Symtom och konsekvenser av fosterhypoxi, diagnos och behandling

I början av graviditeten äger kolossala förändringar sted i moderns kropp, vilket gör att ett nytt liv kan uppstå och utvecklas. Ett unikt moder-placenta-foster-system bildas. Normalt fungerar denna mekanism mycket tydligt och förser barnet med syre och näringsämnen, tar bort livets produkter och skyddar honom från negativa faktorer..

Även vid normal graviditet är fosterets blod mindre syresatt än moderns. Denna brist kan kompenseras genom det förbättrade arbetet i barnets hjärta och en speciell typ av hemoglobin - det så kallade fosterhemoglobinet, som transporterar syre till varje cell i barnet.

Om blodtillförseln genom moderkakan störs, kan inte fosterorganismen kompensera för allt. Cirka 3-7% av graviditeter uppträder i strid med detta system. Detta tillstånd kallas fetoplacental insufficiens (FPF), vars resultat är fosterets intrauterin hypoxi. Enligt statistik förekommer detta tillstånd i 10% av alla graviditeter och förlossningar..

Vad är och hur utvecklas FPF och fosterhypoxi??

Morkakan avslutar sin bildning vid den 16: e graviditeten, vid denna tid börjar placentacirkulationen att fungera fullt ut, det vill säga leverera syreberikat blod genom navelvenen till levern och hjärtat av det ofödda barnet. Därifrån distribueras blod till alla organ och vävnader i embryot genom speciella föreningar - shunts. All störning i blodcirkulationen eller i moderkakans struktur leder till utvecklingen av FPI.

Morkakan och dess föregångare under sin utveckling genomgår två vågor av aktivitet: vid 7-9 och 14-17 veckor av graviditeten. Det är under dessa perioder som vaskulära avvikelser förekommer oftare, vilket resulterar i FSF. Vanligtvis bildas sådana störningar mot bakgrund av en mammas sjukdom, felaktig livsstil eller komplikationer vid graviditeten.

Med tanke på den bildade FSF utvecklas intrauterin hypoxi hos barnet, vilket betyder otillräckligt syreintag i kroppen. Synonymer vid intrauterin hypoxi är syrebrist eller syre svält i fostret.

Det är värt att notera att detta tillstånd inte är en sjukdom. Detta är ett syndrom som utvecklas hos ett ofött barn som ett resultat av exponering för olika ogynnsamma faktorer i kroppen.

FPN-mekanismer

 • minskat blodflöde till moderkakan (maternär hypotoni, komprimering av den underordnade vena cava av den gravida livmodern) eller hindrad utflöde genom venerna (för ödem)
 • placentainfarkt, dess frigöring och edematösa förändringar
 • brott i vävnaderna i moderkakan som ett resultat av infektion
 • koagulationsförändringar hos mor och foster

Typer av fosterhypoxi

Feters syre-svält kan utvecklas under lång tid och gradvis som ett resultat av kronisk kronisk njursvikt. Sådan hypoxi kallas också kronisk. Om överträdelsen av blodtillförseln till moderkakan utvecklades snabbt och snabbt, är FPI och hypoxi akut.

Fosterhypoxi kan också utvecklas under graviditet, då kallas det födelse, och om det inträffar under förlossningen, säger de om intranatal hypoxi.

Riskfaktorer för fosterhypoxi under graviditet

Nästan varje förväntad mamma kommer troligtvis att utveckla hypoxi, men inte alla utvecklar det. Läkaren på förlossningskliniken beräknar graden av risk för detta tillstånd hos fostret, med hänsyn till den kroniska patologin hos modern, endokrina störningar som fanns före och som dök upp under graviditeten och komplikationer i graviditetsperioden:

Mödrarnas sjukdomar

 • Hjärtfel
 • Arteriell hypertoni
 • Hypotension (lågt blodtryck)
 • Njursjukdom
 • Anemi
 • Modersinfektioner

Hormonella störningar

 • Diabetes
 • Sköldkörtelsjukdomar
 • Hjärt- och lungpatologi
 • Fetma

Graviditetskomplikationer

 • Multipel graviditet
 • Fel placering av moderkakan och frigöringen
 • Preeclampsia och Eclampsia

orsaker

Orsakerna till intrauterin hypoxi är indelade i två stora grupper, beroende på om de bidrar till utvecklingen av akut eller kronisk hypoxi..

Vad som orsakar kronisk hypoxi

Fostrets kroniska syrebrist orsakas av ogynnsamma faktorer som verkar under lång tid.

Arteriell hypertoni, preeklampsi och eklampsi

Under graviditeten har morkaken en stor effekt på en kvinnas hjärta och blodkärl. Blodvolymen fördubblas nästan, och de perifera kärlen expanderar, vilket förhindrar hopp i blodtrycket. Därför, om tonometern envist visar värden större än 130/80 mm RT. pelaren, då kan du tänka på funktionsfel hos moder-placenta-fostret.
Klassificeringen av hypertensiva störningar under graviditeten presenteras i tabellen.

Den första förekomsten av hypertoni under graviditet (> 140 mm Hg systoliskt eller> 90 mm Hg diastoliskt tryck) och protein i urinen (utsöndring> 0,3 g vid 24 timmar) efter 20 veckor

Kramper, synskada och koma är de viktigaste symtomen på eklampsi..

OordningDefinition
Kronisk hypertoniHypertoni förekommer före graviditet eller diagnostiseras först vid en graviditetsperiod på upp till 20 veckor
Preeklampsi förgiftning
Preeklampsi överlagras på kronisk arteriell hypertoniDet första uppträdde eller kraftigt ökade proteinet i urinen, en kraftig ökning av blodtrycket, trombocytopeni eller ett ökat innehåll av leverenzymer efter 20 veckors graviditet hos kvinnor med tidigare existerande hypertoni
GraviditetshypertoniEn ökning i blodtrycket (> 140 mmHg systoliskt eller> 90 mmHg diastoliskt), som först inträffar efter 20 veckors graviditet och inte åtföljs av protein i urinen

Hypertoni förvandlas inte alltid till preeklampsi, kvinnor kan ganska enkelt uthärda graviditet och med högt blodtryck. Men samtidigt ökar riskerna för fosterhypoxi och till och med intrauterin död..

Preeklampsi är ett speciellt tillstånd som inträffar först efter den 20: e graviditetsveckan. Det är blodflödet från placenta som är utlösaren till denna sjukdom, den lider också i första hand. Sedan finns det en patologi för njurarna, levern, blodkärlen, som hotar barnets och mammans liv. De mest allvarliga konsekvenserna, kallad eklampsi, är hjärnödem, kramper och koma. Under sådana förhållanden halter fostret i tillväxt och upplever syre-svält. Ju tidigare symptomen börjar, desto mer lider barnet och desto större är risken för tidig förlossning.

Detektion av hypertoni

 • Serumelektrolyter, urea, kreatinin, transaminaser (AST, ALT), albumin
 • Komplett blodantal (med trombocytantal)
 • 24-timmars urinsamling (för att upptäcka dagligt protein)
 • Blodkoagulationstest
 • Bröstkorgsröntgen
 • EKG, ekokardiografi

För att undvika syre-svält av fostret och eklampsi hos modern är det nödvändigt att identifiera och behandla preeklampsi i tid.

Preeklampsi-behandling

Tillståndets svårighetsgradGestationsålderTaktik
preeklampsiOm överträdelsen av placentalt blodflöde var sekundärt, det vill säga det inträffade på grund av sjukdom hos modern eller fostret, då manifesteras dessa patologier i första hand: anemi, eklampsi, njursvikt.

Om brott mot blodflödet i morkakan är primärt, upplever kvinnan under lång tid inga obehagliga symtom. Ibland kan du notera de ofta, oberoende och intensiva rörelserna hos barnet. Om behandlingen är sen, minskar den motoriska aktiviteten tills barnet är helt skakat. Det är viktigt att komma ihåg att vid kronisk fosterhypoxi kanske symptom inte förekommer allvarliga komplikationer.

Kronisk FPF och hypoxi leder till en nedgång i fostrets tillväxt. Detta kan ses av den lilla storleken på buken, som inte motsvarar graviditetsåldern. Ultraljud avgör i detta fall IUGR - fosterets intrauterin tillväxtfördröjning. Om fostret är mindre än det borde vara vid en viss graviditetsålder, är det svårare för det att uthärda den svåra födelseprocessen och börja oberoende andning. Dessutom har sådana barn ofta neurologiska störningar och andningssjukdomar..

Hypoxi vid förlossning

Under normal arbetskraft orsakar varje uterus sammandragning (kramp) en tillfällig minskning av blodflödet i moderkakan. Sådan kort hypoxi tolereras väl av ett friskt foster, och efter avslappning av livmodern återställs blodtillförseln till fostret.

Om varaktigheten av syre-svält under förlossningen ökar, försämras blodtillförseln till fostret allvarligt. Förändringar i de inre organen börjar. Om barnet vid denna tidpunkt inte föds kan hans död inträffa vid tidpunkten för födelsen eller omedelbart efter dem.

Orsaker till fosterhypoxi under förlossningen

ModerfaktorPlacental faktor
 • chock eller hjärtstillestånd vid förlossning
 • preeklampsi och eklampsi
 • svår moderanemi
 • aortaklamma av en gravid livmodern
 • förbi graviditet
 • livmodersbrott
 • Placental infarkt
 • Placenta previa med blödning
 • Placental abruption
 • Blodproppar
FruktfaktorNavelsträngsfaktor
 • missbildningar
 • För stor frukt
 • Navelsträngsförvirring (speciellt runt fosterhalsen)
 • Sanna navelsträngsnoder
 • Trombos i navelsträngsblodkärl
 • Utdragen arbetskraft
 • Anomalier av livmodersammandragningar vid förlossning

Tecken på fosterhypoxi under förlossningen

 • hjärtslag eller för långsam
 • minskning eller upphörande av fosterrörelser
 • grön fostervatten (meconiumföroreningar)

Tecken på asfyxi hos den nyfödda (stoppa syretillförseln)

Nyföddas hypoxi kallas vanligtvis asfyxi, och dess grad (måttlig eller svår) bestäms på Apgar-skalan under de första och femte minuterna efter födseln.

Att spara 0-3 poäng på Apgar-skalan i 5 minuter eller mer - allvarlig kvävning.

Störningar i hjärnan och andra organ:

 • kramper
 • koma
 • oliguri och anuri
 • meconium aspiration (inandning)

Det brukade vara så att ett spädbarn bara kan andas in den ursprungliga avföringen (meconium) endast under förlossningen. Nu finns det bevis för att med kronisk hypoxi finns det en risk för meconium-aspiration. Dessutom ger borttagandet av den ursprungliga avföringen från lungorna i det andra fallet färre resultat, och bland konsekvenserna finns det störningar i nervsystemet och frekvent lunginflammation.

 • ICE (blödningsstörning)
 • nekrotisk enterokolit (död av en del av tarmen).

Tecken på kvävning av den nyfödda (stoppande syretillförsel)

Sparar 0-3 poäng på Apgar-skalan i 5 minuter eller mer

Störningar i hjärnan och andra organ:

 • kramper
 • koma
 • oliguri och anuri
 • meconium aspiration (inandning)

Det brukade vara så att ett spädbarn bara kan andas in den ursprungliga avföringen (meconium) endast under förlossningen. Nu finns det bevis för att med kronisk hypoxi finns det en risk för meconium-aspiration. Dessutom ger borttagandet av den ursprungliga avföringen från lungorna i det andra fallet färre resultat, och bland konsekvenserna finns det störningar i nervsystemet och frekvent lunginflammation.

 • ICE (blödningsstörning)
 • nekrotisk enterokolit (död av en del av tarmen)

Tecken på hypoxisk-ischemisk encefalopati

 • försenade spontana rörelser efter födseln
 • kramper
 • nedsatt medvetande
 • låg muskelton
 • oregelbunden andning med stopp eller fullständig brist på spontan andning

Alla dessa förändringar sker de tre första dagarna efter födseln. Om symtom uppträder senare var infektionen eller andra komplikationer troligtvis orsaken..

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen av cerebral pares hos ett barn ofta är förknippad med hypoxi. Detta scenario är möjligt, men krävs inte. De flesta barn med perinatal hypoxi och asfyxi lider inte av denna allvarliga sjukdom..

Konsekvenserna av intrauterin hypoxi för ett barn

Fosterhypoxi på ett eller annat sätt, men nästan alltid, åtföljs av konsekvenser hos barnet efter födseln. Bristen på syre i utero under perioden med aktiv tillväxt och utveckling av fostrets organ och system återspeglas främst i nervsystemets tillstånd och immunstatus.

Efter kronisk hypoxi

 • Låg födelsevikt och kort statur (se undernäring hos barn)
 • Känslighet för infektionssjukdomar och försvagad immunitet
 • Otillräcklig reglering av kroppstemperatur hos den nyfödda
 • Anemi
 • Uppmärksamhetsbrist Hyperaktivitetsstörning i äldre åldrar

Efter akut hypoxi

 • Risk för fosterdöd
 • Mekoniuminhalering och lunginflammation
 • Intestinal nekros
 • För tidig födsel
 • Skada på nervsystemet, upp till koma
 • Risken för cerebral pares hos ett barn i framtiden
 • Ökad risk för plötsligt spädbarnsdödssyndrom

Alla konsekvenser för barnet är förknippade med cerebral hypoxi och för tidig födsel, eftersom för att rädda barnets liv används ofta mycket nödsituation mycket tidigare. De flesta fall av hypoxi har inga konsekvenser om barnet lyckades överleva den första månaden.

Speciella metoder för att upptäcka hypoxi

För diagnos av fetalt syrebrist, förutom att studera anamnesis och klagomål från den förväntade modern, används undersökningsdata och instrumentella metoder. Under auskultation lyssnar läkaren på hjärttonerna hos fostret, utvärderar deras frekvens, rytm och tydlighet.

CTG - kardiotokografi

Syftet med undersökningen är registrering av barnets hjärtkontraktioner, baserat på Doppler-effekten. Dessutom noteras fosterrörelser (eftersom hjärtslaget under rörelser förändras) och kontraktil aktivitet. Summan av dessa data hjälper till att bestämma fostrets tillstånd, bestämma dess reaktion på sammandragningar och snabbt upptäcka hypoxi (se CTG för fostret under graviditeten).

Tecken på hjärtslaget hos ett friskt foster är:

 • Puls från 120 till 160 slag per minut
 • Tillfredsställande variation (ökad hjärtfrekvens som svar på arbetet, fostrets rörelse eller gravid)
 • Brist på djupa retardationer (starka nedgångar i hjärtslaget, särskilt efter sammandragningar)

Tecken på fetalt syre-svält:

 • signifikant ökning eller minskning av hjärtfrekvensen
 • monoton rytm (ingen ökning i hjärtfrekvensen som svar på sammandragningar eller rörelser)
 • frekventa och djupa rytmreduktioner

Under förlossningen bör CTG genomföras var 15: e minut och under en hektisk period - efter varje kamp. Om det finns tecken på hypoxi kan du försöka ändra kvinnans kropp för att eliminera klämman i navelsträngen.

Under senare år har fjärrstyrda CTG-enheter dykt upp. Gravida kvinnor med hög risk erbjuds att göra heminspelning av ett kardiotokogram med hjälp av en speciell enhet. Alla resultat skickas via Internet till den behandlande läkaren i realtid. Detta gör att du snabbt kan identifiera akut hypoxi och rädda barnet..

Doppler-ultraljud

Med hjälp av Doppler-effekten på ultraljud kan du bestämma blodcirkulationstillståndet i moderkakan-fostret efter 20 veckors graviditet. När man undersöker livmoderartärerna är det möjligt att identifiera de initiala kränkningarna av uteroplacentalt blodflöde och förhindra svår fosterhypoxi. Dessutom bestämma själva morkakan och nivån på fostervattenvatten.

Räkna fosterrörelser

Denna diagnostiska metod är ganska felaktig, därför används den huvudsakligen hos gravida kvinnor med låg risk (utan kroniska modersjukdomar, missbildningar av foster och patenta patologier). Det gör att du snabbt kan identifiera de första stadierna av hypoxi, när barnet som svar på syre-svält ändrar sin motoriska aktivitet.

För att genomföra testet måste du bli bekväm (helst på din sida) och koncentrera dig på barnets rörelser. Om det är mindre än 10 konkreta rörelser på en timme måste du snarast rådfråga en läkare.

Gynekologisk undersökning

Undersökning på en gynekologisk stol indikeras i händelse av klagomål från den gravida kvinnan om ovanlig urladdning från könsorganen:

 • vattnig;
 • grönaktigt;
 • grön-brun;
 • blod
 • rikligt.

Analys av blod taget från fosterets tidigare befintliga del

Denna studie är ny och baseras på bestämningen av koncentrationen av laktat (mjölksyra) i det födda barnets blod. Studien är endast möjlig med en öppnad fosterblåsan och öppningen av livmoderhalsen med 2 cm eller mer.

 • laktat mindre än 4,2 - normen, för patologisk CTG, upprepas testet senast en halvtimme senare;
 • laktat i intervallet 4,2 - 4,8 indikerar pre-acidos, ett repetitionstest genomförs i 15 - 30 minuter parallellt med upprepad CTG;
 • Laktat större än 4,8 indikerar acidos och kräver akut förlossning antingen genom den naturliga födelsekanalen (rodostimulering och applicering av obstetriska pincett) eller genom kejsarsnitt med preliminär tocolys (undertryckning av sammandragningar).

Hur man bestämmer fosfets biofysiska profil

Metoden innebär att utvärdera de fem huvudparametrarna för fosterhälsa. Det utförs under graviditet med hög risk, när det är stor sannolikhet för lidande eller till och med fosterets död..

Andningsfrekvens

Med en 30-minuters ultraljud räknas antalet avsnitt av andningsrörelser. 2 poäng ges i en 30-sekunders avsnitt för en halvtimmes observation. Andningsbrist betyder 0 poäng.

Bedömning av parametrar för en 20-minuters kardiotokografisk studie. Om under denna tid två eller flera avsnitt med ökad hjärtfrekvens observerades, uppskattas testet till 2 poäng, prognosen är gynnsam. Med ett "dåligt" betygsätts CTG-test till 0 poäng.

Fosterets muskelton

Episoderna av flexion i extremiteterna på 30 minuter utvärderas. Om två eller flera avsnitt - 2 poäng, om lemmarna hela tiden är i obundet tillstånd - 0 poäng.

Fysisk aktivitet

Om tre eller fler aktiva fosterrörelser noteras vid 30-minuters ultraljud, anges två poäng för testet. Om mindre än 3 är poängen 2 poäng. Om det inte finns några rörelser - 0 poäng.

Amnionvätska

Med ett fostervattenindex på mer än fem ges två poäng. Med en lägre IAI bedöms testet till 0 poäng. För att bedöma barnets biofysiska profil beräknas poäng för alla fem testen. Om mängden är 8-10 poäng, är fostret i gott skick, kan du upprepa studien efter 3-4 dagar. Om beloppet är mindre än 8 poäng, är ytterligare undersökningar nödvändiga, och ibland - nödleverans.

Profilbedömning genomförs två gånger i veckan. Detta gör att du kan upptäcka akut och kronisk intrauterin hypoxi i tid. Ofta ersätts den kompletta metoden med en kortare metod: endast CTG och fostervattennivå utvärderas.

Behandling av intrauterin hypoxi

Vid fosterhypoxi beror behandlingen på graviditetsåldern, tillståndet hos mamma och barn och samtidiga sjukdomar hos den gravida kvinnan. Det finns fortfarande ingen tydlig algoritm för att eliminera syre-svält, eftersom dess orsaker är mycket olika.

Om patienternas tillstånd tillåter det, kan läkaren försöka konservativa metoder.

 • Förbättra moders hälsa
  Behandling av kroniska sjukdomar, anemi, tryckstabilisering
  Rätt kost, vila, lätt träning
  Bli av med dåliga vanor
 • Om koagulationssystemet kränks - läkemedel som normaliserar blodviskositet (antikoagulantia)
 • Normalisering av tonen av vallmo vid förlossning (kontroll av administration av oxytocin). Om ökade livmodersammandragningar blir orsaken till hypoxi, stoppas administrationen av oxytocin
 • Hyperbar syresättning eller syremasker i förlossningen
 • I sällsynta fall, med svår fetal tillväxtfördröjning och oligohydramnios, används amnioinfusion. Detta är en introduktion till fostervattenhålan i en speciell vätska. Det gör att barnets lungor kan utvecklas, minskar hypoxi och risken för meconiumsugning
 • Med hypertoni - en intravenös infusion av magnesia. Detta förhindrar eklampsi och minskar risken för syre-svält.
 • I smittsamma processer - antiinflammatoriska och antimikrobiella medel

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns ett enda läkemedel som botar placental insufficiens. Med hjälp av ovanstående metoder kan du bara ta bort de provocerande faktorerna. Och Pentoxifylline, Actovegin och Magne B6, populära inom hushållsmedicin, har ingen bevisad effektivitet. Om det moderna blodflödet redan har försämrats, är huvudprincipen att övervaka barnet och snabb leverans. Ju mer fostret dröjer i sin utveckling från normen, desto tidigare är det nödvändigt att extrahera det. Inom modern medicin har de ännu inte räknat ut hur man kan undvika hypoxi vid allvarlig placental dysfunktion utan att ta till nödfall.

På grund av svårigheter att behandla fosterhypoxi är det viktigt att planera graviditeten på rätt sätt, bli av med dåliga vanor och övervaka din hälsa. Det är faktiskt alltid lättare att utföra profylax och förebygga en sjukdom än att bli av med den.

Förebyggande

Hur kan en framtida mamma undvika hypoxi i fostret? Följande rekommendationer hjälper till att förhindra utvecklingen av detta tillstånd hos fostret:

 • graviditetsplanering (för att förbereda dig för graviditeten bör du börja minst sex månader före befruktningen, behandla kronisk patologi, inklusive dåliga tänder, genomgå tester för sexuella infektioner och, om de upptäcks, genomgå den nödvändiga behandlingen, ta ett multivitaminkomplex, följa en hälsosam livsstil);
 • tidig registrering i kliniken för födseln (upp till 12 veckor) - hjälper till att diagnostisera en kvinnas kroniska sjukdomar i tid och bedöma riskgruppen för utveckling av hypoxi;
 • regelbunden övervakning i antenatal kliniker (var 4: e till 12 veckor, var 2 till 3 vecka i andra trimestern och var tionde dag i tredje trimestern);
 • överensstämmelse med alla läkares rekommendationer och genomgå en snabb undersökning (god näring, ta multivitaminer, folsyra och jodpreparat, normalisera dagen för dagen och vila, gå i frisk luft, god sömn, ge upp dåliga vanor);
 • genomföra andningsövningar;
 • vägran av tungt fysiskt arbete och viktlyftning;
 • snabb behandling av sjukdomar som inträffade under graviditetsperioden (gestos, anemi, pyelonefrit och andra).

Förebyggande av hypoxi vid förlossning är den optimala metoden för leverans och korrekt hantering av arbetet.

Fråga Svar

Jag har en period på 34 veckor, säger gynekologen att graviditeten fortsätter normalt, enligt ultraljud är allt också normalt. Men nyligen (ungefär en vecka) började jag märka att barnet rör sig mycket ofta, vilket gör mig obekväm. Detta är ett tecken på begynnande hypoxi.?

Nej, inte alls nödvändigt. Många faktorer påverkar fostrets motoriska aktivitet (moderns stress, rädsla, hunger, inaktuell inomhusluft och andra). Och i tredje trimestern är barnets storlek redan betydande och det blir något trångt i magen, så de flesta rörelser kan kännas smärtsamt av modern. Det är möjligt att du nyligen är väldigt nervös, tänker på den kommande födelsen och försummar en hälsosam livsstil. Försök att gå ofta i frisk luft, hålla fast vid en fraktionerad diet (4 - 5 gånger om dagen), undvik hunger och lufta sovrummet innan du lägger dig. Naturligtvis är det värt ett oplanerat besök hos en barnläkare-gynekolog som lyssnar på fosterets hjärtslag och om nödvändigt utser en CTG.

Kan jag lyssna på fosterets hjärtslag på egen hand??

Förlossningsläkare använder ett speciellt (trä) obstetriskt stetoskop för att lyssna på hjärtkontraktioner hos det ofödda barnet. Det är omöjligt att självständigt lyssna på fosterets hjärtslag på detta sätt. Men du kan köpa en bärbar fosterdoppler (en sådan ultraljudsenhet utrustad med hörlurar, som i princip liknar CTG-enheten) med vilken du kan kontrollera fosterets hjärtslag hemma.

Är det vettigt att konsumera syre cocktails för fosterhypoxi?

För närvarande är syrecocktails mycket populära, de förskrivs till gravida kvinnor, inte bara när någon obstetrisk patologi upptäcks (anemi, tidig toxikos, fosterhypoxi), utan också för att stärka immunförsvaret och mätta kroppen med vitaminer. Syre cocktails är tillverkade av naturliga juicer och växtbaserade avkok och är mättade med syre med hjälp av en syreblandare eller cocktail och en syrecylinder. Det är användbart för väntande mödrar att dricka syreskakningar bara för att förhindra eventuella graviditetskomplikationer. Men det finns kontraindikationer för att ta sådana cocktails, så du bör först konsultera din läkare.

Syre svält av fostret under graviditeten

Allmän information

En ganska vanlig komplikation av dräktigheten är syre-svält i fostret under graviditeten. Tecken på detta tillstånd kan uppstå vid varje graviditetsperiod. Därför måste varje förväntad mamma förstå att ett sådant tillstånd är farligt för det ofödda barnet. Om syreförsörjningen störs på grund av patologiska processer kan detta inte bara påverka fostrets mentala och fysiska utveckling utan också hota hans liv. Hur man känner igen detta tillstånd under graviditeten, vad man ska göra om en sådan diagnos fastställs och vilken behandling som är den mest optimala kommer vi att diskutera i artikeln nedan.

Akut och kronisk hypoxi: vad är skillnaden

Inom medicin definieras fosterhypoxi inte som en separat sjukdom, utan som en bestämd signal om att utveckla problem. Mekanismen för detta tillstånd är som följer: från en kvinnas blodomlopp får fostret alla komponenter det behöver, inklusive syre. Om syretillförseln inte är tillräckligt, inträffar ett antal patologiska förändringar i fostret.

Enligt statistik är detta problem relevant för cirka 10% av gravida kvinnor. Två former av detta tillstånd bestäms:

 • Kronisk hypoxi - utvecklas när graviditeten inte övervakas ordentligt, syrebristen bestäms inopportune. Som ett resultat, på grund av långvarig hypoxi av fostret, försenas dess utveckling och tillväxt..
 • Akut hypoxi - detta tillstånd kan utvecklas när som helst, och ibland till och med direkt under förlossningen. Detta är ett mycket farligt fenomen som kan utvecklas på nästan några minuter. På grund av akut syre-svält kan hjärnceller dö. I den här situationen, för att rädda barnets liv, beslutar läkarna att ha en akut kejsarsnitt.

orsaker

Utvecklingen av detta tillstånd påverkas av både yttre faktorer och negativa förändringar i en kvinnas kropp, vilket leder till otillräcklig syretillförsel.

Hypoxia hos fostret är en konsekvens av ett antal sjukdomar hos den förväntade modern, fostret och moderkakan.

Följande villkor kan provocera det:

 • Sjukdomar i njurarna, blod, hjärta, blodkärl, andningsorgan samt diabetes hos kvinnor.
 • Dåliga vanor som en kvinna inte blev av med under graviditeten.
 • Berusning som en följd av svåra arbetsförhållanden.
 • Ohälsosam kost som provocerar näringsämnen och vitaminbrister.
 • Allvarlig och långvarig toxicos.
 • Multipel graviditet.
 • polyhydramnios.
 • Graviditetskörning.
 • Fysisk och emotionell överbelastning, frekvent stress hos modern.
 • Intrauterina infektioner, medfödda missbildningar av fostret.
 • Andra fetala sjukdomar: hemolytisk sjukdom (rhesuskonflikt), intrakraniell skada.
 • Stört blodflöde till följd av förlust av navelsträngen eller dess klämma.
 • Närvaron på navelsträngen i noder som stör den normala blodtillförseln.
 • Fästning av navelsträngen i ett barns hals - detta tillstånd kan leda till akut hypoxi.
 • För tidig abrupt placenta.
 • Förlängd eller snabb födsel.
 • Brott i livmoderns väggar.
 • Pressa barnets huvud under förlossningen.
 • Användning av smärtstillande medel under förlossningen.

Vad händer som ett resultat av syre-svält

Med tanke på frågan om vad som är syre-svält under graviditeten är det nödvändigt att tydligt förstå mekanismen för utveckling av hypoxi. I detta tillstånd minskar utbytesfunktionen hos moderkakan, syretillförsel till livmodern störs. Som ett resultat är det en förändring i fostrets metaboliska processer.

När ett sådant tillstånd utvecklas, kompenserar först barnets kropp för syrebristen, men sedan hämmas kroppens funktioner. Konsekvenserna av detta kan vara irreversibla. Därför är det viktigt att förstå att, i motsats till kort syre-svält, som vanligtvis inte visas på barnets hälsa, leder långvarig hypoxi till försämrat blodflöde och död av nervceller.

Hur man bestämmer fosterhypoxi

För att förhindra patologiska konsekvenser är det viktigt att snabbt diagnostisera alla kränkningar under graviditeten. I händelse av att läkaren bestämmer intrauterin hypoxi hos fostret är det mycket viktigt att den förväntade modern ständigt är under övervakning av specialister..

I den första trimestern av fosterrörelsen är det fortfarande omöjligt att känna. För närvarande kan utvecklingsstörningar bestämmas genom att lyssna på fosterets hjärtslag, samt med hjälp av ultraljud och dopplerografi. Sådana studier utförs enligt ett specifikt schema. Men den läkare som ”leder” den gravida kvinnan kan förskriva en extraordinär undersökning om den förväntade mamman ofta hostar, lider av bronkit, lider av allvarliga sjukdomar (diabetes mellitus, etc.).

Det främsta tecknet på syre-svält är uppkomsten av störningar i hjärtat. Det kan vara arytmi, tråkiga toner, för ofta eller långsam hjärtslag. Du kan lyssna på hjärtat och identifiera sådana störningar med hjälp av ett obstetriskt stetoskop genom bukväggen. När andra halvan av graviditeten inträffar, gör läkaren detta vid varje planerat besök hos kvinnan.

Under de senaste månaderna av graviditeten måste kvinnan själv mycket noggrant lyssna på hur barnet rör sig. Under dagen ska minst tio rörelser normalt kännas. Men om tecken på hypoxi noteras kan fostret röra sig oftare och mer aktivt. Men med långvarig progressiv hypoxi minskar barnets motoriska aktivitet. Därför, med manifestationen av sådana symtom, måste en kvinna definitivt konsultera en läkare och genomföra en grundlig studie av barnets tillstånd. I en sådan situation föreskrivs de som regel att utföra datortomografi, laboratorietester och dopplerometer. Ibland, i ganska sällsynta fall, visas en studie av fostervatten, vars resultat hjälper till att identifiera och korrigera möjliga komplikationer.

Vad hotar detta tillstånd?

Vissa konsekvenser av hypoxi utvecklas beroende på hur lång syre-svält manifesterar sig..

Om ett liknande tillstånd noterades under de första månaderna av dräktigheten, då på grund av en otillräcklig tillförsel av syre, utvecklas olika avvikelser. Fostret kan också hålla sig bakom utvecklingen.

Under en senare period kan dålig syretillförsel leda till utvecklingsförseningar, skador på nervsystemet. Även senare hos nyfödda kan adaptiva reaktioner minska.

Om hypoxi utvecklas under perioden från 6 till 11 veckor, påverkar detta negativt hjärnans mognad. Strukturen och funktionen i blodkärlen, den normala funktionen av skyddsmekanismerna i centrala nervsystemet störs också. Som ett resultat påverkar det också hjärnfunktionen..

Asfyxi är syre-svält av ett barn under förlossningen. Sådana spädbarn efter födseln har intryckliga medfödda reflexer, de har blek hud och en svag röst.

På grund av utvecklingen av olika typer av hypoxi kan sådana negativa konsekvenser av fetalt syre-svält noteras:

 • Vid kronisk hypoxi, provocerad av nedsatt blodcirkulation och mikrosirkulation, utvecklas vävnadsödem, blodkoagulation. Eftersom detta ökar vaskulär permeabilitet kan blödningar utvecklas. På grund av obalansen i elektrolyter ackumuleras oxidationsprodukter, vilket negativt påverkar kroppen som helhet.
 • Vid akut hypoxi kan irreversibla processer utvecklas i barnets kropp, vilket i svåra fall leder till dödsfall. Om en sådan situation uppstår beror i många avseenden på hur kompetent den medicinska personalen som observerar kvinnan är och om läkarna snabbt och korrekt kan fatta ett beslut och agera. Under förutsättningen för nödsituation kan barnets liv och hälsa upprätthållas.

Syre-svält kan leda till ett antal allvarliga störningar som kommer att uppstå i framtiden. Detta kan vara både kränkningar i de inre organens funktion och misslyckanden i centrala nervsystemets funktioner.

Det är viktigt att förstå att sådana konsekvenser också kan inträffa under en lång tid efter att barnet har utvecklats normalt under en tidsperiod. Konsekvenser av hypoxi i framtiden kan inkludera talstörningar, brist på koncentration, hyperaktivitet etc..

Syre svält hos en nyfödd

Hypoxi kan också upptäckas hos en nyfödd. Hennes tecken hos ett barn hittas även under hans vistelse hos sin mamma på förlossningsavdelningen. Detta kan indikeras av en blåaktig färgton i huden, tung andning, svag gråt, brott mot den normala anpassningsprocessen till miljön.

Vissa tecken som indikerar att barnet har syre-svält kan bestämmas av föräldrarna själva:

 • När en nyfödd gråter skakar hans haka. Detta kan vara en följd av nervsystemets omogenhet eller ett tecken på hypoxi..
 • Barnet bevarar ständigt i en dröm och när det ändrar kroppens position.
 • Han sover rastlöst och ropar ofta i sömnen.
 • Under matningen är barnet också oroligt.

Det är viktigt att förstå att dessa tecken inte alltid är bevis på syre-svält. Men om något sådant observeras regelbundet är det bäst att omedelbart kontakta en specialist för att se till att allt är bra med barnet.

Behandling

Förstå tydligt vad syre svält är under graviditet, kan du vidta åtgärder och underlätta graviditeten och därmed minska risken för hypoxi hos barnet.

Först och främst bör den förväntade modernen vid kronisk fosterhypoxi vara positiv och tydligt följa alla utnämningar och rekommendationer från läkaren. Experter noterar att det är nödvändigt att behandla detta tillstånd inte bara med läkemedelsmetoden. Det är viktigt att uppmärksamma livsstilen och ändra den så att mer vila och mindre stress och spänningar. Livmoderns blodförsörjning förbättras om en kvinna strikt följer sängstöd.

Om det finns ett sådant behov, beslutar läkaren att inlägga kvinnan på sjukhus för att göra en grundlig undersökning av hennes kropp och det ofödda barns kropp. Under undersökningen försöker specialister att hitta det verkliga skälet till manifestationen av hypoxi och samtidigt förbättra försörjningen av det ofödda barnet med syre och normalisera kvinnans metabolism.

Under behandlingen kan sådana läkemedel förskrivas:

 • Vasodilaterande medel (Eufillin, No-spa) - de dilaterar blodkärl, och blodflödet i moderkakan aktiveras.
 • Läkemedel för avslappnande livmodermuskler (Magne B6, Ginipral).
 • Medel som stabiliserar fosterhjärnans tillstånd med avseende på syrebrist (antihypoxanter, neuroprotektorer).
 • Läkemedel som innehåller proteiner och aminosyror.
 • Läkemedel som normaliserar de skyddande egenskaperna hos blod - (Actovegin, Trental).
 • Beredningar för normalisering av cellmembran (Hofitol, Essentiale).

Om den förväntade modernen redan har passerat gränsen för 28 veckor av graviditeten, och behandlingen inte är effektiv, kan läkaren med svår hypoxi besluta att få kejsarsnitt.

Behandling av hypoxi hos nyfödda

Vissa åtgärder för behandling av detta tillstånd hos spädbarn vidtas omedelbart, även på modersjukhuset. Om barnet inte kan andas på egen hand återställs andningen med en syremask. I akuta fall utförs återupplivning..

Därefter bedömer läkaren effekterna av hypoxi. Vid behov föreskrivs barnet medicinering, fysioterapi, massagebehandlingar, örtbad.

Barnet bör vara i en lugn miljö, få ordentlig vård. Det är viktigt att göra allt så att barnet får den maximala mängden syre. Den obestridliga regeln är den regelbundna undersökningen av en neurolog och barnläkare av ett sådant barn. Sådana undersökningar är en garanti för att brist på syre kommer att upptäckas och förhindras i tid..

Naturligtvis är en viktig faktor beteendet hos en kvinna under graviditeten och det kvalificerade stödet av hennes kurs. Därför är valet av läkare mycket viktigt i detta fall.

Men samtidigt bör föräldrarna förstå att mycket beror på noggrann och korrekt vård av barnet. När den akuta perioden går försvinner de flesta störningar med tiden, under förutsättning att barnet är ordentligt skött och alla läkares rekommendationer följs.

Hur man förhindrar utvecklingen av syre-svält

Det finns ett antal effektiva förebyggande åtgärder som hjälper dig att avsevärt minska sannolikheten för en sådan kränkning hos ett barn:

 • Det är viktigt även före befruktningen och, naturligtvis, under graviditeten, att överge beroende - rökning, alkoholkonsumtion, undernäring.
 • Gå så ofta som möjligt i frisk luft och se till att rummet är ventilerat.
 • Fysisk aktivitet måste också övas genom att utföra de övningar som indikeras under graviditeten. Dessa är vattengymnastik, simning, andningsövningar.
 • Menyn ska innehålla så många livsmedel som möjligt med järn. Dessa är baljväxter, spenat, bovete, lever, etc..
 • Det är viktigt att förebygga infektionssjukdomar.
 • Det är nödvändigt att övervaka fostrets aktivitet, och om det minskar eller ökar, kontakta en läkare omedelbart.

Utbildning: examen från Rivne State Basic Medical College med examen i farmaci. Hon tog examen från Vinnitsa State Medical University. M. Pirogov och en praktik baserad på den.

Arbetslivserfarenhet: Från 2003 till 2013 - arbetat som apotekare och chef för en apotekskiosk. Hon fick brev och distinktioner för många års samvetsgrannhet. Artiklar om medicinska ämnen publicerades i lokala publikationer (tidningar) och på olika internetportaler.

Fosterets hypoxi: symtom och behandling

Fosterhypoxi (lågt syreinnehåll) är ett patologiskt tillstånd hos embryot som förekommer både under fostrets utveckling och under förlossningen. Fosterhypoxi under graviditeten är farliga förändringar i arbetet med vitala organ. Detta tillstånd kan leda till irreversibla konsekvenser - för det första patologier i centrala nervsystemet (centrala nervsystemet är mest känsligt för syrebrist). Hypoxi diagnostiseras i 10 - 11% av graviditetsfallen, och endast i hälften av fallen slutar med ett gynnsamt resultat - födelsen av ett friskt barn.

Steg och grad av fosterhypoxi

De akuta och kroniska stadierna av fosterhypoxi utmärks beroende på hur lång tid exponeringen av barnet har för skadliga faktorer, liksom utvecklingshastigheten..

Akut fosterhypoxi är en konsekvens av en skarp och allvarlig syrebrist i fostret. Utvecklas oftast på grund av den onormala arbetskraften. Akut hypoxi i fostret kan utvecklas till följd av kvävning under förlossningen, svår livmoderblödning och komprimering av barnets huvud. Orsaken till kvävning (kvävning) kan vara intrasslingen av navelsträngen runt fostrets hals. I detta fall upphör syre att nå fostret nästan fullständigt, så det är viktigt att reagera snabbt när detta syndrom upptäcks. Läkarens snabba reaktion kan leda till ett gynnsamt resultat av förlossningen och förhindra de farliga konsekvenserna av akut fosterhypoxi. Under graviditeten kan orsaken till syrebrist vara för tidig lösgöring av moderkakan eller bristning av livmodern.

Kronisk intrauterin hypoxi hos fostret uppstår på grund av långvarig syrebrist. Till skillnad från den akuta sjukdomsförloppet är syrebristen i det kroniska stadiet mer måttlig. Kronisk fosterhypoxi bildas gradvis, orsaken kan vara patologi för moderkakan eller sjukdomen hos modern.

Beroende på svårighetsgraden och svårighetsgraden av syrebrist skiljer man följande grader av intrauterin och intrapartum hypoxi hos fostret:

 • mild (den enda orsaken till syndromet kan vara ökad fysisk aktivitet);
 • måttlig (manifestationer av brist på syre förekommer under dvala);
 • allvarliga (intensiva tecken på syrebrist, hotar allvarliga konsekvenser);
 • kritisk (chocktillstånd eller koma med hotet om döden).

Beroende på förmågan hos embryot att anpassa sig och dess kompensationsförmåga skiljer det sig, delvis kompenseras och dekompenseras grader av hypoxi. Symtom på detta tillstånd kan variera beroende på graden av syrebrist..

 • Med kompenserad hypoxi (det initiala stadiet av fosterhypoxi) inträffar intensiva fosterrörelser. På grund av det faktum att förmågan hos livmodern och moderkakan att anpassa tillåter embryot att utvecklas normalt i framtiden, anses detta tillstånd (med snabb diagnos och behandling) inte vara farligt för barnets hälsa och liv.
 • Delvis kompenserad hypoxi uppstår på grund av en långvarig syrebrist. Denna grad kännetecknas av en nästan fullständig brist på anpassningsförmåga. Risken för störningar i funktionen av organ i fostret är mycket hög.
 • Med dekompensation är kroppens anpassningsförmåga uttömda. Embryoets organ och system störs, döden är möjlig.

Orsaker till fosterhypoxi

Orsaken till fosterhypoxi under graviditeten kan vara en hel rad patologiska processer. De kan lokaliseras inte bara i moderkroppen eller moderkakan (genom vilket embryot tar emot syre) utan också i fosterkroppen.

Under fostrets utveckling kan barnet inte andas på egen hand. Hans lungor är inte öppna och fyllda med vätska, och han får syre från sin mor genom moderkakan. Genom de anslutna kärlen i livmodern och moderkakan kommer näringsämnen (inklusive syre) från den förväntade modern till barnet. I händelse av brist på något av elementen kommer inte bara den gravida kvinnan utan också fostret att känna sin brist.

Orsakerna till fostrets hypoxi kan vara:

 • Sjukdomar hos den förväntade modernen. Dessa inkluderar patologier i det kardiovaskulära systemet, störningar i urinvägarna och andningsorganen. Obehandlade sexuellt överförda infektioner och flera graviditeter ökar också risken för att utveckla ett barns patologi. Om den förväntade modernen lider av diabetes mellitus eller upplever svår toxikos - ökar sannolikheten för brist på syre.
 • Anemi hos en gravid kvinna. På grund av den minskade mängden hemoglobin minskar förmågan hos röda blodkroppar att leverera syre till vävnader, vilket är anledningen till utvecklingen av patologi.
 • Dåliga vanor hos en gravid kvinna. Beroendet av alkohol, nikotin och narkotiska ämnen ökar signifikant risken för patologi i embryot.
 • Arbetsvillkoren för den förväntade modern. Om den gravida kvinnan arbetar i ett rum med brist på syre eller sällan inträffar i frisk luft, kan detta påverka det ofödda barns hälsa.
 • Faktorer som är förknippade med desorganiseringen av foster - placentalt blodflöde Cirkulationsstörningar orsakas ofta av risken för spontan missfall. Patologiska processer lokaliserade i moderkakan eller navelsträngen, överskridande av graviditet eller onormal förlossning kan också provocera brist på syre i fostret.
 • Hemolytisk sjukdom hos embryot (uppstår på grund av rhesus-oförenlighet).
 • Intrauterin infektion i fostret.
 • För mycket eller otillräcklig mängd fostervatten. Detta är inte en faktor som direkt provocerar brist på syre, men det kan vara en orsak till komplikationer som kan orsaka hypoxi..

Symtom på fosterhypoxi

Fosterhypoxi manifesteras ofta i andra eller tredje trimestern av graviditeten, eftersom syrebehovet ökar i de senare stadierna.

En framtida mamma kan självständigt misstänka fosterhypoxi, i vilket fall upptäckten av de första tecknen på syrebrist och snabb behandling kan ge en chans för ett friskt barn att utvecklas. För detta, från ögonblicket av uppvaknandet (från den fjärde månaden av graviditeten), är det nödvändigt att räkna avsnitt av barnets aktivitet - det bör finnas tio eller fler. För sällsynta förflyttningar av embryot i mitten och sena stadier av graviditeten är ett farligt tecken, därför är det oerhört viktigt för den väntande modernen att veta hur man känner igen fetal hypoxi.

Det huvudsakliga tecknet på fosterhypoxi anses vara hjärtklappning. Cirkulationsfel under hypoxi bidrar till en kortvarig acceleration av fosterets hjärtslag och ökar blodtrycket, följt av en nedgång i hjärtslag och en minskning av trycket.

Med syrebrist blir barnets blod tjockare, vilket åtföljs av vävnadsödem. Fel i många organ och system utvecklas, vilket kan orsaka intrakraniellt trauma, kvävning och till och med intrauterin död.

Hur man bestämmer fosterhypoxi under graviditeten

Om du misstänker brist på syre hos barnet bör den förväntade modern kontakta gynekologen som genomför graviditeten så snart som möjligt. Med hjälp av ett speciellt obstetriskt stetoskop utvärderar läkaren hjärtfrekvensen, hjärtfrekvensen och bestämmer deras sonoritet..

Det är inte möjligt att självständigt bestämma fosterhypoxi tidigare än under den artonde veckan av graviditeten, eftersom den förväntade modernen praktiskt taget inte känner barnet. Därför används instrumentella metoder för att detektera syrebrist..

Modern medicin kan bestämma förekomsten av fosterhypoxi av CTG. Kardiotokografi gör det möjligt att fixa barnets hjärtfrekvens och rörelsernas aktivitet:

 • Före belastningen är fosterets hjärtfrekvens fixerad. Diagnosen av kronisk fosterhypoxi bekräftas om hjärtfrekvensen hos barnet efter en ökad fysisk aktivitet hos modern är monoton eller arytmi observeras. Normalt, efter ett funktionellt test med en belastning, är hjärtfrekvensen 115 - 160 slag per minut.
 • För att bestämma syrebristen med hjälp av kardiotokografi används förkylning. Med barnets normala utveckling minskar frekvensen av hjärtslag per minut med tio slag. I närvaro av hypoxi inträffar inte förändringar.
 • Vid ett patologiskt tillstånd reagerar inte fostret på något sätt på moderns andetag i utandning och inandning. Normalt bör hjärtfrekvensen öka eller minska med sju enheter.

För att bestämma syrebristen hos ett barn används också oxytocin. Oxytocintest består i introduktionen av en milliliter oxytocin med glukos av den framtida modern, varefter, med den normala graviditeten och barnets utveckling, inte inträffar. Om det finns syre-svält i fostret, förändras sinusrytmen i hjärtat.

Både fonokardiografi och CTG används för att bestämma fosterhypoxi under förlossningen. Förutom dessa metoder bestäms fostret syre-svält med hjälp av dopplerografi (undersöker blodflödet i livmodern, navelsträngen och blodflödet i embryot), placentografi och fetometri. Amniocentesis används också (essensen av denna metod är att studera volymen, färgen och sammansättningen av fostervatten), vilket gör att du kan identifiera den patologiska processen. En annan metod för att upptäcka syrebrist är kardocentes, vars kärna är analysen av blodkompositionen.

Behandling av fosterhypoxi under graviditet

Fosterhypoxi bör endast behandlas av en lämplig specialist som bör konsulteras omedelbart om det finns misstank för patologi. Om det upptäcks syre-svält av embryot, är den förväntade modernen i de flesta fall inlagd på sjukhus.

Syre-svältterapi bör vara omfattande. Det är nödvändigt att bota moderns sjukdom, vilket ledde till brist på syre hos barnet. Dessutom är det nödvändigt att återställa normal placentacirkulation och livmoderscirkulation. För detta visas den framtida mamman säng vila och vila.

Läkare föreskriver läkemedel för gravida kvinnor som sänker livmoderns sammandragning. Livmoderhypertonitet undertrycks av suppositorier som innehåller papaverintabletter och drotaverintabletter (men shpa). I akutfall av fosterhypoxi (med hot om för tidig födsel) förskrivs ginipral i droppar.

Blodcirkulation kan förbättra läkemedel som minskar blodviskositeten (acetylsalicylsyra i låga doser, dipyridamol, reopoliglukin), eftersom de bidrar till att minska risken för blodproppar och förbättra blodflödet i små kärl. Tack vare denna förmåga penetrerar syre lättare moderkakan till barnet..

Vid behandling av kronisk fosterhypoxi förskrivs läkemedel som förbättrar permeabiliteten och metabolismen inuti cellerna (C-vitamin, tokoferol och glukos).

När det gäller komplex terapins ineffektivitet och förekomsten av ett hot mot fostrets liv är det nödvändigt att leverera nödsituationer. Under en period av mer än tjugoåtta veckor och under bibehållande av fosterhypoxi efter botande åtgärder indikeras kejsarsnitt.

Om akut hypoxi utvecklas under förlossningen, måste återupplivningsåtgärder vidtas. En kvinna i förlossning bör få syre genom inandning genom en mask.

Konsekvenser av fosterhypoxi

En konsekvens av kronisk fosterhypoxi i händelse av en otydlig reaktion (eller dess frånvaro) på modern och den behandlande läkaren kan vara en allvarlig utvecklingsförsening och en kränkning i barnets hälsa i framtiden. Svår syre-svält leder till dysfunktion i många organ och system, allvarliga patologier i hjärt- och andningsorganen, mag-tarmkanalen och centrala nervsystemet. Det är emellertid viktigt att förstå att kronor i de flesta fall, till skillnad från akut syrebrist, kan förebyggas genom att vidta nödvändiga åtgärder i tid.

Akut syre-svält är mycket farligare än kronisk, eftersom den inte utvecklas gradvis och väsentligt hotar fostrets liv. Konsekvensen av akut fosterhypoxi kan till och med vara dödlig, till exempel om ett barn sväljer fostervatten i arbetet. Och vid fullständig för tidig frigöring av moderkakan, på grund av bristen på koppling mellan mor och barn, kan fostret dö inom några minuter.

Förebyggande av fosterhypoxi

Ett mycket viktigt steg som hjälper till att undvika fosterhypoxi under graviditeten är ansvaret för din position som en framtida mamma. När du planerar graviditet är det nödvändigt att bota sjukdomar i fortplantningsorganen, äta rätt (det är särskilt viktigt att äta mat som är rik på järn för att undvika anemi) och överge dåliga vanor. En kvinna bör regelbundet besöka en läkare som utför graviditet för förebyggande undersökningar och förebyggande av fosteravvikelser. En hälsosam livsstil, tillräcklig sömn och frisk luft hjälper till att minska risken för syresvält hos ett barn..

Förebyggande av patologi ger inte 100% garanti för frånvaron av syre-svält, men det kan minska risken för dess förekomst avsevärt.

Uppmärksamhet! Den här artikeln är endast avsedd för informationssyfte och är under inga omständigheter vetenskapligt material eller medicinsk rådgivning och kan inte fungera som ersättning för konsultation med en professionell läkare. För diagnos, diagnos och behandling, kontakta en kvalificerad läkare!

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit