Kardiovaskulära ventiler - Gate Anatomy for Blood

En viktig anatomisk komponent i hjärtat är ventilapparaten. Utan det hade blod inte kunnat röra sig i en riktning, varför det är oerhört viktigt att alla ventiler är i gott skick och fungerar korrekt. Normer och fysiologiska egenskaper hos hjärtans valvulära apparater kommer att beaktas.

Hjärtventiler behövs för en portionerad blodutflöde under sammandragning av hjärtat. Deras huvudfunktion är att förhindra återflöde av blod (återuppblåsning) och att se till att det rör sig i samma riktning i hela hjärtat. Stängning av hjärtventiler kan höras, vanligtvis med ett stetoskop, som kan användas för den första diagnosen av patologiska tillstånd som är förknippade med den valvulära apparaten.

Video: Mänsklig hjärtstruktur, cirkulationssystem

Beskrivning

Alla hjärtventiler är belagda med endotel. De tre skikten som utgör grunden för ventilapparaten har specifika egenskaper och kallas fibros, spongios och ventricularis (fibrosa, spongiosa och ventricularis). Under hjärtkontraktioner underlättar spongiosa som är rika på glykosaminoglykaner processen för omarrangemang av kollagen och elastiska fibrer.

Vaskulära interstitiella celler (VIC) finns i många lager i hjärtventilerna och innehåller en mängd olika dynamiskt riktade komponenter. Reglering av kollagen och andra komponenter i strukturen säkerställs av enzymer syntetiserade av VIC. Valvulär vävnadsintegritet stöds av interaktion mellan valvulära endotelceller (CEC) med VIC. Förändringar och ombyggnad av ventilens mellanstatliga och endotelstruktur bidrar till kränkning av ventilens egenskaper och därefter ventilfunktion.

Grundläggande för korrekt funktion av ventilapparaten:

 • Ventilerna är ordentligt utformade och flexibla..
 • Ventilerna öppnas helt, så att den erforderliga mängden blod passerar fritt genom hålet
 • Ventilerna stängs tätt, då rinner inte blodet tillbaka

Orsaker till misslyckande

Separat vill jag lyfta fram orsakerna till en psykosomatisk natur, som är provokatörer för nästan hälften av alla sjukdomar i mag-tarmkanalen. Psyken och somatiken (själ och kropp) är ett integrerat enda system med en stark sammankoppling av komponenter.

Varje djup känslomässig upplevelse återspeglas i en persons fysiska hälsa, och omvänt påverkar oviktigt välbefinnande direkt tankar, humör, beteende. Bauginiumspjället, behandling av patologier som i de flesta fall är framgångsrikt, är inte heller något undantag och kan bli inflammerat av psykosomatiska skäl.

Aortaklaffen

En trikuspidventil lokaliserad vid mynningen av aorta skiljer håligheten i vänster kammare från aorta. Bakom de tre halvvana ventilerna (höger kranskärl, vänster kranskärl och bakre nekoronär) på aortaventilen finns det förstorade fickor i aortamunnen, kallade Valsalva-bihålorna. Från den högra kranskärlen avgår den högra kransartären, från den vänstra kranskärlen - den vänstra kranskärlen. Området där alla tre vingarna går samman kallas kommissur.

Öppning och stängning av aortaventilen är en passiv tryckstyrd mekanism, till skillnad från mitralventilen.

Vävnaden i aortaventilerna sträckes som ett resultat av motverkan under diastol, medan elastin är långsträckt och sträckt. Därför är normalt sett aortaventilernas ventiler ganska flexibla och hållbara och kan motstå systemiskt tryck. I systolfasen ger frisättningen av elastin avslappning och förkortning av broschyren. Optimal ventilfunktion kräver perfekt inriktning av de tre returpunkterna.

Relaterade sjukdomar: aortauppstötning (även kallad aortainsufficiens), aortastenos.

Diagnostiska metoder

Det är mycket viktigt att korrekt utvärdera tillståndet i det valvulära systemet i hjärtat. För att göra detta använder du följande diagnostiska metoder:

 1. Auskultation - hjärtat hörs vid flera specifika punkter. Gör detta med ett stetoskop. Under normal drift hörs endast 2 toner: systoliskt och diastoliskt. Systoliskt uppstår när mitral- och trikuspidventilerna är stängda. Det sammanfaller vanligtvis med pulsfrekvensen. Diastolisk ton sammanfaller inte med pulsen och uppstår vid stängning av månventilerna. Med vilken patologi som helst kan toner öka eller försvagas. Det kan finnas främmande brus i hjärtat.
 2. Datortomografi - används för att bättre visualisera de drabbade områdena. Det föreskrivs för misstänkt förekomst av tumörformationer i förmakarna. Tumören kan också påverka mitralventilen..
 3. Ventrikulografi - ett speciellt radioaktivt ämne injiceras i hjärtkaviteten. Det används endast vid utveckling av svåra hjärtpatologier..
 4. Fonokardiografi - inspelning av hjärtljud med hjälp av en fonokardiograf. Normalt registreras endast systoliska och diastoliska murmurer på enheten.
 5. Echokardiografi är en studie av hjärtmuskelns arbete med ultraljud. I detta fall bedöms tillståndet för ventilerna i olika faser av hjärtcykeln. Antalet vingar uppskattas, deras form och storlek.

Korrekt diagnos är mycket viktigt för att identifiera patologiska tillstånd som kan hota människors hälsa..

Mitralventil

Mitralventilen fick sitt namn efter Mitre Andreas Vesalius (De Humani Corporis Fabrica, 1543). Denna ventil är belägen vid korsningen av vänster atrium och vänster kammare. Enheten består av fem funktionella komponenter:

 • fönsterram;
 • ringformat utrymme;
 • sena ackord;
 • papillära muskler;
 • närliggande myokardium.

Den fibrösa ringen är en zon med bindväv som innehåller intermittenta fibrer och muskelfibrer som ansluter till vänster atrium och ventrikel. Den främre skärmen täcker ungefär en tredjedel av den primära fibrösa framsidan av ringen. En del av den främre mitralklaffbladet ligger i närheten av den ringformiga öppningen av aortaventilen. Den ventrikulära, bakre ramen är fäst vid den bakre muskelhalvan och två tredjedelar av det ringformade utrymmet. På grund av de asymmetriska ventilerna har mitralventilens öppning formen av en tratt.

Akkord från både främre och bakre papillarmuskler är fästa vid varje blad. De papillära musklerna drar sig ihop och förlänger ackorden under systole, vilket i sin tur bidrar till stängningen av mitralklappens cusps.

Mitralventilkomplexet, inklusive mitralventilen och vänster atrioventrikulärt myokardium, endokardium och en del av aorta, isoleras separat. Denna bildning bidrar till utflödet av blod från vänster kammare. Den tvingade passagen av blod genom ventilen, såväl som dess snäva stängning under systole, säkerställs genom koordinationen av mitralventilkomplexet.

Relaterade sjukdomar: mitralventil prolaps, mitral regurgitation, mitral ventil stenosis.

se även

 • hemodynamik
Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet (I00 - I99)
Arteriell hypertoniVäsentlig hypertoni • Hypertensiv nefropati • Sekundär hypertoni (renover vaskulär hypertoni, renoparenchymal hypertoni, endokrin hypertoni)
KranskärlssjukdomAngina pectoris • Prinzmetal angina pectoris • Akut hjärtinfarkt • Post-infarkt syndrom
Cerebrovaskulär sjukdomÖvergående cerebrovaskulära olyckor (hypertensiv cerebral kris, övergående ischemisk attack) • Discirculatorisk encefalopati (cerebral ateroskleros, subkortisk aterosklerotisk encefalopati, kronisk hypertensiv encefalopati) • Stroke (ischemisk blödning, intrakraniell blödning)
LungpatologiPulmonal tromboembolism • Pulmonal hypertension • Pulmonary Heart
pericardiumPerikardit • Hjärttamponad
Endokardium / hjärtventilerEndokardit • Medfödda hjärtfel (Ebsteins anomali) • Förvärvade hjärtfel (mitralstenos, mitral regurgitation, mitral regurgitation, aortastenos, aortainsufficiens, lungventilstenos, lungventilinsufficiens, tricuspid stenosis, tricuspid insufficiency) • Prol
hjärtmuskelnMyokardit • Kardiomyopati (utvidgad kardiomyopati, hypertrofisk kardiomyopati, restriktiv kardiomyopati) • Arytmogen dysplasi i höger ventrikel
Ledande system i hjärtatAtrioventrikulärt block (I, II, III) • Blockad av buntgrenblocket (vänster, höger) • Bifascicular block • Trifascicular block • Wolf - Parkinson - White syndrom • Laun - Ganong - Levine syndrom • Elongated QT • Hjärtstopp takykardi, AV-nodal takykardi, ventrikulär takykardi) • Förmaksfladder • Förmaksflimmer • Ventrikelflimmer • Sinusknutsvaghetssyndrom
Andra hjärtsjukdomarHjärtsvikt • Kardiomegali • Ventrikulär hypertrofi (LVH, GP)
Arterier, arterioler, kapillärerAteroskleros • Aortadissektion • Coarctation av aorta
Vener, lymfkärl, lymfkörtlarTromboflebitt • Djup ventrombos i nedre extremiteter • Trombos i portalvenen • Flebis • Åderbråck • Hemorrojder • Åderbråck i magen • Varicocele • Åderbråck i matstrupen • Övre vena cava-syndrom • Lymfadenopati • Lymfostas

hjärtventiler per, pandora hjärtventiler, tre hjärtventiler, fyra hjärtventiler

Lungventil

Även känd som en lungventil. Strukturen hos lungventilen liknar strukturen hos aortaventilen. Ventilerna har en månform, normalt finns det tre av dem (fram, vänster och höger). Liksom cuspsna kallas bihulorna, som kombineras med lungstammen genom den välvda ringen (synotobulär anslutning). Liksom resten av ventilerna har lungan också en fibrös ring och ingrepp.

Relaterade sjukdomar: lungventilstenos, lungventiluppblåsning.

Frågor till läkaren

Vad man ska göra om det finns en vice

Hej, jag heter Olga. Jag är 37 år och nyligen fick jag diagnosen mitralstenos av II-graden. De sa att det var nödvändigt att behandlas av en reumatolog och genomgå en konsultation med en hjärtkirurg. Jag är väldigt rädd för operation. Säg mig, är det möjligt att på något sätt kringgå operationen? Kanske finns det läkemedel som hjälper mig med denna diagnos.?

God eftermiddag, Olga. I själva verket är kirurgi inte alltid den enda vägen med mitralstenos. Men detta är alltid det mest effektiva behandlingsalternativet..

Du bör verkligen söka råd från en hjärtkirurg, eftersom behandlingsmetoden är individuell i varje fall och kräver en noggrann diagnos av sjukdomen för att välja en terapi.

Återhämtning

God eftermiddag. Utnämnd operation för att byta ut aortaventilen i övermorgon. Jag skulle vilja veta hur snabbt jag kan återhämta mig från henne och leva ett normalt liv.

Hallå. Rehabiliteringsperioden är också en behandling, men syftar till att förbereda kroppen för de förändringar som inträffade efter operationen och återställande av förlorade funktioner. Det tar en annan tid och det påverkar både det ursprungliga tillståndet i patientens kropp och metoden för kirurgisk ingripande och närvaron eller frånvaron av komplikationer.

För att påskynda återhämtningsprocessen är det viktigt att följa det som föreskrivs i rehabiliteringshandboken, skapad individuellt för dig av en rehabilitolog.

Tricuspid ventil

Även känd som trikuspidventil. Beläget i den högra halvan av hjärtat vid korsningen av atrium och ventrikel. Består av 3 cusps, ackordsena (främre, bakre) och den ofta definierade tredje papillärmuskeln. Trikuspidventilen har ingen distinkt kollagenring. Tre vingar är fästa vid en elliptisk fibrös ring. Direktfästning av broschyren är ett kännetecken för tricuspidventilen. De framstående papillarmusklerna stöder klaffarna i uppdragen.

Normal ventilfunktion kräver strukturell integritet och samordnade interaktioner mellan flera anatomiska komponenter. Olika patofysiologiska mekanismer kan orsaka hjärtklaffssjukdom..

Relaterade sjukdomar: atresi i trikuspidventilen, uppstötning av trikuspidventilen, stenos i tricuspidventilen.

Drogbehandling

För behandling av insufficiens i det inledande skedet kan läkemedel i följande klasser förskrivas:

 • perifera vasodilatatorer, som inkluderar nitroglycerin och dess analoger;
 • diuretika föreskrivs endast för vissa indikationer;
 • kalciumkanalblockerare, såsom Diltiazem.

Om trycket är mycket lågt, kombineras nitroglycerinpreparat med Dopamin. Men betablocker är kontraindicerade i fall av aortaklaffinsufficiens.

Vid stenos rekommenderas också dopamin eller dobutamin. Nödvändiga och vasodilatatorer. Om orsaken till stenos är infektiös endokardit (inflammation i det yttre skalet) förskrivs antibiotika - "Cephalexin".

Ventildrift

I normalt tillstånd arbetar ventilerna med strikt beställning, vilket gör att hjärtkamrarna kan dras korrekt och kasta ut blodet i rätt mängd. Det finns fyra huvudsteg i ventilapparatens verkan:

1. Atrioventrikulära ventiler (mitral och tricuspid) öppnas, vilket resulterar i att blod rusar från de övre delarna av hjärtat till de nedre.

2. När ventriklarna fylls i hålrummet stiger trycket, varför ventilerna stängs. När ventriklarna samverkar, fyller blodet igen atria (venös - höger och artär - vänster).

3. Aorta- och lungfällor öppnas. Det förekommer också under tryck, när ventriklarna dras samman och blod skjuts in i de stora kärlen och följer antingen in i lungorna (från den högra ventrikeln) eller till alla organ och vävnader (från vänster ventrikel).

4. Medan ventriklarna slappnar av stänger lung- och aortaventilerna. Atrioventrikulära ventiler öppnar vid denna tidpunkt och blodet kommer igen in i ventriklarna från förmaken för nästa utflöde i blodomloppet.

Fysisk patologi

Förträngningen av ventilöppningen kallas stenos. Detta fenomen inträffar under påverkan av reumatism, medfödda missbildningar samt långvarig mekanisk stress. Som ett resultat av sjukdomen ökar trycket på väggarna i hjärtat. Atriumet ökar. Stagnation i cirkulationssystemet börjar.

För behandling av milda fall av patologi utförs förebyggande åtgärder. Från den andra svårighetsgraden rekommenderas redan kirurgiska ingrepp. Ventilen utsätts för skalpellbehandling, som ett resultat är det ofta nödvändigt att sy plattorna eller bara lämna två i stället för tre. Enligt statistiken överlever cirka 14% av patienterna inte efter operationen.

Men även efter en framgångsrik behandling blir patienten redan funktionshindrad. Det är nödvändigt att undvika fysisk ansträngning och genomgå periodiska undersökningar för att utesluta ytterligare utveckling av patologin.

Stadier och symptom på stenos

Läkare skiljer fyra steg av stenos. Först finns det praktiskt taget ingen smärta eller åkommor. Varje steg motsvarar en uppsättning symptom. Och ju mer allvarligt utvecklingssteget av stenos är, desto snabbare krävs operationen.

Det första steget kallas kompensationsstadiet. Hjärtat hanterar fortfarande belastningen. Avvikelse erkänns som obetydlig när ventilspelet är 1,2 cm2 eller mer. Och trycket är 10–35 mm. Hg. Konst. Symtom i detta stadium av sjukdomen manifesteras inte. Subkompensation. De första symtomen visas omedelbart efter träning (andnöd, svaghet, hjärtklappning). Det kännetecknas av det faktum att symtomen inte bara visas efter träning, utan också i ett lugnt tillstånd.Det sista steget kallas terminal. Detta är stadiet - när starka förändringar redan har skett i hjärtans anatomiska struktur.

Symtom på svår stenos är följande:

lungödem, andnöd, ibland astmaattacker, särskilt på natten, pleurisi, hjärt hosta, bröstsmärta.

Vid undersökning upptäcker kardiologen vanligtvis väsande andning i lungorna när du lyssnar. Pulsen är svag. Ljud hörs i hjärtat, vibrationer känns, skapade av blodets turbulenser.

Stenos blir kritisk när lumen endast är 0,7 cm2. Trycket är mer än 80 mm. Hg. Konst. För närvarande finns det en hög risk för dödsfall. Och till och med operationen för att eliminera felet kommer sannolikt inte att förändra situationen. Därför är det bättre att konsultera en läkare under den subkompensatoriska perioden.

Mekaniska och allografts

Allografts är levande givarvävnad som transplanteras till en sjuk person efter givarens plötsliga död. Sådana operationer motsvarar Ross-metoden, vilket gör det möjligt att inte bara enkelt utföra operationen utan också skjuta upp den ytterligare återhämtningsperioden..

Vävnadsindelning är ganska snabb, och det finns inga fall av avvisande av givarorganet. De flesta patienter som drivs med Ross's teknik återhämtar sig snabbt och de behöver inte ständigt övervakas av läkare och ta underhållsmediciner.

Mekaniska fönsterluckor är tillverkade av konstgjorda element. Materialet från vilket de är gjorda överlever ganska bra i människokroppen. En medicinsk legering med koldelar passar bäst för detta. Denna design är ganska tillförlitlig och kan fungera i 10-12 år..

Den vanligaste mekaniska konstruktionen är en fjärilsventil, som är gjord av en metallring och kolflikar. Den övre delen av en sådan ventil är täckt med polyestertyg. Nackdelen med en sådan mekanisk spjäll är att mekaniska klick under dess drift observeras. Dessutom rekommenderas patienter att ta regelbundna mediciner..

Återställningsperioden efter operationen är från 60 till 90 dagar. Efter 8-10 månader kan en person redan köra, utan att oroa sig för medvetenhetsförlust. Under återhämtningsperioden är patienter kontraindicerade för att röka och dricka alkohol. Näring bör vara kost, det eliminerar svårt att smälta livsmedel och kräver minskade nivåer av kolesterol.

Varje hjärtfel är förknippad med ventilavvikelse. Aortaklafffel är särskilt farliga, eftersom aorta är den största och viktigaste artären i kroppen. Och när arbetet med apparaten som levererar syre till alla delar av kroppen och hjärnan störs är personen praktiskt taget inoperativ.

Aortaklaffen bildas ibland i utero redan med defekter. Och ibland förvärvas hjärtfel med åldern. Men oavsett orsak till störning av denna ventil är medicinen i sådana fall redan hittad - byte av aortaklaff.

Mitralventil prolaps 1, 2, 3 grader

Från artikeln kommer du att lära dig om funktionerna i mitralventil prolaps (MVP), patologimekanismen, orsakerna, symtomen, diagnosen, behandlingsfunktioner, prognos.

Kärnan i patologi

Mitralklappsprolaps (MVP) är en skada på hjärtmuskeln med olika ursprung eller patologi för bindvävsformationerna i hjärtat. Det leder till en förändring i strukturen och formen på mitralventilens cusps (vid tidpunkten för systolen böjs de in i kaviteten i det vänstra atriumet, vilket tillåter att en del av blodet faller tillbaka).

En sådan patologi vid kardiologisk praxis upptäcks hos 15% av barn under femton års ålder. Dessutom ger hjärtabnormaliteter MVP i 40% av fallen, reumatism - mer än hälften av de undersökta barnen. Ärftlig predisposition garanterar patologi i 100% av fallen. Mitralklappsprolaps är det huvudsakliga symptomet på flera medfödda syndrom: Ehlers-Danlos, Marfan, kontraktuell araknodakty, ofullständig osteogenes, elastisk pseudoxantom.

Vuxna lider av MVP hos 10%. Sjukdomen har en könskännedom: oftare blir kvinnor efter 40 år sjuka.

Klassificering av PMK

Det finns en uppdelning av sjukdomen i primär och sekundär patologi, såväl som efter svårighetsgraden av prolaps, graden av omvänt blodflöde - regurgitation. I praktiken betraktas båda dessa klassificeringar i samband. Mitralklappsprolaps kan vara:

 1. Primärt, genetiskt bestämt, med medfödd svaghet i bindvävsstrukturer. I det här fallet sträcker sig mitralventilens kusps, ackorden som håller dem förlängs. Som ett resultat kan inte klaffarna stängas, det finns ett gap mellan dem. Medfödd patologi påverkar inte cirkulationssystemets funktion signifikant, men åtföljs ofta av VVD, arytmi och retrosternt obehag. Primär prolaps av naturen av bruset i hjärtat är indelad i en latent, tyst form, som diagnostiseras på ett ekokardiogram, och luftrörande med typiska mumlar, som kan urskiljas med örat.
 2. Sekundär eller förvärvad, som utvecklas mot bakgrund av somatiska sjukdomar, reumatiska, hjärtpatologier. Smärta och avbrott i hjärtat i denna utföringsform stoppas av droger (Nitroglycerin, Betalok). Om prolaps orsakas av trauma, ett ackord brister, behövs akutläkare.

Beroende på svårighetsgraden kan ventilens prolaps vara:

 • den första graden - avböjning upp till 6 mm, medan stängningen är klar, så att patienten inte har symtom;
 • den andra - upp till 8-9 mm, ventilerna är inte täta, regurgitation av varierande grad observeras (omvänd återflöde av blod in i förmaket);
 • det tredje är allt som är bortom detta: ventilerna rör inte, ackord kan rivas av, vilket förvärrar patientens tillstånd, akut fel i vänster kammare bildas, vilket kräver akut ingripande.

Dessutom har varje grad sin egen svårighetsgrad av uppblåsning - omvänd blodflöde inuti hjärtkamrarna (enligt Doppler-ultraljud):

 1. den första graden är en lätt mitral våg av omvänd blodflöde, som når nivån på cusps;
 2. den andra är måttlig regurgitation med en våg som stiger till mitten av vänster atrium;
 3. den tredje är en uttalad våg av återflöde av omvänd blod, som når den motsatta änden av vänster atrium;
 4. den fjärde är allvarlig (beskrivs endast kliniskt).

Diagnosen indikerar graden av prolaps och graden av uppblåsning.

Orsaker till sjukdomen

Faktum är att mitralklappsprolaps inte är en oberoende sjukdom. Detta är ett kliniskt och anatomiskt syndrom som förekommer i olika somatiska patologier. MVC-triggers kan vara både medfödda avvikelser och förvärvade sjukdomar.

I modern kardiologi är den huvudsakliga orsaken till mitralklappsprolaps medfödd patologi, som är baserad på myxomatös degeneration av ventilstrukturer och intrakardiala nervfibrer. Denna prolaps kallas också idiopatisk, eftersom den exakta etiologin för denna process inte har fastställts. De flesta forskare föreslår dess genetiska tillstånd..

Patologisk förstörelse avser främst det fibrösa skiktet av bindväv, kollagen och elastin, ackumulering av polysackarider i det intercellulära ämnet. Bindvävnadsramen blir lös, mitralklaffen klamrar vid tidpunkten för prolaps av systol. Oftast drabbas patienter med autoimmuna störningar, dysplasi av brosk, ligament, medfödda defekter i ledartiklarna, artrit, artros..

Nyligen genomförda vetenskapliga studier associerar ventilens prolaps med hormonella störningar av olika ursprung, virussjukdomar, streptokockinfektion, som orsakar direkt förstörelse av inte bara ventilerna, utan också hjärtens endokardium..

Bland de sekundära (förvärvade) skälen:

 • Först ges till reumatiska sjukdomar (upp till 80%) - en autoimmun patologi med en kombinerad skada på mitral (prolaps) och aortaventilen (stenos);
 • den andra är arteriell hypertoni med vänster ventrikulär hypertrofi (upp till 10%);
 • i den tredje - infektiös endokardit (upp till 10%).

Bröstskador, AMI, ackordavskiljningar av olika genesis upptar en obetydlig plats (inom 2%).

Med ålder ökar bindväv, autoimmun degeneration, så risken för deformation av mitralventilens cusps ökar gradvis skador på ackorden och efter 40 når sin topp. Under tonåren är orsaken till patologin en kränkning av blodflödet inom hjärtat på grund av dysplasi, anatomiska avvikelser i kranskärlen.

Utvecklingsmekanism

Bindvävnads deformation av mitralventilens cusps bryter mot fullständigheten av deras tillslutning, orsakar en tryckskillnad mellan förmaket och ventrikeln, som ett resultat av vilket blodet återförs till vänster atrium. I sin tur framkallar denna situation hypertrofi i vänster atrium, lunginsvikt. Hypertoni i lungcirkeln (liten) blodcirkulation utvecklas, vilket orsakar sjukdomens klinik.

Vad är faran med PMK

MVP från 1: a graden flyter nästan asymptomatiskt, utan att det påverkar en persons allmänna tillstånd, kräver ingen justering. Men från 5 till 10% av patienterna har en risk för komplikationer som uppstår vid utvecklingen av sjukdomen, förvärring av somatiska patologier, med åldern. De farligaste är följande:

 • Akut mitralventilinsufficiens, som vanligtvis är förknippad med brösttrauma, bristning av ackord: patienten diagnostiseras med akut hjärtsvikt, lungödem, andningsstopp. Kronisk uppväxt av mitral - mild: svaghet, trötthet, andnöd.
 • Infektiös endokardit av olika ursprung manifesteras av ökad trombos i hjärnans kärl, inre organ, huvudkärl med nedsatt vänstra ventrikelfunktion. Det hotar med stroke, hjärtattack, hjärtstopp, lungemboli.
 • Prolaps av anterior cusp provocerar oftast en attack av angina pectoris: nedsatt myokardiell kontraktion ökar belastningen på den vänstra halvan av hjärtat, vilket leder till dess hypertrofi, hypoxi i hjärnan, alla inre organ, vävnader.
 • Hjärtflimmer, MVP med trängsel i lungorna, mitralinsufficiens kan leda till dödsfall (förlängning av QT-intervallet bestäms på ett EKG).

symtom

De kliniska manifestationerna av mitralklappsprolaps beror på graden av dysplasi i bindvävnaden i hjärtat, närvaron av vegetovaskulära, neurologiska störningar. Tecken på sjukdomen, som bör uppmärksammas redan på nyfödda, inkluderar:

 • asthenisk kroppstyp;
 • höftdysplasi;
 • umbilical, inguinal hernias;
 • undernäring;
 • ledernas förmåga att böjas i alla riktningar, inklusive anatomiskt ovanligt för dem;
 • varikocele;
 • bröstdeformitet.

Senare manifesteras MVP av platta fötter, närsynthet, strabismus, nefroptos, dålig hållning, ofta SARS eller akuta luftvägsinfektioner, tonsillit. Vegetativ-vaskulär dystoni är associerad med MVP hos ungdomar.

De viktigaste kliniska symtomen på mitralklaffspridning hos vuxna är:

 • Arytmi, takykardi (upp till 80% av fallen) i samband med spänning, berusat starkt te, kaffe, viktlyft. De utgör inte ett hot mot livet.
 • Hyperventilationssyndrom till följd av dysregulation av andningsorganen. Huvudvärk, ofta migrän (mer än hälften av fallen).
 • Panikattacker av icke-epileptisk karaktär förekommer spontant och har ingen exakt orsak.
 • Depression.
 • asteni.
 • Synkope (kortvarig medvetenhetsförlust) med muskelatoni.
 • Nedsatt termoregulering.
 • Andnöd som inte korrelerar med hjärtsvikt.

Auskultation med MVP bestäms:

 • isolerade klick i regionen av den vänstra ventrikeln vid tidpunkten för den mittersta eller sena systolen (singel eller multipel);
 • sena systoliska, glosystoliska knurr på grund av den stora skillnaden i tryck i förmaken och kammaren;
 • kombination av klick och brus.

Vid instrumentell och laboratorieundersökning ger mitralklappsprolaps:

 • asymptomatisk förlängning av QT-intervallet på EKG är en markör för utveckling av livshotande arytmi;
 • hög utsöndring av katekolaminer (topp - under dagen, minskning - på natten).

Diagnostik

Diagnosen av mitralklappsprolaps underkastas standardalgoritmen för undersökning av en hjärtpatient:

 • historia, fysisk undersökning med stresstester (knäböj, andetagshållning, promenad på plats)
 • OAC, OAM, biokemi - screening av patientens allmänna tillstånd.
 • EKG, ekokardiografi - upptäck arytmi, närvaro av uppstötning, bestäm graden av MVP;
 • Grimma
 • radiografi - bestämmer mitral regurgitation;
 • fonokardiografi - bekräftar auskultation avslöjat brus;
 • dopplerography.

Ibland kan samråd med specialiserade specialister krävas. Hos barn kan MVP höras som en tredje ton, men detta har inte ett diagnostiskt värde. Mitralklappsfall som upptäcks hos ett barn kan försvinna på egen hand med åldern.

Behandlingsfunktioner

Behandling av MVP beror på svårighetsgraden av patologin. Någon speciell behandling för mitralklaffspridning av 1: a grad kräver inte. Det finns inga begränsningar för fysisk aktivitet. Varje sport är möjlig, med undantag för viktlyft, utrustning för viktträning. Även patienten är inte befriad från armén.

Den huvudsakliga behandlingen för MVP i 1: a grad är en hälsosam livsstil, förebyggande av infektioner, medicinsk undersökning. Men ibland beslutar läkare att byta ut mitralventil redan i det här stadiet av sjukdomen. Detta händer om orsaken till patologin är autoimmuna processer i kroppen som nödvändigtvis kommer att utvecklas, vilket skapar en risk för dödliga komplikationer. Ett tillfredsställande tillstånd hos patienten vid ett givet tidsintervall gör att vi kan förutsäga en god effekt från operationen, frånvaron av negativa konsekvenser. Försening av operation kan leda till oförmågan att utföra den även av hälsoskäl.

Grad 2 MVP åtföljs av negativa symtom, det kräver inte bara konstant övervakning av patienten, utan också symtomatisk läkemedelsbehandling: förekomsten av tecken på cirkulationsfel, arytmier, synkope. Behandlingsregimen är strikt individuell, det är läkarens exklusiva befogenhet. Fysisk aktivitet är inte förbjudet, men typen och doseringen väljs av läkaren. Det finns ingen befrielse från armén, med undantag för prolaps MK grad 2 med regurgitation över grad 2 eller i närvaro av arytmi, nedsatt hjärtledning. Du kan delta i sport om du är frånvarande:

 • synkope;
 • ingen arytmi (daglig övervakning);
 • ingen regurgitation (dopplerografi);
 • bibehållen hjärtats kontraktilitet (ekokardiografi);
 • det fanns ingen historia om tromboembolism. alla indikatorer för koagulationssystemet är normala;
 • i familjen dog ingen av ett plötsligt hjärtstillestånd på bakgrund av MVP.

För att förhindra utvecklingen av patologi rekommenderas det:

 • lugnande medel: tinktur av moderwort, valerian, hagtorn, Novopassit, Persen;
 • mitralinsufficiens eller arytmi föreslår utnämning av betablockerare (Diltiazem, Sotagexal, Bisoprolol, Adenosine, Propanorm, Allapinin, Amiodarone), antikoagulantia (kardiomagnyl, Warfarin, Finilin, Hypergen, hypertension och matsmältningsbesvär).

Fysioterapeutiska förfaranden (elektrofores med brom, magnesium i krageområdet), massage, balneoterapi, hirudoterapi, akupunktur, akupunktur är indicerade för MVP. Kirurgisk ingrepp används av samma skäl för att korrigera ventilen eller byta ut den. Vid planering av små kirurgiska ingrepp krävs förebyggande antibiotikabehandling (tandekstraktion, maxillär sinuspolyp, tonsiller). Förebyggande antibiotikakurser anges..

Grad 3 MVP kännetecknas av allvarliga strukturella avvikelser i hjärtat som orsakar MK-brist, ihållande arytmi: utvidgning av vänster förmakshålighet, förtjockning av väggarna i kammaren, störningar i cirkulationssystemet. Denna grad av patologi kräver kirurgisk korrigering av ventilen, dess suturering eller protetik. Istället för fysisk träning, sport, speciella gymnastikövningar rekommenderas träningsterapi, en sund och sund sömn krävs.

Symtomatisk behandling är att använda:

 • B-vitaminer, PP, E, C;
 • takykardi stoppas av Betalok, Atenolol, Propranolol, vilket förbättrar näringen av kollagenfibrer;
 • vegetovaskulär dystoni behandlas med adaptogener (eleutherococcus, citrongräs, ginseng), vitamin-mineralkomplex (Magne B6, Magnelis B6, Vitrum, DoppelHerz, Pikovit).

Använd psykoterapi (grupp och individ) som lindrar känslomässig överbelastning. Under förbudet är tobak, alkohol, viktlyft, viktträning.

Prolaps hos gravida kvinnor

Ofta diagnostiseras mitralklappsprolaps hos gravida under en fullständig obligatorisk undersökning. Den första graden är vanligtvis inte ett problem. Graviditeten fortsätter normalt, det har inga negativa konsekvenser för fostret. Dessutom kan prolaps minska under barns barn: hjärtutbytet ökar, kapillärresistensen vid periferin minskar. Arytmier är möjliga, men förlossning sker naturligt, normalt.

Tillägget av uppblåsning eller övergången av patologi till den andra graden kräver konstant övervakning av den väntande modernen av en kardiolog. Mediciner används endast av hälsoskäl (allvarlig hemodynamisk nedsättning).

Uppförandereglerna för en gravid kvinna med mitralklaffspridning är enkla:

 • undvika hypotermi, plötsliga temperaturförändringar;
 • rör sig mer för att förhindra överbelastning i bäckenorganen;
 • vila i en liggande position.

Prognos

Hur PMK kommer att bete sig hela livet beror på orsaken som orsakade det:

 • hypertensiv prolaps beror på graden av hjärtsvikt, risken för AMI, stroke;
 • reumatisk MVP kan vara asymptomatisk i årtionden, kräver förebyggande läkemedelsbehandling, ibland kirurgi;
 • infektiös endokardit stoppas helt under förutsättning av en exakt identifierad patogen, behandlingen är lång, prognosen är gynnsam (narkotikamissbrukare är ett undantag).

Okomplicerad mitralklappsprolaps har en god prognos..

Mitralventil prolaps

Mitralklappsprolaps är svällningen av de rörliga flikarna mellan vänster förmak och vänster kammare vid tidpunkten för hjärtkontraktion..

Klaffen mellan vänster atrium och ventrikel (mitralventil) består av två cusps ─ anterior och posterior. Ventilens funktion är att blockera blodflödet i pumpriktningen så att det inte kommer tillbaka. Under sammandragning öppnar ventilen, passerar blod i en riktning och under avslappning av hjärtmuskeln (diastol) ─ stängs.

Ventilkuddarna och den vänstra kammaren är fästa vid varandra av täta trådar av bindväv ─-ackord. När hjärtat dras samman dras ackorden för att hålla i klaffarna och ventilen stängs säkert..

Med prolaps vid tidpunkten för hjärtkontraktion (systole) sväller en del av cusp (utskjutande) mot det vänstra atriumet. På grund av detta stängs ventilerna tätt, och en del av blodet i ögonblicket av hjärtats avslappning (diastol) flyter tillbaka in i vänster atrium. Det omvända blodflödet kallas förnyelse..

Innehåll

Blanketter och grader

Formen och graden bestäms av sådana parametrar: närvaron och naturen av hjärta mumlar, graden av avböjning mot förmaket och storheten av uppstötning.

Genom närvaron av brus under lyssnande (auskultation) av hjärtat inträffar prolaps:

 • "Stäng av" när det inte finns ytterligare ljud;
 • auscultatory, när klickningen på ventilstängningen och ljudet från bakströmmen tydligt hörs.

Graderna av mitralventil prolaps (MVP) fastställs enligt resultaten av en klinisk undersökning, två parametrar hittas: mängden svullnad i millimeter och platsen till vilken återflödesvågen når.

Enligt svårighetsgraden av MVP händer det:

 • första graden ─ avböjning av ventilkopparna mot vänster atrium är från 3 till 6 mm;
 • den andra ─ avböjningen från 6 till 9 mm;
 • tredje ─ avböjning på mer än 9 mm.

Läkare säger ibland att ventilen inte böjs, utan "absorberas" i förmaket, har formen av en fallskärm.

I en levande organisme är det omvända blodflödet inte direkt beroende av storleken på prolaps, så graden av uppstötning bestäms separat.

Med storleken på den bakåtriktade blodflödet skiljer sig 3 grader av svårighetsgrad:

 • I ─ bakåtvågen slutar på broschyrnivån;
 • II ─ vågen når mitten av vänster atrium;
 • III ─ vågen når slutet av det vänstra atrium mittemot ventilen.

Dessa indikatorer är grundläggande för att förstå essensen av cirkulationsstörningar i mitralklappsprolaps..

Vad är farligt

Faran för MVP ligger i sannolikheten för att utveckla två patologiska tillstånd:

 • pulmonell hypertoni;
 • arteriell hypotension.

Pulmonell hypertoni är en ihållande ökning av trycket i lungcirkulationen. Denna cirkel omger lungorna där gasutbyte sker: blodet är mättat med syre och koldioxid tas bort. Syrerikt blod strömmar genom lungvenen in i vänster atrium.

På grund av MVP (om graden är allvarlig) ökas trycket i vänster atrium konstant och kärlen kan inte ge allt blod. Lungorna är fulla av blod och kan inte fullständigt utföra utbyte av gaser, från vilka hela kroppen lider.

Pulmonell hypertoni fortskrider omöjligt, men leder till expansion av höger hjärta och andningsfel.

Arteriell hypotension är en minskning av trycket under 100/60 mm Hg. Alla organ lider av otillräckligt blodflöde, metaboliska processer är värre, det finns brist på energi.

För närvarande behandlas MVP mycket tidigare än dessa tillstånd utvecklas..

Med lågt blodtryck är en instrumentell undersökning av hjärtat nödvändig.

orsaker

Mitralklappsprolaps är ett symptom som finns i många sjukdomar..

På grund av förekomsten skiljs två former:

 1. Primär ─ orsakas av medfödd svaghet i bindvävnaden, när ventilerna inte är tillräckligt styva och sträcker sig, och fästkorden är längre än normalt. Primär prolaps kombineras med andra utvecklingsavvikelser: överdriven ledrörlighet, strabismus, långa armar. Med medfödda former förtjockas initialt ventilklapparna, deras storlek ökas.
 2. Sekundär ─ uppstår på grund av hjärtsjukdomar (reumatism, kardiomyopati, när hjärtat av en okänd anledning förstoras och det finns arytmi, hjärtinfarkt eller i annat fall nekros av en del av hjärtmuskeln). Förvärvade former kännetecknas av förändringar i både bindemedels- och muskelvävnad i hjärtat.

Mitralklappsprolaps är inte en oberoende sjukdom, men åtföljer antingen medfödda missbildningar eller kroniska systemiska sjukdomar.

symtom

Den kliniska bildens svårighetsgrad har inte alltid en tydlig koppling till ventilens anatomiska egenskaper. I många fall hittas denna patologi av en slump under en undersökning av en annan anledning..

De kliniska tecknen på MVP är ospecifika, det vill säga att störningen inte kan bestämmas av symtomen..

Det kan vara sådana manifestationer:

 • avbrott i hjärtat, som känns som "blekna";
 • ökad hjärtfrekvens medan du ligger på vänster sida;
 • kortvarig bröstsmärta av en sammandragande eller tråkig natur, som passerar på egen hand;
 • en känsla av tyngd i kroppen efter att ha stigit;
 • yrsel och andnöd som passerar snabbt;
 • ofta svaghet och trötthet;
 • fluktuationer i kroppstemperatur;
 • svimning eller svimningsförhållanden;
 • neurotiska tillstånd, mild depression.

Hos barn

Det är möjligt att misstänka närvaron av MVP i ett barn om det finns andra utvecklingsavvikelser: näshinnan eller navelbråck, underutveckling av höftleden, platta fötter, prolaps av njurarna och liknande tillstånd som indikerar en systemisk kränkning av bildningen av bindväv.

Avvikelser i utvecklingen kombineras alltid med varandra. Om en avvikelse hittas krävs en fullständig klinisk undersökning för att hitta resten.

MVP finns oftare hos flickor vars mödrar också har tecken på bindväv underutveckling.

Hos ungdomar

Den klassiska tiden för att upptäcka MVP är mellan 7 och 14 år, när barnets utvecklingshistoria är full av förkylningar, luftvägsinfektioner, tonsillit och en indikation på ökad nervositet och ångest.

Uppmärksamheten uppmärksammas på de ungdomars konstitutionella drag: hög, nedsänkt trattkista, långa fingrar och allmän klumpighet, vinkellighet. Den känslomässiga sfären kännetecknas av hög excitabilitet, överdriven sårbarhet, känslighet.

Hos vuxna

I denna ålder är sekundära former vanligare när huvudsjukdomen kommer fram: reumatism eller hjärtinfarkt. MVP utvecklas ofta efter en halsont eller bröstskada.

Manifestationer börjar med smärta i hjärtat, takykardi, yrsel, överdriven svettning eller illamående. Huvudvärk liknar migrän (intensiv pulserande smärta i en, sällan i båda halvorna av huvudet), det finns en "klump i halsen", brist på luft.

Diagnostik

Diagnostik innehåller flera metoder:

 • klinisk och anamnestisk - studie av familjehistoria, förtydligande av förekomsten av ärftliga sjukdomar och tillstånd hos barn, hos vuxna - studien av tidigare sjukdomar;
 • lyssna på hjärtat, under vilket du kan höra karakteristiska ljud och klick;
 • Ultraljud av hjärtat - storleken på kamrarna och ventilerna, typen av blodflöde, storleken på ryggvågen;
 • fonokardiografi - registrerar bruset som produceras av ett arbetshjärta;
 • EKG-inspelning dygnet runt i form av en Holter-EKG - avslöjar ett brott mot den elektriska impulsen, arytmi;
 • cykelergometri - studiet av hjärtat i en doserad belastning.

Analys av resultaten från alla studier gör att du kan fastställa en korrekt diagnos..

Behandling

Behandlingsmetoden är helt beroende av en kränkning av den systemiska cirkulationen. Vid mindre störningar, när organen inte upplever allvarlig syrebrist, krävs endast samtidig neurotiska störningar korrigering.

Förskriv elektrofores med brom och magnesium, akupunktur, ett besök i poolen, massage, undervisade metoder för självhypnos. Det viktigaste här är att förmedla patienten förståelsen att MVP inte hotar liv och hälsa.

Statistik hävdar att MVP i 98% av fallen har en mild kurs och en gynnsam prognos.

Vid en betydande cirkulationsstörning krävs en kirurgisk operation - installation av en konstgjord mitralventil.

övningar

Med MVP är nästan all fysisk aktivitet möjlig om läkaren tillåter det.

Följande typer av fysisk aktivitet är användbara:

 • gående;
 • långsam körning,
 • knäböj
 • lutar i olika riktningar;
 • långa promenader.

Huvudregeln för alla övningar är en lugn takt och en långsam ökning av belastningen. Om det finns smärta i hjärtat eller en svag andedräkt visas måste du stoppa och vila.

Mitralklaffspridning hos gravida kvinnor

Hos de flesta kvinnor upptäcks MVP under graviditet under en rutinundersökning..

Detta tillstånd hotar inte fostrets utveckling och den gravida kvinnans hälsa, du kan föda på egen hand. Det är nödvändigt att begränsa användningen av salt något för att leva ett uppmätt liv med tillräckligt med vila. Med nervositet är lugnande örter tillåtna, utomhusvandringar är till hjälp.

Mitral ventil i hjärtat vad är det

De pratar och sjunger om detta orgel, målningar skrivs om det. Det mänskliga hjärtat är ett fantastiskt organ som man kan prata mycket om. Har vi någonsin tänkt att hjärtans ljud är resultatet av driften av dess ventiler. Hur de är ordnade - om detta i vår artikel.

Naturligtvis, om du pratar om allt på en gång, kommer du att behöva många platser. Låt oss därför prata om hjärtans valvulära apparater, och mer specifikt, om mitralklaffen hos människor. Det faktum att hjärtat har ventiler och hur många av dem är känt för alla som är intresserade. Men detta är inte all information om hjärtans arbete. En gång kunde någon fastställa att en persons hjärta driver blod genom kamrar och fartyg med en hastighet av 40 km per timme. Håller med, detta är inte en liten siffra. För att uppnå detta behövs inte bara ventiler utan också andra strukturer som detta organ har. Därför finns det begreppet hjärtats valvulära apparater.

Vad är en ventilapparat och var är den?

Strukturen för mitralventilen

Eftersom vi talar om mitralventilen, låt oss prata om dess ventilapparat. Det är en uppsättning strukturer genom vilka dess arbete uppnås. I anatomiska och funktionella termer består den av en mitralklaff, som är fäst runt omkretsen av den vänstra atrioventrikulära öppningen. Den har två vingar - fram och bak. Dess ryggskydd kan delas. Mitralventilen är en bindväv i sin struktur..

Ett antal sentrådar (ackord) sträcker sig från den fria kanten på dess ventiler, som passerar in i papillarmusklerna. Dessa muskler har ett motsvarande utseende, som liknar utväxt eller papiller, varför de fick sitt namn. Strukturen för den mänskliga hjärtapparaten inkluderar också väggarna i vänstra förmaket och ventrikeln. Mitralventilen är belägen i den vänstra atrioventrikulära öppningen och delar de vänstra delarna av hjärtat i systolfasen.

Hur fungerar mitralapparaten

Mitralventil i drift

Genom att kontinuerligt få impulser från sitt ledningssystem, pumpar det mänskliga hjärtat outtröttligt och ständigt blod från förmakarna in i ventriklarna, från ventriklarna i kärlen, och de bär det till organen och vävnaderna i människokroppen. Det finns två faser i hjärtat arbete - systoliskt och diastoliskt. Vid tidpunkten för diastol är mitralklaffen öppen, och dess vingar riktas in i kaviteten i den vänstra kammaren. Ventilernas motstånd mot blodflöde är så obetydlig att det inte påverkar hjärtets hemodynamik. I mitralapparatens arbete finns antifasbegreppet.

Vingarnas flerdirektionsrörelse är ett fysiologiskt fenomen. Närvaron av ett antifas garanterar full öppning av ventilerna utan att skapa svårigheter för utflödet av blod. Vid tidpunkten för diastol är ventilerna på aortaventilen placerade vid utloppet av den vänstra kammaren i ett stängt tillstånd. När den vänstra kammaren är full av blod, smälter mitralklaffarna. Tendonsuturer, utsträckta, förhindrar att ventilerna sjunker i hålrummet i det vänstra atriumet.

Just nu liknar det en fallskärm, och vingarna, som segel, hålls av ackord. Impulsen som kommer in i det ventrikulära myokardiet leder till dess sammandragning. Aortaklaffen öppnas, och den vänstra kammaren, som en pump, trycker med kraft bloddelen in i aorta. Tack vare det samordnade arbetet med mitralapparaten får kroppen syreberikat blod, vilket är så nödvändigt för att upprätthålla liv.

Mitralventil ändras

Människokroppen utsätts för olika faktorer som kan påverka mitralapparatens funktion. Och detta innebär att dess struktur och funktioner börjar skilja sig från normen. Men även efter att ha genomgått några förändringar i sin struktur är mitralventilen inte brådskande att ge upp. Han fortsätter fortfarande att arbeta och försöker uppfylla sina funktioner och ansluter ett antal kompensationsmekanismer för att hjälpa till. Det finns ett antal sjukdomar som leder till förändringar i ventilernas struktur.

Här är några av dem: bindvävsdysplasi, akut reumatisk feber, infektiös endokardit, åderförkalkning, systemisk lupus erythematosus, reumatoid artrit, Marfans syndrom, kardiomyopati, etc. Som ett resultat av vissa påverkningar förändras strukturen i ventilerna. De blir för svaga, eller tvärtom, de är kondenserade. Systemisk lupus erythematosus, endomyokardial fibros leder till förtätning av ventilerna. Brott mot utvecklingen av bindväv (med andra ord dysplasi i bindväv) är anledningen till att mitralventilen tvärtom inte har tillräcklig styrka.

Genom att testa blodflödet kan han inte motstå belastningen. Dess vingar börjar böjas mot vänster atrium. Deras komprimering leder ofta till att hålen mellan vänster atrium och vänster ventrikel börjar smalas, vilket påverkar hjärtans arbete. En annan typ av störningar i mitralventilen är förstörelsen av dess broschyr, till exempel till följd av reumatisk feber. I sådana situationer räcker helt enkelt inte den återstående mitralventilvävnaden för att blockera munnen på den vänstra atrioventrikulära öppningen. I sådana fall talar de om ventilfel.

Mitralventiländringar - behandla eller inte

Mekanisk ventilprotes

Mycket ofta är patienterna bekymrade över frågan - hur länge kommer den modifierade ventilen att kunna arbeta och hantera dess funktion. Denna fråga bör avgöras av läkaren. Om patientens allmänna tillstånd inte lider och hans hjärta inte upplever en belastning i arbetet, kan du skjuta upp det med vissa operationer. I sådana situationer räcker det att begränsa oss till att observera regimet för arbete och vila, fysisk aktivitet och även kosten. Och naturligtvis är det mycket viktigt att hela tiden övervakas av en kardiolog för att övervaka ventilen.

Om patientens tillstånd som ett resultat lider - det finns symtom på hjärtsvikt, löses frågan om taktiken för att upprätthålla en sådan patient. Konsultation av en hjärtkirurg i detta fall är nödvändig. Om det finns bevis, genomgår patienten kirurgi för att reparera (återställa) mitusventilens cusps eller fullständigt utbyte. För närvarande är det möjligt att byta ut din ventil mot en mekanisk eller biologisk. Biologisk har en bindvävstruktur. Det är mer mottagligt för påverkan från kroppen. Mekanisk representeras av 3 arter, och i dess struktur finns inga levande vävnader.

Det är emellertid en mekanisk ventil, till skillnad från en biologisk ventil, som är mer tillförlitlig och kan hålla mycket lång tid, om inte allt liv. Det är ingen hemlighet att båda arter har sina egna fördelar och nackdelar, men deras implantation kan förbättra livskvaliteten avsevärt och öka dess livslängd. Därför beror på hur många ventiler som kommer att pågå av många indikatorer - att ta mediciner, samtidigt sjukdomar etc. Men det är som det är, det viktigaste är att patienten följer rekommendationerna för att ta läkemedel som förhindrar blodproppar och blodproppar på ventilens yta.

Lär dig att tala korrekt

Det finns tillfällen då vi inte har hört eller läst de medicinska termerna korrekt, kommer ihåg dem med fel. Som ett resultat är resultatet vad som verkar vara, en person har sjukdomar, som djur. Även om den oskyldiga tillskrivningen av ett överdrivet slut kan visa sig vara felet. Förväxla inte sådant som endokardios i mitralklaffen. Mitralventilokardios är hos hundar och gäller inte människokroppen..

Ibland kan patienten bli lite förvirrad utan att känna till de medicinska termerna. Därför är en av orsakerna till skador på den valvulära apparaten inte endokardios i mitralklaffen utan endokardit. Jag skulle också vilja uppmärksamma ett sådant koncept som mitralklaffspridning. Prolaps kan inte vara kollaps. Förväxla inte dessa villkor. Prolapse är ett tillstånd hos mitralklaffen när dess veck av olika skäl böjer sig i håligheten i det högra atriumet.

Latinsk kollaps betyder "fallna". Denna term finns i medicinen när det gäller vaskulär insufficiens - vaskulär kollaps, ett kollapsat tillstånd. Om vi ​​talar om kollaps av lungan, betyder detta tillståndet när detta organ är i kollapsat tillstånd på grund av ansamling av luft eller gas mellan skalen i vilka lungan är innesluten.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit