Varför förekommer kardiomegali??

Termen "kardiomegali" används för att hänvisa till ett förstorat hjärta och i de flesta fall betyder det inte definitionen av en speciell sjukdom, utan hänvisar till ett syndrom där det förändras parametrarna, formen och hjärtens totala vikt. Kardiomegali kan vara medfödd eller förvärvad och kan upptäckas hos patienter i olika åldersgrupper. Vad är detta syndrom och varför kardiomegali uppstår, berättar vi i den här artikeln.

Att utvidga själva hjärtat kan vara en naturlig process. Sådana processer kan observeras hos personer som arbetar med fysiskt arbete eller idrottare. Med ökad fysisk aktivitet tvingas hjärtat att pumpa mer blod, och hjärtfibrerna ökar i volym. Men med bildandet av kardiomeglia mot bakgrund av sjukdomar tappas hjärtat som drabbas av sjukdomen, ökar i storlek och "träning" och "utveckling" av hjärtfibrer inträffar inte. I sådana fall är dess kraft helt enkelt inte tillräckligt för att övervinna det ökade trycket i cirkulationssystemet, det går gradvis ut och hjärtsvikt utvecklas.

En ökning av hjärtstorleken upptäcks oftare vid fysisk (slagverk) eller instrumentell (EKG, radiografi, Echo-KG) undersökning av patienten. I de flesta fall upptäcks en sådan "fynd" av en slump, till exempel när man undersöks för andra sjukdomar. Ibland upptäcks kardiomegali under behandlingen av en patient med klagomål av obestämd karaktär:

 • Trötthet;
 • svaghet;
 • obehag i hjärtat;
 • dyspné;
 • hjärtklappning
 • svullnad och andra.

Orsaker till medfödd kardiomegali

Medfödd kardiomegali är extremt sällsynt och har en ogynnsam kurs. Enligt statistik återhämtar sig ungefär 45% av spädbarn, 25% överlever, men de utvecklar vänster ventrikulär misslyckande, och cirka 30% av barn med denna patologi dör under de första 2-3 månaderna av livet.

Skälen till utvecklingen av medfödd karidiomegali kan vara olika ärftliga faktorer:

 • Ebsteins anomali;
 • autosomala dominerande och autosomala recessiva syndrom;
 • medfödda hjärtfel;
 • virala och infektionssjukdomar som bärs av modern under graviditeten;
 • negativa faktorer som påverkar den förväntade moders kropp (joniserande strålning, rökning, etc.).

Tillsammans med en ökning av volymen i hjärtkamrarna observeras ofta hypertrofi av ventriklarnas väggar och som ett resultat överskrider hjärtans massa normen med 2-2,5 gånger. Denna patologi kan kombineras med liten eller stor fokal kardioskleros, vidgning av öppningarna hos de atrioventrikulära ventilerna och närvaron av blodproppar på ventilerna och i hjärtans hålrum.

Medfödd kardiomegali kan upptäckas i fostret (under en ultraljudsundersökning) eller känner sig plötsligt efter en kort tid efter barnets födelse. Ibland kan en nyfödd med kardiomegali under förlossningen ha svår asfyxi eller födelse trauma i centrala nervsystemet. Föräldrar till ett nyfött kan märka uttalad andnöd hos barnet, takykardi och ofta infektionssjukdomar.

Orsaker till förvärvad kardiomegali

Myokardial hypertrofi, som uppstår på grund av kompensatoriska reaktioner som uppstår som svar på ökad fysisk aktivitet, leder aldrig till en signifikant ökning av hjärtstorlek och hjärtstopp. En patologisk utvidgning av hjärtat orsakas av symtom på hjärtsvikt, rytmstörningar, neoplastiska processer eller ansamling av metaboliska produkter.

I vissa fall ökar initialt ett av hjärtkamrarna (delvis kardiomegali). Därefter blir sådana strukturella förändringar orsaken till utvecklingen av total kardiomegali. Med diffus myokardial dystrofi och diffus myokardit kan total kardiomegali utvecklas omedelbart. Även svårighetsgraden av en ökning av hjärtstorleken beror på svårighetsgraden och varaktigheten av sjukdomen som provocerar den.

De viktigaste orsakerna till utvecklingen av förvärvad kardiomegali är patologiska tillstånd i hjärtat av en oorganisk och organisk natur. I de flesta fall provoceras en ökning av hjärtstorleken av tillstånd där det finns en kränkning av intrakardiell hemodynamik:

 1. Hjärtfel. Dessa sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till kardiomegali. Graden av utvidgning av kamrarna i hjärtat och hjärtat som helhet beror på typen av fel. I början av sjukdomen kan kardiomegali uppstå i hemlighet, men med utvecklingen av defekten förvärras den, och patienten har sina typiska symtom.
 2. Arteriell hypertoni (primär och sekundär). Cardiomegaly utvecklas i flera stadier. Inledningsvis bildas hypertrofi i vänster kammare, som med en måttlig ökning av blodtrycket kan vara i flera år. I framtiden börjar den vänstra kammaren genomgå dilatation och hypertrofi blir mer uttalad. Det vänstra atriumet förstoras också, och fysisk undersökning av patienten avgör utjämningen av midjan i hjärtat. Med den snabba utvecklingen av hypertoni kan total kardiomegali utvecklas snabbare.
 3. Ischemisk hjärtsjukdom. Vissa former av koronar hjärtsjukdom kan åtföljas av kardiomegali, som utlöses av kompensationsmekanismer. Utvidgningen av gränserna i hjärtat observeras alltid med omfattande hjärtinfarkt med utvecklingen av komplikationer: bildandet av aneurysm i vänster kammare, hjärtsvikt, aterosklerotisk eller postinfarkt kardioskleros.
 4. Aterosklerotisk kardioskleros. Med aterosklerotisk kardioskleros kan en ökning i storlek och utvidgning av den vänstra kammaren eller asymmetrisk hypertrofi i interventrikulärt septum observeras. Ytterligare progression av sjukdomen leder till utveckling av allvarlig hjärtsvikt och arytmier..
 5. Myokardit (viral, reumatisk, bakteriell, svamp, parasit, allergisk, toxisk-allergisk, idiopatisk Abramov-Fiedler). Med en mild myokardit utvecklas en måttlig ökning i hjärtstorlek, men med en svår förlopp av denna sjukdom bildas kardiomegali. Dess svårighetsgrad beror på graden av hjärtskada.
 6. Myokardit kardioskleros. Med diffus myokardit utvecklas uttalad kardioskleros, vilket leder till en måttlig eller uttalad utvidgning av hjärtat och åtföljs av dilatation av hjärtkamrarna.
 7. Aneurysm av hjärtat. Utvecklingen av hjärta aneurysm observeras hos 15% av patienterna med transmural hjärtinfarkt. Aneurysmer kan lokaliseras på den främre väggen i vänster kammare, vid hjärtans topp, eller, i mer sällsynta fall, på den bakre väggen i den vänstra kammaren.
 8. Alkoholisk myokardial dystrofi. Långvarig användning av alkoholhaltiga drycker leder till utveckling av alkoholkardiodystrofi och kardiomegali.
 9. Dilaterade och kongestiva kardiomyopatier. Kardiomegali i dessa typer av kardiomyopatier kännetecknas av sekundär hypertrofi av alla delar av hjärtat och ventrikulär dilatation.
 10. Obstruktiv kardiomyopati. Denna patologi leder till en oproportionerlig förtjockning av en del av eller hela interventrikulärt septum.
 11. Icke obstruktiva kardiomyopatier. Med utvecklingen av kardiomegali på grund av denna typ av kardiomyopati observeras symmetrisk eller asymmetrisk vänsterventrikulär hypertrofi. Interventrikulärt septum förblir oförändrat.
 12. Restriktiva kardiomyopatier. Kardiomegali med restriktiva kardiomyopatier utvecklas i de sista stadierna av sjukdomen och åtföljs av en måttlig ökning av höger ventrikel och vänster atrium..
 13. Idiopatisk hypertrof subaortisk stenos. Kardiomegali med denna patologi kännetecknas av asymmetrisk hypertrofi av interventrikulärt septum och utflödesvägen från vänster kammare. Därefter utvecklas sekundär hypertrofi av vänster kammare..
 14. Hjärttumörer (myxom, rabdomyom, lipom, sarkom och andra maligna och godartade neoplasmer, sekundära tumörer). Svårighetsgraden av kardiomegali beror på typen av tumör och dess plats.
 15. Lungahjärta. Kardiomegali, som utvecklas i lunghjärtat, kännetecknas av hypertrofi och dilatation av höger hjärta (atrium och ventrikel) och bildas på grund av hypertoni som skapas i lungcirkulationen.
 16. Utsöndring i perikardiala kaviteten. Med vissa typer av perikardit svettas vätska in i perikardiala hålrummet, vilket komplicerar hjärtans arbete och leder till att det ökar.

Kardiomegali kan också provoceras av sjukdomar i andra organ och system, olika metaboliska störningar och myokardiell dystrofi, som orsakas av sjukdomar i det endokrina systemet. Orsakerna till en ökning och utvidgning av hjärtat kan vara:

 1. Endokrinopatier (Conns syndrom, Itsenko-Cushings sjukdom, hyperkortisonism av annan karaktär). Olika endokrinopatier som förekommer mot bakgrund av arteriell hypertoni leder till förändringar i myokardiumstillståndet. Därefter orsakar överbelastning av hjärtat bildandet av hypertrofi och dilatation av hjärtkamrarna.
 2. Diabetes. Sjukdomen leder till utveckling av åderförkalkning i kranskärlen och typisk IHD. Därefter ökar patientens hjärta och hjärtsvikt utvecklas.
 3. Tyreotoxikos. En överskottsnivå av sköldkörtelhormoner leder till deras toxiska effekter på muskelfibrerna i hjärtat, myokardiell dystrofi och utvecklingen av förmaksflimmer. Dessa förändringar provocerar bildandet av kardiomegali.
 4. Hypotyreos En otillräcklig mängd sköldkörtelhormoner leder till utveckling av myxidem, som åtföljs av en sällsynt puls, lågt blodtryck, trängsel i lungcirkulationen och hjärtsvikt. Dessa förändringar leder till en ökning av kamrarna i hjärtat och hjärt-hypertrofi..
 5. Akromegali. Överdriven utsöndring av tillväxthormon leder till metaboliska störningar och ökar storleken på patientens kropp och organ (inklusive hjärtat).
 6. Neuromuskulära sjukdomar. Friedreichs ataxi, Steinerts sjukdom, Duchenne dystrofi och andra sjukdomar leder till hjärtskador och utveckling av arytmier. Vid progressiva sjukdomar utvecklar patienten kardiomegali och hjärtsvikt..
 7. Hemokromatos. Denna sjukdom åtföljs av avsättning av järn (hemosiderin) i vävnaderna i de parenkymala organen (inklusive hjärtat).
 8. glykogenos Denna ärftliga patologi orsakas av en metabolisk störning och åtföljs av avlagring av glykogen i olika vävnader och organ (inklusive hjärtat).
 9. Amyloidos i hjärtat. Vid ärftlig eller sekundär amyloidos deponeras en amyloid (ett glykoprotein bestående av fibrillärproteiner) under perikardiet, vilket, ackumuleras, leder till utveckling av hjärt- och hjärtsvikt.
 10. Fabrys sjukdom. Denna sjukdom är ärftlig, och bara män kan få den. Mot bakgrund av sjukdomen utvecklas arytmier, hjärtledningsstörningar, kardiomegali och hjärtsvikt..
 11. Gargoyleism. Denna sjukdom, förknippad med avsättningen av mukopolysackarider i vävnaderna, börjar manifestera sig vid en ålder av 1-2 år och finns endast bland pojkar. Med gargoilism påverkas olika organ och dilaterad kardiomyopati utvecklas, vilket leder till bildning av kardiomegali, koronar hjärtsjukdom och allvarlig hjärtsvikt.
 12. Fetma. En ökning av kroppsvikt leder till skada på hjärt-kärlsystemet och fetma i hjärtat (fettavlagring i bindvävsskikten i hjärtmuskeln). Sådana förändringar leder till utveckling av arteriell hypertoni, en minskning av hjärtmuskelns sammandragning, hypertrofi och dilatation av hjärtkamrarna.
 13. Anemi. Vid svår anemi ökar volymen av cirkulerande blod och den totala vaskulära motståndet minskar. Dessa förändringar leder till störningar i hjärtat och kardiomegali.
 14. Njursvikt. Vid njursvikt utvecklas kardiomegali som ett resultat av arteriell hypertoni, hypervolemi och anemi..
 15. Sann polycytemi. Svårigheter i blodcirkulationen och en ökning av blodviskositeten, som utvecklas under denna maligna tumörprocess i blodet, leder till en ökad belastning på hjärtat och utvecklingen av kardiomegali.

Utvecklingen av kardiomegali kan också leda till intag av vissa kardiotoxiska och antitumörläkemedel:

 • antracyklinföreningar: daunorubicin, epirubicin, doxorubicin, idarubicin;
 • adriamycin;
 • Hydrolazine;
 • Novocainamide;
 • metyldopa.

När man bestämmer under undersökningen, en ökning av hjärtstorleken för att identifiera orsaken till hjärtsjukdom, får patienten en omfattande undersökning. Vanligtvis finns detta symptom i det subakuta eller kroniska stadiet av sjukdomen, och i rätt tid och korrekt behandling av den underliggande patologin kan betydligt minska risken för allvarliga komplikationer.

Kardiomegali (hjärthypertrofi)

Vad är kardiomegali? Former av kardiomegali, riskfaktorer. Ventrikulär hypertrofi

Kardiomegali är en sjukdom också känd som en hjärtförstoring. Vanligtvis med denna sjukdom inträffar en ökning av den vänstra kammaren och ibland den högra. Synonymer för kardiomegali är "hjärthypertrofi" eller "ventrikulär hypertrofi".

Sjukdomen kan förekomma i alla åldrar, men personer över 60 år, liksom patienter som lider av högt blodtryck och fetma är i riskzonen.

Det finns en medfödd form av sjukdomen och förvärvad. Idiopatiska fall utesluts inte när det inte är möjligt att fastställa orsaken till sjukdomen.

Med kardiomegali ökar hjärtat både i volym och i massa. Det är ganska svårt att diagnostisera sjukdomen, eftersom det ofta på en röntgen är en ökning av hjärtans väggar med 1-2 cm inte riktigt märkbar. Om en förstoring av hjärtat eller dess del har diagnostiserats, är en omfattande diagnos nödvändig för att fastställa närvaron av sjukdomen.

Ventrikulär hypertrofi

Vänster ventrikulär hypertrofi är expansion och förtjockning av väggarna i hjärtans huvudpumpkammare.

Vänster kammarhypertrofi kan utvecklas som svar på en faktor, såsom högt blodtryck eller hjärtsjukdom. När belastningen ökar tjocknar muskelvävnaden i hjärtkammarens vägg, och ibland ökar också kammarens storlek. En förstorad hjärtmuskel förlorar sin elasticitet och slutar slutligen pumpa blod med så mycket kraft som behövs.

Vänster kammarhypertrofi är vanligare hos personer som har okontrollerat högt blodtryck. Men oavsett vilken nivå blodtrycket har, finns det ingen risk för hjärtattack eller stroke hos sådana patienter.

Cardiomegaly riskfaktorer

Följande förhållanden har en betydande effekt på möjligheten att utveckla kardiomegali:

 • högt blodtryck. Indikatorerna bör vara över 140/90 millimeter kvicksilver.
 • familjehistoria med kardiomegali eller kardiomyopati;
 • koronar hjärtsjukdom;
 • Medfödd hjärtfel;
 • valvulär hjärtsjukdom;
 • hjärtattack.

Orsaker till kardiomegali

Kardiomegali kan orsakas av ett antal olika skäl. Nämligen:

 • sjukdomar i hjärtmuskeln eller hjärtventilerna;
 • högt blodtryck;
 • arytmi;
 • pulmonell hypertoni;

Andra möjliga orsaker till kardiomegali är:

 • kronisk anemi;
 • sköldkörtelsjukdom;
 • infiltrativa hjärtsjukdomar, till exempel amyloidos eller hemokromatos;
 • infektioner
 • allergiska reaktioner;
 • drog användning;
 • alkoholism;
 • graviditet.

Under graviditeten ökar belastningen på hjärtat, så att tillfällig vägghypertrofi kan observeras. Sådan kardiomegali är inte farligt om den gravida kvinnan övervakar vikten och kontrollerar kosten, rör sig aktivt. Nästan omedelbart efter födseln kan hjärtat återgå till sin ursprungliga volym och massa.

Mindre vanliga orsaker är:

 • vätskeansamling runt hjärtat eller perikardiell effusion;
 • en hjärtattack (i detta fall är kardiomegali endast en konsekvens av en hjärtattack);
 • högt blodtryck.
 • kronisk stress;
 • arbeta med giftiga ämnen;
 • strålterapi;
 • kemoterapi
 • hjärtventilinfektioner.

Om ett barn föds med kardiomegali, är ogynnsamma intrauterina faktorer en trolig orsak till sjukdomen. Sådana tillstånd inkluderar: gravida gravida kvinnor, alkoholkonsumtion, exponering för gifter, genetisk predisposition (genetiska faktorer).

Anemi är farlig eftersom den orsakar arytmi och takykardi. Hjärtat saknar syre, och expanderar, det försöker kompensera för dessa förluster.

Symtom på kardiomegali

Initialt kan kardiomegali vara asymptomatisk. I avsaknad av irriterande faktorer kan den asymptomatiska sjukdomsförloppet pågå i flera år. Patientens obetydliga symtom ignoreras vanligtvis..

Vilka är de viktigaste symtomen på kardiomegali? Dessa inkluderar:

 • bröstsmärta eller en känsla av tryck;
 • andnöd efter träning;
 • trötthet, slöhet;
 • svimning som svar på hjärtrytmstörningar;
 • takykardi, ventrikelflimmer;
 • svullnad i benen, särskilt i vristarna;
 • dåsighet;
 • bröstsmärta när du ligger;
 • oförmågan att utföra även de enklaste övningarna på grund av trötthet, tinnitus, andnöd och bröstsmärta;
 • plötsligt hjärtstillestånd

Generellt sett är prognosen för patienter med kardiomegali gynnsam, särskilt med tidig behandling.

Symtom på kardiomegali hos små barn:

 • andning, andnöd, hosta;
 • avstötning av bröst / mat;
 • skarpt, oavbrutet gråt;
 • dålig viktökning;
 • svullnad
 • kalla armar och ben.

Vilka är symtomen för akut medicinsk behandling??

Hjärthypertrofi är lättare att behandla när det upptäcks i ett tidigt skede. Om följande symptom uppträder, kontakta omedelbart medicinsk hjälp:

Cardiomegaly Behandling

Om kardiomegali orsakar problem känner patienten sig illa, rekommenderar läkaren mediciner för att lindra symtomen.

Dessa läkemedel inkluderar:

 • diuretika som minskar mängden natrium och vatten i kroppen, och därmed sänker blodtrycket;
 • angiotensin-omvandlande enzym (ACE) -hämmare, för att sänka blodtrycket och förbättra hjärtans pumpförmåga;
 • angiotensinreceptorblockerare (ARB) - visas för de som inte kan ta ACE på grund av olika faktorer;
 • betablockerare;
 • digoxin för att stabilisera hjärtans pumpfunktion och minimera behovet av sjukhusvistelse;
 • antikoagulantia som minskar risken för blodproppar som kan orsaka hjärtattack eller stroke;
 • antiarytmiska läkemedel som stöder normal hjärtrytm.

Medicinska procedurer och kirurgisk behandling

Om det inte finns tillräckligt med medicin för att behandla kardiomegali, är operation nödvändig..

Metoderna för sådan behandling är följande:

Dess installation koordinerar sammandragningarna av vänster och höger kammare.

2. ICD - en stimulator som styr hjärtrytmen och producerar en elektrisk impuls för att återuppta normal hjärtrytm.

3. Byte av kirurgisk hjärta.

En sliten ventil tas bort och ersätter den med en givare eller en konstgjord. Efter en viss tid upprepas proceduren.

4. Koronar bypass-operation. Om hjärtförstoring orsakas av koronar hjärtsjukdom, hjälper bypass-kirurgi att återställa normalt blodflöde..

5. Implanterbar mekanisk pump (vänster).

6. Hjärttransplantation.

Ett radikalt mått på behandlingen som används när andra behandlingsmetoder är ineffektiva eller av någon anledning inte kan användas.

Enligt materialen:
© 1998-2016 Mayo Foundation for Medical Education and Research.
© 1996-2016 MedicineNet, Inc.
Copyright 2010 Hxbenefit.com.
© 2005-2016 WebMD, LLC.

Vilka farliga sjukdomar kan klåda på huden indikera??

5 botemedel som snabbt kommer att eliminera klåda efter en myggbit

Vad allergikere gör när poplar fluff finns överallt?

Hur vår kropp signalerar förhöjd blodsocker?

Hur man inte förgiftar dig med de första frukterna och grönsakerna?

Bröstcancer: vad man ska göra?

Vad hjälper till att effektivt gå ner i vikt

Varför ska en person med diabetes selleri

Andra yttrandet inom medicin, konsultationer i Tyskland

Kardiomegali (förstorat hjärta): orsaker, symtom, diagnos, behandling

Kardiomegali är en patologisk ökning av hjärtets storlek och vikt, i avancerade fall livshotande. Detta är inte en sjukdom i ordets betydelse, utan ett syndrom där det förändras de grundläggande parametrarna för detta viktiga organ.

Vad är kardiomegali hos människor?

Denna patologi kan vara antingen medfödd eller förvärvad på grund av komplikationer av olika sjukdomar i det kardiovaskulära systemet. Sjukdomen "tjurhjärta" (som det kallades i vardagen) är inte så vanligt. En ökning av hjärtmuskeln uppstår på grund av gradvis komprimering och förtjockning av väggarna i hjärtmuskeln. I de allra flesta fall är det vänstra atriumet som ökar, som utför det huvudsakliga arbetet med att transportera arteriellt blod till strukturerna i hjärnan.

Ibland är en liten förändring i hjärtets storlek och vikt mot en ökning en naturlig process. Det observeras vanligtvis hos professionella idrottare eller personer som arbetar med tungt fysiskt arbete. På grund av stora belastningar tvingas hjärtat att ständigt pumpa stora volymer blod, varför hjärtfibrerna ökar för att motstå en sådan rytm av arbetet. Det här är normalt. Dessutom leder sådan fysiologisk hypertrofi aldrig till en signifikant ökning i storlek, åtföljs inte av fel i hjärt-kärlsystemet och en försämring av välbefinnandet..

Om kardiomegaliesyndrom bildas, ökar organet kraftigt i storlek, men samtidigt tappas eftersom fibrerna inte utvecklas.

På grund av uttunnande av hjärtinfarkt blir normal blodcirkulation i hjärtkamrarna omöjlig. Muskelslitage är en direkt väg till hjärtsvikt och död.

Orsaker och symtom på förekomst

Ett förstorat hjärta bildas ofta under perioden med intrauterin utveckling på grund av någon form av funktionsfel. Ofta spelas en betydande roll av ärftlighet..

Orsaker till hjärtförstoring (om förvärvade):

 • arteriell hypertoni;
 • ischemi;
 • en historia av hjärtattacker;
 • myokardit;
 • tumörer av olika ursprung;
 • diabetes;
 • endokrina störningar;
 • fetma;
 • hjärtfel;
 • starka sportbelastningar;
 • dåliga vanor;
 • brist på syre (arbete i farliga industrier, som bor i miljömässigt missgynnade områden);
 • patologiskt ökat tryck;
 • tar vissa potenta anticancerläkemedel.

Det finns inga specifika specifika symtom. Mycket ofta är sjukdomen nästan asymptomatisk eller "förklädd" som andra sjukdomar. Svårighetsgraden av symtom beror alltid på den underliggande sjukdomen, den underliggande orsaken. Ibland klagar patienten:

 • obekväma känslor i hjärtat;
 • cardiopalmus;
 • nedsatt arbetsförmåga;
 • yrsel;
 • svullnad av vener i nacken;
 • Trötthet;
 • svullnad;
 • andnöd.

På grund av detta sker upptäckten av patologi oftast av misstag under en rutinundersökning eller vid kontakt med en kardiolog för andra hjärtsjukdomar.

Barns syndrom

Till skillnad från en vuxen, kan ett barns organ öka flera gånger. Förstoringsprocessen åtföljs också av tilltäppning av hjärtkamrarna med blodproppar och utvidgningen av öppningarna i ventilerna..

Ett barn med en sådan patologi föds ofta blått, som direkt talar om en missbildning. Under gråt utvecklar en sådan baby svår andnöd. Andningen blir ytlig, hjärtklappning - snabb. Runt läppar och näsa verkar cyanos, huden blir blek.

Äldre barn klagar över en aptitlöshet, en konstant känsla av trötthet och smärta i bröstet. Barnet blir irriterad, nervös, känslomässigt instabil, kan inte ens klara av mindre påfrestningar.

Hjärtförstoring

Det finns tre steg av överträdelse:

 • först - indikatorer överskrider normen med högst 1,5 mm;
 • den andra - förtjockningen ökar till 2 mm;
 • den tredje - väggarna är tjockare med mer än 2 mm.

Om sjukdomen i det första steget fortsätter nästan omöjligt, blir överträdelser med tiden tydliga.

Diagnostiska åtgärder

Ju tidigare en diagnos ställs och behandling föreskrivs, desto större är chansen för ett mer eller mindre gynnsamt resultat, så om du har några misstankar bör du omedelbart kontakta en specialist. I alla fall finns det alltid möjlighet att bromsa den patologiska processen och förbättra patientens livskvalitet.

I receptionen samlar läkaren in en familjehistoria och klargör också information om patientens livsstil, palpates. Sedan förskrivs patienten ett antal metoder för differentiell diagnos, inklusive röntgen, EKG, ekokardiografi, ultraljud. Kardiomegali på röntgen mot ett erfaret öga syns omedelbart, därför fungerar det ofta som det första sättet att upptäcka patologi. I sällsynta fall är en biopsi nödvändig när en mikroskopisk vävnad tas från den inre ytan av ventrikeln för en detaljerad undersökning.

Bull Heart Treatment

Om patologin förvärvas syftar terapi främst till att eliminera den underliggande sjukdomen. Till exempel, när den underliggande orsaken till sjukdomen är arteriell hypertoni, kommer läkaren att förskriva mediciner som normaliserar blodtrycket.

Behandling av kardiomegali kan vara konservativ eller kirurgisk. Konventionella metoder används endast om det finns ett hopp om att de faktorer som utlöste ökningen kan tas bort med hjälp av droger, överge dåliga vanor och normalisera livsstilen.

Cardiomegaly vad är det

Varför förekommer kardiomegali??

Termen "kardiomegali" används för att hänvisa till ett förstorat hjärta och i de flesta fall betyder det inte definitionen av en speciell sjukdom, utan hänvisar till ett syndrom där det förändras parametrarna, formen och hjärtens totala vikt. Kardiomegali kan vara medfödd eller förvärvad och kan upptäckas hos patienter i olika åldersgrupper. Vad är detta syndrom och varför kardiomegali uppstår, berättar vi i den här artikeln.

Att utvidga själva hjärtat kan vara en naturlig process. Sådana processer kan observeras hos personer som arbetar med fysiskt arbete eller idrottare. Med ökad fysisk aktivitet tvingas hjärtat att pumpa mer blod, och hjärtfibrerna ökar i volym. Men med bildandet av kardiomeglia mot bakgrund av sjukdomar tappas hjärtat som drabbas av sjukdomen, ökar i storlek och "träning" och "utveckling" av hjärtfibrer inträffar inte. I sådana fall är dess kraft helt enkelt inte tillräckligt för att övervinna det ökade trycket i cirkulationssystemet, det går gradvis ut och hjärtsvikt utvecklas.

En ökning av hjärtstorleken upptäcks oftare vid fysisk (slagverk) eller instrumentell (EKG, radiografi, Echo-KG) undersökning av patienten. I de flesta fall upptäcks en sådan "fynd" av en slump, till exempel när man undersöks för andra sjukdomar. Ibland upptäcks kardiomegali under behandlingen av en patient med klagomål av obestämd karaktär:

 • Trötthet;
 • svaghet;
 • obehag i hjärtat;
 • dyspné;
 • hjärtklappning
 • svullnad och andra.

Orsaker till medfödd kardiomegali

Medfödd kardiomegali är extremt sällsynt och har en ogynnsam kurs. Enligt statistik återhämtar sig ungefär 45% av spädbarn, 25% överlever, men de utvecklar vänster ventrikulär misslyckande, och cirka 30% av barn med denna patologi dör under de första 2-3 månaderna av livet.

Skälen till utvecklingen av medfödd karidiomegali kan vara olika ärftliga faktorer:

 • Ebsteins anomali;
 • autosomala dominerande och autosomala recessiva syndrom;
 • medfödda hjärtfel;
 • virala och infektionssjukdomar som bärs av modern under graviditeten;
 • negativa faktorer som påverkar den förväntade moders kropp (joniserande strålning, rökning, etc.).

Tillsammans med en ökning av volymen i hjärtkamrarna observeras ofta hypertrofi av ventriklarnas väggar och som ett resultat överskrider hjärtans massa normen med 2-2,5 gånger. Denna patologi kan kombineras med liten eller stor fokal kardioskleros, vidgning av öppningarna hos de atrioventrikulära ventilerna och närvaron av blodproppar på ventilerna och i hjärtans hålrum.

Medfödd kardiomegali kan upptäckas i fostret (under en ultraljudsundersökning) eller känner sig plötsligt efter en kort tid efter barnets födelse. Ibland kan en nyfödd med kardiomegali under förlossningen ha svår asfyxi eller födelse trauma i centrala nervsystemet. Föräldrar till ett nyfött kan märka uttalad andnöd hos barnet, takykardi och ofta infektionssjukdomar.

Orsaker till förvärvad kardiomegali

Myokardial hypertrofi, som uppstår på grund av kompensatoriska reaktioner som uppstår som svar på ökad fysisk aktivitet, leder aldrig till en signifikant ökning av hjärtstorlek och hjärtstopp. En patologisk utvidgning av hjärtat orsakas av symtom på hjärtsvikt, rytmstörningar, neoplastiska processer eller ansamling av metaboliska produkter.

I vissa fall ökar initialt ett av hjärtkamrarna (delvis kardiomegali). Därefter blir sådana strukturella förändringar orsaken till utvecklingen av total kardiomegali. Med diffus myokardial dystrofi och diffus myokardit kan total kardiomegali utvecklas omedelbart. Även svårighetsgraden av en ökning av hjärtstorleken beror på svårighetsgraden och varaktigheten av sjukdomen som provocerar den.

De viktigaste orsakerna till utvecklingen av förvärvad kardiomegali är patologiska tillstånd i hjärtat av en oorganisk och organisk natur. I de flesta fall provoceras en ökning av hjärtstorleken av tillstånd där det finns en kränkning av intrakardiell hemodynamik:

 1. Hjärtfel. Dessa sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till kardiomegali. Graden av utvidgning av kamrarna i hjärtat och hjärtat som helhet beror på typen av fel. I början av sjukdomen kan kardiomegali uppstå i hemlighet, men med utvecklingen av defekten förvärras den, och patienten har sina typiska symtom.
 2. Arteriell hypertoni (primär och sekundär). Cardiomegaly utvecklas i flera stadier. Inledningsvis bildas hypertrofi i vänster kammare, som med en måttlig ökning av blodtrycket kan vara i flera år. I framtiden börjar den vänstra kammaren genomgå dilatation och hypertrofi blir mer uttalad. Det vänstra atriumet förstoras också, och fysisk undersökning av patienten avgör utjämningen av midjan i hjärtat. Med den snabba utvecklingen av hypertoni kan total kardiomegali utvecklas snabbare.
 3. Ischemisk hjärtsjukdom. Vissa former av koronar hjärtsjukdom kan åtföljas av kardiomegali, som utlöses av kompensationsmekanismer. Utvidgningen av gränserna i hjärtat observeras alltid med omfattande hjärtinfarkt med utvecklingen av komplikationer: bildandet av aneurysm i vänster kammare, hjärtsvikt, aterosklerotisk eller postinfarkt kardioskleros.
 4. Aterosklerotisk kardioskleros. Med aterosklerotisk kardioskleros kan en ökning i storlek och utvidgning av den vänstra kammaren eller asymmetrisk hypertrofi i interventrikulärt septum observeras. Ytterligare progression av sjukdomen leder till utveckling av allvarlig hjärtsvikt och arytmier..
 5. Myokardit (viral, reumatisk, bakteriell, svamp, parasit, allergisk, toxisk-allergisk, idiopatisk Abramov-Fiedler). Med en mild myokardit utvecklas en måttlig ökning i hjärtstorlek, men med en svår förlopp av denna sjukdom bildas kardiomegali. Dess svårighetsgrad beror på graden av hjärtskada.
 6. Myokardit kardioskleros. Med diffus myokardit utvecklas uttalad kardioskleros, vilket leder till en måttlig eller uttalad utvidgning av hjärtat och åtföljs av dilatation av hjärtkamrarna.
 7. Aneurysm av hjärtat. Utvecklingen av hjärta aneurysm observeras hos 15% av patienterna med transmural hjärtinfarkt. Aneurysmer kan lokaliseras på den främre väggen i vänster kammare, vid hjärtans topp, eller, i mer sällsynta fall, på den bakre väggen i den vänstra kammaren.
 8. Alkoholisk myokardial dystrofi. Långvarig användning av alkoholhaltiga drycker leder till utveckling av alkoholkardiodystrofi och kardiomegali.
 9. Dilaterade och kongestiva kardiomyopatier. Kardiomegali i dessa typer av kardiomyopatier kännetecknas av sekundär hypertrofi av alla delar av hjärtat och ventrikulär dilatation.
 10. Obstruktiv kardiomyopati. Denna patologi leder till en oproportionerlig förtjockning av en del av eller hela interventrikulärt septum.
 11. Icke obstruktiva kardiomyopatier. Med utvecklingen av kardiomegali på grund av denna typ av kardiomyopati observeras symmetrisk eller asymmetrisk vänsterventrikulär hypertrofi. Interventrikulärt septum förblir oförändrat.
 12. Restriktiva kardiomyopatier. Kardiomegali med restriktiva kardiomyopatier utvecklas i de sista stadierna av sjukdomen och åtföljs av en måttlig ökning av höger ventrikel och vänster atrium..
 13. Idiopatisk hypertrof subaortisk stenos. Kardiomegali med denna patologi kännetecknas av asymmetrisk hypertrofi av interventrikulärt septum och utflödesvägen från vänster kammare. Därefter utvecklas sekundär hypertrofi av vänster kammare..
 14. Hjärttumörer (myxom, rabdomyom, lipom, sarkom och andra maligna och godartade neoplasmer, sekundära tumörer). Svårighetsgraden av kardiomegali beror på typen av tumör och dess plats.
 15. Lungahjärta. Kardiomegali, som utvecklas i lunghjärtat, kännetecknas av hypertrofi och dilatation av höger hjärta (atrium och ventrikel) och bildas på grund av hypertoni som skapas i lungcirkulationen.
 16. Utsöndring i perikardiala kaviteten. Med vissa typer av perikardit svettas vätska in i perikardiala hålrummet, vilket komplicerar hjärtans arbete och leder till att det ökar.

Kardiomegali kan också provoceras av sjukdomar i andra organ och system, olika metaboliska störningar och myokardiell dystrofi, som orsakas av sjukdomar i det endokrina systemet. Orsakerna till en ökning och utvidgning av hjärtat kan vara:

 1. Endokrinopatier (Conns syndrom, Itsenko-Cushings sjukdom, hyperkortisonism av annan karaktär). Olika endokrinopatier som förekommer mot bakgrund av arteriell hypertoni leder till förändringar i myokardiumstillståndet. Därefter orsakar överbelastning av hjärtat bildandet av hypertrofi och dilatation av hjärtkamrarna.
 2. Diabetes. Sjukdomen leder till utveckling av åderförkalkning i kranskärlen och typisk IHD. Därefter ökar patientens hjärta och hjärtsvikt utvecklas.
 3. Tyreotoxikos. En överskottsnivå av sköldkörtelhormoner leder till deras toxiska effekter på muskelfibrerna i hjärtat, myokardiell dystrofi och utvecklingen av förmaksflimmer. Dessa förändringar provocerar bildandet av kardiomegali.
 4. Hypotyreos En otillräcklig mängd sköldkörtelhormoner leder till utveckling av myxidem, som åtföljs av en sällsynt puls, lågt blodtryck, trängsel i lungcirkulationen och hjärtsvikt. Dessa förändringar leder till en ökning av kamrarna i hjärtat och hjärt-hypertrofi..
 5. Akromegali. Överdriven utsöndring av tillväxthormon leder till metaboliska störningar och ökar storleken på patientens kropp och organ (inklusive hjärtat).
 6. Neuromuskulära sjukdomar. Friedreichs ataxi, Steinerts sjukdom, Duchenne dystrofi och andra sjukdomar leder till hjärtskador och utveckling av arytmier. Vid progressiva sjukdomar utvecklar patienten kardiomegali och hjärtsvikt..
 7. Hemokromatos. Denna sjukdom åtföljs av avsättning av järn (hemosiderin) i vävnaderna i de parenkymala organen (inklusive hjärtat).
 8. glykogenos Denna ärftliga patologi orsakas av en metabolisk störning och åtföljs av avlagring av glykogen i olika vävnader och organ (inklusive hjärtat).
 9. Amyloidos i hjärtat. Vid ärftlig eller sekundär amyloidos deponeras en amyloid (ett glykoprotein bestående av fibrillärproteiner) under perikardiet, vilket, ackumuleras, leder till utveckling av hjärt- och hjärtsvikt.
 10. Fabrys sjukdom. Denna sjukdom är ärftlig, och bara män kan få den. Mot bakgrund av sjukdomen utvecklas arytmier, hjärtledningsstörningar, kardiomegali och hjärtsvikt..
 11. Gargoyleism. Denna sjukdom, förknippad med avsättningen av mukopolysackarider i vävnaderna, börjar manifestera sig vid en ålder av 1-2 år och finns endast bland pojkar. Med gargoilism påverkas olika organ och dilaterad kardiomyopati utvecklas, vilket leder till bildning av kardiomegali, koronar hjärtsjukdom och allvarlig hjärtsvikt.
 12. Fetma. En ökning av kroppsvikt leder till skada på hjärt-kärlsystemet och fetma i hjärtat (fettavlagring i bindvävsskikten i hjärtmuskeln). Sådana förändringar leder till utveckling av arteriell hypertoni, en minskning av hjärtmuskelns sammandragning, hypertrofi och dilatation av hjärtkamrarna.
 13. Anemi. Vid svår anemi ökar volymen av cirkulerande blod och den totala vaskulära motståndet minskar. Dessa förändringar leder till störningar i hjärtat och kardiomegali.
 14. Njursvikt. Vid njursvikt utvecklas kardiomegali som ett resultat av arteriell hypertoni, hypervolemi och anemi..
 15. Sann polycytemi. Svårigheter i blodcirkulationen och en ökning av blodviskositeten, som utvecklas under denna maligna tumörprocess i blodet, leder till en ökad belastning på hjärtat och utvecklingen av kardiomegali.

Utvecklingen av kardiomegali kan också leda till intag av vissa kardiotoxiska och antitumörläkemedel:

 • antracyklinföreningar: daunorubicin, epirubicin, doxorubicin, idarubicin;
 • adriamycin;
 • Hydrolazine;
 • Novocainamide;
 • metyldopa.

När man bestämmer under undersökningen, en ökning av hjärtstorleken för att identifiera orsaken till hjärtsjukdom, får patienten en omfattande undersökning. Vanligtvis finns detta symptom i det subakuta eller kroniska stadiet av sjukdomen, och i rätt tid och korrekt behandling av den underliggande patologin kan betydligt minska risken för allvarliga komplikationer.

Cardiomegaly eller "Bull Heart"

En ökning av hjärtmuskelns massa och volym indikerar en kränkning av dess arbete. Ett problem uppstår, främst på grund av utvecklingen av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Inom medicin kallas denna patologiska process ett bovint hjärta eller kardiomegali. Under undersökningen av patienten undersöker och föreskriver specialisten alla nödvändiga tester för att klargöra diagnosen och utarbeta en behandlingsplan. Patienten måste studera de möjliga orsakerna till utvecklingen av kardiomegali och dess symtom för att kunna hjälpa sig själva i tid och konsultera en läkare.

Patologifunktioner

Bullens hjärtsyndrom är medfødt eller förvärvat. I det första fallet upptäcks förekomsten av patologi om barnet har en volym hjärtmuskeln större än 3x4x4,8 cm (längd, bredd, tjocklek). Hos vuxna ställs diagnosen "kardiomegali" med hastigheter över 11x11x8,5 cm. Den tillåtna hjärtvikten under livet varierar (från 25 till 230 g).

Spädbarn kan bara ha en medfödd form av ett bovint hjärta. Det upptäcks sällan, det har främst en negativ prognos. Enligt statistiken överlever varannan barn. Av dessa kommer 25% att drabbas av hjärts vänstra kammare. Ungefär var 3 barn dör innan de fyller tre månader. På grund av svår hypertrofi av väggarna och kamrarna överskrider hjärtans massa de tillåtna gränserna med två eller flera gånger. Patologi kan diagnostiseras även i fostret under en ultraljudssökning. Ett barn som är födt med hjärtmjukdom lider ofta av andnöd, hjärtklappning och ofta infektioner av smittsam natur.

Om ett "tjur" hjärta upptäcks hos en person i vuxen ålder, talar vi om den förvärvade formen. Det uppstår på grund av effekterna av olika patologier i det kardiovaskulära systemet. Men hos professionella idrottare indikerar en förstorad hjärtmuskel en generell muskeltillväxt mot bakgrund av intensiv träning och inte om patologi. Kärnan i dess tillväxt är det ökade vävnadsbehovet för näring på grund av kraftig fysisk ansträngning. Hjärtat fungerar starkare, och som alla andra muskler växer det i storlek.

Ett hjärta som utvidgas utan patologier kan finnas hos personer med en hypersthenisk kroppsbyggnad. Deras kroppsvikt är större än hos normostenics och asthenics, organstorleken är något högre än normalt.

Detta skäl för tillväxten av hjärtmuskeln gäller inte för personer som lider av fetma. De förväxlas ofta med hypersthenics..

Ett "tjur" -hjärta hos en person har liknande egenskaper med andra hjärtsjukdomar, till exempel med myokardiehypertrofi. Men med kardiomegali ökar volymen och massan på grund av samtidig förtjockning av väggarna och utbyggnaden av kamrarna. För myokardiehypertrofi är endast en ökning av en atria eller ventriklar (främst vänster) karakteristisk.

Orsaker till den medfödda formen

Följande faktorer påverkar utvecklingen av ett "tjur" hjärta hos spädbarn:

 • medfödda missbildningar;
 • genetisk predisposition;
 • Ebsteins anomali.

Mycket beror på moders tillstånd och hennes beteende under graviditeten:

 • infektionssjukdomar;
 • missbruk av dåliga vanor (alkohol, cigaretter, droger);
 • påverkan på miljön;
 • ta mediciner;
 • dåligt beredd diet;
 • skador.

Skäl för den förvärvade formen

Ett "tjur" hjärta hos en person i vuxen ålder bildas under påverkan av hjärtsjukdomar och andra patologier. Den första kategorin inkluderar:

 • Valvular defekter, som innebär en kränkning av blodflödet på grund av medfödda avvikelser, utövar en ytterligare börda på hjärtat.
 • Hypertonsjukdom. Det skapar avbrott i blodflödet på grund av kärlresistens.
 • Viral myokardit, som kännetecknas av inflammation i hjärtmuskeln. Det orsakas av systematisk användning av alkohol i stora mängder..
 • kardiomyopati Det manifesterar sig som en förtjockning av hjärtmuskeln, främst på grund av endokrin (hormonstörningar).
 • Neoplasmer, till exempel rabdomyomer och myxom, som ändrar hjärtans struktur och ökar dess massa.
 • Arytmier i hjärtat. De leder till dess hypertrofi. Fel uppstår på grund av impulsledning.
 • Hjärtsjukemi, som manifesteras av hjärtsjukdom på grund av kompensation för undernäring.
 • Atherosclerosis. Det täpper till kranskärlen, vilket resulterar i att hjärtat aktiverar kompensationsmekanismen.
 • "Pulmonal" hjärta, vilket är en följd av ökat tryck i lungcirkulationen.

Bland de andra patologierna som påverkar utvecklingen av kardiomegali är de vanligaste:

 • Diabetes. Det manifesterar sig på grund av dålig produktion av insulin (ett hormon som transporterar socker) eller dess dåliga smältbarhet av kroppsceller. Patologi kännetecknas av en hög glukosnivå, vilket har en negativ inverkan på det kardiovaskulära systemet. En person utvecklar aterosklerotiska plack i kärlen, vilket bidrar till utvecklingen av hjärtschemi och hypertrofi i sina vävnader.
 • Cardiomyodystrophy. Det utvecklas på grund av undernäring, anemi, överskott av kroppsvikt och andra faktorer. Det är typiskt för henne att öka flera eller alla kameror samtidigt som kompensation.
 • Anemi. Det manifesterar sig genom det ökade hjärtmuskelns arbete, på grund av att dess brist och hypertrofi utvecklas.
 • Sköldkörtelsjukdom. Orsakar hormonstörningar som påverkar hjärtats funktion.

Ibland uppstår ett "tjur" hjärta hos en person på grund av långvarig användning av vissa mediciner (kardiotoxisk och antitumor):

Cardiomegaly utvecklas under påverkan av patologier eller mediciner under lång tid. Patienter kan identifiera det i de tidiga stadierna, till exempel med en årlig undersökning, och stoppa den patologiska processen utan mycket skada på kroppen.

Klinisk bild

Ett "tjur" -hjärta manifesterar sig inte i en person som bedriver sport eller har en hypersthenisk kroppsbyggnad. En sådan ökning anses inte alls vara en patologi. Om utvecklingen av sjukdomen provoseras av andra faktorer, kan den kliniska bilden vara som följer:

 • generell svaghet;
 • snabb utmattbarhet;
 • andfåddhet efter fysisk aktivitet och på natten;
 • takykardiaattacker;
 • tillväxt av buken på grund av utvecklingen av ascites;
 • tyngd på bröstets högra sida;
 • utsprång i halsvenerna;
 • svullnad i de nedre extremiteterna.

Symtom tyder främst på hjärtsvikt. En fullständig undersökning hjälper dig att noggrant diagnostisera och identifiera orsaken till utvidgningen av hjärtat..

Den medfödda formen av kardiomegali är svårare att upptäcka i tid på grund av oförmågan att ta reda på vad som stör honom. Föräldrar måste uppmärksamma sådana nyanser:

 • förekomsten av ytlig snabb andning;
 • blek färg på huden och blå runt läpparna;
 • minskad aptit;
 • förekomsten av ödem;
 • överdriven svettning;
 • takykardi.

terapier

En mans "tjur" -hjärta kan inte botas helt. Terapiförloppet syftar till att minska belastningen på hjärtmuskeln, behandla den huvudsakliga patologiska processen och upprätthålla det allmänna tillståndet i normalt. Med snabb upptäckt är det möjligt att stoppa utvecklingen av patologi med konservativa behandlingsmetoder. I avancerade situationer krävs kirurgisk ingripande.

Konservativ behandling

En patient som lider av en tjurhjärta måste ändra sin livsstil:

 • minska fysisk aktivitet;
 • ge upp cigaretter och alkohol;
 • gå ner i vikt;
 • få tillräckligt med sömn (minst 6-8 timmar om dagen);
 • minska salt i mat;
 • drick inte mer än 2 liter. vätskor per dag;
 • berika dieten med grönsaker och frukt;
 • minska mängden animaliskt fett som konsumeras.

Behandlingen av kardiomegali bör omfatta mediciner som syftar till att stoppa utvecklingen av hjärtsvikt:

 • Betablockerare. De minskar effekten av adrenalin på hjärtat, stabiliserar blodtrycket och hjärtfrekvensen..
 • Diuretika. Ta bort fukt från kroppen och förhindra utveckling av ödem.
 • ACE-hämmare. Stimulera hjärtmuskelns pumpfunktion och utvidga blodkärlen.
 • Antikoagulantia. De förhindrar utveckling av blodproppar.

Kirurgiskt ingrepp

Om det inte finns något resultat av konservativ behandling kommer läkaren att rekommendera operation. Dess syfte är att eliminera defekter i hjärtans struktur och förbättra dess näring. Det kommer inte att vara möjligt att helt bota patologin, men det kommer att vara möjligt att förlänga patientens liv och eliminera den främsta provokande faktorn.

De vanligaste typerna av operationer är:

 • Installera konstgjorda hjärtventiler.
 • Koronar blodflödesrestaurering med hjälp av shunts.
 • Installera pumpen i vänster kammare (vid allvarlig hjärtsvikt).
 • Montering av en pacemaker eller defibrillator för att kontrollera hjärtrytmen.

Prognos

Behandlingen av ett förvärvat "bovint" hjärta beror på orsaken som provocerade dess utveckling. Vid hjärtsvikt orsakad av utvidgad kardiomyopati kan kardiomegali gå till ett avancerat skede på tre år, vilket kan leda till funktionsnedsättning eller död. I andra fall kan sjukdomen utvecklas utan symtom i årtionden om du ändrar din livsstil och följer alla läkarens rekommendationer.

Kardiomegali hos vuxna utvecklas på grund av påverkan av olika patologier. Grunden för behandlingen är livsstils korrigering, eliminering av den huvudsakliga patologiska processen och minskning av hjärtbelastning. Det är lika viktigt att försöka skydda dig själv så mycket som möjligt mot irriterande faktorer som kan orsaka en ökning av tryck, ischemi och lungsjukdom. Behandlingsplanen bör anförtros en kardiolog, eftersom självmedicinering kan skada hälsan och förvärra hjärtsvikt.

Följande informationskällor användes för att förbereda materialet..

Orsakerna till utvecklingen av syndromet "Bull heart" och dess behandling

Tack vare långtidsstudier av hjärtat bestämdes dess parametrar för alla åldersgrupper. Detta organs medelstorlek hos en vuxen har en längd på 10–11 cm, en bredd på upp till 11 cm och en tjocklek på cirka 8 cm. Hjärtat hos nyfödda är mycket mindre. Spädbarns vikt är 20 gram, hos vuxna 230 g. Kardiomegali är en sjukdom som kännetecknas av organförstoring. På ett annat sätt kallas patologin tjurhjärtsyndrom. Ett liknande problem kan uppstå hos patienter i olika åldrar. En tjurhjärta är en allvarlig sjukdom som kräver en noggrann diagnos och rätt snabb behandling. I vissa fall kan ett liknande problem förebyggas. Det är viktigt att övervaka hälsotillståndet, snabbt identifiera symtomen på sjukdomen och vidta brådskande åtgärder. Resultatet av terapi och den ytterligare prognosen för sjukdomen beror på detta..

Tjurhjärta: en detaljerad beskrivning av patologin

Medfödd kardiomegali visas under fostrets utveckling. Oftast händer detta på grund av ärftlighet. En mans tjurhjärta som en förvärvad patologi har olika orsaker.

Ofta förstärks hjärtat hos idrottare. I denna situation finns det ingen indikation för terapi. Men det finns andra allvarliga patologiska förändringar som är fyllda med utvecklingen av en sådan sjukdom som kardiomegali. Av orsakerna till denna sjukdom är det värt att lyfta fram följande:

 • ofta stigande blodtryck;
 • svag syretillförsel till hjärtmuskeln;
 • problem med hjärtat;
 • myokardit;
 • emfysem;
 • pneumosclerosis;
 • hjärtinfarkt.

Symtom på kardiomegali

Beskrivning av symtom spelar en viktig roll under diagnosen av sjukdomen. Men i de flesta fall med en sådan patologi klagar patienter sällan över någonting. Ofta liknar symtomen på kardiomegali de som följer med den underliggande sjukdomen. Bovint hjärtsyndrom verkar som en följd av utvecklingen av en bakgrundssjukdom. I många fall verkar symtomen på syndromet och hjärtsvikt samma:

 • hjärtrytmstörningar observeras;
 • patienten klagar över andnöd;
 • funktionshinder faller;
 • svaghet och yrsel uppträder.

Med sådana bilder av kliniska symptom lever en person under lång tid och uppmärksammar inte kroppens signaler och kopplar deras utseende med andra faktorer. Patienten kan bestämma att andnöd eller yrsel uppträtt på grund av nikotinberoende, fysisk inaktivitet och andra orsaker. Sådana faktorer kan påverka det övergripande välbefinnandet och utseendet på kardiomegali, inklusive.

Följande symtom bör varna:

 • sorg;
 • takykardi;
 • dyspné;
 • Trötthet;
 • svullnad.

Utvecklingsmekanism

Cardiomegaly är ofta benägen att personer som lider av metaboliskt syndrom, kranskärlssjukdom eller hypertoni. En otillräcklig mängd syre som kommer in i hjärtat leder till en ökad sammandragning av hjärtmuskeln, som slutligen slutar i en ökning av dess storlek. Samma sak händer med hypertoni. Varaktigheten av sjukdomsförloppet kräver mycket ansträngning från organet för att pumpa blod.

Bidragande faktorer och riskgrupp

Det finns många skäl till varför kardiomegali utvecklas. Detta inträffar inte alltid som ett resultat av någon speciell sjukdom. En negativ effekt på hjärtmuskeln kan vara komplex.

Överdriven hjärttillväxt registreras som ett resultat av sådana engångsfaktorer:

 • arteriell hypertoni;
 • hjärtsjukdom;
 • hjärtskemi;
 • kardiomyopati;
 • långvarig användning av läkemedel relaterade till cytostatika som används vid behandling av tumörer.

Personer som lider av endokrina sjukdomar, har njurproblem, kronisk anemi, stressad stress, arbetar med giftiga ämnen riskerar också kardiomegali.

Det finns vissa faktorer som bidrar till utvecklingen av patologiska processer hos ett barn under förlossningen:

 • strålning, röntgen;
 • sjukdomar hos en gravid kvinna av viral natur, särskilt gäller detta för röda hundar, herpes, influensa;
 • användning av alkohol, droger och beroende av nikotin;
 • behandling med barbiturater, antikonvulsiva medel;
 • felaktig näring, som ett resultat av att vitaminbrist ofta förekommer.

Den ärftliga faktorn är inte utesluten. Dessutom, i de flesta fall, överförs denna sjukdom hos fostret genom modern.

I riskgruppen ingår personer som har hälsoproblem som manifesteras av kardiodynamisk nedsättning. I grund och botten är det sådana sjukdomar som är förknippade med valvulära hjärtfel, högt blodtryck. Ofta utsatt för bovint hjärtsyndrom, individer med alkoholhaltig, giftig eller konstruktiv kardiomyopati.

Hotande konsekvenser och prognos

Fullständig återhämtning med en liknande patologisk process är orealistisk. Därför är prognosen för läkare en besvikelse. Men en sjuks patients liv kan förbättras betydligt om korrekt utvald terapi och alla rekommendationer från läkare följs.

Faren för kardiomegali uttrycks i det faktum att till följd av denna sjukdom kan det bildas blodproppar, hjärtfrekvensen kan störas, hjärtat kan stanna.

Otillräcklig behandling av ett bovint hjärta leder till de allvarligaste konsekvenserna. Svår patologi kännetecknas av brist på syre, vilket påverkar arbetet i alla system och organ hos patienten.

Anomali upptäckt

Hittills finns det ett stort antal metoder för att bestämma hjärtpatologier. Det viktigaste är att patienten, vid minsta sjukdom och obehag i hjärtat, ska kontakta en medicinsk institution.

En kardiolog föreskriver sådana forskningsmetoder:

 1. Bröstkorgsröntgen.
 2. Elektrokardiogram.
 3. ekokardiografi.
 4. CT eller MRT beroende på symtom.
 5. Blodkemi.

Med alla dessa metoder är det inte bara möjligt att upptäcka patologi utan också förstå hur allvarlig situationen är..

Medfödd missbildning (CMD) är en farlig graviditetskomplikation som kan leda till funktionshinder eller död för det ofödda barnet. Tack vare ultraljud blir detta problem känt före förlossningen, vilket gör det möjligt att förbereda sig för operationen omedelbart efter det att barnet föddes med störningar i CVS-funktionen (hjärt-kärlsystemet).

Ofta är hjärtpatologier orsaken till FSF under graviditet, vilket leder till fosterhypoxi och intrauterin tillväxtfördröjning. Sådana situationer kräver specifik behandling och förberedelse för förlossningen..

Komplexet av terapeutiska åtgärder

Det är nödvändigt att behandla kardiomegali, först eliminera de viktigaste orsakerna. Läkaren bör varna patienten om att irreversibla processer har påbörjats i hans kropp som påverkar hjärtkaviteten och hjärtväggen. I en sådan situation indikeras kirurgisk behandling, och sedan långvarig läkemedelsbehandling, efterlevnad av alla regler och rekommendationer.

Medicin

Vid val av läkemedel förlitar läkarna graden av sjukdomens utveckling, närvaron av samtidigt patologiska processer. I den kroniska sjukdomsförloppet måste patienten anpassa sig till livslångt läkemedel.

Oftast används sådana läkemedel vid behandling av kardiomegali:

 • diuretika Den mest effektiva av dem är Furosemide, som tas per dag vid 40 mg.
 • Antikoagulantia, varav Warfarin förtjänade bra recensioner. Läkemedlet tas med 2,5-3 mg en gång om dagen.
 • Betablockerare, av vilka Anaprilin oftast används. Läkemedlets maximala dos bör inte överstiga 100 mg per dag.
 • Angiotensinreceptorblockerare, i synnerhet "Losartan", som tas en gång dagligen högst 5 mg.

Kirurger hjälper

Kirurgi anses vara en av de mest effektiva behandlingarna för kardiomegali. Under operationer byter läkare ut hjärtventiler, utför koronar-bypass-ympning, om organischemi fortskrider, upprätta pacemaker, med vilka det är möjligt att normalisera hjärtfrekvensen.

Diet

Patienter som lider av kardiomegali bör hålla sig till diet nr 10, med vilken minskad energi på grund av kolhydrater och fetter. På grund av den begränsade mängden salt och ämnen som väcker nerv- och kardiovaskulära systemet är det möjligt att förbättra patientens allmänna tillstånd.

Kost nr 10 föreskriver användning av sådana livsmedel och rätter:

 • gårdagens bröd;
 • oätliga kakor;
 • kex;
 • grönsakssoppor;
 • kött, fisk med låg fetthalt;
 • mejeriprodukter och mejeriprodukter;
 • pasta;
 • kokta eller bakade grönsaker;
 • frukter;
 • bär;
 • honung.

Förbjudna livsmedel och rätter för kardiomegali inkluderar:

 • färskt bröd;
 • smörbakning;
 • baljväxter och soppor från dem;
 • fettsorter av fisk, kött;
 • rökt kött och pickles;
 • choklad;
 • kaffe, kakao, starkt te.

Sjukgymnastik och träningsterapi

Terapeutiska metoder spelar en viktig roll i kampen mot kardiomegali. Olika fysiska procedurer och övningar utförs under en förvärring av sjukdomen och under remission. De mest effektiva metoderna för behandling av bovint hjärtsyndrom är:

 • elektrofores med användning av antiinflammatoriska läkemedel;
 • UHF-exponering;
 • magnetterapi;
 • inhalationer av steroidhormon;
 • behandling av radon och koldioxid;
 • UHF-behandling.

Kardiologisk gymnastik med användning av konditionsträningsmaskiner, löpband och andra apparater som hjärt- och andningsorganen stärks är användbart. Träningsregimen för varje patient väljs individuellt. Statusövervakning utförs med en pulsmätare.

ethnoscience

Det finns många recept för traditionell medicin, som, även om de används tillsammans med läkemedel, ger positiva resultat..

Tranbär

Denna växt anses vara nödvändig i någon form på grund av den stora mängden vitaminer i den. Personer som lider av hjärtsjukdom, rekommenderas att ta 1 msk. l bär, riven med socker 3 gånger om dagen.

Rödbetor

Juicen från denna växt med honung tillsatt till den är användbar för patologier i hjärtat och hjärt-kärlsystemet..

Adonis tinktur

För att förbereda detta läkemedel, 1 msk. l torrt gräs häll 1 msk. kokande vatten. Verktyget infunderas på ett mörkt ställe under dagen och tas för 1 msk. l tre gånger om dagen.

Vitlök

Vitlöksjuice, blandad med olivolja, tagen på tom mage, hjälper till att stärka hjärtans och blodkärlens väggar. 6 droppar vitlöksjuice läggs till en tesked olja och drickas på tom mage.

Hjärtförebyggande

Denna patologi kan förebyggas genom förebyggande av provocerande sjukdomar. Personer med högt blodtryck, lungproblem och en predisposition för hjärtsjukdom måste utesluta alla möjliga riskfaktorer..

Att undvika nikotin, alkohol och droger ger dig en chans att undvika bovint hjärtsyndrom. Idrottare, särskilt män, bör genomgå förebyggande undersökningar även om de inte är oroliga. Detta hjälper dig att märka tidig kardiomegali..

Förebyggande av medfött bovint hjärtsyndrom inkluderar följande regler:

 • Varje kvinna som förväntar sig ett barn bör registreras senast 12 veckor av graviditeten.
 • Det är viktigt att följa alla råd från en läkare.
 • Kvinnor bör ge upp dåliga vanor.
 • Den gravida kvinnans diet bör endast fyllas med hälsosamma livsmedel.

Kardimegali är en allvarlig sjukdom, men det är inte en mening. Med snabb tillgång till medicinsk hjälp och implementering av alla rekommendationer från läkare kan du leva ett långt och lyckligt liv med en sådan diagnos. Det viktigaste är att älska dig själv och ta hand om din hälsa.

En ökning av hjärtvolymen - vad kardiomegali kan leda till

Artikeln föreslår att förtydliga vissa aspekter av patologin, som i allmänhet kallas ett förstorat hjärta eller kardiomegali, och problem som är förknippade med det, som kan bero på försvagning av hjärtmuskeln, koronar hjärtsjukdom, hjärtrytm eller ventilfunktion.

Vad betyder ett förstorat hjärta?

Hjärtat är en muskel vars naturliga uppgift är att pumpa blod inuti kroppen för att leverera näringsämnen och syre till alla celler och ta bort avfall.

Om hjärtat utsätts för överdriven stress börjar det öka och från de vanliga 350-380 gram kan det överstiga 500 gram.

Ett förstorat hjärta kännetecknas av en ökning av kroppsmassan som ett myokardium, d.v.s. muskelstruktur i hjärtat, så att den samtidiga utvidgningen av hjärtans hålrum: höger atrium, vänster atrium, höger ventrikel, vänster ventrikel, genom vilket blod flyter.

Vilka symtom kan ett förstorat hjärta orsaka?

Ibland kan ett förstorat hjärta vara asymptomatiskt, men i vissa fall manifesteras ett förstorat hjärta av patologiska symtom:

 • dyspné.
 • Brist på luft.
 • Bröstsmärtor som liknar angina pectoris.
 • Arytmi, plötslig takykardi.
 • Svullnad och vätskeretention, särskilt i vristerna.
 • Trötthet och yrsel.
 • Hudskador och ledvärk vid Fabry syndrom.
 • ”Andens hjärta” (ett karakteristiskt blodljud som strömmar genom ventilerna, ett typiskt syndrom för ”idrottsmanets hjärta”).

Vad du ska göra i fall av ett förstorat hjärta

Inte alltid en hjärtförstoring är patologisk, och därför uppstår ofta frågan, hur man ska agera i händelse av en sådan störning? Uppenbarligen beror mycket på orsaken. Professionella idrottare eller de som är intresserade av en idrottsdisciplin utvecklar alltid en patologi som kallas en idrottsman hjärtsyndrom.

Idrottare behöver en lång rad blodleveranser, som uppenbarligen tillhandahålls av en stor hjärtas kompressionskraft. Effekten av detta extra arbete är en fysiologisk utvidgning av hjärtat utan hälsorisk..

Om hjärtans ytterligare arbete orsakas av någon hindring i blodtillförseln, inträffar en patologisk ökning av hjärtämnet.

Orsaker till patologisk kardiomegali

Om man med röntgenstråle i bröstet observerar en ökning av hjärtat, först och främst är det nödvändigt att identifiera orsaken till patologin och bedöma procentandelen fibrös vävnad.

Följande är de viktigaste orsakerna som bestämmer den patologiska ökningen i hjärtmuskeln:

 • Hjärtsjukdom. Alla sjukdomar i cirkulationssystemet, som orsakar en ökning av motståndet mot blodflödet, leder till en ökning av hjärtmuskeln. Ventilsjukdomar är typiska, i synnerhet förmaket hos ventilerna i hjärtat ventrikel (tricuspid och mitral), aorta och lung.
 • hypertension, det vill säga en ökning av blodtrycket, vilket leder till hypertrofi i vänster kammare.
 • Hjärtrytm, förändringar i hjärtfrekvensen, som kan öka (takykardi) eller minska (bradykardi) på grund av ett fel i hjärtans elektriska kretsar.
 • Pulmonell hypertoni, avvikelser i trycket i lungorna, i sin tur orsakade av andningsfel och bronkopati.
 • Genetiska metaboliska sjukdomar, såsom Fabry-syndrom associerat med X-kromosomen, vilket orsakar ansamling av glykolipider i vävnaden.
 • Alkoholförgiftning, ett sådant hjärta kallas ofta ett öl eller etylhjärta.
 • Anemi, vilket tvingar hjärtat att arbeta mer intensivt och kan leda till hjärtsvikt över tid.
 • hemokromatos eller överdriven ansamling av järn i vävnaderna, är ansvarig för hjärt-kärlsjukdomar och arytmi.
 • amyloidos, ackumuleringen i vävnaderna av amyloid, ett proteinmaterial som liknar stärkelse, bestäms
 • Sköldkörtelsjukdom, såsom hypotyreos.
 • kardiomyopati, Är en hjärtmuskelsjukdom som orsakar en förtjockning av hjärtmuskeln.

Diagnos av förstorade hjärtstudier

För att göra en korrekt diagnos av ett förstorat hjärta och sedan föreskriva lämpliga behandlingsmetoder, reser specialisten till ett antal tester och undersökningar:

 • EKG- eller Holter-övervakning, d.v.s. EKG-inspelning i 24 timmar, samt en EKG under belastning, som gör det möjligt att upptäcka arytmi.
 • Ett ekokardiogram som upptäcker hjärtobstruktion.
 • RX. För att utvärdera hjärtskugga.
 • Kärnmagnetisk resonans med användning av ett kontrastmedel gadolinium. För fördelning av fibrösa områden i myokardiet.
 • Hjärtkateterisering med införandet av ett mikrokammare för att bedöma möjliga ventrikulära utbrott i aorta.

Terapi och läkemedel för behandling av kardiomegali

Ofta har patologin hos ett förstorat hjärta en godartad kurs och kräver inte behandling. Om ett förstorat hjärta beror på idrottsbelastning räcker det att stoppa träningen, syndromet återgår långsamt: hjärtvolym och hjärtfrekvens återgår till det normala. Om kardiomegali är patologisk, väljs behandling i enlighet med orsaken.

Läkemedelsbehandling kan behövas. I grund och botten används läkemedel för att kontrollera blodtrycket, särskilt:

 • Diuretika för att minska natrium och vatten.
 • Betablocker för att sänka blodtrycket,
 • Antiarytmiska läkemedel och antikoagulantia för att förhindra blodproppar och följaktligen förekomsten av stroke och hjärtattacker.

I svåra fall kan kardiologen besluta att använda kirurgi för att ta bort de defekta ventilerna eller samordna sammandragningar av hjärtkammarna med en pacemaker för att minska risken för hjärtattack.

Risker och möjliga komplikationer av kardiomegali

Ett förstorat hjärta kan medföra betydande risker för patienten, som beror på den underliggande sjukdomen som orsakade utvidgningen av hjärtat. När hjärtat blir för stort utsätts vissa delar av myokardiet för större tryck och därför en ökad risk för ischemi och farliga komplikationer, såsom stroke och hjärtattack.

Statistiker konstaterar dock att patologi kan levas utan allvarliga konsekvenser, och hålla den under kontroll med hjälp av lämplig behandling. I Ryssland har faktiskt cirka 9,4 miljoner människor ett förstorat hjärta, särskilt i den vänstra kammaren.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit