Hypoxi: konsekvenser, orsaker, tecken, symtom, behandling

Hypoxia (bokstavlig översättning från grekiska - "lite syre") - tillståndet med syre-svält av hela organismen och individuella organ och vävnader orsakade av olika yttre och inre faktorer.

Orsaker till hypoxi

 1. Hypoxisk (exogen) - med en minskning av syreinnehållet i inandningsluften (fylliga oventilerade rum, höga höjdförhållanden, flygning i hög höjd utan syreutrustning);
 2. Andningsorgan (andningsorgan) - i händelse av en fullständig eller partiell kränkning av luftens rörelse i lungorna (exempel: strangulering, drunkning, svullnad i slemhinnan i bronkierna, bronkospasm, lungödem, lunginflammation, etc.);
 3. Hemic (blod) - med en minskning av blodets syrekapacitet, dvs när blodet förlorar sin förmåga att fästa syre till hemoglobin i röda blodkroppar (huvudbäraren av syre). Oftast förekommer med kolmonoxidförgiftning, med hemolys av röda blodkroppar, med anemi (anemi);
 4. Cirkulatorisk - vid kardiovaskulär insufficiens, när rörelsen av blod berikad med syre till vävnader och organ är svår eller omöjlig (exempel: hjärtinfarkt, hjärtfel, vaskulit, vaskulär skada vid diabetes, etc.);
 5. Histotoxisk (vävnad) - i händelse av brott mot syreupptagning av kroppsvävnader (exempel: vissa gifter och salter av tungmetaller kan blockera enzymer som är involverade i "vävnadsandning");
 6. Ladda om - på grund av överdriven funktionell belastning på organet eller vävnaden (exempel: överdriven belastning på musklerna under hårt arbete, när behovet av syre är högre än dess faktiska tillströmning till vävnaden);
 7. Blandad - en kombination av flera av ovanstående alternativ.

Tecken och symtom på hypoxi, mekanismer för att skydda kroppen från hypoxi

Tecken på hypoxi är mycket olika och beror nästan alltid på svårighetsgraden, exponeringens varaktighet och orsak till förekomst. Vi kommer att ge de mest grundläggande symtomen och förklara deras orsaker..

Hypoxia är akut (utvecklas efter några minuter, timmar) från början av exponering för en orsakande faktor eller kan vara kronisk (utvecklas långsamt under flera månader eller år).

Akut hypoxi har en mer uttalad klinisk bild och allvarliga snabbt utvecklande konsekvenser för kroppen som kan vara irreversibla. Kronisk hypoxi utvecklas långsamt, gör att patientens kropp kan anpassa sig efter den, så patienter med allvarliga andningsfunktioner mitt i kroniska lungsjukdomar lever under lång tid utan dramatiska symtom. Samtidigt leder kronisk hypoxi också till irreversibla konsekvenser..

De viktigaste mekanismerna för att skydda kroppen mot hypoxi

1) Ökad andningsfrekvens för att förbättra syreflödet till lungorna och dess ytterligare transport av blod. Till att börja med är andningen ofta och djup, men när andningscentralen tappas blir det sällsynt och grunt..

2) Ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck och ökad hjärtproduktion. Således försöker en organisme som upplever syrehunger att "distribuera" så mycket som möjligt och snabbare syre i vävnaden.

3) Frigörandet av deponerat blod i blodomloppet och ökad bildning av röda blodkroppar - för att öka antalet syrebärare.

4) Att bromsa funktionen hos vissa vävnader, organ och system för att minska syreförbrukningen.

5) Övergången till "alternativa energikällor." Eftersom syre inte räcker för att tillfredsställa kroppens energibehov lanseras alternativa energikällor för att tillhandahålla nästan alla processer som sker i kroppen. Denna försvarsmekanism kallas anaerob glykolys, det vill säga nedbrytningen av kolhydrater (den viktigaste energikällan som frigörs under deras nedbrytning) utan syre. Emellertid är baksidan av denna process ackumulering av oönskade produkter såsom mjölksyra, liksom skiftningen av syra-basbalansen till syrasidan (acidos). Vid tillstånd av acidos börjar svårighetsgraden av hypoxi att manifestera sig. Mikrocirkulationen i vävnaderna störs, andning och blodcirkulation blir ineffektiv och i slutändan fullständig utarmning av reserver och andnings- och blodcirkulationsstopp, d.v.s. död.

Ovanstående mekanismer för akut hypoxi på kort sikt tappas snabbt, vilket leder till patientens död. Vid kronisk hypoxi kan de fungera under lång tid och kompensera för syrehunger men ger konstant lidande för patienten.

Det centrala nervsystemet påverkas främst. Hjärnan tar alltid emot 20% av allt syre i kroppen, detta är den så kallade Kroppens "syreplikt", vilket förklaras av hjärnans enorma syrebehov. Milda störningar i hjärnhypoxi inkluderar: huvudvärk, dåsighet, trötthet, trötthet, nedsatt uppmärksamhet. Allvarliga tecken på hypoxi: desorientering i rymden, nedsatt medvetande upp till koma, hjärnödem. Patienter som lider av kronisk hypoxi får allvarliga personlighetsstörningar i samband med den så kallade hypoxisk encefalopati.

Det låga syreinnehållet i vävnaderna manifesteras genom färgning i en blåaktig färg (cyanos). Cyanos kan vara diffus (vanlig) till exempel med bronkospasm. Det finns akrocyanos - den blåaktiga färgen på fingrarna och nagelplattorna och det kan finnas cyanos i nasolabial triangeln. Till exempel vid akut och kronisk hjärtsvikt och andningsfunktion.

Ändra formen på naglar och distala falanger på fingrarna. Vid kronisk hypoxi förtjockas naglarna och får en rundad form som liknar ett "klockglas". De distala (spikade) phalangerna på fingrarna tjocknar, vilket ger fingrarna utseende som "trumspinnar".

Diagnos av hypoxi

Förutom det karakteristiska symptomkomplexet som beskrivs ovan, används laboratorie-instrumentella forskningsmetoder för att diagnostisera hypoxi.

• Pulsoximetri är det enklaste sättet att bestämma hypoxi. Det räcker att sätta en pulsoximeter på fingret och efter några sekunder kommer blodets mättnad (mättnad) med syre att bestämmas. Normalt är denna indikator inte lägre än 95%.

• Undersökning av gaskompositionen och syrabasbalansen i arteriellt och venöst blod. Denna typ möjliggör en kvantitativ bedömning av huvudindikatorerna för kroppens homeostas: partiellt tryck av syre, koldioxid, blodets pH, tillståndet av karbonat- och bikarbonatbuffertar, etc..

• Utandad gasforskning. Till exempel kapnografi, COmetry, etc..

Hypoxi-behandling

Terapeutiska åtgärder bör syfta till att eliminera orsakerna till hypoxi, bekämpa bristen på syre, korrigera förändringar i homeostasisystemet.

Ibland är det tillräckligt för att bekämpa hypoxi för att helt enkelt ventilera rummet eller gå i frisk luft. I fall av hypoxi, som var resultatet av sjukdomar i lungor, hjärta, blod eller förgiftning, krävs mer allvarliga åtgärder.

• Hypoxisk (exogen) - användning av syreutrustning (syreutrustning, syrefläktar, syrekuddar etc.);

• Andningsorgan (andningsorgan) - användning av bronkodilatorläkemedel, antihypoxanter, andningsanaleptika, etc., användning av syrekoncentratorer eller centraliserad syreförsörjning till artificiell ventilation i lungorna. Vid kronisk andningshypoxi blir syrebehandling en av huvudkomponenterna;

• Hemisk (blod) - blodtransfusion, stimulering av blodbildning, syrebehandling;

• Cirkulatorisk - korrigerande operation på hjärtat och (eller) blodkärl, hjärtglykosider och andra läkemedel med en kardiotropisk effekt. Antikoagulantia, blodplättar för att förbättra mikrocirkulationen. I vissa fall används syreterapi..

• Histoxic (tissue) - motgift för förgiftning, mekanisk ventilation, läkemedel som förbättrar vävnadens syreutnyttjande, hyperbar syresättning;

Som framgår av det föregående, används i nästan alla typer av hypoxi syreterapi: från andning med en blandning av syresprutor eller en syrekoncentrator till konstgjord ventilation i lungorna. Dessutom används läkemedel för att återställa syra-basbalansen i blodet, neuro- och hjärtprotektorer för att bekämpa hypoxi.

Syreburkar är en budget och bekväm behandling för hypoxi. De kräver inte anpassning, speciella hanteringsförmågor, underhåll, de är praktiska att ta med dig. Nedan finns ett urval av de mest populära modellerna av syreburkar:

Det är emellertid värt att tänka på att syresprutor har vissa nackdelar. För det första tenderar sprayburkar att ta slut - i genomsnitt kan en nolliterspray pågå i 70 - 100 andetag och om du behöver en lång behandling behöver du ett stort utbud av dem. För det andra, om hypoxi är en samtidig effekt på en annan sjukdom, kommer patronerna sannolikt att vara värdelösa..

I sådana fall har syrekoncentratorer en obestridlig fördel. Det här är anordningar som producerar syreberikade andningsblandningar från den omgivande luften. Sådan syreterapi kompenserar för hypoxi, vilket leder till en minskning av andnöd och berusning:

Artikeln förbereddes av Gersjevitsj Vadim Mikhailovich
(läkare thoraxkirurg, kandidat i medicinsk vetenskap).

Har du fortfarande frågor? Ring oss nu genom att ringa avgiftsfri linje 8 (800) 100-75-76 och vi kommer gärna att ge expertråd och svara på alla dina frågor.

Behandling av cerebral hypoxi

Syre är grunden för allt liv på vår planet. Om en person kan leva utan mat i flera månader, utan vatten - i flera dagar, sedan utan syre - bara några minuter. Alla organ och vävnader i kroppen är känsliga för syrebrist, men mest av allt - hjärnan, det kallas "kritiska organ" i fall av hypoxi (syre svält av vävnader).
Beroende på blodflödets intensitet tar hjärnan den första platsen i kroppen, 20% av minutvolymen av blodflödet fördelas för dess underhåll, och detta är en mycket stor siffra. Utan nedsatt funktion tål hjärnvävnaden endast 4 sekunder av akut hypoxi, efter 8-12 sekunder efter upphörandet av blodflödet utvecklas förlust av medvetande, efter 20-30 sekunder försvinner aktiviteten i hjärnbarken och personen faller i koma. Om du inte upprättar blodtillförsel på 4-5 minuter kommer hjärnan att dö. Därför är det mycket viktigt att ha en uppfattning om vad hjärnhypoxi är, om de främsta orsakerna som leder till detta, för att förhindra allvarliga konsekvenser i tid.

Orsaker och typer av hypoxi
Hypoxi i hjärnan är inte en separat sjukdom, det är ett patologiskt tillstånd som kan leda till många både yttre och interna faktorer. Det uppstår på grund av otillräcklig tillförsel av vävnader med syre eller en kränkning av dess användning av cellerna själva.

Beroende på orsaken till hypoxi händer det:

Exogent (hypoxiskt) är syre-svält, som utvecklas med en minskning av mängden syre i miljön. Detta händer till exempel när man klättrar i bergen. Som ni vet minskar graden av syremättnad i luften med varje höjdmeter, eftersom uppstigningen av en otränad person kan sluta med bergsjukdom (hypoxisk hypoxi). En liknande situation kan observeras vid funktionsfel i ventilationssystem inomhus, på ubåtar, i rymddräkter, i flygplan.
Andningsorgan (andningsorgan) är en brist på syre i kroppen, som utvecklas på grund av funktionsfel i andningsorganen. Till exempel, bronkialastma, lunginflammation, tumörer i bronkopulmonala apparater, andningsstörningar (överdosering av läkemedel, skada i hjärnan och ryggmärgen), förlamning av andningsmusklerna, bröstskada etc..
Cirkulatorisk (kardiovaskulär) är syre svält i vävnader på grund av försämrad hemodynamik eller lokal blodcirkulation i hjärnan. De viktigaste orsakerna är hjärtsvikt, chocktillstånd, nedsatt lokalt blodflöde på grund av trombos, emboli, aterosklerotisk plack. Nya orsaker kan leda till utvecklingen av akut ischemisk stroke i hjärnan.
Hemic (blod) - utvecklas i strid med syretransport med blodceller. Som ni vet levereras syremolekyler till alla celler i ett tillstånd bundet i hemoglobin. Om blodet inte har tillräckligt med röda blodkroppar eller hemoglobin (anemi) eller processen att binda hemoglobin till syre (förgiftning med metemoglobinbildande gifter) störs, stör blodhypoxi.
Vävnad (histotoxisk) - utvecklas när det finns ett brott mot syreutnyttjandet av celler, till exempel förstörelse eller blockering av enzymsystem som är involverade i vävnadsandning (vissa gifter, mediciner).


Enligt tidpunkten för utvecklingen av hypoxi skiljer sig flera av dess typer:

fulminant - utvecklas under flera sekunder och minuter, till exempel blödning i andningscentret;
akut - inträffar inom några timmar, till exempel förgiftning med metemoglobinbildande föreningar;
kronisk - varar länge, till exempel med kronisk hjärtsvikt, cerebral ateroskleros, discirculatorisk encefalopati.
Ateroskleros är den vanligaste orsaken till kronisk hypoxi.

Effekterna av hjärnhypoxi
Blixt och akut hypoxi i hjärnan leder som regel alltid till döden om återupplivningsstöd inte ges i tid. I andra fall beror konsekvenserna av hypoxi på graden och lokaliseringen av hjärnvävnadsskador. Sådana patienter utvecklar olika hjärnstörningar, neurologiska brister, till exempel yrsel, kronisk huvudvärk, tal, minne, syn osv. Om patienten genomgår adekvat rehabilitering, då i framtiden är en fullständig återupptagande av hjärnfunktioner möjlig, men i de flesta fall observeras resteffekter av varierande svårighetsgrad.
Kronisk hypoxi har en mer gynnsam prognos för livet, men minskar dess kvalitet. Människokroppen har den unika förmågan att anpassa sig till förändrade existensförhållanden, inklusive liv under förhållanden med partiell syre-svält:
andningens djup och frekvens ökar (externt manifesteras sig som andnöd), reservalveoler i lungorna börjar fungera för att öka syreområdet "absorption";
hjärtfrekvensen ökar (hjärtslag uppstår), blodtrycket stiger (hypertoni utvecklas), blodflödet omfördelas (minskar i perifera vävnader, vilket hotar trofiska förändringar och ökar i vitala organ, hjärna, hjärta, lever, etc.);
benmärgen producerar ett ökat antal röda blodkroppar (erytrocytos utvecklas), och detta hotar en ökad risk för trombos;
kollaterala kärl bildas, vilket ger det hypoxiska stället en ytterligare portion blod och syre.


Det är olyckligt, men de anpassningsbara mekanismerna i människokroppen är ofullkomliga. De tillhandahåller vital aktivitet, men leder till sekundära patologiska förändringar.

Således, om hypoxi inte elimineras i tid, börjar hela organismen att drabbas, vilket förr eller senare kommer att leda till dekompensation och nya försvårande symtom..


Symtom på cerebral hypoxia
Tecken på akut hypoxi utvecklas beroende på dess orsak. Men det finns universella symtom som är inneboende i någon typ av hypoxi..
Först utvecklas tecken på en överexcitering av nervsystemet, som inom några minuter ersätts av symtom på dess förtryck och medvetenhetsförlust. Patienten är upphetsad, han har snabb andning och hjärtklappning, det finns eufori, huden är blek med klibbig och kall svett. Fasen för hämning av hjärnfunktioner förändras omedelbart till fasen av excitation - patienten är apatisk, känner sig yr, dåsig, flimrande ”flugor” framför hans ögon, första medvetandet störs delvis (dumhet, dumhet, tvivel), sedan helt med utvecklingen av koma i olika djup. Först faller ytliga och sedan djupa okonditionerade reflexer ut, andas och hjärtat stannar.

Om patienten för tillfället tillhandahålls adekvat akutvård (enligt återupplivningsprincipen ABCD), om alla funktioner returneras exakt motsatt.

Symtom på kronisk hjärnhypoxi är mycket mer varierande. Hjärnfel kan tänkas med följande patientklagomål:

ihållande yrsel;
ofta humörsvängningar;
ihållande huvudvärk;
brus och ring i öronen;
periodisk illamående och kräkningar på morgonen;
progressiv minnesnedsättning;
oförmåga att koncentrera sig under lång tid;
snabb utmattbarhet;
nedsatt tal, samordning;
progressiv minskning av mentala funktioner, inklusive demens;
sömnstörning (dåsighet under dagen, sömnlöshet på natten);
utvecklingen av ett depressivt tillstånd eller andra psykiska störningar;
irritabilitet, tårfullhet, känsla;
dålig assimilering av ny information och minskad mental prestanda.
Huvudvärk, trötthet, dåsighet, nedsatt prestanda är de första tecknen på hjärnhypoxi
Huvudvärk, trötthet, dåsighet, nedsatt prestanda är de första tecknen på hjärnhypoxi

De mest framträdande nosologiska exemplen på kronisk hjärnhypoxi är cerebral ateroskleros, discirculatorisk encefalopati, hypertensiv encefalopati, nattlig apnésyndrom, vertebral artärsyndrom vid cervikal osteokondros..


Diagnos av hypoxi
Diagnos av allmän kroppshypoxi är mycket enklare än att fastställa en diagnos av lokal hjärnhypoxi. För detta ändamål räcker det att analysera symtom på patologi och sjukdomshistoria. Sådana metoder som pulsoximetri (mätning av graden av syremättnad i blodet), bestämning av typen av alkalisk syrabalans i kroppen och gaskompositionen för venöst och arteriellt blod hjälper till att bedöma graden av minskning av syrehalten i blodet. Dessa undersökningar räcker för att fastställa faktumet om hypoxi, men för att hitta dess orsak behöver du ett större antal undersökningar, som väljs beroende på den föreslagna etiologin för tillståndet. Till exempel MR för misstänkt stroke, laboratorieblodtester för misstänkt förgiftning.

Kronisk hypoxi åtföljs ofta inte av någon signifikant minskning av syremättnaden i blodet, eftersom kroppen lyckas anpassa sig till patologin och sådan ischemi är ofta lokal (cerebral). För att fastställa dess orsak spelar en anamnes av sjukdomen en viktig roll (vilken typ av nosologiska former en person är sjuk med). Till exempel, om koronar hjärtsjukdom är närvarande, kan cerebral ateroskleros misstänkas, och om det finns hypertoni, då dyscirculatory encephalopathy, cervical osteochondrosis - vertebral arteriesyndrom.

Hjälp med att bekräfta ischemiska förändringar i hjärnan:

MR och CT, PET-CT;
EEG;
rheovasography;
ultraljudsundersökning med studier av blodflödesfunktioner med användning av dopplerografi
allmän och selektiv angiografi.
I båda fallen är diagnosprogrammet individuellt beroende på graden av hjärnskada, allmän hälsostatus och den påstådda orsaken.

Behandling av cerebral hypoxi beror på orsakerna till dess förekomst. Endast genom att eliminera den etiologiska faktorn kan positiv dynamik uppnås..

Om etiotropisk terapi är omöjligt utförs symptomatisk behandling. Förskriv läkemedel för att normalisera blodcirkulationen, reglera vaskulär ton, nootropiska läkemedel, läkemedel mot yrsel och huvudvärk, antidepressiva medel och sömntabletter, återställande läkemedel och vitaminer, blodförtunnande och anti-aterogena läkemedel.


Lättare att lösa problemet genom att ändra livsstil.

Hypoxi - vad är det, symtom och tecken, grader och konsekvenser

Tillståndet hos en organisme där celler och vävnader inte är mättade med syre kallas hypoxi. Det händer hos vuxna, barn och till och med hos ett barn i livmodern. Detta tillstånd anses vara patologiskt. Det leder till allvarliga och ibland irreversibla förändringar i vitala organ, inklusive hjärta, hjärna, centrala nervsystemet, njurar och lever. Särskilda farmakologiska metoder och verktyg hjälper till att förebygga komplikationer. De syftar till att öka mängden syre som levereras till vävnader och minska deras behov av det..

Vad är hypoxi?

Medicin definierar detta koncept som ett patologiskt tillstånd där en syrebrist observeras i kroppen. Det inträffar med kränkningar av användningen av detta ämne på cellnivå eller brist på inandad luft. Termen härstammar från två grekiska ord - hypo och oxigenium, som översätter som "lite" och "syre." På hushållsnivå är hypoxi syre-svält, eftersom alla kroppsceller lider av dess brist.

orsaker

En vanlig orsak till syre-svält kan vara en brist på syre som kommer in i kroppen eller avslutande av dess absorption av kroppsvävnader. Detta underlättas antingen av ogynnsamma yttre faktorer eller av vissa sjukdomar och tillstånd. Om syre-svält utvecklas till följd av brist på syre i inhalerad luft kallas patologins form exogent. Dess skäl är:

 • stanna i brunnar, gruvor, ubåtar eller andra slutna utrymmen som inte har kommunikation med den yttre miljön;
 • smog i staden, stark gasföroreningar;
 • dålig ventilation;
 • funktionsfel i anestesiapparater;
 • att vara i ett rum med många människor;
 • sällsynt atmosfär i höjd (pilotsjukdom, berg och höjdsjuka).

Om patologin var resultatet av någon sjukdom eller tillstånd i kroppen, kallas den endogen. Orsakerna till denna typ av syresvält är:

 • sjukdomar i andningsorganen, såsom asbestos (sedimentering av asbestdamm i lungorna), lunginflammation, hemothorax (fylla pleuralhålighet med luft eller blod), bronkospasm, bronkit, lunginflammation;
 • närvaro i bronkier hos främmande organ, till exempel efter oavsiktligt intag;
 • förvärvade eller medfödda hjärtfel;
 • frakturer och förskjutningar av bröstbenet;
 • hjärtsjukdomar eller patologier, såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perikardiell utplåning, hjärtskleros (ersättning av hjärtmuskeln med bindväv);
 • skador, tumörer och andra sjukdomar i hjärnan som skadade andningsorganen i centrala nervsystemet;
 • venös hyperemi (överflöd);
 • stagnation i systemet för den överlägsna eller sämre vena cava;
 • akut blodförlust;
 • asfyxi (kvävning) av vilken art som helst;
 • kraftig förträngning av blodkärl i olika organ.

Intrauterin hypoxi hos fostret

För ett ofödigt barn är syrebrist mycket farligt. Det orsakar allvarliga komplikationer: i det tidiga stadiet av graviditeten - en avmattning eller patologi för fostrets utveckling i slutet - skada på centrala nervsystemet. Syns svält hos ett barn orsakas av vissa systemiska sjukdomar hos en gravid kvinna, inklusive:

 • patologier i det kardiovaskulära systemet, vilket leder till spasmer av blodkärl och en försämring av blodtillförseln till fostret;
 • sjukdomar i de inre organen, såsom pyelonefrit och inflammation i urinsystemet;
 • järnbristanemi, som stör störningen av syre till vävnaderna;
 • kroniska luftvägssjukdomar, till exempel bronkialastma eller astmabronkit;
 • endokrin störning.

Hypoxi under graviditet är ofta förknippat med dåliga vanor hos kvinnor. En gravid kvinna är strängt förbjuden att röka eller dricka alkohol. Alla gifter kommer in i barnets blodomlopp och leder till allvarliga komplikationer. Fosterhypoxi är också förknippat med andra störningar:

 • avvikelser i utvecklingen av morkakan eller navelsträngen;
 • förbi graviditet;
 • ökad ton i livmodern;
 • för tidig lösgöring av moderkakan;
 • fosterinfektion;
 • oförenlighet med fosterblod med moderblod beroende på Rh-faktorn;
 • långvarig komprimering av huvudet i födelseskanalen;
 • sammanfogande navelsträngen runt halsen;
 • luftburet slem eller fostervatten.

skyltar

Det är möjligt att bestämma en persons hypoxi med vissa tecken. Det finns symtom som är vanliga för alla typer av syresvält. De visas när hjärnan absorberar mindre än den del av syre som tillsätts. Med en sådan överträdelse observeras följande symtom:

 1. Hämning av nervsystemet. Det har en uttalad karaktär. Patienten klagar över illamående, huvudvärk och yrsel. Visuell nedsättning och till och med medvetenhetsförlust observeras ibland..
 2. Irritabilitet. En person upphör med att kontrollera tal och rörelser, känner sig i ett euforisktillstånd.
 3. Förändring i hudton. Personens ansikte börjar bli blekt och blir sedan blått eller blir rött. Kallt svett indikerar att hjärnan försöker hantera tillståndet på egen hand.
 4. Hjärnskada. Det utvecklas i svår syre-svält, kan leda till hjärnödem. Detta tillstånd åtföljs av förlust av alla reflexer och störningar i organets arbete och struktur. Patienten hamnar i koma.

Akut hypoxi

Symtom på syrebrist är något olika för akuta och kroniska former. När det gäller fulminant syresultning har inte ett enda symptom tid att manifestera sig, eftersom döden inträffar inom 2-3 minuter. Detta tillstånd är mycket farligt och kräver nödhjälp. Den akuta formen av hypoxi utvecklas inom 2-3 timmar och kännetecknas av följande symtom:

 • minskning av hjärtfrekvensen;
 • blodtrycksfall;
 • förändring i total blodvolym;
 • andning blir oregelbunden;
 • koma och ångest följt av död om hypoxi inte eliminerades i det inledande skedet.

Kronisk

Denna form av hypoxi manifesteras av hypoxiskt syndrom. I detta fall observeras symtom från centrala nervsystemet. Känslan för syre-svält är hjärnan. I vävnaderna i organet utvecklas foci av blödning, nekros och andra tecken på cellförstörelse. På ett tidigt stadium orsakar dessa förändringar en person i ett tillstånd av eufori och motorisk ångest.

Med utvecklingen av hypoxi hämmas hjärnbarken. Symtomen liknar berusadhet. Patienten upplever följande sensationer:

 • kramper
 • dåsighet;
 • illamående, kräkningar
 • ofrivillig urladdning av urin, avföring;
 • nedsatt medvetande;
 • brus i öronen;
 • letargi;
 • huvudvärk;
 • yrsel;
 • nedsatt rörelsekoordination;
 • letargi.

Med kramper är utvecklingen av opisthotonus möjlig - ett tillstånd där en person böjer sig i en båge, hans nacke och ryggmuskler är obundna, hans huvud kastas tillbaka och armarna böjda vid armbågarna. Pososen liknar en bro. Förutom tecken på hämning av hjärnbarken observeras med hypoxi:

 • smärta i hjärtat;
 • en kraftig minskning av vaskulär ton;
 • takykardi;
 • låg kroppstemperatur;
 • dyspné;
 • depression;
 • blodtrycksfall;
 • cyanos - cyanos i huden;
 • oregelbunden andning;
 • delirium - "delirium tremens";
 • Korsakovsky syndrom - förlust av orientering, minnesförlust, ersättning av verkliga händelser med fiktiva.

Typer av hypoxi

Genom typen av prevalens av syre-svält är hypoxi generell eller lokal. Den bredaste klassificeringen delar upp detta tillstånd i arter beroende på etiologin, d.v.s. orsaker till förekomst. Så, hypoxi händer:

 1. Exogen. Även kallad hypoxisk hypoxi, som orsakas av miljöfaktorer. Patologi utvecklas på grund av otillräcklig syretillförsel till kroppen..
 2. Endogen. Förknippade med tredjepartssjukdomar eller störningar.

Endogen hypoxi delas in i flera subtyper beroende på etiologin. Varje art har en specifik orsak till förekomst:

 1. Andningsorgan (lung, andning). Det utvecklas på grund av hinder i regionen av lungalveoler, vilket förhindrar att hemoglobin binds till syre omedelbart.
 2. Cirkulations. Det uppstår på grund av en störning i cirkulationsprocesserna. Enligt utvecklingsmekanismen är den indelad i ischemisk och stillastående.
 3. Gemic. Det observeras med en snabb minskning av hemoglobin. Hemisk hypoxi är anemisk eller orsakas av en försämring av hemoglobinkvaliteten..
 4. Vävnad. Det är förknippat med upphörandet av syreupptagning på grund av undertryckande av enzymaktivitet. Vävnadshypoxi observeras med strålning, förgiftning med giftiga ämnen av mikrober, kolmonoxid eller salter av tungmetaller.
 5. Substrat. Mot bakgrund av normal syretransport är det brist på näringsämnen. Mer vanligt med diabetes eller långvarig svält.
 6. Omlastning. Uppstår efter tung fysisk ansträngning.
 7. Blandad. Det är den allvarligaste typen som observeras med allvarliga livshotande patologier, till exempel med koma eller förgiftning.

Följande klassificering delar upp hypoxi i arter, med hänsyn till utvecklingshastigheten för syre-svält. Den farligaste är den som manifesterar sig mycket snabbt, eftersom den ofta leder till döden. I allmänhet finns följande typer av hypoxi:

 • kronisk - varar från flera veckor till ett par år;
 • subakut - utvecklas inom 5 timmar;
 • akut - varar inte mer än 2 timmar;
 • blixt snabbt - varar 2-3 minuter.

Degrees

Klassificeringen av hypoxi utmärks beroende på svårighetsgraden av dess symtom och svårighetsgraden av syrebrist. Med tanke på dessa faktorer har syrebrist följande grader:

 1. Kritisk Hypoxiskt syndrom leder till koma eller chock, kan leda till ångest, död.
 2. Tung. Brist på syre uttalas, en hög risk att utveckla koma.
 3. Måttlig. Kliniska tecken på hypoxi visas i vila.
 4. Lätt. Syre-svält observeras endast under träning.

effekter

Syrebrist påverkar funktionen hos alla organ och system. Konsekvenserna beror på den period då patologin eliminerades och hur länge den varade. Om kompensationsmekanismerna ännu inte har tappats ut, och syrebristen har eliminerats, kommer inga negativa konsekvenser att uppstå. När patologin dök upp under dekompensationsperioden bestäms komplikationerna av varaktigheten av syre-svält.

Hjärnan lider mer allvarligt av detta tillstånd, för utan syre klarar det bara 3-4 minuter. Då kan cellerna dö ut. Lever, njurar och hjärta tål cirka 30-40 minuter. De viktigaste konsekvenserna av syrebrist:

 • utarmning av anpassningsreserver;
 • försvagning av antitumörskyddet;
 • minskad immunitet;
 • minnesnedsättning och reaktionshastighet;
 • neuropsykiskt syndrom;
 • psykos;
 • demens;
 • parkinsonism (darrande förlamning);
 • intolerans mot fysisk ansträngning;
 • fet degeneration av muskelceller, myokard, lever.

Konsekvenser för barnet

Syrebrist är en av de vanligaste orsakerna till inte bara fosterdödlighet, utan också uppkomsten av missbildningar. Konsekvenserna beror på graviditetens trimester och graden av syrebrist:

 1. Första trimestern. Under denna period sker organläggning, därför, på grund av syrebrist, är en avmattning av utvecklingen av embryot och bildandet av avvikelser möjliga.
 2. Andra trimestern. I detta skede uppstår problem med anpassningen av barnet och patologin i centrala nervsystemet. Med en kronisk form är ett barns död möjlig.
 3. Tredje trimestern. Brist på syre väcker en försening i utvecklingen när det gäller graviditet. Allvarlig skada på barnets nervsystem är också möjlig. Under förlossningen orsakar syresvält kvävning.

Konsekvenserna av fosterhypoxi hos ett barn efter födseln

Utsatt syre-svält efter födelsen av ett barn påverkar allvarligt hans hälsa. Barnet blir rastlös, lätt upphetsad, lider av hög muskelton. Det senare kommer till uttryck i ofta ryckningar av ben eller armar, kramper, skakningar på hakan. Andra symtom inkluderar trötthet, frekvent återupplivning och motvilja mot att ta bröst. En lista över allvarligare konsekvenser inkluderar:

 • dödfödsel;
 • död under den tidiga postpartumperioden;
 • kränkning eller försening av psykomotorisk och intellektuell utveckling;
 • skador på blodkärl och hjärta;
 • sjukdomar i nervsystemet;
 • problem med urinorganen;
 • allvarliga ögonsjukdomar.

Hur man bestämmer fosterhypoxi

Misstänker ett barns brist på syre kan ha en hög fysisk aktivitet. Det är en reflex genom vilken ett barn försöker återställa det normala blodflödet och öka blodtillförseln. Den gravida kvinnan känner följande:

 • snabb omrörning av barnet;
 • skarpa starka chocker som orsakar smärta och obehag;
 • med ökad syrebrist - en gradvis försvagning av skakningar som kan försvinna helt.

Vid det sista tecknet bör en kvinna vara försiktig. I allmänhet observeras fosteraktivitet i födelsevård från den 28: e veckan av terminen. Vid bestämning av intrauterin syrebrist använder läkare följande metoder:

 1. Lyssna på hjärtljud. För detta används ett stetoskop - en speciell obstetrisk anordning. Det låter dig utvärdera ton, rytm och hjärtfrekvens, att märka främmande brus.
 2. Kardiotokografi. Det är en fixering av hjärtfrekvensen på papper med hjälp av en speciell ultraljudssensor.
 3. Dopplerometry. Det består i studien av blodflödesavvikelser mellan fostret och kvinnan. Metoden hjälper till att bestämma svårighetsgraden av syre-svält..

Förutom de viktigaste metoderna används laboratorieblodtester för hormonnivåer och biokemisk sammansättning. För att bekräfta hypoxi föreskrivs en studie av fostervatten för närvaron av original avföring - mekonium. Det indikerar en avkoppling av musklerna i rektum hos barnet, förknippat med brist på syre. Denna diagnostiska metod spelar en viktig roll i arbetstillväxten. Hela förlossningen kommer att bero på honom.

Behandling

I de flesta fall noteras en blandad form av syrebrist. Av denna anledning bör behandlingsmetoden vara omfattande. För att upprätthålla syretillförseln i celler används hyperbar syresättning - en procedur för att pumpa denna gas in i lungorna under tryck. Det ger:

 • upplösning av syre direkt i blodet utan att binda till röda blodkroppar;
 • leverans till alla vävnader och organ av syre;
 • vasodilatation av hjärta och hjärna;
 • organets arbete i full kraft.

För cirkulationsformen indikeras hjärtläkemedel och läkemedel som ökar blodtrycket. Om blodförlust är oförenligt med livet krävs en blodtransfusion. Hemisk hypoxi, förutom hyperbar syresättning, behandlas enligt följande procedurer:

 • blodtransfusion eller massa av röda blodkroppar;
 • introduktion av läkemedel som utför enzyms funktioner;
 • plasmaferes och hemosorption (blodrening);
 • administration av syre-, glukos- eller steroidhormonbärare.

Under graviditet syftar behandlingen av syrebrist till att normalisera blodcirkulationen i moderkakan. Detta hjälper till att säkerställa att näringsämnen och syre levereras till fostret. Använda läkemedel och metoder:

 • slappna av myometrium;
 • förbättra reologiska parametrar för blod;
 • utvidga uteroplacentala kärl;
 • stimulera ämnesomsättningen i moderkakan och myometrium.

Varje dag måste en kvinna andas en blandning av syre med luft. Medicin föreskrivs endast av en läkare. Specialisten kan förskriva följande läkemedel:

 • Sighetin;
 • Trental;
 • metionin;
 • Heparin;
 • Curantyl;
 • Vitamin E och C;
 • glutaminsyra;
 • Haloscarbin;
 • Lipostable.

Vid syre-svält på 28-32 veckor är nödtillförsel nödvändig. Detsamma gäller försämringen av de biokemiska parametrarna för blod, utseendet i fostervatten i meconium, oligohydramnios. Använd för att förbereda för obstetrisk eller kirurgisk lösning av arbetet:

 • andning fuktad med syre;
 • intravenös glukos;
 • introduktion av Sighetin, Cocarboxylase och askorbinsyra, Eufillin.

Om barnet vid födelsen misstänks ha syrebrist, kommer han omedelbart att få medicinsk hjälp. Slem och vätska avlägsnas från andningsvägarna, barnet värms upp, vid behov återupplivningsåtgärder för att eliminera hotet mot livet. När tillståndet hos den nyfödda stabiliseras placeras det i en tryckkammare. Där visar det sig näringslösningar. När de blir äldre, upphetsar excitabilitet, kramper, ryckningar i armar och ben gradvis, men ett återfall av patologin är möjligt efter 5-6 månader.

Hypoxi förebyggande

Åtgärder för att förhindra syre-svält syftar till att förhindra de förhållanden som leder till detta. En person bör leda en aktiv livsstil, gå oftare, spela sport och äta rätt. Kroniska sjukdomar måste behandlas i tid. När de arbetar i täta rum måste de ventileras regelbundet. Förebyggande under graviditet är följande:

 • användningen av syrecocktails;
 • simning;
 • sjunga (producerar korrekt andning);
 • att göra vanliga hushållssysslor (ett läge med liten fysisk ansträngning förser musklerna med syre);
 • säkerställa en lugn miljö;
 • promenader utomhus;
 • hälsosam sömn;
 • en balanserad diet med livsmedel som är rika på kalium, järn, jod;
 • spåra fosterrörelser (normalt rör sig barnet cirka 10 gånger om dagen);
 • regelbundna besök hos läkaren.

Syre svält i hjärnan hos vuxna och barn: tecken, konsekvenser, hur man ska behandla

Syre svält i hjärnan hos vuxna och barn: tecken, konsekvenser, hur man ska behandla

Hur och hur kan hypoxi behandlas

Hur man bestämmer hypoxi

 • Ultraljud - en ekografi av hypoxiska förändringar - är en ganska tillförlitlig metod, som ofta används för att diagnostisera avvikelser i den intrauterina utvecklingen hos barnet. Metoden gör det möjligt att bestämma syre-svält även i ett tidigt skede. Sonografiska tecken på hypoxisk skada på hjärnan indikerar den totala volymen av nekrotiska fenomen hos vuxna och tillåter en ungefärlig prognos för sjukdomens utveckling.
 • Pulsoximetri är ett av de snabbaste sätten att ta reda på närvarande avvikelser. Enheten visar procentandelen blodsyrenation.
 • Kliniska analyser - syra-basbalansen undersöks. Närvaron av koldioxid och syre, såväl som bikarbonatbuffertens tillstånd.
 • Tomografi - hjälper till att se konsekvenserna av sjukdomen: posthypoxiskt cerebralt ödem, liksom nekrotiska fenomen. På tomografi är hjärnregioner med tillräcklig syremättnad tydligt synliga. Rhizideala förändringar i hjärnan av hypoxisk karaktär vid MR-indikation indikerar avvikelser till följd av överförda infektionssjukdomar.
 1. bronkdilaterare.
 2. Andningsapparater.
 3. Antihypoxanes.

Hypoxia andningsövningar

 1. Strelnikova-metod.
 2. Gymnastik Bodyflex.
 3. Orientalisk gymnastik.
 4. Syre-svältprincip eller ett friskt andetagshållningssystem.

Folkläkemedel mot hypoxi

 • Björksaft - drick 1 liter per dag. Vid behov kan du använda tinkturer från björkens löv eller knoppar.
 • Hawthorn - insistera på konjak. Tinktur tillverkas med en hastighet av 70 gr., Hagtornnjurar för ½ alkoholhaltig dryck. Kompositionen försvaras under 2 veckor. Ta 1 msk. l före varje måltid.
 • Lingonberry - tinkturer från blad och bär har en positiv effekt. Lingonberry-löv hälls med kokande vatten och insisterar som te. Lingonberry-buljong tas efter varje måltid. Färska eller blötade tranbär konsumeras på tom mage eller vid sänggåendet..

Hypoxi-behandling

Behandlingen av denna sjukdom är att använda en integrerad strategi, som består i regelbundet implementering av föreskrivna procedurer. Först och främst är det nödvändigt att ange till din behandlande läkare orsaken som ledde till detta tillstånd. Det kan vara kronisk trötthet, stress eller ett dåligt ventilerat rum..

Beroende på patientens tillstånd föreskrivs vidare behandling, som kan ske både hemma och på sjukhuset. Behandlingsregimen kan inkludera:

 1. Växtbaserade preparat vars verkan syftar till att påskynda blodcirkulationen i patientens kropp och stabilisera hans allmänna välbefinnande.
 2. Hyperbar syresättning. Kärnan i denna behandlingsmetod är att patienten placeras i en speciell kammare där exponering för syre används under högt tryck.
 3. Vitaminer som återställer hjärnvävnad.

Om svag syre-svält diagnostiseras är behandlingen i detta fall att ventilera rummet eller ta långa promenader i frisk luft. Hypoxi på grund av hjärtsjukdom eller efter förgiftning behandlas mycket svårare.

Vid exogen hypoxi rekommenderas användning av specifik syrgasutrustning - masker, sprayer, kuddar.

Behandling av respiratorisk hypoxi består i utnämning av läkemedel som utvidgar bronkierna, respiratoriska analeptika eller antihypoxaner. I speciella fall används syrekoncentratorer eller mekanisk ventilation..

Det bör komma ihåg att med ett snabbt besök hos en läkare och i närvaro av tillräckligt milda symtom är prognosen för en snabb återhämtning mycket gynnsam. Men i mer avancerade fall är det inte alltid möjligt att eliminera de negativa konsekvenserna som orsakas av brist på syre.

Diagnostik

Diagnostik för symtom på svält i hjärnan är nödvändig för att bekräfta eller motbevisa diagnosen, fastställa formen och graden av dess kurs. Det består av tre steg: undersökning, laboratorieforskning, korrekt forskning.

Inspektion

Undersökningen kan utföras av en barnläkare, terapeut, neurolog, neurokirurg eller kardiolog. I detta skede kommer alla bekymmer hos patienten i samband med en förändring av hans tillstånd att höras. Denna typ av diagnos innefattar undersökning av hy, mätning av hjärtfrekvens, tryck, kontroll av reflexer, syn och hörsel.

I det akuta eller fulminanta stadiet av patologin tillhandahålls först nödvändig återupplivningsstöd till patienten av medicinska specialister, först efter det att en undersökning har genomförts. Vid kronisk hypoxi föreskriver läkaren en individuell diagnostisk plan baserad på patientens symtom.

Laboratorieforskning

För att göra en noggrann diagnos måste en person klara ett allmänt och biokemiskt blodprov. Anemi. Det vill säga syrebrist kan bestämmas av nivån på röda blodkroppar och hemoglobin. I detta skede av diagnosen blir det möjligt att bedöma syra-basbalansen i blodplasma tillsammans med dess gaskomposition.

Noggrann forskning

En noggrann studie utförs först efter att attacken har avlägsnats eller i en kronisk form av patologi, när en person inte behöver akutvård. Detta är en pålitlig metod som gör det möjligt för en läkare att studera patientens kropp. Sådana händelser inkluderar datortomografi, magnetisk resonansavbildning, EKG, reovasografi, kapnografi, pulsoximetri och elektroencefalogram.

Flera typer av syrebrist är kända inom medicinen, alla är indelade i flera grupper: genom etiologi, per exponeringsperiod och genom lokalisering.

Orsak

Enligt etiologin för läkemedlets synvinkel är detta tillstånd indelat i sju typer:

 1. hypoxisk Brist på syre från miljön - en följd av en långvarig vistelse i ett dåligt ventilerat, inte ventilerat rum eller när du klättrar på ett högt berg.
 2. Andningsorgan - fel i andningsmuskeln orsakad av en sjukdom eller dysfunktion i andningscentret.
 3. Vävnad - en följd av blockering av andningskedjan, som orsakades av penetrering av ett giftigt ämne eller läkemedel i kroppen.
 4. Kardiovaskulär - avvikelse på grund av nedsatt hjärtmuskelns funktion. Denna typ av hypoxi leder till en stroke..
 5. För teknisk. Det bildas på grund av långvarig inandning av giftiga ämnen som frigörs på arbetsplatsen eller avgaserna..
 6. Hemic - brist på hemoglobinmolekyler i kroppen som utför syreöverföring i hela kroppen.
 7. Omlastning. Orsakas av långvarig stress på muskel- eller nervvävnad..

Det finns en annan typ av syrebrist i hjärnan genom etiologi - blandad. Det involverar flera former av sjukdomen samtidigt. Till exempel kan vilken som helst av de 6 arterna vara resultatet av utvecklingen av vävnadspatologi..

Efter exponeringsperiod

Exponeringsperioden för detta tillstånd är annorlunda. Den farligaste formen av manifestation är blixtnedslag. Patologi utvecklas snabbt, att det är omöjligt att förutsäga och kontrollera den. Orsaken till utseendet är en skada eller blödning i andningscentrum. Om medicinsk vård inte ges, dödsfall.

Mindre farliga akuta och kroniska former av patologi som kontrolleras bättre. I det första fallet utvecklas patologin inom 3 timmar. Orsaken till dess utseende är förgiftning med giftiga ämnen.

Det är viktigt att hjälp ges så snart som möjligt. Ju mer inre organ saknar syre, desto allvarligare komplikationer av hypoxi.

Den senare typen - har inte ett kroniskt hot mot livet, men minskar dess kvalitet avsevärt. Kroppen försöker etablera aktivitet och använder alla möjliga resurser för att mätta hjärnan med syre..

Genom lokalisering

Hypoxi i alla dess manifestationer är farligt för både en vuxen och en liten person. Typen måttlig och svårighetsgrad är den diffusa och centrala typen av skada. I det första fallet uppstår en allmän brist på syre i blodet. I det andra fallet störs blodtillförseln i en separat del av hjärnan, vilket är en följd av omfattande patologi.

Global, iskemisk och cerebral syrebrist kommer att leda till allvarliga konsekvenser, då blodflödet in i hjärnan slutar helt. Den snabba förträngningen och hindringen av blodkärl (ischemisk stroke) leder inte till de mest gynnsamma konsekvenserna. I detta fall påverkas flera webbplatser samtidigt..

Typer och former av syre-svält

Beroende på hur snabbt syre-svält utvecklas sker hypoxi:

 • Skarp. Förekomsten av hinder för blodtillförseln till hjärnvävnad. Kan uppstå till följd av stor blodförlust, förgiftning eller hjärtattack..
 • Kronisk Kan förekomma hos patienter med hjärtsvikt, hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar..
 • Blixt snabbt. Det utvecklas snabbt. Varaktigheten för denna fas av hypoxi kan pågå i flera sekunder eller minuter..

Beroende på vad som orsakade överträdelsen skiljer sig dessa former av hypoxi:

 1. Exogen hypoxi. Inträffar när en person inhalerar luft med en liten mängd syre.
 2. Andningshypoxi. Orsaken är olika störningar i kroppen som stör störningen av mängden syre som behövs för hjärnan.
 3. Kardiovaskulär hypoxi. Störningar i hjärtat eller blodkärlets funktion kan leda till denna form. Karakteriseras av snabb utveckling.
 4. Vävnad. Visas på grund av brott mot absorptionen av syre i vävnaderna i vår kropp.
 1. Hemic (blod). Det är en konsekvens av en minskning av mängden syre som är upplöst i blodet..
 2. Blandad. Oftast utvecklas det gradvis och kan få allvarliga konsekvenser. Det uppstår som ett resultat av ett helt komplex av negativa faktorer..
 3. Omlastning. Det förekommer hos människor när mängden syre som kommer in i kroppen inte helt tillfredsställer dess behov. Kan observeras vid kraftig fysisk ansträngning.

Hypoxi i hjärnan vad är det

 • Blixtsnabbande syre - utvecklas snabbt, varar bara några minuter eller sekunder.
 • Akut brist - utvecklas på grund av allvarlig förgiftning, blodförlust, hjärtattacker. Med denna diagnos förlorar blodet sin förmåga att transportera syre.
 • Kronisk hypoxi - orsaken till hypoxi är hjärtsvikt, hjärtfel, hjärt-klerotiska förändringar.

Orsaker till syre svält i hjärnan

 • Exogent - uppstår på grund av det låga syreinnehållet i luften. Uppstår när du klättrar till en höjd, en lång vistelse inomhus, lågt lufttryck.
 • Vävnad - kännetecknas av en störd metabolism i kroppen. Som ett resultat av avvikelser kan mjuka vävnader inte absorbera syre som tillförs i blodet korrekt..
 • Andningsorgan - förefaller på grund av andningsstörningar och oförmåga att få tillräckligt med syre på ett naturligt sätt.
 • Circulatory - utvecklas på grund av störningar i hjärt-kärlsystemet. Kampen mot hjärnhypoxi syftar till att förbättra blodcirkulationen. Genom att normalisera funktionen i hjärtat, blodkärlen och artärerna och återställa normal ämnesomsättning är det möjligt att avsevärt förbättra patientens tillstånd.
 • Hemic - manifesterar sig hos patienter med nedsatt förmåga att transportera syre. Observeras på grund av utvecklingen av anemi.

Hur är bristen på syre i hjärnan

 • Steg med ökad excitabilitet - måttliga posthypoxiska förändringar i strukturen i hjärnan leder till ett tillstånd av eufori, förmågan att helt kontrollera dina handlingar och rörelser försvinner.
 • En förändring i hudens färg - en persons hud blir blek, med en blåaktig nyans eller blir alltför röd. En naturlig reaktion av hjärnan på hypoxi är att återställa normal blodcirkulation och metabolism.Et symptom på hjärnans försök att korrigera störningen är utseendet på kallsvett, svett.
 • Hämning av nervsystemets aktivitet - i detta skede manifesteras uttalade posthoxoxiska förändringar i hjärnans strukturer. Patienten klagar över yrsel, illamående, svår kräkningar Samtidigt finns det en överträdelse av synfunktioner: tydlighet i synen, mörkare i ögonen. Utvecklingen av syre-svält leder till förlust av medvetande.
 • Perinatal hypoxisk skada i ett svårt stadium av kursen åtföljs av hjärnödem. Överträdelser åtföljs av störningar och förlust av okonditionerade och konditionerade reflexer. Med den fortsatta utvecklingen av patologi observeras en kränkning av hudens känslighet och upphörandet av normal funktion av de inre organen. Med ökad hjärnans känslighet för hypoxi åtföljs tillståndet av ett koma.

I ett normalt tillstånd konsumerar den mänskliga hjärnan 25% av den totala mängden syre och glukos som absorberas av kroppen. Eventuella avvikelser leder till hypoxi och allvarliga, ofta irreversibla, konsekvenser..

 1. Trycksår.
 2. Infektionssjukdomar.
 3. Undernäring.
 4. Trombos.

Poshypoxiska hjärnförändringar

 • Fullständig återställning av hjärnfunktioner - det sker en snabb eller försenad återställande av funktioner. Normalisering av tillståndet sker inom några dagar eller månader. Möjlig försämring av välbefinnandet. Avbruten återhämtning diagnostiseras också, där det är en snabb förbättring av välbefinnandet. I detta fall inträffar sekundär försämring efter flera veckor eller månader, med omvandling till persistent neurologisk dysfunktion.
 • Restaurering av neurologiska funktioner. Döden av hjärnceller utan syre leder till en delvis restaurering med en defekt i högre funktioner. Samtidigt diagnostiseras gradvis rehabilitering och patienten återgår till normalt liv..
 • Tillfällig delvis återhämtning - medan patienten inte kommer ut ur koma och dör under den postresuscitativa perioden.

Beskrivning

Hypoxia - ett tillstånd av syre-svält av organ och vävnader i kroppen.

Hypoxia kan vara kortvarig, där kroppen inte skadas och kan pågå ganska länge och orsaka många störningar i kroppen. Vid långvarig syre-svält kan ett antal patologiska förändringar inträffa som är farliga för människokroppen, eftersom hjärnceller dör.

Följande orsaker till hypoxi skiljer sig:

 • hypoxisk (exogen) - hypoxi är förknippad med ett reducerat syreinnehåll i inandningsluften. Ofta inträffar detta fenomen i ett fylligt oventilerat rum, höga höjdförhållanden osv.;
 • andningsorgan - hypoxi utvecklas till följd av försämrad luftrörelse genom luftvägarna, till exempel kvävning, bronkospasm, ödem i bronkialslemhinnan, lungödem, lunginflammation;
 • hemisk - hypoxi är förknippad med en minskad syrekapacitet i blodet, som regel uppstår när kolmonoxidförgiftning eller hemolytisk anemi. I detta fall förlorar blodet sin förmåga att fästa syre till erytrocyt hemoglobin;
 • cirkulatorisk - hypoxi uppstår på grund av förekomsten av hjärt-kärlsvikt;
 • överbelastning - hypoxi utvecklas i strid med syreupptag av kroppsvävnader. Ofta inträffar med överdriven fysisk aktivitet när syrebehovet väsentligt överstiger dess verkliga tillströmning till vävnaderna;
 • histotoxisk - hypoxi uppstår som ett resultat av förgiftning med salter av tungmetaller, som blockerar enzymerna som är involverade i "vävnadsandning". Som ett resultat av detta störs absorptionen av syre i kroppens vävnader;
 • blandad hypoxi uppstår på grund av påverkan av flera av ovanstående skäl.

Prognosen beror på orsaken till hypoxin och tidpunkten för vård. Som ni vet orsakar syre-svält i framtiden vissa irreversibla processer i kroppen, som är svårare att korrigera. För att förhindra detta rekommenderas det starkt att du omedelbart söker hjälp från en medicinsk anläggning när de första symtomen visas.

Typer av patologiskt tillstånd

Typer etiologi

I förhållande till externa faktorer klassificeras staten enligt följande.

 • Hypoxisk - eller exogen. Tillståndet utvecklas på grund av brist på syre i inandningsluften. Det mest triviala skälet är ett dåligt ventilerat rum, ventilationsmoment i ett helt slutet rum. Klättrare möter denna typ av tillstånd när man klättrar, eftersom syrevolymen i luften minskar med höjden..
 • Andningsorgan - eller andningsorgan. Här observeras luftvägssjukdomar: lunginflammation, förvärring av bronkialastma, dysfunktion i andningsorganen, trauma, och så vidare. Skälen är uppenbara och alla ansträngningar riktas mot behandlingen av den primära sjukdomen..
 • Kardiovaskulär - eller cirkulatorisk. Orsaken är förändringar i blodets sammansättning, vilket bidrar till störningen av det normala blodflödet. Detta tillstånd inträffar med hjärtsvikt, minskning av fartygets arbetskanal på grund av trombos, aterosklerotisk plack, och så vidare. Konsekvenserna av hypoxi är mycket allvarligare fram till ischemisk hjärnslag..
 • Hemic - förknippat med en förändring i blodsammansättning. I människokroppen transporteras syremolekyler som ett komplex med hemoglobin. Med en minskning av antalet hemoglobin eller röda blodkroppar förblir syre obundet och kan följaktligen inte levereras till cellen. Samma bild observeras när mekanismen för hemoglobinbindning med syre förstörs..
 • Vävnad - i detta fall kränks mekanismen för syreutnyttjande i cellen, till exempel när ett fragment av andningskedjan i mitokondrierna blockeras. Vissa gifter och mediciner har denna effekt..
 • Överbelastning - som regel ett tillfälligt fenomen förknippat med överdriven stress på muskler, nervvävnad eller organ.
 • Technogenic - sådan hypoxi bildas med konstant verkan av skadliga, giftiga ämnen i vissa branscher.
 • Blandad - alla typer av hypoxi, tillräckligt länge för att vävnadshypoxi ska uppstå. Här behöver du behandla både den primära formen och den sekundära.

Sorter efter utvecklingstid

 • Blixt snabbt - till exempel på grund av blödning i andningscentret eller till följd av en skada. Om akut vård inte tillhandahålls slutar detta tillstånd i döden..
 • Akut hypoxi i hjärnan utvecklas på några timmar. Ett exempel på detta är cyanidförgiftning, som blockerar andningskedjanzymet. Hjälp behövs omedelbart, annars garanteras varken liv eller människors hälsa. Mer tid tilldelas dock för terapeutiska åtgärder..
 • Kronisk hypoxi i hjärnan är inte så livshotande, men minskar dess kvalitet avsevärt. För att kompensera för den ständiga bristen på syre använder kroppen en mängd ytterligare mekanismer. Emellertid syftar någon av dem bara till att stödja livet, men inte alls på fullständig återställande av funktioner.

De mest uppenbara kompensationsmekanismerna inkluderar en ökning av djup och frekvens för ingångar. Reservalveoler börjar delta i andningen för att maximera arbetsytan. Utåt manifesterar sig detta som svår andnöd, vilket väsentligt begränsar rörligheten. Detta ökar hjärtfrekvensen och trycket.

Omfördelning av blodflödet inträffar: mer blod riktas till de inre organen och periferin börjar uppleva sekundärt syrehunger. Bristen på syre gör det nödvändigt att öka antalet röda blodkroppar, vilket avsevärt ökar risken för trombos.

Allt detta leder till snabbt slitage och skador på hjärt- och andningsorganen. Därför bör behandling av hypoxi påbörjas i de tidigaste stadierna. Det är mycket svårare att hantera ett smärtsamt tillstånd och konsekvenserna av dess kompensation senare..

Klassificering efter lokalisering

Brist på syre kan observeras i ett specifikt område i hjärnan och kan täcka hela organet.

Tänk på följande typer:

 • Trasig - en konsekvens av en allmän brist på syre i blodet. Orsakar låg till måttlig nedsättning. Det botas med de mest gynnsamma prognoserna.
 • Central cerebral ischemi bildas när det finns en kränkning av blodtillförseln till någon del av hjärnan. Anledningen är som regel minskningen av kärlet - aneurysm, blodpropp. Detta tillstånd är vanligtvis en del av en större sjukdom..
 • Global cerebral ischemi - fullständig upphörande av blodflödet.
 • Ischemisk stroke - orsaken är också en kraftig förträngning eller hindring av blodkärlet. Vanligtvis spänner en stroke flera platser..

Diagnostik

Det enklaste sättet att bestämma hypoxi är med pulsoximetri, en icke-invasiv metod för att bestämma graden av syremättnad i blodet. Forskningsmetoden är baserad på användningen av olika egenskaper för syresatt och deoxygenerat hemoglobin. För att mäta indikatorer är sensorn monterad på ett finger eller öron. Efter några sekunder visas resultatet av att bestämma syre-mättnad i blodet. Normalt bör denna indikator inte vara lägre än 95%.

Gasskompositionen och syra-basbalansen i arteriellt och venöst blod undersöks också. Under studien bestäms följande indikatorer för kroppens homeostas: det partiella syretrycket, det partiella trycket av koldioxid, pH i blodet, tillståndet i karbonat- och bikarbonatbufferten och liknande.

Baserat på dessa indikatorer är det möjligt att identifiera syre-svält i kroppen

För en framgångsrik behandling är det emellertid viktigt att fastställa orsaken till hypoxin. För detta studeras ytterligare laboratorieblodsparametrar, instrumentella diagnostiska metoder används (elektrokardiografi, röntgen av bröstet, ultraljud i hjärtat, bukorgan, etc.)

Anpassning till hypoxi

När syre svält i kroppen, vaknar en skyddande mekanism upp i arbetet i riktning mot att eliminera eller minska svårighetsgraden av hypoxi.

Dessa processer förekommer redan i det tidigaste stadiet av hypoxi. Sådana anpassningsmekanismer kallas nödläge. Om sjukdomen går in i ett kroniskt skede blir processen att anpassa organ till hypoxi mer komplex och lång.

Nödanpassning består i att transportera syre och metaboliska underlag och inkludera vävnadsmetabolism.

Långsiktig anpassning bildas långsammare och inkluderar justering av lungalveolifunktioner, lungventilation blodflöde, kompensatorisk myokardförstoring, benmärgs hyperplasi och hemoglobinansamling.

Syre svält symptom

Det är känt att för hjärnans normala funktion kräver cirka 3,3 miljoner syre per 100 g levande vikt. Och om även det minsta underskottet inträffar i hjärnan, för att normalisera situationen, ökar cerebralt blodflöde nästan omedelbart, vilket kan överstiga normen med högst två. När detta blir otillräckligt börjar hypoxi.

Det initiala stadiet av denna sjukdom kännetecknas av ökad excitabilitet. Oftast finns det ett tillstånd nära eufori, oförmåga att utöva full kontroll över sina handlingar, problem med att utföra enkla mentala uppgifter och förändringar i gång.

Viktig! Förändringar i den övre huden hos en person och utseendet på kallsvett kan också tjäna som bevis på början av hypoxi. Om syre-svältning varar en betydande tidsperiod, är dess karakteristiska egenskaper allvarliga kräkningar och yrsel

Dessutom är synligheten tydligt försämrad och periodisk mörkare i ögonen observeras. Fall av medvetenhetsförlust är ofta

Om syre-svältning pågår under en betydande tidsperiod är dess karakteristiska egenskaper allvarliga kräkningar och yrsel. Dessutom är synligheten tydligt försämrad och periodisk mörkare i ögonen observeras. Fall av medvetenhetsförlust är ofta.

För avancerade fall är utseendet på cerebralt ödem karakteristiskt. I framtiden kan allvarliga avvikelser i hjärnans funktion uppstå med ytterligare förlust av konditionerade och sedan okonditionerade reflexer.

Uppmärksamhet! Medicinsk praxis inkluderar flera dussin fall när, som ett resultat av långvarig hypoxi, patienten föll i ett djupt koma. Det bör komma ihåg att hjärnens syre-svält kan utlösas av andra faktorer.

Till exempel konstant stress, brist på sömn, överdriven rökning eller missbruk av alkohol

Det bör komma ihåg att hjärnens syre-svält kan utlösas av andra faktorer. Till exempel konstant stress, brist på sömn, överdriven rökning eller missbruk av alkohol.

Men som praxis visar är symptomen på denna sjukdom sällan ensamma och kompletterar i större utsträckning varandra..

Tecken på syre-svält

Det svåraste att diagnostisera syre-svält är att bestämma det. Symtomen är ofta för suddiga. Ett av de typiska tecknen på syre-svält är en kraftig spänning i nervsystemet upp till ett euforisktillstånd, följt av skarpt förtryck och apati. Under upphetsning observeras godtyckliga kroppsrörelser (ångest utan anledning, ryckning i kragen, etc.), störning i hjärns normala rytm och andning (märkbar på kardiogrammet - ofta och ojämna hjärtkontraktioner). När spänningen plötsligt passerar blir huden för blek, kall svett på pannan, "flimrande" framför ögonen.

Kroppen försöker "fly":

 • muskelförlamning utvecklas genom att öka deras ton;
 • olika skyddsreflexer dyker upp och försvinner;
 • kroppen "stänger av" vissa funktioner, på grund av vilka det finns en förlust av medvetande.

Under de första 15 sekunderna inträffar ett stopp i hjärnaktiviteten och personen faller i koma

Med hjärthypoxi observeras snabb hjärtaktivitet, med passivitet kan den också stoppa helt, vilket kommer att leda till brist på syre i hjärnan.

Symtom som är ganska typiska för hypoxi är också:

 • huvudvärk;
 • hysteriskt tillstånd (när du vill skratta och gråta samtidigt);
 • minnesnedsättning och desorientering;
 • aggressivitet och mental nedsättning;
 • nedsatt sömn, syn, tal.

Läs mer om syre-svält

Så vad är hypoxi? Det är svårt att överskatta betydelsen av O2 för människor. Resultatet av hypoxi är upphörandet av funktionen hos alla organ och system på några sekunder från början av att syre svält i kroppen

Konsekvenserna av hypoxi för alla levande organismer är kritiska. Under de första 15 sekunderna inträffar ett stopp i hjärnaktiviteten och personen faller i koma. Med varje ny sekund av hypoxi i hjärnan utvecklas irreversibla processer. Och efter 3-4 minuter upphör hjärnan att fungera hos vuxna, med andra ord dess död.

Typer av hypoxi beroende på utvecklingshastighet, tabell:

StagesFasernas varaktighet och egenskaper
Omedelbar scenInom sekunder.
Skarp och subakutDet inträffar inom några minuter som ett resultat av förlusten av blodets förmåga att transportera syre, till exempel på grund av en hjärtattack, omfattande blodförlust, förgiftning.
Kronisk periodEn viss tid varar i samband med vissa patologier, såsom hjärtsvikt, sklerotiska avvikelser i hjärt-systemet, cerebral hypoxi, hjärtsjukdom.

Hur manifesterar syre-svält i hjärnan:

Fasen med ökad excitabilitet uttrycks i frånvaron av förmågan att fullständigt kontrollera sina handlingar, rörelser, ansiktsuttryck.
Utseendet på kallsvett, svett indikerar ett försök av kroppen att hantera effekterna av hypoxi.
En onaturlig nyans av huden lockar omedelbart uppmärksamhet. Som regel finns det hyperemi i ansiktet, det vill säga uttalad rodnad

Eller huden blir blek med en blåaktig nyans.
Hämning från centrala nervsystemet uttrycks i skador på strukturerna i hjärnan som är ansvariga för hörsel, syn, artikulerade tal. Hypoxi i hjärnan orsakar en kränkning av dessa funktioner samtidigt eller någon annan. I detta fall kan patienten klaga på tecken på syre-svält, såsom mörkare i ögonen, tråkig hörsel, tinnitus och andra..
Förlust av reflexer av okonditionerade och konditionerade, sådana konsekvenser av syre-svält är orsakerna till detta i hjärnödem på grund av perinatal hypoxi.

Med en hög känslighet i hjärnan för hypoxiska lesioner kan en person falla i koma. Att inaktivera huvudkontrollcentret till följd av hjärnhypoxi innebär hjärtstopp, blodcirkulation och en fullständig upphörande av kroppen. Det är nu klart varför det är omöjligt att tillåta även en kortvarig eller begränsad brist på tillgång av syre till lungorna..

Flödesmönster

Enligt processens flöde kan identifieras:

 • fulminant form - när processen utvecklas snabbt och leder till många degenerativa irreversibla konsekvenser, vars behandling är omöjlig;
 • akut form - tillståndet inträffar mot bakgrund av en kronisk process eller som ett resultat av en kraftig förändring av miljöförhållandena, utseendet på skarpa störningar i syretransport och gasutbyte, till exempel, akut form av hypoxi hos barn kan uppstå under komplicerad leverans, behandling av detta tillstånd är komplex och långsiktigt; symtomen uttalas;
 • subakut form - i detta tillstånd beror mycket på kroppens motstånd, som en förvärring av den kroniska formen;
 • kronisk form - när syre-svält av vävnader inträffar under lång tid av olika skäl och kroppen startar kompensationsmekanismer som anpassar den till förhållanden med otillräcklig syretillförsel, är behandling möjlig med en snabb eliminering av anledningen, till exempel att sluta röka.

Med en fulminant form av hypoxi är det praktiskt taget omöjligt att märka symtomen, eftersom en person dör. Detta händer till exempel med cyanidförgiftning. Symtom: hudens färg förblir rosa från närvaron av associerat hemoglobin i blodet.

Den akuta formen kan vara tidsmässigt från några minuter till flera timmar. Först och främst är symtomen nedsatt hjärtaktivitet, andningsfunktion och hjärnan lider av hypoxi.

Den subakuta formen kan vara flera veckor och kronisk och flera år. Dessutom inträffar de flesta kränkningar på grund av syre-svält i hjärnan. Symtom: komplexa störningar i centrala nervsystemet uppstår, olika patologiska hjärn manifestationer, som behandlingen kan ta år.

Hypoxi-behandling

Eftersom hypoxi är en mycket farlig sjukdom, med ett eventuellt dödligt resultat, ägnas stor uppmärksamhet åt behandlingen. För behandling av hypoxisk hypoxi används komplex behandling som inkluderar eliminering av orsakerna till sjukdomen samt justering av funktionen i kroppens blodförsörjningssystem. Om hypoxi presenteras i mild form, kan det korrigeras genom att ta promenader i frisk luft, samt genom att öka ventilationen i lokalerna.

Om graden av hypoxisk hypoxi är mer allvarlig finns det flera komplexa behandlingsmetoder. Oftast används konstgjord syremättnad i lungorna. Med denna metod används olika syrekuddar, masker samt ett konstgjord lungventilationssystem. Förutom denna patient förskrivs läkemedel som utvidgar andningsstrukturen.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit