Hemorragisk diates

Barn är mycket mobila och energiska, så föräldrarna kan inte alltid hålla reda på dem. Spädbarn skadas ofta, vilket kan orsaka blåmärken och skador på kroppen. Men om storleken på blåmärkena inte överensstämmer med den skada som erhållits, eller blåmärken finns i smulorna utan någon anledning, i sig själva, är ett brådskande medicinskt samråd nödvändigt. Dessa manifestationer kan indikera hemorragisk diates hos barnet!

Definition av hemorragisk diates

Hemorragisk diates är ett komplext koncept som sammanfattar en grupp sjukdomar, både ärftliga och förvärvade. Det huvudsakliga kliniska tecknet på denna patologi är en ökning av blödningar (barnets tendens att utveckla återkommande blödningar och blödningar). Utseendet på hemorragisk diates är en konsekvens av en felaktig hemostas.

Det är ofta omöjligt att bli helt av med denna sjukdom, men med snabb kompetent behandling är det möjligt att minska svårighetsgraden av symtom och eliminera hotet om komplikationer.

Förekomsten av hemorragisk diates

Enligt litteraturen finns det 300 sorter av hemorragisk diates. Deras allvar är annorlunda. Barnet kan uppträda som en liten punktutslag och hematomer, såväl som svår inre blödning.

Orsakerna som bidrar till förekomsten av diatesen kan vara mycket olika. Frekvensen av förekomst hos män och kvinnor är densamma. Åldersbegränsningar för hemorragisk diatesen är inte karakteristiska.

Orsaker till hemorragisk diates

Hemorragisk diates kan vara antingen en oberoende sjukdom eller kombineras med andra sjukdomar (sekundär hemorragisk diates). Hemorragisk diates bör differentieras i två typer - medfödda (ärftliga) och förvärvas.

Orsakerna till medfödd hemorragisk diates är närvaron av:

 • hemofili A (med brist på faktor VIII-koagulationsfaktor) och hemofili B (med brist på faktor IX). Framkallar ofta förekomsten av hemorragisk diates;
 • andra ärftliga störningar i blodkoagulationssystemet, till exempel en protrombinbrist (koagulationsfaktor II). Frekvensen av förekomsten av denna patologi 1: 2000000;
 • von Willebrands sjukdom. Frekvensen av förekomsten av denna patologi är densamma bland den manliga och kvinnliga befolkningen. Denna sjukdom förekommer på grund av en minskning av mängden eller avvikelsen av von Willebrand-faktor. Dessa indikatorer bryter mot blodplättarnas hemostatiska funktion;
 • Glanzmann trombasteni eller Bernard-Sawler syndrom. Denna patologi klassificeras som en sällsynt autosomal recessiv störning. Orsaken till detta är effekten på membranet av blodplättglykoprotein, vilket bidrar till deras onormala bindning och aggregering.

Orsakerna till förvärvad hemorragisk diates är närvaron av:

 • leversjukdomar, särskilt cirros, vilket bidrar till förekomsten av trombocytopeni och en minskning av blodkoagulering;
 • vitamin K-brist. Mer vanlig hos spädbarn och kallas hemorragisk sjukdom hos den nyfödda;
 • chock, sepsis, som har en ondartad kurs. Med dessa processer kan en ökad tendens till blödning uppstå, vars orsak är skada på den vaskulära väggen. Ett exempel på sådan blödning är meningokock septikemi;
 • autoantikroppar som hämmar koagulationsfaktorer. Exempel på sådana sjukdomar är: lymfom, systemisk lupus erythematosus;
 • utseendet på sina egna immunkroppar, attackerar blodplättar. Till exempel autoimmun trombocytopenisk purpura;
 • höga doser av strålning och kemoterapi som stör störande blodplättar och ökar blödningen.

Klassificering av hemorragisk diates

Det finns flera klassificeringar av hemorragisk diates. Och en av dem beror på kränkningar av hemostas (blodplättar, koagulation, vaskulär). Baserat på detta är tre grupper av hemorragisk diatesen differentierade, dessa inkluderar:

 1. Trombocytopeni eller trombocytopati. Det inträffar på grund av brott mot blodplätthemostas. Dessa inkluderar: trombocytopenisk purpura, trombocytopeni vid strålningssjukdom, essentiell trombocytemi, trombocytopati.
 2. Koagulopati uppstår på grund av en defekt i koagulationslänken av hemostas. Det är differentierat enligt följande:
 • om den första fasen av blodkoagulation bryts - bildning av tromboplastin. Detta fenomen uppstår med hemofili;
 • om den andra fasen av blodkoagulation störs, när protrombin förvandlas till trombin. Detta fenomen inträffar med parahemofili, hypoprothrombinemia, etc.
 • om den tredje fasen av blodkoagulation bryts, det vill säga med fibrinbildning. Det förekommer med fibrinogenopatier, medfödd afibrinogenemisk purpura;
 • om fibrinolys är nedsatt. Kan uppstå med DIC;
 • om koagulering störs i olika faser. Det förekommer vid von Willebrands sjukdom, etc..
 1. Vasopati, som uppstår på grund av en defekt i kärlväggen. Det händer:
 • primär;
 • sekundär.

Sekundär vasopati förekommer vid sjukdomar: Randu - Osler - Weber, vitaminbrist C.

Från klassificeringen kan man förstå att hemorragisk diatesen är en farlig sjukdom som kan bidra till allvarliga komplikationer..

Symtom på hemorragisk diates

Med hemorragisk diatesen skiljer man sig fem typer av blödningar:

 1. Hematomartypen kännetecknas av omfattande blödningar i den subkutana vävnaden, under aponeuros, i de serösa membranen, i musklerna och i lederna med utveckling av deformerande artros, kontrakturer och patologiska frakturer. Det finns rikliga posttraumatiska och postoperativa blödningar, mindre ofta - spontan. Den sena naturen av blödningen uttrycks, det vill säga flera timmar efter skadan. Denna typ av blödning är karakteristisk för hemofili A och B (brist på faktorerna VIII och IX).
 2. Den petechiala fläckiga eller mikrocirkulatoriska typen kännetecknas av petechiae, ecchymoser på huden och slemhinnor som uppstår spontant eller med mindre skador genom blödning - näsa, gingival, livmoder och njurar. Hematomas uppträdande är sällsynt, muskuloskeletalsystemet lider inte. Postoperativ blödning observeras inte, med undantag av blödning efter tonsillektomi. Hjärnblödningar är frekventa och farliga; oftast föregås de av petechialblödningar i huden och slemhinnorna. Denna typ av blödning inträffar med trombocytopeni och trombocytopati, med hypo- och dysfibrinogenemi, brist på X-, V- och II-faktorer.
 3. Den blandade typen (mikrocirculatory-hematom) kännetecknas av en kombination av de två tidigare listade formerna och några funktioner: den microcirculatory typen råder, hematom-typen uttrycks något (blödningar främst i den subkutana vävnaden). Blödningar i lederna förekommer sällan. Denna typ av blödning inträffar med von Willebrands sjukdom och von Willebrand-Jurgens syndrom, eftersom det finns en brist på koagulantaktivitet hos plasmafaktorer (VIII, IX, VIII + V, VII, XIII) och trombocytdysfunktion. Av de förvärvade formerna kan denna typ av blödning orsakas av intravaskulärt koagulationssyndrom, en överdos av antikoagulantia.
 4. Den vaskulit-lila typen kännetecknas av exsudativt-inflammatoriska fenomen i mikrofartyg mot bakgrund av immunallergiska och smittsamma toxiska störningar. Oftast uppstår hemorragisk vaskulit (Shenlein-Genoch-syndrom). Hemorragiskt syndrom representeras av element som är symmetriskt belägna, främst på extremiteterna i området med stora leder, tydligt separerade från frisk hud. Delar av utslaget sticker ut ovanför dess yta, representerade av papler, blåsor, vesiklar, som kan åtföljas av nekros och bildande av skorpor. Det kan vara ett vågliknande flöde, "blomning" av element från röd till gul, följt av liten skalning av huden.

Med denna typ är magkriser med kraftiga blödningar, kräkningar, makro- och mikrohematuri möjliga.

 1. Den angiomatösa typen är karakteristisk för olika former av telangiectasias. En vanlig typ är Randu-Osler sjukdom. Med denna typ av blödning finns det inga spontana och post-traumatiska blödningar i huden, subkutan vävnad och andra organ, men det finns upprepade blödningar från områden med angiomatiskt förändrade kärl - näsa, tarm, mindre frekvent hematuri och lung.

På grund av den kliniska isoleringen av dessa blödningsalternativ är det möjligt att bestämma komplexet av laboratorietester som är nödvändiga för att klargöra diagnosen eller orsaken till hemorragiskt syndrom.

Utseendet på hemorragisk diatesen hos ett barn bidrar oftast av ärftlighet. Och det kan fortsätta enligt följande:

 • frekventa näsblödningar, rektal blödning utan uppenbar orsak;
 • uppkomsten av hemorragiska utslag;
 • närvaron av blod i urinen och avföringen;
 • blek hud och slemhinnor;
 • hepatosplenomegaly kan uppstå (förstorad lever och mjälte);
 • ledvärk. Under undersökningen upptäcks blödning och deformation av lederna;
 • uppkomsten av menorrhagi hos flickor;
 • utseendet på en "leopardhud" (fläckar i olika färger på grund av det ojämna utseendet på ecchymoses);
 • när tänder eller byter tänder börjar barnet blöda tandköttet;
 • retinal blödning kan ibland uppstå.

Manifestationen av hemorragisk diatesen hos en nyfödd fortsätter enligt följande:

 • blödning från naveln, munslemhinnan, nasopharynx, urinsystemet.

Diagnos av hemorragisk diates

Diagnos av denna sjukdom utförs med hjälp av:

 • undersökning, ta reda på information om sjukdomen, förekomsten av dåliga vanor, användning av droger, ärftliga sjukdomar, berusning. Med hjälp av detta fastställs egenskaperna hos patologin, svårighetsgraden av störningar i cirkulationssystemet;
 • fysisk undersökning. Färgen på huden bestäms. Det kan vara blekt, eller subkutan blödning kan vara närvarande på barnets kropp. Vid undersökning av lederna kan du märka en ökning, ömhet, inaktivitet i lederna;
 • i ett allmänt blodprov kan antalet röda blodkroppar, hemoglobin minska. Färgindikatorn förblir normal. Vita blodkroppar förblir normala, mindre benägna att öka eller minska. Trombocyter reduceras ofta.
 • vid den allmänna urinanalysen, om njurarna och urinvägarna påverkas, visas röda blodkroppar;
 • benmärgsstudier används för att bedöma dess tillstånd;
 • bestämning av blödningens varaktighet enligt Duke. Det definieras på följande sätt: den övre falanxen i fingret eller öronbenen är genomborrad, och blödningstiden bestäms med hjälp av blod från en ven;
 • nypetest. Utvärdera den vaskulära väggen när du klämmer in en hudskikt under klaven.
 • Prover med en turnering. Det utförs genom att applicera en turnett på barnets axel, sedan utvärderas blödningar på underarmen. De förekommer endast i närvaro av en sjukdom;
 • manschettest, efter mätning av tryck, kan blödningar på underarmen uppstå;
 • för att göra en slutlig diagnos bör barnet konsulteras: en reumatolog, kirurg, barnläkare-gynekolog, barnläkare, genetiker (för att utesluta ärftlig patologi), traumatolog, specialist på infektionssjukdomar;
 • ytterligare forskningsmetoder är: ultraljud, radiografi av bröstet och lederna.

Behandling av hemorragisk diates

Behandling av hemorragisk diates utförs på flera sätt:

 1. Konservativ behandling av hemorragisk diates utförs efter överenskommelse:
 • vitaminer, om kärlväggen bryts;
 • glukokortikosteroider om trombocytantalet reduceras;
 • artificiella koagulationsfaktorer, om de är bristfälliga.

Valet av läkemedel beror på typen av hemorragisk diates.

 1. För lokal stoppning av blödning, använd: turnetter, hemostatiska svampar, nässpånar, tryckbandage, förkylning, etc..

3. Kirurgisk behandling:

 • splenektomi (avlägsnande av mjälten), används för massiv blödning;
 • resektion av det skadade kärlet eller dess ersättning med en protes, med återkommande blödning;
 • ledstickning;
 • installation av konstgjorda leder.
 1. Utnämning av fysioterapiövningar för att bibehålla rörelserikt i leden.
 2. Förskrivning av fysioterapi för att lösa blödningar.
 3. Utnämningen av hemokomponentterapi, d.v.s. blodtransfusion. Transfusplasma, blodplättar, röda blodkroppar, beroende på typen av hemorragisk diates.

Komplikationer och prognos för hemorragisk diates hos barn

Komplikationer kan uppstå i form av:

 • järnbristanemi (den vanligaste komplikationen);
 • pares och förlamning (om hematomer komprimerar nervstammarna);
 • riklig blödning kan förekomma i de inre organen, hjärnan;
 • stelhet i lederna kan uppstå (på grund av återkommande blödningar i leden);
 • risken för komplikationer efter transfusion (hepatit B, HIV, etc.).

Prognosen för sjukdomen kan vara gynnsam om patogenetisk, ersättande och hemostatisk behandling genomförs korrekt. Med en ondartad form med okontrollerad blödning kan döden uppstå..

Förebyggande

För att förebygga hemorragisk diates är det nödvändigt:

 • genetiska tester för att identifiera en predisposition för förekomsten av sjukdomen;
 • upprätthålla en hälsosam livsstil, särskilt under graviditeten;
 • medicinsk undersökning;
 • minsta exponering för solen;
 • eliminering av kronisk infektionsfoci;
 • användningen av vitaminer etc..

Slutsats

Närvaron av hemorragisk diatesen hos ett barn är en farlig och allvarlig sjukdom, även om yttre förändringar och skador kan vara mindre. Det finns många sorter av denna patologi, och de flesta av dem är farliga för barnets liv och hälsa. Därför, när ett utslag uppträder, är en läkarkonsultation obligatorisk för att förhindra oönskade konsekvenser! Ta hand om ditt barn!

Vi gjorde många ansträngningar så att du kan läsa den här artikeln, och vi kommer att vara glada över din feedback i form av en utvärdering. Författaren kommer gärna att se att du var intresserad av det här materialet. tacka!

Hemorragisk diates

Artiklar om medicinsk expertis

Ett antal patologier, vars kännetecken är en tendens till ökad blödning och blödning, kallas "hemorragisk diates." Sjukdomen är polyetiologisk, komplex, och om den inte behandlas kan den leda till allvarliga och till och med oförutsägbara konsekvenser..

ICD-kod 10

 • D 69 - purpura och andra blödningsfenomen;
 • D 69.0 - purpura av allergisk genesis;
 • D 69.1 - trombocytkvalitetsdefekter;
 • D 69.2 - annan purpura av icke-trombocytopenisk etiologi;
 • D 69.3 - idiopatisk purpura av trombocytopenisk etiologi;
 • D 69.4 - annan primär trombocytopeni;
 • D 69,5 - sekundär trombocytopeni;
 • D 69.6 - ospecificerad trombocytopeni;
 • D 69.8 - andra specificerade blödningar;
 • D 69,9 - blödning, ospecificerad.

Orsaker till hemorragisk diates

Beroende på sjukdomens orsaker och etiologi skiljer sig dessa typer av hemorragisk diates:

 • diatesen orsakad av blodstoppshemostasstörning. Denna typ inkluderar patologier såsom trombocytopati och trombocytopeni. Utvecklingsfaktorer kan vara en minskning av immunitet, njur- och leversjukdom, virusskada, kemoterapibehandling och strålningsexponering;
 • en sjukdom som provoceras av kränkningar av blodkoagulationsprocesser - detta kan vara en störning av fibrinolys, användning av antikoagulantia och fibrinolytiska läkemedel, olika typer av hemofili, etc.
 • kränkning av permeabiliteten hos väggarna i blodkärlen orsakad av brist på askorbinsyra, hemorragisk angioektasi eller vaskulit;
 • en sjukdom orsakad av blodplätthemostas - von Willebrands sjukdom, trombohemorragiskt syndrom, strålningssjukdom, hemoblastos, etc..

Patogenesen för hemorragisk diates kan delas in i flera huvudavsnitt:

 • blödningar till följd av en blodkoagulationsstörning;
 • blödningar förknippade med förändringar i processer och organiska ämnen vid blodplättbildning, samt med kränkningar av deras egenskaper;
 • blödningar till följd av vaskulär skada.

I en normal frisk kropp kan kärlväggen vara delvis permeabel för gasformiga och lösliga ämnen. För blodelement och proteiner är väggen vanligtvis ogenomtränglig. Om en kränkning av dess integritet inträffar, startas en svår koagulationsprocess som syftar till att förhindra blodförlust - så kroppen försöker förhindra uppkomsten av ett livshotande tillstånd.

I sig själv förekommer patologisk blödning vanligtvis av två skäl - detta är en ökning av kärlväggens permeabilitet och en störning i koagulationsprocessen. Ibland uttrycks en hypotes också om att blödningsmekanismen kan utlösas på grund av en ökad förmåga hos röda blodkroppar att passera genom den vaskulära barriären med en liten utspädning av blod eller med svår anemi. I vilka fall kan detta hända??

 • C-vitamin (skörbuk), rutin och citrin.
 • Infektionssjukdomar, sepsis, streptococcus, meningococcus, tyfusfeber, etc..
 • Berusning (gifter, mediciner).
 • Åtgärd vid hög temperatur.
 • Allergiska patologier i kroppen.
 • Neurotrofiska störningar.

Symtom på hemorragisk diates

De första tecknen på hemorragisk diates är oftast sjukdomens huvudsymtom. Patienten har små blåaktig fläckar (liknande blåmärken), röda utslag på framsidan av vristen, låren eller på utsidan av underarmarna.

I avancerade fall kombineras utslaget med områden med nekros, magsår bildas. Ibland kan detta tillstånd åtföljas av smärta i den epigastriska regionen, kräkningar med blodelement i kräkningen.

Sjukdomen kan börja akut och till och med plötsligt. Blödning, blödning i vävnader och organ kan åtföljas av utvecklingen av anemi.

Oftast vänder sig patienter till läkaren för svår blödning, till exempel efter en mindre skada. Blödning kan dock också vara godtycklig, inte beroende på närvaron av direkt vävnadsskada.

Med en grundlig utfrågning av patienten kan man konstatera att symptomen på hemorragisk diatese förföljde honom sedan barndomen. I vissa fall störde liknande symtom anhöriga till den sjuka personen (om sjukdomen har en ärftlig etiologi).

Hemorragisk diates hos barn

Hemorragisk diates, som manifesterade sig i barndomen, är oftast ärftlig. Ofullständighet av koagulationssystemet, kärlsystemet, blodplättsdefekter i detta fall är förutbestämda av genetik och ärvs av en recessiv typ.

En barns sjukdom kan uppstå enligt följande:

 • långvarig blödning av tandköttet under utbrott eller tandbyte;
 • orsakslös blödning från näshålan förekommer ofta;
 • hemorragiska utslag kan förekomma;
 • blod upptäcks i analysen av urin;
 • barnens leder gör ont, och undersökningen bestämmer blödningens deformation och deformation;
 • periodiskt kan blödningar i näthinnan observeras;
 • flickor utvecklar menorrhagia.

Hos nyfödda kan sjukdomen manifestera sig från den andra eller tredje dagen i livet. De vanligaste symtomen inkluderar gastrointestinal blödning, som upptäcks i form av blodiga tarmrörelser och kräkningar. Dessa tecken kan uppstå både separat från varandra och på samma gång. Dessutom blödar det från naveln såret, från slemhinnan i munnen och nasopharynx, från urinsystemet. De farligaste är blödningar i hjärnan och dess membran, såväl som i binjurarna.

Hemorragisk diates under graviditet

Graviditet hos patienter med hemorragisk diates kombineras med stor fara, därför kräver det särskild uppmärksamhet och professionell hantering. Till och med ett litet medicinskt fel kan leda till enorma konsekvenser..

Under graviditet kan en sjuk kvinna möta följande faror:

 • utveckling av droppig och preeklampsi (i 34% av fallen);
 • sannolikheten för spontan abort (39%);
 • för tidig födelse (21%);
 • utveckling av placental insufficiens (29%).

Bland de allvarligaste komplikationerna är för tidig lösning av en normalt placerad morkaka, blödning under och efter förlossningen. Sådana svårigheter kan uppstå i nästan 5% av fallen av sjukdomar hos gravida kvinnor.

Ett född barn kan diagnostiseras med kronisk hypoxi, utvecklingsfördröjning, prematuritet, neonatal trombocytopeni, hemorragiskt syndrom, liksom den mest formidabla komplikationen - intrakraniell blödning, som finns i cirka 2-4% av fallen.

Hemorragisk diates under amning är mindre farligt, men kräver inte mindre strikt kontroll av en läkare. En kvinna bör noggrant övervaka sitt välbefinnande, förebygga hudskador, ta mediciner som föreskrivs av en läkare. Många patienter med blödning kan föda och föda friska och friska barn.

Klassificering av hemorragisk diates

Typer av hemorragisk diatesen kännetecknas av blödningstyper. Det finns totalt fem sådana typer:

 • Hematomisk typ av blödning - kännetecknas av utbredd blödning i mjukvävnaden och ledhålorna. Sådana blödningar är betydande, de orsakar smärta och spänningar i vävnaderna. Kan kombineras med tandkötts-, näs-, mag-, livmodersblödning, hematuri.
 • Blandad typ - inträffar på grund av funktionsfel i blodplättar, såväl som förändringar i plasmakompositionen, vilket leder till kränkning av blodkoagulation. Kan åtföljas av petechiae (kortpunktsblödningar).
 • Vaskulär-lila typ - visas som ett resultat av patologi i väggarna i blodkärlen, till exempel efter infektionssjukdomar. Det kan åtföljas av inflammation i vävnaderna, kortpunktsblödningar (de kan kännas med ett finger, eftersom de sticker något ut ovanför hudytan). Hematuri är inte uteslutet.
 • Angiomatös typ - åtföljd av ihållande blödningar förknippade med kärlskador. Små utslag och blödningar är som regel inte det.
 • Petechial-fläckig typ - inte åtföljd av massiv blödning, men ger sig själv genom utseendet på små fläckar, hematomer, petechiae.

De vanligast förekommande är den kärl-lila typen av blödningar. Med denna sjukdom kan mindre blödningar observeras på hudens yta, där vävnad ofta pressas, till exempel när du använder ett bälte, när du bär trånga elastiska band i kläder, och även på skinkorna (en plats där du ofta sitter).

Dessutom skiljer de:

 • en ärftlig version av diatesen, som manifesterar sig redan i barndomen och fortsätter hela patientens liv;
 • förvärvad version av hemorragisk diates, beroende på kränkningar av blodkoagulationssystemet och kärlväggarnas tillstånd.

Konsekvenser och komplikationer av hemorragisk diates

Hemorragisk diates kan kompliceras av en kronisk form av järnbristanemi (ofta med minskad surhet i magsaften och brist på aptit).

I vissa fall finns det en förlopp med hemorragisk diates mot bakgrund av immunsjukdomar och allergiska manifestationer, som ibland själva kan provocera hemostas och kan komplicera sjukdomen. Detta är associerat med sensibilisering av blod som spills ut i vävnadsstrukturerna..

Patienter med hemorragisk diates löper hög risk på grund av sannolikheten för hepatit B-virusinfektion och HIV-infektion (med ofta blodtransfusioner).

Vid upprepade blödningar i ledväskorna kan en amplitudgräns uppträda och till och med ledimmobilitet.

Klämma med stora blodproppar av nervfibrer kan orsaka olika domningar och förlamning.

Inre blödningar, osynliga för ögat, är särskilt farliga, särskilt i olika delar av hjärnan och binjurarna..

Diagnos av hemorragisk diates

Utvärdering av sjukdomshistoria och insamling av patientklagomål: när den första blödningen upptäcktes, var det en känsla av svaghet och andra tecken på diatesen; än vad patienten själv förklarar utseendet på sådana symtom.

 • Bedömning av livshistoria: förekomst av kroniska sjukdomar, långvarig medicinering, ärftlighet, förekomst av dåliga vanor, onkologisk historia, berusning.
 • Extern undersökning av patienten: hudens skugga och tillstånd (blek, cyanotisk, hyperemisk, med utslag eller blödningar), en ökning, smärta och rörlighet i lederna, pulsens tillstånd och blodtryck.
 • Blodprover: en minskning av antalet röda blodkroppar, en minskning av hemoglobinnivån bestäms. Färgindikatorn är normal, antalet leukocyter och blodplättar hos olika patienter kan skilja sig och inte ens gå utöver normala värden.
 • Urintest: erytrocyturia (hematuria) bestäms i närvaro av blödningar i njurarna eller urinvägarna.
 • Biokemiskt blodprov: mängden fibrinogen, alfa- och gammaglobuliner, kolesterol, socker, kreatinin, urinsyra, liksom elektrolytmetabolismindikatorer för att kontrollera kroppens allmänna tillstånd. Koagulogram, bedömning av antihemofila faktorer.
 • Instrumental diagnostik:
  • undersökning av benmärgsmaterial som beslagts under punktering av benet (vanligtvis bröstbenet). Det utförs för att utvärdera hematopoietisk funktion;
  • trepanobiopsy är en studie som utförs på ett prov av benmärgen och benelementet med en del av periosteum, som oftast tas bort från iliumsidan. För detta används en specifik enhet - trepan. Utnämnd för att bedöma benmärgens tillstånd..
 • För att bestämma blödningens varaktighet, använd metoden för att genomborra den övre digitala falanxen eller öronloben. Om funktionen hos blodkärl eller blodplättar försämras ökar varaktighetsindikatorn och med brist på koagulationsfaktorer förändras den inte.
 • Koaguleringstiden bestäms av bildandet av en blodpropp i patientens venösa blodprov. Ju mindre koagulationsfaktorer i blodet, desto längre är koaguleringstiden..
 • Med ett plocktest kan du bedöma förekomsten av subkutana effusioner när du klämmer in hudvecket i det subklaviska området. I detta område förekommer blödning endast vid kärl- och blodplättsstörningar.
 • Turneringstestet liknar det föregående och består i att applicera en turnett på patientens axelområde (i cirka 5 minuter). Med en sjukdom är underarmen täckt med punktblödningar.
 • Manschettprovet är applicering av en manschett från en blodtrycksmätare. Läkaren pumpar upp luft till cirka 100 mmHg. Konst. och sparar det i 5 minuter. Nästa är bedömningen av blödningar på patientens underarm.
 • Differensdiagnos består i att konsultera andra specialiserade specialister - till exempel en terapeut, en allergolog, en neurolog, en infektionssjukdomspecialist etc..

Vem man ska kontakta?

Behandling av hemorragisk diates

Läkemedelsbehandling föreskrivs individuellt (olika läkemedel används beroende på sjukdomstyp):

 • vitaminpreparat (vitamin K, P, vitamin C) för skador på väggarna i blodkärlen;
 • glukokortikoidhormoner (hormoner i binjurebarken) med en minskning av antalet blodplättar. Vanligtvis används prednison från 1 mg / kg / dag, med möjlighet att öka dosen med 3-4 gånger (behandlingsförloppet från 1 till 4 månader);
 • speciella preparat, de så kallade koagulationsfaktorerna, med deras brist.

För ett brådskande stopp av blödningens början, applicera:

 • applicera en turnering;
 • tamponad av håligheter;
 • tätt bandage;
 • applicera en kall värmeplatta eller is på en plats med blödning.
 • operation för att ta bort mjälten (splenektomi) utförs med betydande blödningar. En sådan intervention kan öka livscykeln för blodceller;
 • operation för att ta bort drabbade fartyg som var källor till återkommande blödning. Vid behov utförs proteser;
 • punktering av ledpåsen med efterföljande sugning av det ackumulerade blodet;
 • operation för att ersätta ledet med en artificiell, om irreversibla förändringar som inte kan behandlas.

Blodtransfusionsterapi (transfusion av donatorblodsprodukter):

 • transfusion av en plasma som innehåller alla koagulerande faktorer (nyfryst läkemedel) gör att du kan återställa nivån på alla faktorer, samt upprätthålla patientens immunförsvar;
 • trombocyttransfusion;
 • erytrocytmassetransfusion (ibland används tvättade röda blodkroppar istället för detta läkemedel, vilket minskar svårighetsgraden av biverkningar under transfusion). Det används i extrema fall - till exempel med svår anemi och anemisk koma.

Fysioterapeutisk behandling innefattar exponering för magnetiska eller elektriska fält, vilket bidrar till resorption av blodproppar och återställande av skadade vävnader.

Motionsterapi föreskrivs under remission för att utveckla tillräcklig motoramplitud i lederna som genomgick blödning.

Homeopati: med en ökad grad av systemisk blödning och en tendens till blödning kan följande homeopatiska hjälpmedel hjälpa.

 • Fosfor. Det används också för koagulopatier, hemorragisk feber, C-vitaminbrist..
 • Lachessis, Crotalus. Det kan användas för hemorragisk vaskulit och hemofili.
 • Arsenicum album. Oftast i kombination med ovanstående läkemedel.
 • Bothrops. Det förskrivs till patienter med hemorragisk vaskulit i närvaro av skador på huden, inklusive sår, trofiska förändringar.

Alternativ behandling för hemorragisk diates

Örtbehandling innebär användning av växter som stimulerar ämnesomsättningen, ökar blodkoagulationen och förbättrar vävnadsläkning..

Vissa av de växter som används kan innehålla giftiga ämnen, därför behandlas endast med godkännande av den behandlande läkaren.

Följande blandningar av medicinska örter rekommenderas:

 • insamling med handväska, ryllik, nässlor, knösväv, jordgubbblad och manschetter - 8 g av samlingen bryggs i 400 ml kokande vatten, insisterade en kvarts timma och dricker 100 ml efter måltider tre gånger om dagen;
 • samling med massa, majsstigmas, viburnumblomställningar, hallonblad, rosbär och bergaska - förbered dig, som i föregående recept;
 • samling med johannesört, nässlor, rotting, kryddnejlikor, alder, kamomillfärg och björnbärblad - 4 g råmaterial bryggs med 200 ml kokande vatten, insisterade i 3 timmar, drick en tredjedel av ett glas 4 gånger om dagen efter måltiderna;
 • periwinkle, hasselnöt, galangal rot, blåbär, viburnum, rönn och rosor bär - används för att brygga 7 g per 350 ml kokande vatten, insistera 3 timmar, ta 1/3 kopp tre gånger om dagen efter måltiderna.

Sådana blandningar tas under två månader. Efter 2 veckor kan kursen upprepas, vid behov, minska den till 1 månad.

Med stadig förbättring används växter som periwinkle leaf, cuff, highlander, St. John's wort, majsstigmas och bergrasbär - komponenterna kan bytas ut mot varandra med en ny behandlingssätt.

Under den akuta perioden är säng vila i minst 3 veckor viktigt.

Hemorragisk diates: klassificering och orsaker, symtom, diagnos, behandling och konsekvenser

Termen "hemorragisk diates" inom medicinen förstås som ett komplex av patologier i cirkulationssystemet, som kombinerar samma manifestation - spontan blödning eller en predisposition till sådan. Denna avvikelse är tyvärr ganska vanlig, särskilt bland barn.

Brott delas villkorat i två grupper: förvärvade och medfödda. Det senare inträffar under genetisk reträtt av ärftlig natur. Den förvärvade formen uppstår med blodsjukdomar eller vaskulära patologier.

Utvecklingsmekanism

Patogenesen av störningen är baserad på en grupp av poäng. Totalt finns det tre huvudsakliga sätt:

Brott mot trombocyternas funktionella aktivitet

Den klassiska situationen är trombocytopati, när det finns tillräckligt med formade celler, men de kan inte arbeta tillräckligt och utföra sina egna funktioner för aggregering (insamling i stora mängder) och återställande av vaskulär elasticitet. Detta leder till slut till ökad blödning.

En annan underart gäller otillräcklig trombocytkoncentration och kallas trombocytopeni..

Båda alternativen är lika farliga och påverkar kroppens förmåga att syntetisera eller säkerställa normal aktivitet hos formade celler.

Problem med koagulation

Sammanfattningen är att störa produktionen av speciella ämnen som kallas koagulationsfaktorer. Det finns många alternativ i det här fallet, eftersom det finns många föreningar i sig.

Objektivt manifesteras denna mekanism som DIC, hemofili och många andra onormala tillstånd.

Det finns ofta ingen möjlighet att kvalitativt behandla sådana avvikelser, eftersom själva etiologin inte innebär korrigering. Ofta är dessa störningar av genetiskt ursprung. Det återstår bara att ta bort symtomen.

Ändra egenskaperna hos blodkärlen

De är inte tillräckligt flexibla, spröda, alltför permeabla, vilket i slutändan blir orsaken till problemet.

Strukturella störningar kan orsakas av övergående patologier, till exempel skörbjugg, när kroppen inte får askorbinsyra, vaskulit med autoimmun eller infektiöst ursprung.

I detta fall är behandling möjlig, även om den ger vissa svårigheter..

Hemorragisk diates, oavsett den primära mekanismen, utvecklas vidare enligt samma mönster:

 • Blödningen börjar sedan, när den underliggande störningen utvecklas, ökar intensiteten hos dessa.
 • Ytterligare symptom visas. Den kliniska bilden blir gradvis uttalad.
 • Som ett resultat kommer en fas av potentiellt dödliga komplikationer in. Den procentuella sannolikheten för negativa konsekvenser växer i proportion till år utan behandling.

Detta är inte villkor som kan passera på egen hand. I detta fall spelar tiden en nyckelroll, det är nödvändigt att påbörja specifik terapi så snart som möjligt.

Förebyggande

Genetiskt bestämd hemorragisk diates kan nästan inte förhindras. För att minska risken för att få ett barn med liknande hälsoproblem måste framtida föräldrar emellertid genomgå en genetisk undersökning och planera en graviditet. För att förhindra uppkomsten av förvärvade former av patologi är det nödvändigt att leda en hälsosam livsstil och äta rätt. Det är nödvändigt att genomgå schemalagda undersökningar för att i tid identifiera patologier som kan påverka hemostas negativt..

Klassificering

Uppdelningen genomförs på flera sätt. Sådana kriterier som ursprung och typ av avvikelse är allmänt erkända. Följaktligen finns det tre huvudsakliga underarter av störningen..

 • Störningar från den normala koncentrationen eller funktionella aktiviteten hos formade celler. Trombocytopati eller -songing. Om dem har sagts ovan. Båda alternativen är dödliga utan terapi, fyllda med dödliga blödningar även med minimal fysisk vävnadsstimulering.

Dessutom faller patienten ofta i fällan. Det är omöjligt att genomföra operationen, kirurgiska ingrepp blir en ouppnåelig korrigeringsmetod vid behov. Eftersom patienten helt enkelt inte klarar proceduren.

Terapi är inte alltid möjligt, men fullständig återhämtning i cirka 25-30% av fallen kan uppnås.

 • koagulopati Som namnet antyder är detta störningar i det normala koagulationsstadiet. Tillsammans med en minskning av produktionen av vissa specifika ämnen eller en hel grupp av sådana.

De representeras av en bred lista: DIC, hemofili, von Willebrands sjukdom och många andra. Differentiering av dessa tillstånd utförs med diagnostiska metoder..

 • Den tredje kategorin av störningar avser blodkärl. Dessa är de så kallade vasopatierna. Detta inkluderar främst autoimmun och mindre infektiös vaskulit..

Inflammatoriska processer från kapillärer, vener, artärer och andra strukturer. Ett annat klassiskt exempel på denna typ av patologi anses vara Zinga, en brist på askorbinsyra i kroppen.

Trots att detta är den viktigaste metoden för klassificering är den långt ifrån den enda. Det är möjligt att dela upp kränkningar enligt etiologi, ursprung.

 • Primär typ. På grund av den faktiska trombocytstörningen. Enligt olika uppskattningar är prevalensen bland befolkningen på hela planeten cirka 0,07% av den totala massan av människor, vilket inte är så mycket och är lika med cirka 5 miljoner.

Samtidigt kan siffran underskattas, på grund av den otillräckliga nivån av medicin, dessutom går inte alla till läkarna.

 • Sekundär form. Koagulo- och vasopatier är av denna typ. De åtföljs av samma symptom, men ursprunget är annorlunda, därför kommer behandlingsmetoden att vara annorlunda.

Akuta och kroniska störningar skiljer sig också. Beroende på manifestationens ålder (sjukdomens början) kallas hemorragisk diates hos barn hos vuxna patienter..

Klassificeringar ger en möjlighet att mer exakt förstå kärnan i överträdelsen och beskriva den noggrant i den medicinska dokumentationen. Att utarbeta diagnos taktik och sedan terapi.

Typer av blödningar

Blödningstyper med hemorragisk diates är följande:

 1. Hematomartypen kännetecknas av närvaron av stora hematom, blödningar efter kirurgiska ingrepp och blödningar i lederna.
 2. Den kapillära typen orsakas av utvecklingen av små blödningar i form av petechiae och ekchymoser, näsa, mage och livmodersblödning, samt blödande tandkött. I detta fall bildas blåmärken och små utslag av röd färg på människokroppen.
 3. Den lila typen orsakas av förekomsten av små symmetriska utslag och fläckar på huden.
 4. Mikroangiomatös typ, i vilken blödningen periodvis återkommer på grund av försämrad utveckling av små kärl. På huden finns det grupper av rödbruna fläckar som inte är benägna att spridas över hela kroppen.
 5. Blandad typ, där det bildas hematomer och små fläckar på huden.

symtom

Uppdelningen av kliniska moment genomförs i form av den huvudsakliga patologiska processen.

Tillståndet i fråga är heterogent, kännetecknat av en grupp heterogena syndrom. Var och en med sitt eget komplex av manifestationer.

purpura

Grunden för skylten är bildandet på kroppens hud, armar, ben på små rödaktiga fläckar med olika färgintensiteter: från blekrosa till ljusa, röda, skarlakansröda (se foto).

De är smärtfritt, orsakar inga obehag, utom psykologiska på grund av en kosmetisk defekt..

Efter några veckor kommer de själva till intet. Områden med stark pigmentering kvarstår dock och kan inte elimineras utan speciella förfaranden..

Mikroangiomatös form

Ett karakteristiskt kliniskt drag är fokalblödning. Enkelt uttryckt observeras utflöden av vävnad i bindväv regelbundet och på samma platser..

Lokalisering kan vara ögat, näspassager, slemhinnor i könsorganen, matsmältningskanalen, lungorna. I teorin, vad som helst.

Beror på egenskaperna hos patientens kropp och ursprunget till den patologiska processen..

Cirkulationsform av diatesen

En mer variabel variation. Eftersom det redan åtföljs av en grupp typiska manifestationer. Du kan namnge huvudtriaden:

 • Bildningen av blåmärken i kroppens hud, små hematomer, som inte på något sätt är förbundna med ens en fysisk effekt på kroppens vävnader. Det här är spontana kränkningar..
 • Petechial utslag. Som är fallet med purpura, men mindre intensivt. Passerar utan märken och kosmetiska fel. Också orsakar inte patientens obehag.
 • Gradvis inträffar mer intensiv blödning. Mage-tarmkanalen, könsorganen hos kvinnor och även andningsorganen är inblandade. Kanske bildandet av en stroke, hjärtattack av samma skäl.

Hematomform

Extremt farlig typ av hemorragisk utslag. Det bär ett stort hot mot livet. Eftersom det kännetecknas av ett massivt utflöde av vätska till det subkutana fettet, ihåliga organ, eventuellt in i lederna.

Varje avsnitt av störningen kan vara den sista. I grund och botten inträffar detta syndrom vid hemofili eller missbruk av antikoagulantia.

Blandad typ

Det kännetecknas av utvecklingen av flera symtom. Inklusive en kombination av intensiv blödning och ett utslag i petechial hud.

Symtom som förekommer vid alla typer av störningar

Trots specificiteten för enskilda typer av kränkningar finns det vanliga manifestationer för alla sorter.

 • Sänk blodtrycket. Graden av detta beror på avvikelsens art, begränsningen av dess existens, mängden förlorat blod. Kritiska förändringar är möjliga, fram till kollaps, faller i koma och snabb död av komplikationer.
 • Minska hjärtfrekvensen. bradykardi I de initiala stadierna av den patologiska processen inträffar emellertid det motsatta fenomenet - takykardi upp till 100-110 slag per minut. Så kroppen försöker kompensera för bristen på näring och cellmetabolism.
 • Andningsdysfunktion. Även utan träning.
 • På medellång sikt kan järnbristanemi inte undvikas. Detta tillstånd åtföljs av svaghet, dåsighet, illamående, neurologiska störningar, kosmetiska defekter (sprött hår, akne) och en grupp andra manifestationer.

Symtom på hemorragisk diates är specifika, men det kan finnas vissa svårigheter inom ramen för differentieringen av enskilda tillstånd. Frågan löses genom laboratorie- och instrumentdiagnostik..

Beskrivning av problemet

Hemorragisk diates är en sjukdom i cirkulationssystemet, som kännetecknas av kroppens tendens till spontan blödning och blödning som ett resultat av defekter i en eller flera blodkoagulationsmekanismer.

Medicin känner till cirka tre hundra sorter av dessa patologier. Enligt statistik lider i världen fem miljoner människor av denna sjukdom. I vissa fall är det drabbade området mycket stort, så en person har ofta komplikationer av sjukdomen. På grund av alla dessa faktorer är sjukdomen problem under kontroll av läkare som kirurger, hematologer, traumatologer, gynekologer och barnläkare.

orsaker

I de flesta fall är ett brott av den aktuella typen av sekundärt ursprung. Det beror på andra avvikelser i kroppen.

Vilken typ av utvecklingsfaktorer finns:

 • Genetiska avvikelser. Modifierat material överförs till barn som har problem redan vid födseln. Emellertid kan manifestationen vara sent. I vissa situationer observeras avvikelser under puberteten.
 • vaskulit Inflammatoriska processer från fartyg med olika kaliber och ojämn lokalisering. Som regel förekommer de som ett resultat av en attack av kroppens egna försvar på celler.

En autoimmun process är inte den enda möjliga. Infektiösa provokatörer finns också. Till exempel mot bakgrund av nederlag av stafylokocker, pyogen flora i allmänhet, herpesvirus, i synnerhet en stam av den fjärde typen, etc..

Patientundersökning krävs för att skilja mellan olika former och störningar..

 • Infektionssjukdomar. Olika lokalisering och intensitet.
 • Olika kränkningar av syntesen av koagulationsfaktorer. Hemofili, DIC och en stor grupp andra förändringar.
 • Hormonell obalans. Det förekommer också som en naturlig process. Till exempel mot bakgrund av puberteten, graviditeten och även övergången till klimakteriet hos män och kvinnor.

Detta kan vara en grupp skäl. Därför är frågan om ursprung inte alltid så uppenbar och enkel. Tillräcklig insikt i klinisk praxis krävs av en läkare.

Olika sorters hemoragisk diates

All hemorragisk diates är indelad i tre stora grupper:

 • Trombocytrelaterad patologi.
 • Blodkoagulationsstörning
 • På grund av skador på väggarna i blodkärlen.

Den första gruppen inkluderar:

 • Trombocytopeni, som åtföljs av en kritisk minskning av trombocytantalet i blodet. Sådana tillstånd utvecklas vid maligna sjukdomar i benmärgen, immunopatologiska processer. Ett främst exempel på trombocytopeni är Verlhofs sjukdom (trombocytopenisk purpura).
 • Trombocytopati - en sjukdom som kännetecknas av onormal blodplättsfunktion. De är ärftliga och förvärvade. Förvärvad trombocytopati uppstår på grund av cancer i det hematopoietiska eller lymfsystemet, DIC, de toxiska effekterna av vissa läkemedel, vitaminbrist (B12,), blodtransfusion och andra faktorer.

Den andra gruppen är koagulopatier (där koagulering eller blodkoagulering försämras). Koagulopatier är också medfödda (olika typer av hemofili, von Willebrands sjukdom) och förvärvade, som i barndomen kan bero på infektionssjukdomar, leversjukdomar, svåra tarmpatologier, myeloproliferativa sjukdomar, amyloidos. Ett exempel på förvärvad koagulopati som utvecklas till följd av K-vitaminbrist är sen hemorragisk sjukdom hos den nyfödda..


Den tredje gruppen av hemorragisk diatesen är vasopati, där kärlens väggar blir mycket ömtåliga. Ett exempel på medfödd vasopati är Randu-Osler sjukdom (kännetecknad av bildning av flera blödande hemangiomas och telangiectasias). Vasopatier kan också förvärvas - till exempel Shenlein-Genoch sjukdom (eller hemorragisk vaskulit). Hos barn kan det utvecklas som svar på en svår infektiös process, införande av vissa läkemedel.

Diagnostik

Undersökningen utförs under överinseende av en specialist i hematologi. Händelserna kan vara betydande. Ibland tar det mer än en procedurcykel.

Vad ingår i den grundläggande listan över åtgärder:

 • Förhör av patienten. Läkaren registrerar alla klagomål, samlar in dem och gör en bild. Genom att matcha identifierar den de mest troliga störningarna och eliminerar dem en i taget..
 • Historia tar. Spelar en viktig roll. Identifiera tidigare överförda och aktuella sjukdomar, vanor, livsstil, familjehistoria. Med denna enkla metod kan du snabbt avgöra den troliga etiologin för överträdelsen.
 • Allmän blodanalys. Grundläggande procedur. Syftar till att studera de allvarligaste störningarna i kroppen.
 • Visuell utvärdering av patientens vävnad. Petekiala utslag, purpura blir synliga omedelbart.
 • Funktionella tester. Att provocera bildningen av blödningar. Använda en turnering, finjustera och andra sätt. Reaktionsgraden för vävnader bestämmer avvikelsens natur.
 • Urinprov Som regel är läkarna intresserade av blodföroreningar. hematuri Kanske utvidgningen av evenemanget, utnämningen av analys av Nechiporenko.
 • Bedömning av ockult blod i avföringen. Nästan alltid indikerar dess närvaro och ett positivt resultat en cancerprocess eller, mer troligt i detta fall, mindre blödningar i nedre matsmältningskanalen.
 • Coagulogram. Studien av hastighet och kvalitet på blodkoagulation. Skillnader från normen identifieras omedelbart som patologiska.
 • Ultraljud av organen i mag-tarmkanalen och bukhålan i allmänhet föreskrivs vid behov. Röntgengrafi. MR eller CT.

Frågan om lämpligheten för en viss händelse avgörs av en specialist. Diagnostik kan kräva mer än en veckas hårt arbete av läkaren och patienten i tandem.

När man ska se en läkare

Föräldrar bör regelbundet undersöka barn för blåmärken. Normalt kan killarna ha flera blåmärken på benen, eftersom nedre extremiteterna är en mycket sårbar plats, särskilt för barn som börjat gå aktivt. Dessutom kan blåmärken i en viss lokalisering förekomma hos barn som är engagerade i sport (till exempel fotboll, brottning). Om det, förutom några få blåmärken, inte finns några andra klagomål, finns det inget behov av att få panik. Men för att avge larmet och kontakta en barnläkare är det nödvändigt i följande fall:

 • Om hematomer bildas utan någon uppenbar orsak och på ovanliga platser (armar och ben är vanligtvis vanliga platser), till exempel på rygg, bröst, mage, ansikte.
 • Om det uppstår långvarig blödning efter mindre skador på mjuka vävnader.
 • Om blod visas i avföringen eller urinen.
 • Om barnets hud blir blek.
 • Om barnet har ökat trötthet.

terapier

Behandlingen av hemorragisk diatesen i den akuta fasen äger rum på ett sjukhus, och valet av metoder beror på den främsta orsaken till den patologiska processen.

Om vi ​​pratar om specifika exempel:

 • Den aktiva användningen av trombolytika, antikoagulantia innebär att denna typ av medel avvisas. Detta är ett effektivt sätt att korrigera, men det bör vara under övervakning av en läkare. Eftersom paradoxala reaktioner är möjliga med en skarp vägran av läkemedel.
 • Som hemostatiskt medel används Vikasol och namnen baserade på aminokapronsyra. Vanligtvis lokalt.
 • Med trombocytopati och några andra förändringar visar glukokortikoider sig väl. Dexametason, Prednisone. I form av tabletter eller injicerbara lösningar. Långvarig användning av sådant innebär emellertid själva en hälsorisk. Eftersom dessa läkemedel ofta orsakar enorma biverkningar.
 • Autoimmuna processer kräver användning av immunsuppressiva medel som bromsar eller helt eliminerar den onormala reaktionen av kroppens egna försvar.

Som symptomatiska åtgärder indikeras hemostas (stoppande blödning) med intern lokalisering - med kirurgiska metoder.

Dessutom användningen av vitamin-mineralkomplex baserade på askorbinsyra, andra föreningar.

Utför inte transfusioner av blod, plasma, röda blodkroppar. Detta är den huvudsakliga metoden för systematisk behandling av hemofili..

Patienter rekommenderas att ompröva sin livsstil. Minimera riskerna för skador, även mindre. Sluta röka, dricka alkohol. Konsumera inte medicinering utan tillsättning av specialist. Detta är rimliga förebyggande åtgärder..

Behandling

Hemorragisk diates kräver komplex behandling, med hänsyn till orsaken till patologin. Terapi inkluderar mediciner som förbättrar blodkoagulationen och förhindrar utvecklingen av järnbristanemi. Brådskande åtgärder kan behövas för att stoppa blödningen. I vissa fall föreskrivs kirurgiska ingrepp och ersättningsterapi.

Första hjälpen

Korrekt utförd första hjälpen kan minska skadan från denna kränkning av hemostas. När ett utslag uppstår, till följd av ett genombrott av små kapillärer, bör en värmdyna fylld med is appliceras på det skadade området.

Viktig information: Hur behandlas vattennitratmetemoglobinemi och dess symtom

Om huden är skadad kan en gummiturnett eller tätt bandage användas för att stoppa blödning hos patienter med koagulationsproblem. Dessutom rekommenderas användning av en speciell svamp. Med intensiva näsblödningar måste näspassagerna fyllas med bomulls- eller gaspinnar.

Medicinska preparat

Diathespreparat väljs individuellt. Ofta föreskrivna mediciner som innehåller artificiella koagulationsfaktorer. Dessa läkemedel inkluderar:

 • trombin.
 • glukonat.
 • Pachycarpin.
 • Kalciumhydroklorid.

Ofta införs glukokortikoider i behandlingsregimen. Vanligt använda läkemedel i denna grupp inkluderar:

 • prednison.
 • Hydrokortison.
 • dexametason.
 • Prednison etc..

Dessutom kan vitamin- och mineralkomplex förskrivas för att minska svårighetsgraden av järnbristanemi.

Kirurgiskt ingrepp

Med ett antal patologier kan splenektomi, det vill säga avlägsnande av mjälten, öka varaktigheten och livskvaliteten för personer som lider av sjukdomar. I denna kropp kan stora mängder leukocyter med förändrad struktur ackumuleras. Dessutom kan operationer för att ta bort eller ersätta ett skadat fartyg anges. Ofta utförs procedurer för att punktera ett trångt kärl och genomföra blodpumpning. Vid framsteg av hemartros kan ledutbyte indikeras.

Fysioterapi

Fysioterapiprocedurer väljs med hänsyn till orsaken till patologin. Om hemorragisk diates utvecklas mot bakgrund av autoimmuna processer, kan plasmaferesförfaranden krävas. Med blödningar i ledkaviteten efter immobilisering och läkemedelsbehandling föreskrivs patienter terapeutiska bad, lätt massage.

Blodtransfusion

Med medfödda patologier åtföljda av diatesen kan en god effekt uppnås genom blodtransfusion. Plasmatransfusioner kan indikeras, eftersom denna blodkomponent innehåller alla nödvändiga koagulationsfaktorer. Förfaranden för trombocyttransfusion föreskrivs ofta. I svåra fall, när patienten utvecklar ett anemiskt koma, kan en transfusion av röda blodkroppar förskrivas..

Fysioterapi

Intensiv fysisk aktivitet är kontraindicerat för patienter som lider av diatesen, men samtidigt förvärrar inaktiviteten fartygets tillstånd. Med diatesen måste patienterna utföra ett skonsamt träningskomplex. Först bör övningarna läras under överinseende av en instruktör, men i framtiden kan patienten utföra dem hemma.

Amning

I detta patologiska tillstånd består sjukvård i att följa läkarens instruktioner. Den yngre medicinska personalen utför hygieniska och medicinska åtgärder, samlar in material för vidare forskning och övervakar pappersarbetet. Omvårdnad krävs för patienter före och efter en blodtransfusion..

Prognos

Beror på den specifika diagnosen. Med många störningar är det ogynnsamt. Om det är möjligt att ta kontroll över sjukdomen eller justera symptomen till noll - är utsikterna för återhämtning goda.

Problemet löses efter minst en grundläggande diagnos. Du måste klargöra prognosen med din läkare.

Möjliga komplikationer

De viktigaste negativa konsekvenserna representeras av en farlig grupp processer.

 • Detta inkluderar stroke, hjärtattack, massiv blödning, mest dödlig, såväl som anemi med ett kritiskt fall i hemoglobinnivån.
 • Alla typer av störningar i hjärt-kärlsystemet, hjärnan, neurologiskt underskott.

Hemorragisk diates är en grupp av syndrom. Som regel är detta inte en diagnos, utan en störning av en symptomatisk nivå.

Av vilka skäl det utvecklas - måste du ta reda på det under överinseende av en specialist i hematologi. Det är möjligt att involvera en vaskulär kirurg, andra läkare, om det finns anledning.

Med korrekt uppmärksamhet och snabb behandling är det möjligt att förbättra livskvaliteten, minimera riskerna och upprätthålla hälsan.

Prognos och möjliga komplikationer

Prognosen för denna hematologiska patologi beror till stor del på orsaken till problemet. I vissa fall är sådana kränkningar tillfälliga och påverkar inte livskvaliteten och livslängden, medan de i andra leder till svår funktionshinder och dödsfall. Kombinerad terapi kan förbättra prognosen. Farliga komplikationer av diatesen inkluderar:

 • Järnbristanemi;
 • hemorragisk stroke;
 • intern blödning.

Ofta är blodtransfusioner förknippade med en hög risk för HIV, hepatit och andra infektioner..

Diet

För att beräkna allergenet måste du ta bort livsmedel som citrusfrukter, choklad, ägg, helmjölk, honung från kosten. Du kan inte konsumera socker under kosten, om absolut nödvändigt kan du använda minimimängden. En allergi kan uppstå efter användning av fettkött eller fisk - försök att ta bort dessa produkter och äta magert kött. Dietmenyn bör innehålla olika typer av grönsaksgrytor, spannmål på vattnet (havregryn, ris), frukt, mejeriprodukter med lågt fettinnehåll.

Utslag i ansiktet

Vuxen diatesen i ansiktet kan vara ett tecken på en matallergi. Denna manifestation är en följd av en reaktion på livsmedelsprodukter:

Detta är inte hela listan över produkter som orsakar hudutslag. Diatesen hos vuxna i ansiktet kan orsaka överdriven svettning under sport, träning, överhettning i solen.

Samma utslag förekommer hos vissa människor, som en allergi mot förkylning. Fluor i tandkräm kan orsaka vuxenutslag i ansiktet. Mycket ofta orsakas en sådan reaktion av stress och överdriven känslomässighet. När en person lugnar sig slutar utslaget klåda och försvinner med tiden..

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit