Vad är MCHC i ett blodprov

Ett generellt kliniskt blodprov möjliggör pålitlig diagnos av ett antal sjukdomar. Viktigt är blodprover för mch och mchc, som ger fullständig information om tillståndet till hb i blodet.

Mchc-blodprov

Enligt medelkorpuskulärhemoglobin beräknas förhållandet hemoglobin / erytrocyt, vilket mäts i pikogram och indikerar det genomsnittliga hb-innehållet i en röd blodcell. Normen för mch har ett förhållande mellan 24 och 33 pg.

Medelkorpuskulärhemoglobinkoncentraktion mäts i% och visar andelen hemoglobin i en röd blodcell. Beräkningen utförs enligt formeln: "hb / hematocrit", normen anses vara normal i intervallet 30-38%. Om syntesen av hb störs minskar koncentrationen av mchc. En minskning i värdet på denna indikator inträffar när hastigheten minskar under syntesen av hb. En ökning av mchc-nivån är extremt sällsynt i medicinsk praxis, därför används en ökning av denna indikator för att fastställa fel i analytiska studier.

Allmänna blodprovsprocedurer

I moderna kliniker används automatiska hematologiska analysatorer för ett generellt blodprov, som samtidigt kan bestämma från 5 till 24 förinställda parametrar. Olika avvikelser från normen när det gäller blodkomposition kräver ytterligare och grundlig forskning. De viktigaste parametrarna vid genomförande av ett allmänt blodprov är:

 • kvantitativt innehåll av röda blodkroppar i blodet och den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar;
 • koncentration av erytrocyt hb;
 • det genomsnittliga hemoglobininnehållet i hela erytrocytmassan;
 • antalet blodplättar och vita blodkroppar bestäms också.

Analyser på mch och mchc, liksom på mcv, som karakteriserar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar och mäts i mikrometer (μm), är sammankopplade. De erhållna resultaten betraktas i ett komplex och möjliggör att man får tillförlitliga data om tillståndet i kroppens cirkulationssystem och närvaron av sjukdomar såsom normokrom, hypokrom och hyperkrom anemi. Analys på mch ger mer pålitliga data än tidigare använda data från färgindikatorn (CPU). CP-resultat visade inte exakta data om processen för hb-syntes i kroppen.

Minskad mch och mchc

En minskning av mch-nivån kallas hypokromi, när denna indikator är under normal, indikerar detta en reducerad nivå av hb, vilket kan orsakas av ett antal sjukdomar.
Anemi, som har flera sorter och orsakar en minskning av blodnivåerna i röda blodkroppar och hemoglobin, visar komplexa indikatorer på mch och mchc. Förekomsten av autoimmun anemi stör störningen av immunsystemet, vilket orsakar skada inte bara hematopoiesisystemet utan även blodceller.

Ärftliga blodsjukdomar kan leda till sigdcell anemi. Som ett resultat av detta bildas hemoglobin S, på grund av att formen på röda blodkroppar förändras och mängden syreutmatning från lungorna minskar.

Brott mot processen för assimilering av järn leder till sjukdomen av järnbristanemi, där normen för röda blodkroppar kan förbli oförändrad och nivån på hb minskar. Talassemi är en av de varianter av anemi där formen på de röda blodkropparna förändras, vilket leder till störning av hemoglobinsyntesprocessen och minskad syretillförsel till kroppens vävnader.

Behandling av olika typer av anemi utförs efter bloddonation vid mch och mchc och strikt under övervakning av en läkare. Rätt val av kost och medicinering kan leda till normala avläsningar av röda blodkroppar och hemoglobin.

Ökade mch- och mchc-analyser

Hyperkromi - en ökad indikator på förhållandet mellan hemoglobin / röda blodkroppar ökar indikerar närvaron av en av den hyperkroma anemin i kroppen.

Erytremi är en farlig sjukdom där ett ökat innehåll av röda kroppar bildas i cirkulationssystemet. En förhöjd Mch indikerar att antalet hemoglobin och röda blodkroppar är betydligt högre än normalt. Vid erytremi kan trombos i artärerna, magsår och duodenalsår uppstå. Med sjukdomens utveckling kan smärta uppstå i nedre och övre extremiteter, ansiktshuden får en lila färg, konjunktivit och klåda i huden uppstår.

En folsyrabrist orsakar utvecklingen av anemi, där det finns en störning i processen med mognad av röda blodkroppar, vilket leder till en minskning av hb-nivån. De data som erhölls under analyserna visar att normen för förhållandet ”hemoglobin / röda blodkroppar” bryts.

När mch-poängen är förhöjd indikerar det förekomsten av en sjukdom som diabetes. Närvaron av glukos är avgörande för att hjärnan ska fungera väl, men dess ökade innehåll bidrar till en förtjockning av blodkärlen, vilket minskar mängden syre i kroppens vävnad. Sådana cirkulationsstörningar kan leda till stroke eller hjärtattack..

Normen för mch- och mchc-indikatorer kan ökas på grund av sådana sjukdomar:

 • förhöjd i lung- eller hjärtsvikt;
 • ökat med medfödd hjärtsjukdom;
 • ökad med njursjukdom, eller närvaron av en godartad tumör i njuren;
 • ökade med uttorkning.

Enligt uppgifterna ökas mch och mchc, vitamin B12-brist främjar utvecklingen av anemi, vars patologi är långsam och felaktig mognad av röda blodkroppar, vilket orsakar en minskning av antalet röda blodkroppar samtidigt som deras form ökar.

Med hemolytisk anemi utvecklas en patologi där den accelererade förstörelsen av röda blodkroppar inträffar. Behandlingen av hyperkromisk anemi kräver en grundlig medicinsk undersökning och valet av en omfattande behandling.

Med normokrom anemi ökas hb-förhållandet och antalet röda blodkroppar kan vara normalt, men kan ha avvikelser från andra indikatorer i cirkulationssystemet. Enligt medicinska studier publiceras normen för hemoglobin och röda blodkroppar för män och kvinnor:

 • normen för hemoglobin för män är 130 - 170 g / l;
 • normen för hemoglobin för kvinnor är 120 - 150 g / l;
 • röda blodkroppar för män - 4,0 - 5,0 x 10 * 12 / l;
 • röda blodkroppar för kvinnor - 3,5 - 4,7 x 10 * 12 / l
 • norm mch - 24 - 33 pg;
 • norm mch - 30 - 38%.

En omfattande studie av indikatorer ökade mch och mchc möjliggör noggrann diagnos av kroppens hematopoietiska system. En ny generation automatiska analysatorer efter analys återspeglar forskningsdata i form av histogram av hb ökad koncentration och cellfördelning i enlighet med deras storlek. Enligt de uppgifter som erhållits som ett resultat av dessa analyser är det möjligt att upprätta en detaljerad behandlingsregim som förhindrar olika sjukdomar i det inledande skedet.

Mchc och mch i ett blodprov

Ett allmänt blodprov är ett blodprov för innehållet i ett antal blodkomponenter. Genom en sådan analys är det möjligt att bestämma ett normalt tillstånd eller en olämplig ansamling av ämnen, vilket indikerar förekomsten av ett antal sjukdomar eller patogena tillstånd hos en person. Ett blodprov av mchc och mch berättar om tillståndet av hemoglobin (Hgb).

Mchc-blodprov

Mchc-blodprov, vad är dessa och vad är normala indikatorer. Mchc (Meancorpuscularhemoglobinconcentracion) - en medelkoncentration av Hgb i en röd blodcell - uttrycker fullheten hos röda blodkroppar med hemoglobin. Med mchc-värdet diagnostiseras olika typer av anemi. Мchc - procentvis indikator på fullheten hos en erytrocyt med hemoglobin (norm 31-38%).

Mchc-värdet kan inte vara högre än 38%, eftersom hemoglobin i blodet inte kan upplösas på obestämd tid, och när den når täthetströskeln börjar kristallisationsprocessen. Om indikatorn är över 38% är det nödvändigt att analysen görs om, eftersom detta oftast händer med fel i studien. Men ett lägre mchc-värde (under 30%) indikerar en brist i järnnivån i blodet och sjukdomar som bidrar till brott mot hemoglobinsyntesen.

Allmän blodprovningsnorm

Allmänna blodprovsprocedurer

För närvarande har diagnosen en patient blivit mycket enklare på grund av automatiseringen av processen. Nästan alla nuvarande laboratorier har en automatisk hematologianalysator. Denna moderna utrustning, till skillnad från manuella forskningsmetoder, hjälper till att samla in mer exakt information om blodets tillstånd och sammansättning, förekomsten av negativa förändringar i dess olika data på kortast möjliga tid, vilket är nödvändigt för att kontrollera olika sjukdomar. Den moderna automatiska hematologianalysatorn bestämmer samtidigt upp till 24 inställda parametrar.

Analysatorer använder impedansmetoden (Culter) för att sammanfatta cellerna och egenskaperna hos sådana celler, och de använder också flödescytometri. Tillämpningen av lagen om flödescytoflowmetri i hematologi hjälper till att bestämma graden av patologisk skillnad och heterogenitet hos cellpopulationen. Coulters teknik är mätningen av elektriskt motstånd, som inträffar när blodkomponenter passerar genom en öppning med liten diameter.

Resultaten av det genomsnittliga halten av röda blodkroppar, deras genomsnittliga koncentration såväl som mcv-värdet i blodet (medelvolym av röda blodkroppar) är sammankopplade. De analyseras omfattande, vilket ger en bedömning av tillståndet i hela cirkulationssystemet och hjälper också till att identifiera kränkningar av blodets funktioner och struktur.

En studie på mch (meancorpuscularhemoglobin) på en hematologisk analysator ger ett mer korrekt svar än resultatet av en färgindikator för blod, som användes tidigare och gav inte exakta data om processerna för hemoglobinsyntes.

Det eliminerar den mänskliga faktorn - mekaniskt fel och minskar också den tid det tar att klara testet, minimerar kostnaden för reagens.

För att genomgå sådana studier behövs mindre testämne, dvs. blod. Hematologiska analysatorer kommer emellertid inte att kunna sortera och sammanfatta omogna former av granulocyter korrekt, räkna omogna celler, diagnostisera ett oväntat resultat, utesluta användningen av ett mikroskop och blodsmetning för precisionsanalys.

Reducerade priser

Vid sjukdomar som framkallar en felaktig reaktion vid syntes av hemoglobin, i sista svängen, när alla andra funktionella reaktioner i kroppen redan har uttömts, minskar mchc-värdena. Den ungefärliga koncentrationen av hemoglobin beror aldrig på cellvolymen. Därför fungerar denna parameter som en indikator på alla patologier för hemoglobinsyntes. Ett blodprov av mchc och mch hjälper till att identifiera anemi.

Mch-blodantal registreras i piktogram (pg eller pg). Ett blodprov mchc och mch norm i området 25-36 pg. Baserat på dessa data kan all anemi delas in i normokrom (färgindex 0,85-1,05), hypokrom (färgindex under 0,8) och hyperkrom (färgindex över 1,05)

Anledningar till att mchc- och mch-blodantalet sänks:

 • megaloblastisk anemi - volymen av röda blodkroppar är större än mättnad med hemoglobin;
 • hemoglobinopati - patologier för hemoglobinsyntes;
 • höga blodnivåer av mycket osmotiska föreningar av glukos och natrium;
 • talassemi är en genetisk sjukdom;
 • Hypokrom anemi - förekommer med järnbristanemi, hypotyreos...

Endast en behandlande läkare deltar i behandlingen av alla typer av anemi, efter ett blodprov på mch och mchc, samt utnämning av läkemedel och regelbunden övervakning!

Normala och missfärgade röda blodkroppar

Höga mch- och mchc-värden

Den förbättrade färgen på röda blodkroppar mot bakgrund av högt hemoglobin kallas hyperkromi. Hyperkromisk anemi kan orsakas av brist på folsyra och brist på B12, såväl som sfärocytos.

Erytremi - ett stort antal röda blodkroppar bildas i blodet. Under denna sjukdom förekommer blodproppar i kärlen, det kan bildas ett magsår. Om sjukdomen utvecklas störs blodcirkulationen i lemmarna, ben och armar börjar skada, ansiktet blir vinrött, klåda i huden, ögonen blir inflammerade.

Ökad mch i blodet händer med diabetes. Vid diabetes påverkar förhöjda glukosnivåer negativt kärlstatus. Deras elasticitet förloras, och stroke och hjärtattack är en följd av sådana patologier..

Anledningar till att mchc- och mch-blodantalet är högt:

 • lung- eller hjärtpatologi;
 • hjärtfel, inklusive medfödda;
 • nefrit och nefros, liksom en tumör i njurarna;
 • svår dehydrering.

Under observationer noterades att en ökning av mch och mchc på grund av brist på vitamin B12 indikerar att anemi utvecklas och röda blodkroppar mognar långsamt och patologiskt, de är få och stora..

Den snabba nedbrytningen av röda celler sker som ett resultat av hemolytisk anemi.

Om Rbc är normalt, men bara Hgb är förhöjd och det finns avvikelser i andra blodantal, kan detta indikera normokrom anemi. En sådan brist på järn i blodet kan vara en konsekvens av kroniska njursjukdomar, läkemedel, cytostatisk sjukdom, strålning, cancer, kronisk hepatit.

Avkodning av ett blodprov för mchc och mch, hemoglobin och röda blodkroppar:

 • Hgb - män - 129 - 169 g / l, kvinnor - 119 - 149 g / l;
 • Rbc - män - 4,1 - 4,9 miljoner, kvinnor - 3,6 - 4,8 miljoner
 • mch - 25 - 36 pg;
 • mchс - 31 - 38%.

Användningen av dessa indikatorer gör det möjligt att utvärdera kroppens hematopoietiska system och dess tillstånd. Automatiska analysatorer visar blodtestdata i form av grafiska tabeller. Efter att ha tagit emot data från dessa analyser upprättas en tydlig behandlingsplan som förhindrar framsteg av många sjukdomar i de tidiga stadierna av upptäckt.

Om du nyligen känner dig trött och svag, har nedsatt arbetsförmåga, du känner ofta yr, flugor flyger framför dina ögon, svimmar - kontakta omedelbart en läkare, eftersom det är tecken på järnbrist.

Med anemi kan du inte dricka te, kaffe, energidrycker.

Föredrar järnhaltiga livsmedel: frukt, fullkornsbröd, baljväxter, rött kött, lever, gröna grönsaker, grönsaker.

MCHC i ett blodprov vad är det

Den vanligaste blodsjukdomen är anemi. Det har olika former och svårighetsgrad, men åtföljs alltid av en minskning av hemoglobin..

Röda kroppar eller röda blodkroppar spelar en viktig roll i kroppen i dess mättnad med syre. Och med eventuella avvikelser eller förändringar i indikatorerna för dessa element, upplever patienten obehag.

Vad utlöser anemi:

 • obalanserad näring;
 • långvarig användning av specifika blodförtunnande läkemedel;
 • onkologiska sjukdomar;
 • graviditet;
 • hormonell obalans, kronisk infektionsfoci;
 • överdriven blodförlust (skador, förlossning, tung menstruation);
 • inre blödningar (magsår, duodenalsår, perforering eller hemorrojder).

Funktioner

Anemi kan endast diagnostiseras med mchc i ett blodprov. Termen avser det genomsnittliga indexet för innehållet i röda blodkroppar. Beräkningen av den hematologiska koefficienten mchc bestämmer erytrocytinnehållet i kroppen.

Typer av index

 1. Termen mchc är den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin. Med hjälp av en markör upptäcks en förändring i erytrocyter i mer eller mindre utsträckning, vilket kan orsakas av flera faktorer.
 2. Termen mch är medelvärdet av hemoglobin i röda blodkroppar. Det bestämmer mängden protein som mättar cellerna i alla system med syre.
 3. Termen mcv är en annan indikator. Det är nödvändigt att bestämma den genomsnittliga volymen för en röd blodcell i ett blodprov. Avvikelser i denna indikator indikerar ofta kränkningar av hemoglobinstrukturen.

Sådana kränkningar bestäms av en konventionell studie, som i standarden tilldelas alla patienter i de tidiga stadierna av diagnosen. Ett generellt blodprov från ett finger ger en exakt bestämning av mchc-nivån. Efter laboratoriestudier decipherar de kvantitativa indikatorerna för elementen.

Hemoglobininnehållet är oberoende av antalet röda blodkroppar. Indexering mch avser en korrekt och konsekvent ränta. Dess förändring beror bara på interna störningar och en minskning av kroppens energi eller skyddande resurser.

Viktig! Eventuella förändringar i indikatorer indikerar utveckling eller framsteg av patologier som är involverade i störning av hemoglobinbildningen.

Beskrivning av analys

Mch-indexet bestäms av två parametrar. Dessa inkluderar hemoglobin och hematokrit. Proteinkoncentration indikeras i g / dl-mätning och hematokrit beräknas som en procentandel av antalet röda blodkroppar och blodvolym.

Det finns en speciell formel för att beräkna mch i analysen. Den visar mängden hemoglobin och förhållandet hematokrit multiplicerat med 100. Den slutliga mätningen görs i gram per deciliter.

Diagnosregler

Varje första undersökning inkluderar ett komplett blodantal som visar innehållet i röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar. Om man misstänker vissa patologier, uppmärksammar specialisten på MSNS-index.

Enligt honom kan han bedöma tillståndet för röda blodkroppar. Tack vare analysen blir det känt hur mycket röda blodkroppar som innehåller hemoglobin.

Ju lägre indikatorer, desto mer utvecklad sjukdom. Resultaten av mch-testet bestämmer behandlingstaktiken och kroppens komplicerade tillstånd.

Varför bestäms det?

Analys av alla index kan du bestämma innehållet i blodelement och fastställa svårighetsgraden av anemi. Mchc-indexet är mycket känsligt för olika terapeutiska metoder, så forskning används ofta för att övervaka behandlingen..

Testet för erytrocytindex ingår i den totala analysen. Det utförs under den inledande, rutinmässiga undersökningen, under den aktiva behandlingen av patienten eller före någon operation.

dekryptering

 1. Det är mcv i blodprovet som behövs för att beräkna mikrocytisk och makrocytisk anemi. Informationsinnehållet beror direkt på antalet röda blodkroppar med en onormal struktur. De bör vara frånvarande i materialet eller visas i små mängder. Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar mäts i femtoliters. En stabil nivå ligger i intervallet 80 till 100 enheter för denna indikator..
 2. Med mcv och en erytrocytvolym på mindre än 80 femtoliters diagnostiseras mikrocytisk anemi. Om mcv kombineras med en normal indikator för volymen av röda blodkroppar, är en sådan anemi normocytisk och med överskattade hastigheter på mer än 100 - makrocytisk.
 3. MCV-indexet liknar blodets färg, men när det bestäms erhålls mer pålitlig information om hemoglobin och nivån på röda kroppar. En visuell undersökning av blodskuggan räcker inte för att fastställa en diagnos.
 4. Mch-innehållet krävs för att bestämma hypokrom, hyperkrom eller normokrom anemi. Mätning av en indikator utförs i piktogram. Den normala nivån för en frisk medelålders person varierar från 25 till 36 pikogram.
 5. Mchc-indexet i materialet indikerar hemoglobinmättnad av de röda blodkropparna. I analysen är detta erytrocytindex det mest pålitliga. Om antalet andra indikatorer ställdes in felaktigt visar mchc alltid analysens kvalitet..
 6. Hemoglobinkoncentrationen mäts i gram per 1 liter. Medelhastigheten för en frisk vuxen är 310-370 g / l. Ett lågt värde på detta index indikerar ett fel i syntesen av hemoglobin. För högt hemoglobin kan inte existera. Detta beror på den fysiska kapaciteten i dess koncentration. Om, vid avkodning av analysen, dess ökade nivå bestäms, genomfördes studien felaktigt.
 7. Låga nivåer av MSNS indikerar utvecklingen av järnbristanemi. Hämoglobinopati och talassemi (en kränkning av en av hemoglobinkedjorna på grund av en ärftlig sjukdom) bestäms också av detta index.

Viktig! Varje ålderkategori har sina egna indexstandarder. Avkodning och bestämning av indikatorer beror också på patientens kön. Hos kvinnor minskas mängden av alla blodelement något..

normer

Barn under 12 år

I barndomen skiljer sig indikatorerna för pojkar och flickor inte. Från födelsemomentet till 4-6 veckor varierar det från 280 till 350 g / l.

Gradvis, med åldern, ökar koncentrationen av MHF något. Den tillåtna normen är 370 g / l. Detta index ändras inte på 12 år förrän den aktiva puberteten börjar (puberteten).

12 till 18 år

Med en förändring i den hormonella bakgrunden är MFN hos barn av olika kön olika. Hos flickor överskrider de tillåtna indexgränserna inte 360 ​​gram per liter. Hos tonårspojkar är det inte mycket högre - 380.

Starten av menstruationscykeln kan spela en roll för att minska MCH. Mindre eller kraftig blodförlust leder till en förändring av indikatorerna. Men läkaren bestämmer alltid orsaken till denna nedgång och anser att denna faktor är acceptabel.

Från 18 till 45, 50 år gammal

Under medelåldern blir index genomsnittliga för män och kvinnor. Normen är blod, i vilken MSS bestäms från 320 till 360 g / l.

Om man undersöker hela blodprovet en minskning eller ökning av röda blodkroppar med förändring i hemoglobin, indikerar detta dolda patologier. Mot bakgrund av indikatorer manifesteras inte alltid symptomen på många sjukdomar i de tidiga stadierna. Patienten behöver en djupgående undersökning.

Vad är brottet för nivån på röda blodkroppar?

 • början av den inflammatoriska processen;
 • patologi i det akuta stadiet;
 • otillräcklig vätskenivå i kroppen;
 • olika typer och former av anemi;
 • minskad storlek på röda blodkroppar.
 • fel livsstil med rotade dåliga vanor;
 • brist på B-vitaminer;
 • tar olika hormonella läkemedel.

En ökning av röda blodkroppar baserat på andra studier kan indikera utvecklingen av cancer.

Om den exakta orsaken till denna faktor inte fastställs, är en noggrann diagnos nödvändig. Hos vissa patienter visar en fullständig undersökning avvikelser i det endokrina systemet, benmärgsfunktion och leverproblem.

Ibland väcker en ökning av röda blodkroppar användningen av lugnande medel under en lång period. När blodkropparna genomgår en intern förstörelse kan detta leda till kraftiga blödningar och snabbt utvecklande anemi..

Tecken på mchc-nivåöverträdelse:

 • ökad svaghet, trötthet;
 • konstant dåsighet;
 • yrsel och slöhet när som helst på dagen.

Sådana symtom under en lång period utan andra symtom kan indikera försämrade blodindex. Efter undersökning och behandling krävs ytterligare forskning.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit