Allt om hjärtventilens prolaps och deras behandling

Webbplatsen ger referensinformation endast för informationssyften. Diagnos och behandling av sjukdomar bör utföras under övervakning av en specialist. Alla läkemedel har kontraindikationer. Specialkonsultation krävs!

Prolaps av hjärtventiler: orsaker, huvudsakliga symtom, moderna metoder för diagnos och behandling
Prolaps av hjärtventiler är den vanligaste och ofta fullständigt icke-farliga avvikelsen i utvecklingen av hjärtventiler, i vilka, under sammandragning av hjärtat, observeras ett onormalt utsprång av ventilkuddarna. Mitralklappsprolaps är vanligare än annan hjärtaventilprolaps.

Den främsta orsaken till hjärtventilens prolaps är den medfödda svagheten i bindvävnaden som ventilerna är gjorda av. I de flesta fall visar inte prolaps med hjärtaventiler några symtom. Mindre vanligt kan tecken på prolaps inkludera bröstsmärta, en känsla av "avbrott i hjärtat," yrsel, svaghet, etc..

Vanligtvis har hjärtaventilens prolaps en gynnsam kurs och kräver ingen speciell behandling, men i sällsynta fall kan det kompliceras av en störning i hjärtrytmen (arytmi), utvecklingen av hjärtaventilinsufficiens, etc..
Grova former av prolaps, där hjärtfunktionen störs i stor utsträckning, kräver behandling med medicinering eller med operation.

Vad är hjärtventiler?

Hjärtventiler är rörliga spjäll som består av separata element (ventiler), överlappande öppningar genom vilka blod flyter från en del av hjärtat till en annan.
Ventilernas funktion är att kontrollera blodflödet. Med enkla ord: hjärtat kan representeras som en normal pump som pumpar vätska. Som i alla andra sediment finns det i hjärtat ett system med ventiler som gör att vätska (blod) kan passera i pumpriktningen och inte låter det gå tillbaka. Under sammandragning av hjärtmuskeln matas ut blod under tryck från hjärtventilerna som reglerar blodets rörelse i denna riktning vid tidpunkten för hjärtans sammandragning. Omedelbart efter sammandragning slappnar hjärtat av och trycket i det sjunker - just nu stänger ventilen och låter inte blodet flyta tillbaka in i hjärtat.

Det finns fyra ventiler i hjärtat:
1. Mitralklaffen är placerad mellan vänster kammare och vänster förmak och består av 2 cusps (fram och bak). Ventiler på mitralventilen är fästa vid väggen i vänster kammare av senortrådar - ackord. Akkord är i sin tur fäst vid små muskelformationer - papillärmuskler. Under förutsättningen för normal funktion av ackorden och papillärmusklerna, under hjärtans sammandragning, stängs mitralklaffen tätt, inte sjunker eller svullnar mot ventrikeln eller förmaket, på grund av vilket blod endast kan strömma från förmaket in i ventriklarna, men inte kan flöda i motsatt riktning. Med mitralklaffspridning buktar en eller båda ventilerna ut i kaviteten i det vänstra atriumet och stängs inte särskilt tätt på grund av vilken del av blodet som återgår från kammaren tillbaka till förmaket. Mer vanlig spridning av den främre mitralventilen.

2. En trikuspidventil (eller trikuspid) -ventil är en ventil belägen mellan höger ventrikel och höger förmak. Den fungerar precis som mitralventilen..

3. Aortaklaffen är belägen mellan vänster kammare och aorta. Aortaklaffen förhindrar återgång av blod från aorta till vänster ventrikel.

4. Pulmonventilen är belägen mellan hjärtans högra kammare och lungstammen. Lungventilen förhindrar återföring av blod från lungorna i lungorna till höger ventrikel.

Orsaker till prolaps i hjärtventilen

Beroende på när hjärtventilens prolaps uppträder skiljer sig primär och sekundär prolaps:
1. Primärventilfället är medfødt, ofta ärftligt och beror på en genetisk defekt i bindvävets struktur, som består av ventilkuddar och senor ackord. En sådan kränkning av bindvävns struktur kallas myxomatös degeneration..

2. Sekundär (förvärvad) prolaps av hjärtventilen uppträder som ett resultat av bröstskador, reumatism, hjärtinfarkt och andra orsaker. I detta fall är orsaken till att hjärtventilens ventiler sjunker i förmakshålan inflammation eller bristning av senor.

Symtom och tecken på hjärtventilens prolaps

Medfödd prolaps av trikuspidventilen (trikuspid), aortaventilen eller lungstamventilen uppvisar som regel inga symtom och upptäcks av en slump vid undersökning av andra skäl. På grund av det faktum att medfödd prolaps störs blodcirkulationen vanligtvis något, krävs ingen behandling.
Mitralklappsprolaps är vanligare än prolaps av andra hjärtventiler, så vi kommer att överväga det mer detaljerat.

Mitralventil prolaps

I de flesta fall är medfödd mitralventilprolaps obemärkt och orsakar inga symtom. I vissa fall kan följande symtom och tecken på medfödd prolapse av mitralventilen i hjärtat observeras:
1. Känslan av "avbrott i hjärtat": perioder med "frysning" av hjärtat, snabb eller långsam hjärtslag, oregelbunden hjärtslag etc..

2. Smärta i hjärtat, som kan vara kortvarig syning, eller värkande och förlängd (upp till flera timmar). Bröstsmärtor är inte förknippade med fysisk aktivitet, försvinner inte efter att du tagit nitroglycerin och kan förekomma eller intensifieras till följd av emotionell stress..

3. Symtom och tecken på vegetativ-vaskulär dystoni (VVD), som inkluderar en känsla av luftbrist, låggradig feber, magsmärta (irritabel tarm syndrom), yrsel, huvudvärk, etc..

4. Besvimning eller suddigt medvetande (besvämningstillstånd) i trånga rum, efter känslomässig stress etc..

5. Panikattacker - anfall av okontrollerbar rädsla.

6. Tendens till blåmärken, ofta näsblödningar, lång och tung menstruation hos kvinnor etc. Dessa symtom förklaras av en blodproppsstörning som orsakas av en störning i bindvävsfibrernas struktur (kollagen).

7. Med primär mitralklaffspridning observeras ofta följande symtom: hög tillväxt, långa armar och ben, långt tunt ansikte, ökad hudelasticitet, överdriven ledrörlighet (hypermobilitet), tunn hud, dåligt syn, strabismus, etc. Dessa symtom kombineras i separata syndrom som kan ärva och ofta kombineras med mitralklaffspridning: till exempel Klinefelter syndrom, Marfan syndrom etc..

Symtom och tecken på förvärvad mitralventil prolaps beror på orsaken till dess utveckling:
1. Om den sekundära (förvärvade) mitralklappsprången utvecklas till följd av hjärtinfarkt, uppträder dess symtom plötsligt och kombineras med tecken på hjärtinfarkt: allvarlig smärta i hjärtat, andnöd, känsla av "avbrott i hjärtans arbete", yrsel, förlust av medvetande, utveckling kan uppstå hosta och utseendet på rosa skum från munnen etc..

Om ovanstående symtom uppträder, bör du omedelbart ringa en ambulans, eftersom försening av behandlingen kan leda till dödsfall.

2. Om mitralklaffens prolaps utvecklas till följd av bröstskada förklaras det av brott i senortrådar (ackord) som reglerar ventilen. De viktigaste symtomen på prolaps i detta fall är: hjärtklappning, en känsla av "avbrott i hjärtans arbete", andnöd, hosta med rosa skum. Om dessa symtom uppträder, kontakta omedelbart läkare..

3. Förvärvad mitralventil förfaller på grund av reumatism (inflammation i bindväv som är en del av ventilen) utvecklas gradvis och manifesteras av ökad trötthet, andnöd efter lätt fysisk ansträngning, en känsla av "avbrott i hjärtans arbete", etc..

Grader av prolaps av mitralventilen i hjärtat

Graden av mitralventilprolaps bestäms endast under hjärtas ultraljud (ekokardiografi). Beroende på hur mycket mitralklaffarna klaffar in i kaviteten i det vänstra atriumet, finns det 3 grader av prolaps:
1. Mitralklaffspridning av grad 1 betyder att ventilklapparna sjunker in i kaviteten i det vänstra atriumet med mindre än 5 mm.

2. Med mitralklappsförfall sjunker 2 grader ventilblad i kaviteten i vänstra förmaket med 6-9 mm.

3. Mitralklaffspridning av grad 3 innebär att ventilklaffar sjunker in i kaviteten i det vänstra atriumet med mer än 10 mm.

Denna klassificering av mitralventilprolaps används huvudsakligen i Ryssland och vissa CIS-länder. Detta beror på att graden av prolaps inte alltid återspeglar svårighetsgraden av kränkning av blodcirkulationen som den leder till. Så till exempel leder mitralklaffspridning av grad 1-2 ofta inte till en allvarlig störning i blodrörelse och kräver inte speciell behandling.

Möjliga komplikationer av mitralventilens prolaps i hjärtat

De viktigaste komplikationerna av mitralklaffspridningen är:
1. Mitralventilinsufficiens - ofullständig stängning av mitralventilens cusps under sammandragning av hjärtat, vilket leder till att blod från vänster kammare tränger in i förmakshålan (mitral regurgitation). Allvarlig uppväxt av mitral kan leda till hjärtsvikt.

2. Bakteriell (infektiös) endokardit är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av inflammation i hjärtans innerfoder (endokardium) som täcker ventilerna. De viktigaste symtomen på bakteriell endokardit är: feber, allvarligt allmänt tillstånd, ledvärk, hjärtklappning, gulsot, småpunktsblödningar i huden, etc..

3. Arytmier - en kränkning av hjärtrytmen, som manifesteras av en känsla av avbrott i hjärtans arbete, yrsel, svimning och andra symtom.

4. En stroke är en plötslig akut kränkning av blodtillförseln till hjärnan, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser och till och med döden. Risken för stroke är högre hos personer efter 50 år, i närvaro av arytmi, infektiös endokardit, etc..

Mitralventil prolaps hos barn

Mitralklappsprolaps hos ett barn kallas den så kallade små hjärtautviklingsavvikelsen (MARS). Förutom mitralklappsprolaps kallas följande slumpmässiga fynd under ekokardiografi (hjärtaultraljud) MARS: trikuspidventilprolaps, öppet ovalt fönster, aortaklaff eller pulmonal ventilventil, bicuspid aortaklaff, ytterligare papillära muskler, etc..
Som regel har MARS en gynnsam kurs, påverkar inte barnets hälsotillstånd väsentligt och kräver inte särskild behandling.
Med tanke på den ökade risken för hjärtrytmstörningar (arytmier) och andra komplikationer, bör ett barn med mitralklaffspridning genomgå regelbundna förebyggande undersökningar med en kardiolog.

Graviditet och förlossning med mitralventil prolaps

Som regel inträffar graviditet och förlossning med mitralklaffspridning utan komplikationer, barnet föds med normal kroppsvikt och i tid.
Under graviditetsplanering kan en kvinna med mitralventil prolaps rekommenderas med ekokardiografi, vilket kommer att klargöra volymen blod som kommer tillbaka (regurgitation), och följaktligen graden av mitralventilinsufficiens.
Komplikationer av mitralklaffspridning under graviditet och förlossning är extremt sällsynta, men du bör vidare diskutera risken för deras utveckling på samråd med en gynekolog eller kardiolog..

I vilka fall bör du omedelbart rådfråga en läkare?

Om följande symptom uppträder, kontakta läkare så snart som möjligt:
1. En plötslig försämring av välbefinnande, svaghet, andnöd, utseendet av bubblande andning eller skum från munnen. Dessa symtom indikerar att en betydande del av blodet återgår från vänster kammare till vänster atrium (regurgitation), vilket ledde till stagnation av blod i lungorna (lungödem).

2. Medvetenhetsförlust (besvimning) är resultatet av otillräckligt blodflöde till hjärnan, vilket kan bero på en kränkning av hjärtrytmen (arytmi).

3. En ökning av kroppstemperatur, ledvärk, svår svaghet. Dessa symtom kan indikera utvecklingen av infektiös endokardit, en av komplikationerna av mitralklappsprolaps..

4. Nedsatt prestanda, ökad trötthet, svaghet, andnöd efter en mindre belastning: alla dessa symtom indikerar en möjlig utveckling av hjärtsvikt.

Diagnos av hjärtventils prolaps

Om symtom på prolaps av hjärtventilerna uppträder, bör du kontakta en allmänläkare eller kardiolog som kommer att undersöka, lyssna på hjärtat och vid behov förskriva ytterligare diagnostiska metoder eller konsultera andra specialister (till exempel en neurolog).


De viktigaste metoderna för att diagnostisera mitralklappsprolaps är:
1. Ultraljud i hjärtat (ekokardiografi, ekokardiografi) och dopplerekokardiografi - gör det möjligt att bestämma graden av mitralventilens prolaps, liksom närvaron och graden av mitralventilinsufficiens, vilket manifesteras genom regurgitation (blod som kommer in i atriumet från kammaren).

2. Med elektrokardiografi (EKG) kan du identifiera vissa störningar i hjärtans arbete, vilket indirekt kan indikera mitralklappsfall: hjärtrytmier (arytmier), utseendet på ett stort antal extraordinära hjärtkontraktioner (extrasystoler), etc..

3. Holter ECG (Holter) är en undersökningsmetod som gör det möjligt för läkaren att övervaka hjärtans arbete under dagen. För att göra detta kommer läkaren att installera elektroder på huden på den främre ytan av bröstet, information från vilken kommer att registreras på en bärbar mottagare. Den dag under vilken haltern kommer att produceras bör du leda en normal hälsosam livsstil.

Mitralventil prolapsbehandling

I de allra flesta fall kräver ingen medfödd mitralventilprolaps särskild behandling..
Behandling av mitralklaffspridning är nödvändig i följande fall: hjärtklappning (takykardi) och hjärtarytmier (arytmi), ofta attacker av autonoma störningar (bröstsmärta, yrsel, svimning, etc.), närvaron av svår mitralventilinsufficiens och vissa andra. Behovet av behandling av mitralventilprolaps bedöms individuellt av den behandlande läkaren.

Med medfödd mitralventilprolaps kan följande läkemedel förskrivas:
1. Adrenergiska blockerare (Atenolol, Propranolol, etc.) föreskrivs vid frekventa hjärtslag (takykardi) och för att förebygga arytmier.

2. Beredningar som innehåller magnesium (till exempel Magnerot) förbättrar välbefinnandet hos patienter med mitralklappsprolaps och symtom på vegetativ-vaskulär dystoni (yrsel, svimning, hjärtsmärta, överdriven svettning, låg grad av kroppstemperatur, etc.)

3. Vitaminer: Nikotinamid (Vit. PP), Tiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), etc..

Kirurgisk behandling av mitralklaffspridning föreskrivs endast vid allvarlig mitralventilinsufficiens (med svår regurgitation) och inkluderar mitralventilersättning (ersättning).
Behandlingen av förvärvad mitralventil prolaps beror på orsaken till dess utveckling och graden av bloduppblåsning. Vid betydande mitral uppblåsning (återkomst av en stor volym blod från ventrikeln till förmaket) krävs kirurgi på hjärtventilen.

Särskilda rekommendationer för medfödd mitralventil prolaps

Alla personer med medfödd mitralventilprolaps rekommenderas:
1. Observera noggrant munhygien: borsta tänderna två gånger om dagen, använd tandtråd och besök också en tandläkare 2 gånger per år. Dessa åtgärder minskar risken för att utveckla en av de allvarliga komplikationerna av mitralklappsprolaps - infektiös endokardit..

2. Undvik eller begränsa användningen av alkohol, kaffe och rökning, eftersom dessa ämnen ökar risken för hjärtrytmstörningar (arytmier).

Fysisk aktivitet och idrott med medfödd mitralventil prolaps

Nästan alla personer med medfödd mitralventilprolaps får måttlig fysisk aktivitet, som finns i vardagen. Frågan om inträde av ett barn med mitralklaffspridning till fysisk utbildning bör avgöras med den behandlande läkaren, som kommer att bedöma barnets hälsostatus och risken för komplikationer. Som regel, med okomplicerad mitralklaffspridning, är fysisk träning (liksom simning, aerobics) tillåten och till och med användbar.
Tillträde för personer med medfödd mitralventilprolaps till professionell sport bestäms individuellt.

Författare: Pashkov M.K. Koordinator för innehållsprojekt.

Mitralventil prolaps

Mitralventilen är en av de fyra ventilerna i hjärtat. Den öppnas och stängs för att kontrollera blodflödet mellan vänster atrium och vänster kammare. Ventilen består av två vingar - fram och bak.

Med mitralklaffspridning är en eller båda ventilklaffarna för stora eller ackord (ligament fästa på undersidan av klaffarna och anslutna till den ventrikulära väggen) är för långa. På grund av en sådan överträdelse böjer ventilen bakåt eller "sugs" in i det vänstra atriumet, i form av en fallskärm.

Under varje hjärtryck är dessutom ventilstängningen inte tillräckligt tät, vilket leder till att en del av blod återgår från ventrikeln till förmaket.

Vad det är?

Prolaps av vänsterventilen, eller prolaps av mitralventilen, eller prolaps av bicuspidventilen (MVP) - en sjukdom åtföljd av nedsatt funktion av ventilen belägen mellan vänster atrium och ventrikel.

Normalt, när förmaket samverkar, är ventilen öppen och blod kommer in i kammaren. Sedan stängs ventilen och ventrikeln sammandras, blodet matas ut i aorta. Med viss patologi för bindväv eller förändringar i hjärtmuskeln störs mitralklaffen, vilket leder till att "ventilen" av dess ventiler i kaviteten i det vänstra atriumet under sammandragningen av den vänstra kammaren, en del av blodet går tillbaka till förmaket. Med storleken på det omvända flödet bedöms svårighetsgraden av denna patologi.

Det antas att oftast denna avvikelse observeras hos ungdomar, men data från Framingheim-studien visade att det inte finns någon signifikant skillnad i förekomsten av denna sjukdom beroende på kön och i olika åldersgrupper. Vid en liten återkomst av blod (uppstötning) känns det kliniskt inte och kräver inte behandling. I sällsynta fall är storleken på det omvända blodflödet stort och korrigering av defekten krävs fram till operation.

Anatomi

Hjärtat kan representeras som en slags pump, som får blodet att cirkulera genom hela kroppens kärl. Denna rörelse av vätska blir möjlig på grund av upprätthållandet av det rätta trycket i kavitet i hjärtat och arbetet i organets muskulära apparater. Det mänskliga hjärtat består av fyra håligheter, som kallas kammare (två ventriklar och två förmak). Kamerorna är begränsade från varandra av speciella "dörrar" eller ventiler, som var och en består av två eller tre vingar. På grund av denna anatomiska struktur i huvudmotorn i människokroppen försörjs varje cell i människokroppen med syre och näringsämnen.

Det finns fyra ventiler i hjärtat:

 1. Mitral. Den separerar kaviteten i vänstra förmaket och kammaren och består av två ventiler - fram och bak. Prolaps av den främre ventilen är mycket vanligare än den bakre. Varje tråd är fäst med specialtrådar som kallas ackord. De ger ventilkontakt med muskelfibrer som kallas papillära eller papillära muskler. För det fullständiga arbetet med denna anatomiska formning är gemensamt samordnat arbete av alla komponenter nödvändigt. Under en hjärtslag - systole - minskar kaviteten i den muskulära hjärtkammaren och följaktligen stiger trycket i den. Samtidigt ingår papillarmusklerna i arbetet, som stänger blodutloppet tillbaka till vänster atrium, varifrån det hälldes ut från lungcirkulationen, berikad med syre, och följaktligen kommer blodet in i aorta och sedan, via artärkärl, levereras till alla organ och vävnader.
 2. Tricuspid (tricuspid) ventil. Den består av tre vingar. Ligger mellan höger atrium och ventrikel.
 3. Aortaklaffen. Som redan beskrivits ovan är den belägen mellan vänster ventrikel och aorta och tillåter inte blod att återgå till vänster ventrikel. Under systole öppnas det och släpper arteriellt blod i aorta under högt tryck, och under diastol stängs det, vilket förhindrar återföring av blod till hjärtat.
 4. Lungventil Det är beläget mellan höger ventrikel och lungartär. Liksom aortaventilen tillåter det inte att blodet återgår till hjärtat (höger ventrikel) under diastol.

Normalt kan hjärtat fungera som följer. I lungorna berikas blod med syre och kommer in i hjärtat, eller snarare, i dess vänstra atrium (det har tunna muskelväggar, och är bara en "behållare"). Från det vänstra atriumet hälls det ut i den vänstra kammaren (representerad av en "kraftfull muskel" som kan pressa ut hela inkommande blodvolym), varifrån den sprids genom aorta till alla organ i lungcirkulationen (lever, hjärna, extremiteter och andra). Genom att överföra syre till cellerna tar blodet koldioxid och återvänder till hjärtat, den här gången till rätt atrium. Från dess hålighet kommer vätska in i den högra ventrikeln och under systolen föras ut i lungartären och sedan in i lungorna (lungcirkulationen). Cykel upprepas.

Vad är prolaps och varför är det farligt? Detta är ett tillstånd för underordnad funktion av ventilanordningen, i vilken under muskelkontraktion, vägarna för utflödet av blod inte är helt stängda, och därför återgår en del av blodet under systolen till hjärtat. Så med mitralventil prolaps, kommer vätska under systol delvis in i aorta, och delvis från ventrikeln skjuts tillbaka in i förmaket. Denna blodåtergång kallas förnyelse. Förändringar uttalas vanligtvis inte med mitralventilpatologi, så detta tillstånd betraktas ofta som en variant av normen.

Klassificering

Mitralklappsprolaps kan vara:

 1. Primär. Det är förknippat med svagheten i bindväv som förekommer i medfödda sjukdomar i bindvävnaden och överförs ofta genom genetiska medel. Med denna form av patologi sträcker sig mitralventilens cusps, och ackordhållarlisterna förlängs. Som ett resultat av dessa oegentligheter, när ventilen är stängd, buklar flikarna och kan inte stängas tätt. Medfödd prolaps påverkar i de flesta fall inte hjärtans arbete, men kombineras ofta med vegetovaskulär dystoni - orsaken till de symtom som patienter förknippar med hjärtpatologi (funktionell smärta som regelbundet uppträder bakbenben, hjärtrytmstörningar).
 2. Sekundär (förvärvad). Det utvecklas med olika hjärtsjukdomar som orsakar en kränkning av strukturen hos ventilkuddarna eller ackorden. I många fall framkallas prolaps av reumatisk hjärtsjukdom (en inflammatorisk sjukdom i bindväv av infektionsallergisk natur), odifferentierad bindvävsdysplasi, Ehlers-Danlo och Marfan-sjukdomar (genetiska sjukdomar), etc. I den sekundära formen av mitralventil prolaps, smärta som uppstår efter att ha tagit nitroglycerin, hjärtsvikt, andnöd efter träning och andra symtom. Vid brott i hjärtaborden till följd av bröstskada krävs akut medicinsk vård (brottet åtföljs av en hosta, under vilken skumrosa sputum separeras).

Primär prolaps, beroende på närvaro / frånvaro av brus under auskultation, är indelat i:

 • Den "stumma" -formen, där symtomen är frånvarande eller små, ljud som är typiska för prolaps och "klick" hörs inte. Detekteras endast med ekokardiografi.
 • Auskultatorisk form, som vid lyssnande manifesteras av karakteristiska auskultatoriska och fonokardiografiska "klick" och brus.

Beroende på svårighetsgraden för avböjningen av ventilerna skiljer sig mitralventilens prolaps:

 • I grad - sjerpar böjer 3-6 mm;
 • II-grad - det är en avböjning på upp till 9 mm;
 • III grad - klaffarna böjer mer än 9 mm.

Förekomsten av återupplivning och graden av dess svårighetsgrad beaktas separat:

 • Jag examen - förnyelse uttrycks något;
 • II-grad - måttligt uttalad regurgitation observeras;
 • III-grad - det finns uttalad regurgitation;
 • IV-grad - svår regurgitation.

Skäl för utveckling

Mitralklappsprolaps är en oberoende sjukdom. Det är ett syndrom som förekommer vid många sjukdomar. Beroende på etiologin isoleras sekundär MVP - den uppstår på grund av andra patologier, och den primära är också medfödd eller idiopatisk.

Ofta upptäcks idiopatisk MVP hos barn och ungdomar. Det verkar på grund av medfödd dysplasi i bindvävnaden. Som ett resultat av denna sjukdom kan andra störningar i ventilapparatens struktur utvecklas, till exempel:

 • förlängning eller förkortning av hjärtaborden;
 • felaktig fästning av ackord på ventilklaffar;
 • närvaron av ytterligare ackord;

Som ett resultat av strukturella förändringar i bindvävnaden inträffar degenerativa processer i ventilkuddarna och de blir mer formbara. På grund av detta tål inte ventilen det tryck som skapas av den vänstra kammaren och böjer sig mot det vänstra atriumet. Bindvävnadsdysplasi kan uppstå av olika skäl som påverkar barnet i livmodern, bland dessa skiljer sig följande:

 • Akuta luftvägsinfektioner under graviditeten.
 • Förekomsten av yrkesrisker hos kvinnor.
 • gestosis.
 • Påverkan av miljöfaktorer på modern under graviditeten.
 • Överdriven stress på en gravid kvinnas kropp.

I ungefär 20% av fallen överförs medfödd MVP genom modersidan. Dessutom inträffar mitralklappsprolaps vid andra ärftliga sjukdomar, såsom:

 • Morfansyndrom.
 • Arachnodactyly.
 • Elastisk pseudoxantom.
 • Ofullständig osteogenes.
 • Ehlers-Danlos syndrom.

Sekundär MVP (eller förvärvad) kan uppstå som ett resultat av vissa sjukdomar. Oftast orsakas detta patologiska tillstånd av:

Prolapse i detta fall inträffar på grund av skador på ventil cusps, papillär muskler, ackord eller en funktionsfel i myocardiums arbete och struktur. En viktig roll i mekanismen för utveckling av MVP spelas också av störningar i det autonoma nervsystemets funktion, brist på mikro- och makroelement (särskilt magnesium) och metabolisk patologi.

En annan orsak till sekundär prolaps är stenos i aortaventilen. Som ett resultat av denna förvärvade defekt, smalnar aortaventilöppningen och blodet kan inte passera fullständigt genom den. Detta skapar övertryck i vänster kammare, som i sin tur trycker på bicuspidventilen. Om det finns ett faktum av en långvarig förekomst av övertryck, börjar mitralventilens böjningar att böjas mot vänster atrium, och prolaps uppstår.

Symtom på mitralventil prolaps

Svårighetsgraden av symtom på mitralklaffspridning varierar från minimal till signifikant och bestäms av graden av bindvävsdysplasi, närvaron av uppblåsning och vegetativa avvikelser. Vissa patienter har inga klagomål, och mitralklappsprolaps är ett oavsiktligt fynd i ekokardiografi.

Hos barn med primär mitralventil prolaps, navel- och lårbakterier, uppträder höftdysplasi, ledhypermobilitet, skoliose, platta fötter, bröstdeformitet, myopi, strabismus, nefroptos, varicocele, vilket indikerar en kränkning av utvecklingen av bindvävstrukturer. Många barn är benägna att täta förkylningar, tonsillit, förvärringar av kronisk tonsillit.

Ofta åtföljs mitralklappsprolaps av symtom på neurocirculatory dystoni: kardialgi, takykardi och hjärtsvikt, yrsel och svimning, autonoma kriser, ökad svettning, illamående, en känsla av "klump i halsen" och brist på luft, migränliknande huvudvärk. Vid betydande hemodynamiska störningar, andnöd, ökar trötthet. Mitralventilprolaps kännetecknas av affektiva störningar: depressiva tillstånd, senestopatier, asteniskt symptomkomplex (asteni).

Kliniska manifestationer av sekundär mitralventilprolaps kombineras med symtom på den underliggande sjukdomen (reumatisk hjärtsjukdom, medfödda hjärtfel, Marfans syndrom, etc.). Bland de möjliga komplikationerna av mitralklappsprolaps är livshotande arytmier, infektiös endokardit, tromboemboliskt syndrom (inklusive stroke, lungemboli), plötslig död.

Prolapse i barndomen

I barndomen är MK-prolaps mycket vanligare än hos vuxna. Detta bevisas av statistiska uppgifter baserade på resultaten av pågående forskning. Det noteras att i tonåren diagnostiseras MVP dubbelt så ofta hos flickor. Barns klagomål är av samma karaktär. Detta är främst en akut brist på luft, tyngd i hjärtat och bröstsmärtor.

Den vanligaste diagnosen prolaps av den främre cusp i 1: a grad. Det upptäcktes hos 86% av de undersökta barnen. Grad 2-sjukdom förekommer hos endast 11,5%. MVP III och IV med gradvis förnyelse är mycket sällsynta, inte mer än 1 av 100 barn.

Symtom på MVP förekommer hos barn på olika sätt. Vissa känner praktiskt taget inte det onormala arbetet i hjärtat. I andra manifesterar det sig ganska starkt.

 • Så, bröstsmärtor upplevs av nästan 30% av tonåringar som har avslöjat PSMK (mitralklaffspridning). Det orsakas av olika skäl, bland vilka följande är vanligast:
  1. för snäva ackord;
  2. emotionell stress eller fysisk belastning som leder till takykardi;
  3. syre svält.
 • Hos lika många barn finns det en snabb hjärtslag.
 • Ofta är tonåringar som tillbringar mycket tid vid datorn och föredrar mental aktivitet framför fysisk aktivitet, utsatta för trötthet. De upplever ofta andnöd under träningskurser eller när de utför fysiskt arbete.
 • Hos barn med diagnos av MVP manifesteras i många fall symtom av neuropsykologisk art. De är benägna att ofta förändra humör, aggressivitet, nervösa nedbrytningar. Med känslomässig stress kan de ha besvimning på kort sikt.

Kardiologen under undersökningen av patienten använder olika diagnostiska test, genom vilka den mest exakta bilden av MVP avslöjas. Diagnosen ställs när brus upptäcks under auskultation: en holosystolisk, isolerad sen systolisk eller i kombination med klick, isolerade klick (klick).

Prolaps av hjärtventilen i barndomen utvecklas ofta mot bakgrund av brist på magnesiumjoner. Magnesiumbrist stör processen för kollagenproduktion av fibroblaster. Tillsammans med en minskning av innehållet av magnesium i blodet och vävnaderna är det en ökning av beta-endorfin i dem och en kränkning av elektrolytbalansen. Det noterades att barn med diagnos av MVP är underviktiga (olämpliga för höjd). Många av dem visar myopati, platta fötter, skoliose, dålig muskelutveckling och dålig aptit..

Det rekommenderas att behandla MVP med en hög grad av uppväxt hos barn och ungdomar, med hänsyn till deras åldersgrupp, kön och ärftlighet. Baserat på i vilken utsträckning de kliniska manifestationerna av sjukdomen uttrycks, väljs en behandlingsteknik, mediciner föreskrivs.

Men huvuddelen ligger på att förändra barnets levnadsvillkor. Det är nödvändigt att anpassa deras mentala stress. Det måste växla mot det fysiska. Barn bör besöka fysioterapiövningsskåpet, där en kvalificerad specialist kommer att välja den optimala uppsättningen av övningar, med hänsyn till de individuella egenskaperna för sjukdomens gång. Simning rekommenderas.

Med metaboliska förändringar i hjärtmuskeln

Vad är farligt mitralventil prolaps?

Är komplikationer möjliga och vad är faran för mitralklaffspridning ?? Trots att det i de flesta fall förekommer mitralklaffspridning med mindre uppblåsning, vilket inte kräver särskild behandling, finns det fortfarande risk för komplikationer. Komplikationer är ganska sällsynta (endast 2-4%) och inkluderar följande livshotande tillstånd som kräver behandling på ett specialiserat sjukhus:

 1. Akut mitral uppblåsning är ett tillstånd som vanligtvis inträffar till följd av separationen av sena ackord vid bröstskador. Det kännetecknas av bildandet av en "dinglande" ventil, det vill säga ventilen hålls inte av ackord, och dess klaffar är i fri rörelse och utför inte sina funktioner. Kliniskt visas en bild av lungödem - uttalad andnöd i vila, särskilt när du ligger ner; tvingad sittposition (ortopné), bubblande andning; kongestiv väsande andning.
 2. Bakteriell endokardit är en sjukdom där mikroorganismer som spricker i blodet från infektionsfokus i människokroppen sätter sig på hjärtans innervägg. Oftast utvecklas endokardit med skador på hjärtventilerna efter tonsillit hos barn, och närvaron av initialt förändrade ventiler kan tjäna som en ytterligare faktor i utvecklingen av denna sjukdom. Två till tre veckor efter infektionen utvecklar patienten återfeber, frossa, det kan vara utslag, förstorad mjälte, cyanos (blå färg på huden). Detta är en allvarlig sjukdom som leder till utveckling av hjärtfel, svår deformation av hjärtventilerna med nedsatt hjärt- och kärlsystemfunktioner. Förebyggande av bakteriell endokardit är en snabb rehabilitering av akuta och kroniska infektionsfocier (karies tänder, sjukdomar i ENT-organ - adenoider, kronisk betong i tonsiller), såväl som profylaktisk användning av antibiotika vid förfaranden som tandutvinning, tonsill borttagning.
 3. Plötslig hjärtdöd är en formidabel komplikation, uppenbarligen kännetecknad av förekomsten av idiopatisk (plötslig, orimlig) ventrikelflimmer, som hänvisar till dödliga rytmstörningar.

Trots det faktum att mitralklaffspridning sällan har en malign kurs och orsakar allvarliga komplikationer, behöver denna sjukdom fortfarande konstant medicinsk övervakning och övervakning. Försumma inte läkarnas rekommendationer och ta kontrollundersökningar av en kardiolog i tid. Sådana åtgärder hjälper dig att förhindra utvecklingen av denna sjukdom, och du bevarar din hälsa och arbetsförmågan..

Diagnostik

Detekteringen av MVP sker ofta av misstag och i alla åldrar, som, som redan nämnts, åtföljs av en ultraljud i hjärtat. Denna metod är den mest effektiva i diagnosen av mitralklappsprolaps, eftersom på grund av dess tillämpning fastställs möjligheten att isolera en specifik grad av prolaps i kombination med volymen av uppstoppning associerad med patologi.

 • Prolaps av mitralventilen i 1: a graden bestämmer relevansen för patienten för en variant av dess manifestation i ett sådant alternativ där ventilens utbuktning är obetydlig (upp till 5 millimeter).
 • Prolaps av mitralventilen i 2: a graden bestämmer relevansen av utbuktning av ventilerna inom högst 9 mm.
 • Grad 3 mitralklappsprolaps indikerar svullnad av ventilerna från 10 millimeter eller mer.

Det bör noteras att graden av uppblåsning inte beaktas i det angivna alternativet att dela patologin i grader, på grund av vilken dessa grader nu inte utgör grunden för den efterföljande bestämningen av prognosen för patienten och följaktligen för utnämningen av behandlingen. Således bestäms graden av mitralventilinsufficiens på basis av regurgitation, som visas i största utsträckning under ultraljud.

Som ytterligare diagnostiska åtgärder för att bestämma hjärtans funktioner kan ett EKG-förfarande förskrivas, liksom ett EKG-hylster. På grund av EKG är det möjligt att studera förändringar som är relevanta för hjärtans arbete baserat på effekten av mitralklaffspridningen, medan Holter EKG tillåter registrering av data som är relevanta för hjärtans arbete inom en 24-timmarsperiod. Den medfödda formen av prolaps främst stör inte hjärtans funktion, följaktligen finns det inget särskilt behov av ytterligare diagnostiska åtgärder på grund av den praktiska bristen på identifiering av eventuella avvikelser i dem..

Hur man behandlar mitralventilens prolaps?

Behandling av förvärvad MVP utförs i de flesta fall på ett kardiologisjukhus. Patienten rekommenderas att följa säng- eller halvbädds vila, ge upp dåliga vanor och följa en diet.

Med reumatisk feber, d.v.s. infektiös, orsaken till utvecklingen av denna hjärtsjukdom, föreskrivs patienten en kurs av antibakteriell terapi för att eliminera reumatisk hjärtsjukdom. För detta används antibiotika från penicillingruppen (Bilillin, Vancouveromycin, etc.). Om en patient avslöjar betydande bloduppblåsthet och arytmier, kan andra läkemedel också ordineras, vars åtgärd syftar till att eliminera symtomen (diuretika, antiarytmiska, hypotensiva, etc.). Komplexet av terapi och dosering av läkemedel i sådana fall kan endast väljas individuellt. Frågan om det möjliga behovet av kirurgisk behandling löses också på samma sätt..

För behandling av MVP, som orsakades av kardiologiska patologier, används läkemedel som används för att behandla den underliggande sjukdomen. En sådan terapi syftar till att normalisera blodcirkulationen och eliminera arteriell hypertoni och arytmier, och om medicinering är ineffektiv kan patienten rekommenderas kirurgisk ingripande som syftar till att eliminera mitralventildefekten..

Särskild uppmärksamhet ägnas fall av MVP som orsakades av bröstskada. Efter att ha korrigerat tillståndet med medicinering, genomgår patienter en kirurgisk operation för att stabilisera mitralventilen. Sådana patienter behöver sjukhusvistelse och noggrann övervakning. Om det finns en hosta med rosa slim bör läkarvård omedelbart tillhandahållas, som varje försening kan vara dödlig.

Prognos för livet

Prognosen för livet är gynnsam. Komplikationer utvecklas sällan och patientens livskvalitet lider inte. Patienten är emellertid kontraindicerad i vissa sporter (hoppning, karate), liksom yrken som orsakar överbelastning av det kardiovaskulära systemet (dykare, piloter).

När det gäller militärtjänst kan man säga att enligt beställningar avgörs skicklighet för militärtjänst individuellt för varje patient vid den militära medicinska kommissionen. Så om en ung man har proliferation av mitralklaff utan regurgitation eller med uppgradering av grad 1, är patienten lämplig för service. Om det finns återuppblåsning av 2: a graden är patienten villkorad (under fredstid kommer han inte att kallas). I närvaro av återupplivning av 3: e graden, rytmstörningar eller hjärtsvikt hos en funktionell klass 11 och högre, är militärtjänst kontraindicerat.

Således kan oftast en patient med mitralklaffspridning med en gynnsam förlopp och i frånvaro av komplikationer tjäna i armén.

Hjärtklaffssjukdom

Hjärtventilfel förblir ofta oupptäckt under lång tid. De förekommer vanligtvis långsamt på grund av normalt slitage. Men även unga patienter kan drabbas - till exempel till följd av en bakteriesjukdom eller efter en hjärtattack. Hjärtventilfel bör tas på allvar och behandlas i enlighet därmed för att förhindra ytterligare hjärtskada..

Specialister och kliniker i Tyskland, Schweiz och Österrike

Pediatrisk hjärtoperation
Mainz

Kardiologi och angiologi
Frankfurt

Kardiologi / interventionell kardiologi
Munich

Behandlingsinformation i Tyskland, Schweiz och Österrike

Vilka hjärtventiler finns?

Vårt hjärta är på en näve och ligger under bröstbenet. I vila slår den cirka 60 gånger per minut och pumpar cirka 5000 liter blod per dag genom vår kropp - med en atletisk belastning kan volymen pumpat blod vara till och med 10 000 liter eller mer.

Hjärtat består av fyra kamrar: två atria och två ventriklar. Deras ingångar och utgångar är utrustade med ventiler som ger blodflöde i en enda riktning. Ventilen vid utgången av blod in i den stora systemcirkeln kallas aorta. Vid utgången till lungorna finns en lungventil, och mellan förmaken och ventriklarna i vänster sida av hjärtat är mitralventilen, till höger - tricuspid.

Vilka hjärtklaffssjukdomar finns?

I allmänhet kan varje hjärtaventil påverkas av en sjukdom. De vanligaste defekterna är dock aortastenos och mitralventilinsufficiens. Aortaklaffstenos är en av de vanligaste hjärtklaffdefekterna i västvärlden och är särskilt vanligt vid ålderdom. Andra hjärtventilfel:

 • Aortaklaffinsufficiens
 • Mitral ventilstenos
 • Mitralventil prolaps
 • Lungventilstenos eller insufficiens
 • Tricuspid stenos eller insufficiens

Stenos i hjärtventilen eller dess brist - vad är skillnaden?

Hjärtventilfel kan delas upp i stenos och misslyckande. Stenos i hjärtventilen är dess minskning på grund av avlagringar eller ärr. Som ett resultat kan blod inte längre flöda obehindrat, och hjärtat måste arbeta hårt för att pumpa blod genom denna flaskhals. Ventilsvikt uppstår när det inte längre stänger helt, så att blodet kan rinna tillbaka.

Vilka är orsakerna till hjärtventilfel?

I sällsynta fall är hjärtventilfel medfödda. En mycket liten del finns redan i fostret i livmodern. I vilken utsträckning dessa defekter är genetiskt bestämda eller uppstår under embryonal utveckling har ännu inte vetenskapligt bevisats. Några medfödd n Orcs i hjärtat upptäcks inte omedelbart efter födseln, men först under de följande åren. Detta händer ofta av en slump under en rutinundersökning eller när de första symtomen visas..

De flesta hjärtklafffel uppstår dock under hela livet och har andra orsaker, nämligen:

 • Åldersrelaterad ventilkalkination
 • Utvidgning av kamrarna i hjärtat eller aorta
 • Bakterieinfektioner och kronisk inflammation
 • Hjärttumörer

Symtom på hjärtaventil defekter

Inte varje dysfunktion i hjärtventilen leder direkt till vissa symptom. Således kan det hända att defekter förblir oupptäckta under lång tid, ibland upp till decennier, i extrema fall tills hjärtat äntligen skadas allvarligt..

Det finns följande symtom på hjärtaventildefekter som bör kontrolleras av din läkare:

 • dyspné
 • Låg arbetskapacitet
 • Sorg
 • Hjärtrytmstörningar
 • Yrsel
 • svimning
 • Stagnerande vätska
 • Blå läppar (cyanos)
 • Viktminskning

Hur hjärtklaffssjukdom upptäcks?

Kvalificerade kardiologer kan upptäcka ventilfel i hjärtat redan när man lyssnar på toner. Den vanligaste diagnostiska proceduren är undersökning med den så kallade Doppler-ultraljudet. Med den kan läkaren ta reda på storleken på hjärtat och dess kamrar, liksom tjockleken på hjärtväggarna. Giltig drift och ventilstängning kontrolleras här..

Dessutom kan en kardiolog visa blodflödet i hjärtat grafiskt i färg och med akustiskt brus. Således kan även komplexa hjärtventilfel diagnostiseras exakt. Dessutom är det väl lämpat att utvärdera ventilens funktionalitet. Hjärta MRI . För några mer detaljerade undersökningar rekommenderas i sällsynta fall användning av en hjärtkateter..

Hjärtaventilbehandling och kirurgi

Mediciner kan hjälpa till att förbättra eller upprätthålla blodflödesförhållandet i blodet. Detta lindrar stress från hjärtat. Orsaken till ventildefekten kan emellertid inte åtgärdas..

Endast kirurgi är till hjälp här. Idag kan vissa hjärtventilfel redan korrigeras utan omfattande hjärtkirurgi med hjärtkateterisering eller minimalt invasiv. Vissa kirurgiska ingrepp för behandling av hjärtventilfel beskrivs kort nedan..

 • Rekonstruktion av hjärtventilen : här under operationen återställs en skadad hjärtventil. Detaljer om rekonstruktion av hjärtventiler kan hittas här..
 • Byte av hjärtaventil: här ersätts den skadade ventilen med en ny. Det finns mekaniska och biologiska ventiler i hjärtat..
 • Ballongvalvuloplastik: denna procedur kan användas med en hjärtkateter för stenos av lung- och mitralklaffen. Förträngningen expanderar med en ballong och avlagringar tas bort.
 • Byt ut aortaventilen med en kateter: för att ersätta aortaventilen med en kateter, är åtkomst antingen genom ljumsken eller hjärtans topp. Denna procedur kan användas hos äldre patienter för vilka allvarlig hjärtkirurgi skulle vara för riskabelt..
 • Mitraclip med mitral ventilinsufficiens: Mitraclip placering är en minimalt invasiv rekonstruktiv procedur för mitral ventil insufficiens. Med hjälp av en kateter levereras en speciell klämma genom ljumsken till vänster om hjärtat för att starta om mitralventilen.

När ska hjärtklaffskirurgi utföras??

Det är nödvändigt att behandla hjärtventilfel så tidigt som möjligt; även om de inte orsakar obehag. Målet är att undvika permanent hjärtskada och förlänga livslängden. Under de senaste åren har framstegen inom hjärtaventilreparation och byte av misslyckade ventiler ökat dramatiskt. Och det finns många studier som pågår och syftar till att göra mer minimalt invasiva operationer på hjärtventilen. Om du lider av detta tillstånd, kontakta en kardiolog eller hjärtkirurg..

Vad du ska tänka på efter hjärtklaffskirurgi?

Oavsett om en konstgjord hjärtaventil eller protes installeras, utförs alltid efter operationen strikt förebyggande av endokardit. Ärr orsakar turbulens i hjärtat. Detta ökar risken för bakteriell avsättning och inflammation, vilket kan vara dödligt för hjärtat. Därför, innan kirurgiska ingrepp, orala förfaranden (såsom tandprofylax) och bakteriella infektioner, är det nödvändigt att ta ett profylaktiskt antibiotikum i tid.

Hur mycket tål jag fysisk aktivitet efter operationen?

Efter en framgångsrik rekonstruktion av hjärtventilen är patienten vanligtvis inte begränsad i rörelse, fullständigt tålig fysisk aktivitet och kan till och med delta i idrott. För att upprätthålla detta resultat bör emellertid regelbundna ultraljudskontroller utföras..

Även efter byte av ventiler kan de flesta patienter helt tolerera fysisk aktivitet. Uthållighetssporter rekommenderas ofta till och med för positiv dynamik, men du bör avstå från att delta i tävlingar. Så långt det är lämpligt kommer läkaren att avgöra. Patienter med konstgjorda ventiler kräver vanligtvis antikoagulantbehandling. När det gäller användning av en bioprotes finns det inget sådant behov.

Vilka läkare och kliniker är specialister på behandling av hjärtventiler?

Om en person behöver en ny hjärtventil, behöver han bättre medicinsk vård. Det är därför patienten undrar var man hittar den bästa kliniken för hjärtklaffskirurgi.?

Eftersom denna fråga inte kan besvaras objektivt och en läkare som inte respekterar sig aldrig kommer att hävda att vara den bästa, kan du bara lita på hans erfarenhet. Ju fler hjärtaventiloperationer han utförde, desto mer erfarenhet av sin specialitet har han.

Således är specialister inom återuppbyggnad eller utbyte av hjärtventiler de läkare som är involverade i behandlingen av hjärtventilfel. Deras kunskap och många års erfarenhet som kardiologer eller hjärtkirurger , specialiserat på behandling av hjärtventiler, gör dem till rätt val för denna typ av operation.

källor:

Hjärtventilsjukdomar idag, speciell volym från tyska hjärtfonden, sid 4ff.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit