer i kroppen:

 • de överför olika näringsämnen till vävnader (detta är hormoner och lipider, mineraler och pigment och mycket mer);
 • med deras hjälp utförs transporter av läkemedel som införs i kroppen till målorganen;
 • de spelar en viktig roll i immunsystemets funktion och fungerar som en katalysator för kroppens svar på skador;
 • utan dem skulle blodkoagulation vara omöjlig;
 • dessa föreningar tjänar som ett bindemedel som ger en enhetlig och balanserad fördelning av blodkomponenter i blodomloppet;
 • de är ansvariga för den normala syra-basbalansen i blodet.

Tecken på brist på protein:

 1. En betydande minskning av urinproduktionen upp till dess fullständiga försvinnande.
 2. Patientens hjärtsvikt.
 3. Svullnad.
 4. Manifestationen av symtomen på sjukdomar som orsakade en brist på protein i kroppen.

Om proteinnivån i blodet sänks - för läkaren kan detta vara en signal om problem i patientens kropp, inklusive en minskning av indikatorn för att bedöma förekomsten av maligna tumörer.

Man bör komma ihåg att en för hög nivå också kan tala om störningar, och att höja den över normen kräver läkarvård.

I dag är det allmänt accepterat att proteininnehållet i en normal, frisk vuxenorganisation bör ligga i intervallet 65 till 82 gram per liter blod. Men det finns fall då du kan observera en liten minskning av denna faktor utanför det normala intervallet..

I sig själv bör en liten minskning av det totala proteinet inte indikera allvarliga patologier och manifesteras till exempel hos små barn eller kvinnor som bär ett barn.

En minskning av det totala proteinet manifesteras också hos unga mödrar under amningen, och kan upptäckas även hos personer som har legat på länge, när mat med en tillräcklig mängd näringsämnen inte infördes i kroppen.

Bland andra skäl som kan minska koncentrationen av totalt protein i blodet:

 1. Uttorkning;
 2. Intensiv fysisk aktivitet;
 3. Svält.

Ur fysiologisk synvinkel är några orsaker till hypoproteinemia (brist på protein i kroppen) följande:

 • överdrivet vätskeintag när volymen vatten i blodomloppet stiger och blodet kondenserar;
 • näringsbrist: efter en lågproteindiet som innehåller lite hälsosamt protein;
 • kronisk blödning;
 • orsakad av olika skäl, ökad förstörelse av proteiner i kroppen;
 • en brist på protein väcker olika typer av inflammation;
 • protein i blodet sänks hos patienter med diabetes;
 • förgiftning av olika intensitet;
 • febersjukdom;
 • leversjukdom
 • gastrointestinala problem (malabsorption).

Minskat totalt protein i blodet provoseras också av kirurgiska ingrepp, skador, brännskador på betydande kroppsytor. Faktorer som påverkar reduktion inkluderar ärftliga problem..

När är analysen?

En studie på totalt protein genomförs i fall:

 • infektiösa lesioner i kroppen med varierande svårighetsgrad;
 • lever- och njursjukdomar;
 • i sådana fall reduceras ofta det totala blodproteinet;
 • personer med cancerproblem;
 • patienter som diagnostiserats med metabola störningar och anemi;
 • patienter med ätstörningar och sjukdomar i matsmältningskanalen kontrolleras för proteiner för att bestämma svårighetsgraden av patologin;
 • med en omfattande undersökning av patienten;
 • före operationer, utnämning av vissa medicinska förfaranden, förskrivning av läkemedel - för att bedöma kroppens förmåga att återställa sina interna reserver;
 • under behandlingen - för att bestämma dess effektivitet.

Tack vare analysen kan läkare ta reda på vilket tillstånd patienten är i, bedöma sin hälsa. Det totala proteinindexet låter dig ta reda på korrektheten och effektiviteten i proteinmetabolismen, dra slutsatser om patientens diet och ge rekommendationer om hur du kan öka proteinet och öka koncentrationen.

För att sänka eller öka nivån på protein måste du först ta reda på vad som orsakade fluktuationerna i dess nivå.

Om läkaren finner att innehållet är patologiskt reducerat, föreskriver han en ytterligare studie för att ta reda på orsaken till minskningen och föreskriva en adekvat behandling för diagnosen..

Sådana studier inkluderar, men är inte begränsade till, en djupare proteinanalys för volymen av globuliner och albumin till det totala proteinet..

Om det finns en brist på protein i kroppen måste du först ta reda på orsakerna och behandlingen som orsakade en minskning av patologier och skador, enligt den strategi som valts av läkaren.

En korrigering av kosten bör utföras i riktning mot en större mättnad av den mat som konsumeras med protein. I många fall kan rätt diet effektivt öka koncentrationen av protein..

Varför totalt protein i blodet sänks och hur man ökar det - Hälsosamt blod

Ett komplett blodantal är ett viktigt förfarande för att bestämma utvecklingen av många dolda sjukdomar. I synnerhet ser läkare på proteininnehåll. Dess minskning kan indikera ogynnsamma processer i kroppen. Det är viktigt att donera blod för en allmän analys i tid för att identifiera patologi i ett tidigt skede.

Vad visar protein i blodet

Proteininnehållet i blodet kan bestämma aminosyrametabolismens tillstånd. Protein är faktiskt en indikator på kroppens regenererande förmåga och dess motståndskraft mot ogynnsamma förhållanden, eftersom det är proteiner som är "tegelstenarna" i celler och vävnader, vilket ger dem elasticitet och styrka.

Totalt protein har 3 fraktioner:

 • albuminer De utgör den största delen av proteiner. Dessa proteiner med låg molekylvikt ger kroppen material för att upprätthålla struktur och skapa celler..
 • Globuliner. De upptar cirka 45% av alla proteiner. Dessa är stora molekylära proteiner. Tillåter syntes av immunproteiner.
 • Fibrinogen. Det upptar den minsta delen av proteiner. Det är ett protein med hög molekylvikt. Det är ansvarigt för blodkoagulation.

Behöver komma ihåg! Protein - det viktigaste byggnadsmaterialet för celler och vävnader i kroppen.

Olika fraktioner av proteinet ansvarar för viktiga uppgifter: cellsyntes, upprätthållande av immunitet och blodkoagulation.

Dessutom levererar proteiner näringsämnen och läkemedel till de nödvändiga organen. Proteiner kontrollerar också fyllningen av vaskulärbädden och balansen mellan röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar. Protein ansvarar för blodegenskaper som fluiditet och viskositet. Så det påverkar direkt hemostas, vilket påverkar blodkärlets och hjärtans arbete.

Varför protein reduceras

Proteinreduktion kallas hypoproteinemia. Det framträder inte ur det blå och är alltid resultatet av en sjukdom eller ett ovanligt fysiskt tillstånd..

Vid åkommor börjar proteinet brytas ner och utsöndras med urin. Det finns också problem med absorption av proteiner längs matsmältningskanalen och dess syntes i levern.

Minskning av protein observeras vid följande patologier:

 • tarmsjukdomar, lever- och njursjukdomar;
 • onkologi och inflammation;
 • svår anemi;
 • infektioner och virus;
 • skador som resulterar i omfattande blodförlust;
 • frostskador och brännskador;
 • berusning;
 • dieter, hungerstrejkningar, metaboliska störningar.

Det är nödvändigt att nämna fysiologisk hypoproteinemi. Denna minskning av protein är förknippad med människans fysiologi och inte med sjukdom. Vanligtvis sänks det totala proteinet i blodet i följande fall:

 • graviditet och amning tredje trimestern;
 • under tung fysisk ansträngning (som regel händer det med professionella idrottare);
 • med långvarig immobilitet - fysisk inaktivitet.

Lågt protein är en farlig signal om problem med kroppen. I detta tillstånd är en person maktlös mot sjukdomar och negativa faktorer på grund av försvagad immunitet. Därför är det nödvändigt att diagnostisera orsaken till hypoproteinemi så snart som möjligt och börja behandlingen under övervakning av en läkare.

Proteinanalys: dekryptering

Vid tryck över 130/90 måste fartyg rengöras. Det enklaste sättet: 7 dagar att dricka buljongen från Läs mer... Innan du höjer proteinet måste du förstå orsakerna till att sänka det.

Detta kan endast bestämmas med hjälp av en omfattande undersökning, som kan inkludera röntgenstrålar, magnetisk resonansavbildning och datortomografi, ultraljud etc..

Ett blodprov är också nödvändigt för närvaro och koncentration av dess andra komponenter. Deras balans avgör lokalisering av sjukdomen.

Trots att orsaken till minskningen av protein inte kan vara patologi, men fysiologi, måste proteinet höjas mycket noggrant. Om kroppen inte är vana vid en proteinrik diet, kan en plötslig övergång till en proteindiet orsaka matsmältningsproblem..

Uppmärksamhet! En diet med reducerat totalprotein bör sammanställas av en specialist efter en omfattande undersökning. Således kan du minimera risken för proteinavstötning av kroppen..

Den första regeln i kosten är variation. Du kan inte luta dig till någon typ av produkt. Proteiner finns i djur- och växtmat. Men forskare har funnit att animaliska proteiner absorberas bättre..

Rätt kost för hypoproteinemia bör inkludera skaldjur, mjölkprodukter med låg fetthalt, fjäderfä och nötkött..

Förutom vegetabiliskt protein: mörk choklad, nötter (särskilt mandlar och jordnötter), fullkornsbröd.

Viktig! En näringsläkare behöver veta om förekomsten av allergier för att korrekt kunna upprätta en proteindiet.

När det gäller fysiologisk hypoproteinemi är det på grund av stora belastningar lönsamt att minska träningsenergin och låta kroppen vila och återhämta sig. I kritiska situationer, som denna, produceras protein mer rikligt, så att när konsumtionen minskar kommer det att komma snabbare. Det är värt att prata med en specialist om protein näring för idrottare..

Ett biokemiskt blodprov kan upptäcka proteinets balans med andra blodkomponenter och dess fraktioner separat. Proteiner har en grundläggande effekt på blodkärlen och hjärtat, vävnader och cellers tillstånd och blodets förmåga att koagulera utan patologier. Om proteinet i blodet sänks, är faran nära. Det är nödvändigt att konsultera en läkare för att diagnostisera orsaken till hypoproteinemia och bota den.

Hjälp artikeln? Betygsätt henne

Totalt protein i blodet sänks, vad betyder det: orsakerna till nedgången, hur man ökar

Vid genomförande av ett biokemiskt blodprov ägnar experter stor uppmärksamhet åt indikatorn för totalt protein. Om du avviker från normen kan läkare misstänka förekomsten av dolda sjukdomar i kroppen.

Protein är en indikator på hälsan och dess minskning kan vara en signal om ett fel i kroppen. Totalt protein i blodet sänks, vad betyder detta och hur man normaliserar denna indikator.

Varför uppmärksammar läkarna så mycket på bestämningen av detta ämne i blodet och vem analysen föreskrivs.

Vad analysen visar

Blodproteinnivåer är en viktig indikator på en persons allmänna hälsa. Proteiner är involverade i bildandet av nya celler i organ, vävnader och immunsystemet. De deltar också i blodkoagulationssystemet. Detta är det viktigaste byggnadsmaterialet i cellerna och varje person bör ha minst 15% av den totala kroppsvikt på proteiner.

En minskning av protein i blodet är en indikator på patologiska processer i mänskliga organ. Detta tillstånd leder till utveckling av ytterligare problem. En person som har en brist på protein blir mottaglig för olika sjukdomar, eftersom immunförsvaret försvagas och vävnadscellerna inte förnyas.

Mycket mindre ofta kan ett blodprov visa ett högt protein, men listan över patologier med detta resultat är ganska smal. Proteinreduktion i dessa sjukdomar sker vid behandling av sjukdomen. I detta fall är diagnosen av sjukdomar inte svår, eftersom hos en frisk person observeras inte ökat protein, utan inte bara patologier, utan också yttre faktorer kan orsaka en minskning.

Vad kan vara låga priser

Proteinbrist bestäms under ett biokemiskt blodprov. Specialister har en separat tabell som återspeglar det normala proteininnehållet efter åldersgrupper av patienter:

 • Barn upp till 1 månad: 44-71 g / l.
 • Barn upp till 12 månader: 50-74 g / l.
 • Barn 12-24 månader: 55-76 g / l.
 • Hos ett barn från 2 till 16 år: 79-81 g / l.
 • Människor från 16 till 60 år: 64-86 g / l.
 • Efter 60 år: 61-80 g / l.

Små avvikelser från normen nedåt kan orsakas av följande faktorer:

 • Uttorkning.
 • Stark fysisk aktivitet.
 • Tar enskilda droger.
 • Otillräckligt proteinintag med mat.
 • Laktation.
 • Graviditet.

Hur kan man öka proteinet i detta fall? Proteinbrist orsakad av fysiologiska faktorer kan elimineras hemma. I detta fall rekommenderar läkare att justera kosten och sänka fysisk aktivitet..

Behöver mer proteinmat som kött, fisk, ägg och nötter..

Du måste också få tillräckligt med sömn och dricka mer vätska. Om minskningen inträffade mot bakgrund av läkemedelsbehandling kan du öka proteinet i blodet genom att justera behandlingen.

Farligt fall

Med patologier i enskilda organ börjar proteinet i kroppen brytas ner och utsöndras i urinen, det kan också vara en kränkning av absorptionen av näringsämnen från mat och proteinsyntes i levern. Följande patologiska orsaker orsakar farligt lågt protein:

 • Leverpatologi.
 • Intestinal patologi.
 • Onkologiska sjukdomar.
 • Diabetes.
 • Njurpatologi.
 • Inflammatoriska sjukdomar.
 • Brännskador och frostskador.
 • Infektionssjukdomar.
 • Förgiftning.
 • Blodförlust.
 • skador.

Om du har lågprotein och läkaren misstänker ovanstående sjukdomar kommer du att tilldelas ytterligare tester för att bestämma den verkliga orsaken till minskningen av protein.

Först efter diagnos kommer det att vara möjligt att bestämma hur man höjer proteinnivån.

Med dessa sjukdomar syftar inte terapi till en lokal ökning, utan att eliminera orsakerna till en brist på protein i kroppen.

Hur man dekrypterar analys

Innan du letar efter svaret på frågan om hur man höjer protein i kroppen måste du identifiera orsaken till minskningen av protein. Att göra det själv är inte möjligt. För att göra rätt diagnos måste du jämföra resultaten från analysen för innehållet i alla viktiga blodparametrar. Endast genom att analysera alla komponenter kan vi förstå vad som orsakade avvikelsen.

Även om orsakerna till minskningen inte är patologiska, måste du höja proteinet noggrant. I fallet när kroppen inte är van vid proteinmat kan en skarp inträde i kosten orsaka matsmältningsbesvär. Om det totala proteinet i blodet är mycket lågt bör kosten vara en erfaren näringskonsult..

Detta är nödvändigt så att du kan få olika proteiner med mat..

Menyn ska vara så varierad som möjligt för att inte orsaka matsmältningsstress.

Om du inte har tillräckligt med protein från stark fysisk ansträngning, kan du råda dig att ändra din träning till mindre energisk. Detta kommer att hjälpa till att öka den totala mängden protein genom att minska konsumtionen inom sport. Det är särskilt viktigt att spåra proteinmetabolismen hos idrottare, eftersom deras kropp konsumerar särskilt mycket protein och dess brist på blod observeras ofta.

Så det totala proteinet i blodet är lågt, vad betyder detta? Ofta panik förgäves panik när de avslutar om lågt protein. Läkarna rekommenderar att du kommer till en terapeut innan du tar upp olika sjukdomar.

Endast en läkare kan bestämma förekomsten av patologi i din analys. Det kan vara så att din avvikelse var resultatet av en fel livsstil.

Lita på en specialist och när du följer alla läkarens rekommendationer kommer du att återvända till ett hälsosamt liv.

Nedsatt protein i blodet: vad betyder det, vilka orsaker, symtom och behandlingsmetoder

Genom ett biokemiskt blodprov kan du utvärdera inre organers arbete. En av de ledande indikatorerna för denna studie är totalt blodprotein (totalt protein).

En indikator för det totala blodproteinet i aminosyrametabolismen, som kännetecknar nivån på proteinmolekyler av alla typer och fraktioner i blodserum. Genom koncentrationen av proteiner kan du ta reda på hur proteinmetabolism inträffar..

Proteiner utför olika funktioner och säkerställer att kroppen fungerar normalt. Om det totala proteinet i blodet sänks, kan orsaken till detta vara farliga patologier. Och därför kräver detta tillstånd snabb och kompetent behandling..

Värdet och funktionen av protein i blodet

Proteiner är ett byggnadsmaterial för alla organ och vävnader i kroppen. De är ett ramverk som celler och olika biologiska strukturer är kopplade till. Utan proteiner kan celler och vävnader inte regenereras. Varje cell och vätska i kroppen innehåller protein..

Levern spelar en viktig roll i proteinmetabolismen, eftersom de flesta av transformationerna sker i detta organ..

Proteiner rör sig från vävnad till vävnad genom blodkärlen. Mer än 100 typer av proteiner cirkulerar i blodet. Förutom fysiologiska molekyler kan patologiska proteiner bildas i kroppen (för olika sjukdomar).

De viktigaste typerna av proteiner i serum:

 • Albumin är en stor proteinfraktion, deras molekylvikt är ganska låg. De upprätthåller en optimal cellstruktur och normalt blodtillstånd;
 • Globuliner är stora molekylära proteiner som är involverade i syntesen av immunproteiner;
 • Fibrinogen är ett specifikt protein som är involverat i blodkoagulation..

De lägsta procentsatserna är andra fysiologiska och patologiska modifieringar av proteiner. Deras ökning observeras endast med utvecklingen av sjukdomar.

Proteins huvudfunktioner:

 • Bibehålla en normal nivå av viskositet och fluiditet;
 • Andra blodenzymer är suspenderade;
 • Behåll den nödvändiga mängden blod i kroppen;
 • Reglera syra-basbalansen i blodet;
 • Reglera blodkoagulation;
 • Transport näringsämnen till organ och vävnader.

En låg koncentration av proteiner i blodserum indikerar patologiska processer i kroppen.

Normen hos vuxna och barn

Spridningen av minimi- och maxindikatorerna för plasmaproteiner är stor. Detta beror på att många fysiologiska och andra orsaker påverkar aktiviteten i proteinmetabolismen.

Oftast beror en förändring av proteinnivån på olika fysiologiska tillstånd och processer (t.ex. graviditet), kön och ålder hos patienten.

Hastigheten för totalt protein efter ålder:

 • 0 - 1 månad - från 48 till 75 g / l;
 • 2 till 12 månader - från 47 till 73 g / l;
 • 1 till 6 år - från 60 till 76 g / l;
 • 7 - 17 år - från 59 till 77 g / l;
 • Från 18 år och äldre - från 64 till 84 g / l.

Koncentrationen av totalt protein hos kvinnor kan vara något lägre (cirka 10%) än hos män. Avvikelsen för denna indikator hos gravida kvinnor kan uppgå till 30%. Om dessa förändringar orsakas av en hormonell obalans och det inte finns några klagomål är de fysiologiska.

Lär dig mer om normerna för totalt protein i blodet här..

Orsaker till lågt blodprotein

Hypoproteinomi är ett tillstånd där serumproteinnivåerna minskar. Läkare delar fysiologisk, relativ och absolut hypoproteinomi.

Riskgrupper med låg proteinkoncentration:

 • Små barn;
 • Gravida och ammande kvinnor;
 • Patienter med långvarig immobilisering.

Relativ hypoproteinomi uppstår på grund av en ökning av mängden vatten i blodomloppet..

Relativ ipoproteinomi kan utlösa följande villkor:

 • Vattenförgiftning är en kränkning av vatten-saltbalansen på grund av överdriven användning av vatten;
 • Anuria är en njursjukdom där urinutflödet i urinblåsan försämras;
 • Intravenös eller droppad administrering av glukoslösning till patienter med nedsatt leverfunktion;
 • Ökad produktion av vasopressin (hypotalamus hormon), som håller kvar vätska i kroppen;
 • Dekompenserad hjärtsvikt är en patologi där hjärtat inte kan utföra sina funktioner ens i vila.

Följande tillstånd provocerar absolut hypoproteinomi:

 • Strikt diet. En person vill tappa de extra kilorna på något sätt och slutar äta mat som innehåller protein;
 • Långvarig undernäring;
 • Inflammatoriska sjukdomar i matsmältningskanalen (enterit, kolit), på grund av vilken matsmältningen och matsmältningen av proteiner försämras;
 • Förgiftning och kronisk inflammation i levern (hepatit, skrump), som hämmar proteinbiosyntes;
 • Medfödda sjukdomar där produktionen av enskilda proteinkomponenter försämras;
 • Förstärkt förstörelse av proteiner på grund av maligna neoplasmer, svåra brännskador, överdrivet fungera av sköldkörteln, kirurgi, långvarig värme, behandling med kortikosteroidläkemedel, regelbundet hårt fysiskt arbete
 • Överdriven utsöndring av protein i urinen med nefrotiskt syndrom, diabetes mellitus, glomerulonefrit, kronisk diarré;
 • Uppsamling av fri vätska i hålrummen med ascites (dödig buk), exudativ pleurisy och rörelse av proteiner där;
 • Blödning, där proteinet i blodomloppet kommer ut med blodet.

Det är viktigt att besöka en läkare i tid, som kommer att diagnostisera och bestämma behandlingstaktik.

Symtom och behandlingar för hypoproteinomi

Med ett lågt protein i blodet förvärras personens välbefinnande, detta manifesteras av en minskning av arbetsförmågan, kronisk trötthet, försvagning av kroppens försvar. Om proteinkoncentrationen reduceras till 50% uppstår vävnadsödem. Hela kroppen eller bara några av dess delar kan svälla.

I svåra fall ackumuleras vätska i pleuralregionen, perikardialsäck (perikardium) och bukhinna. Detta tillstånd manifesterar sig som ascites, pleurisy (lunginflammation), lunginflammation etc..

Utsöndring av vätska i perikardiet provocerar arytmi, perikardit, hjärtinflammation och till och med död.

För att normalisera kroppen måste du kompensera för proteinbrist. Och därför måste du först besöka en läkare som kommer att ta reda på orsaken till hypoproteinomi och eliminera den.

Du kan öka koncentrationen av protein i blodet med hjälp av mediciner och korrekt näring. Patienten måste följa en diet och ta vitaminpreparat.

En näringsläkare hjälper till att korrekt komponera en meny. Att göra detta själv är inte värt det, eftersom inte alla proteiner delas lika, några av dem är inte helt smälta..

För att kompensera bristen bör patienten inkludera livsmedel som är rika på animaliskt och vegetabiliskt protein i kosten:

 • Keso, ost med låg fetthalt;
 • Kött med låg fetthalt;
 • Fisk, skaldjur;
 • Nötter (jordnötter, mandlar, valnötter, etc.);
 • Baljväxter (bönor, linser, soja);
 • Torkade aprikoser;
 • Spannmål (havregryn, råg, brun ris, etc.);
 • Choklad med ett kakaoinnehåll på minst 70%;
 • Strandkål;
 • Kli, grodd vete korn;
 • Fullkornspasta.

Den genomsnittliga mängden protein finns i fettkött, keso, mjölk, ägg. Kosten bör innehålla livsmedel som ökar proteinnivån i blodserum. Detta gäller grönsaker, bär, svamp och frukt..

Nedsatt protein under graviditeten

Proteinkoncentrationen i en gravid kvinnas blod kan förändras i en eller annan riktning utan närvaro av allvarliga sjukdomar. Sådana fluktuationer provoserar hormonella förändringar. Den maximala tillåtna avvikelsen från normen under graviditeten är 30%. Hypoproteinomi kan uppstå på grund av en ökning i blodvolym.

I vissa fall minskar mängden protein på grund av svår njursjukdom, anemi, massiv blodförlust.

Om följande symtom uppträder hos en gravid kvinna, bör du rådfråga en läkare:

 • parestesi (domningar, stickningar i lemmarna);
 • illamående, kräkningar, irriterad matsmältning;
 • huvudvärk.

För att öka koncentrationen av protein i blodet bör du besöka en läkare som kommer att identifiera orsaken till överträdelsen. Om hypoproteinomi orsakas av en hjärtsvikt, bör den gravida kvinnan ta mycket riktade säkra läkemedel. Behandling av nedsatt njurfunktion rekommenderas på sjukhus. Anemi behandlas med järntillskott och kost..

Det är viktigt att normalisera proteinnivån i den förväntade moderns blod, för om du ignorerar problemet, utvecklar fostret.

Således är totalt protein en viktig indikator på hälsostatus. Lågt protein kan indikera olika patologier i kroppen, så du måste övervaka din diet och regelbundet ta ett allmänt blodprov.

Läkarna rekommenderar en biokemisk analys minst 1 gång per år. En snabb diagnos garanterar en snabb återhämtning. Nu vet du varför det totala proteinet i blodet sänks, vad det betyder, vilka orsaker och symtom. Dessutom har du lärt dig hur du kan öka lågt protein i blodet..

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit