Faren för lågt blodtryck, förklarade läkarna

Lågt blodtryck är farligt inte mindre än högt. Hjärnan påverkas mest.

Läkarna förklarade att lågt blodtryck inte är mindre farligt än högt blodtryck. Hjärnan påverkas mest.

Syre-svält kan förekomma. Det kommer att leda till obehagliga biverkningar. I vissa fall kan det orsaka stroke..

Vid tryckindex under nivån 100 diagnostiserar 70 läkare arteriell hypotoni. Sjukdomen kan delas upp i flera grader:

 • tryck 100 till 70
 • tryck 90 till 60
 • tryck under 70 till 60

Den första graden innebär inte problem. Men patienter rekommenderas att undersökas regelbundet och ge upp dåliga vanor..

Den andra och tredje graden kan resultera i inte så trevliga konsekvenser. Detta är utvecklingen av olika komplikationer, till exempel cerebrovaskulär olycka.

Lågt blodtryck kan verka önskvärt, och för vissa människor orsakar det inga problem. Men för många människor kan onormalt lågt blodtryck (hypotension) orsaka yrsel och svimning. I svåra fall kan lågt blodtryck vara livshotande..

Blodtryckavläsningar under 90 millimeter kvicksilver för det övre antalet (systoliskt) eller 60 mm RT. Konst. för det lägre antalet (diastoliskt) anses vanligtvis lågt blodtryck.

Orsaker till lågt blodtryck kan variera från uttorkning till allvarliga medicinska eller kirurgiska störningar. Det är viktigt att ta reda på vad som orsakar ditt låga blodtryck så att det kan behandlas..

symtom

För vissa människor signalerar lågt blodtryck ett doldt problem, särskilt när det plötsligt sjunker eller åtföljs av tecken och symtom som:

 • Yrsel eller yrsel
 • svimning
 • Suddig syn
 • Illamående
 • Trötthet
 • Koncentrationsbrist

Chock

Extrem hypotension kan leda till ett livshotande tillstånd. Tecken och symtom inkluderar:

 • Förvirring, särskilt hos äldre
 • Kall, klam, blek hud
 • Snabb, grund andning
 • Svag och snabb puls

När man ska träffa en läkare

Om du har tecken på chock, kontakta akut läkare..

Om du har lågt blodtryck hela tiden, men du mår bra, kommer din läkare troligen bara att kontrollera dig under dina möten..

Även oavsiktlig yrsel kan vara ett relativt litet problem - till exempel resultatet av mild uttorkning från för mycket tid i solen eller i badtunnan. Det är dock viktigt att se en läkare om du har tecken eller symtom på hypotoni eftersom de kan indikera mer allvarliga problem..

orsaker

Blodtryck är ett mått på trycket i dina artärer under de aktiva och vilande faserna av hjärtslaget..

 • Systoliskt tryck. Det högsta antalet i dina blodtrycksavläsningar är mängden tryck ditt hjärta skapar när du pumpar blod genom artärer till resten av kroppen.
 • Diastoliskt tryck. Det lägre antalet i dina blodtrycksavläsningar avser mängden tryck i artärerna när ditt hjärta är i vila mellan beats.

Nuvarande rekommendationer definierar normalt blodtryck som är lägre än 120/80 mmHg.

Under dagen förändras blodtrycket beroende på kroppens position, andningsrytmen, stressnivån, det fysiska tillståndet, medicinerna du tar, vad du äter och dricker och tiden på dagen. Blodtrycket är vanligtvis det lägsta på natten. Den stiger kraftigt när den vaknar.

Förhållanden som kan orsaka lågt blodtryck

Medicinska tillstånd som kan orsaka lågt blodtryck inkluderar:

 • Graviditet. Eftersom cirkulationssystemet expanderar snabbt under graviditeten kommer blodtrycket sannolikt att sjunka. Detta är normalt och blodtrycket återgår vanligtvis till din nivå före graviditeten efter förlossningen..
 • Hjärtsjukdom. Vissa hjärtsjukdomar som kan leda till lågt blodtryck inkluderar extremt låg hjärtfrekvens (bradykardi), hjärtventilproblem, hjärtattack och hjärtsvikt..
 • Endokrina problem. Sköldkörtelsjukdomar som parathyreoidosjukdom, binjurinsufficiens (Addisons sjukdom), lågt blodsocker (hypoglykemi) och i vissa fall kan diabetes orsaka lågt blodtryck.
 • Uttorkning. När din kropp tappar mer vatten än den tar. Detta kan orsaka svaghet, yrsel och trötthet. Feber, kräkningar, svår diarré, överdrivet diuretik och intensiv fysisk aktivitet kan leda till uttorkning.
 • Blodförlust. Att förlora mycket blod, till exempel från en allvarlig skada eller inre blödningar, minskar mängden blod i kroppen, vilket leder till ett kraftigt blodtrycksfall.
 • Allvarlig infektion (septikemi). När en infektion i kroppen kommer in i blodomloppet kan det leda till ett livshotande blodtrycksfall, kallad septisk chock..
 • Allvarlig allergisk reaktion (anafylax). Det kan utlösas av mat, vissa droger, insektsgifter. Anafylaxi kan orsaka andningsproblem, nässelfeber, klåda, svullna halsar och ett farligt blodtrycksfall..
 • Brist på näringsämnen i din diet. Brister i vitamin B-12 och folat kan förhindra att din kropp producerar tillräckligt med röda blodkroppar, vilket kan orsaka lågt blodtryck..

Typer av lågt blodtryck

Läkarna delar ofta ner lågt blodtryck (hypotoni) i kategorier beroende på orsaker och andra faktorer. Vissa typer av lågt blodtryck inkluderar:

 • Lågt blodtryck när du står (ortostatisk eller postural, hypotension). Detta är ett plötsligt blodtrycksfall när du står upp från sittande läge eller efter att ha legat.
 • Tyngdkraften får blod att samlas i benen när du står. Normalt kompenserar din kropp för detta genom att öka din hjärtfrekvens och minska dina blodkärl och därmed säkerställa att tillräckligt med blod returneras till din hjärna..
 • Men hos personer med ortostatisk hypotension fungerar inte denna kompensationsmekanism och blodtrycket sjunker, vilket leder till yrsel, svaghet, suddig syn och till och med svimning.
 • Ortostatisk hypotension kan uppstå av olika skäl, inklusive uttorkning, långvarig säng vila, graviditet, diabetes, hjärtproblem, brännskador, överdriven värme, åderbråck och vissa neurologiska störningar.
 • Lågt blodtryck efter att ha ätit (postprandial hypotension). Denna plötsliga blodtrycksfall efter att ha ätit påverkas främst av äldre..
 • Blod kommer in i matsmältningskanalen efter att ha ätit. Normalt ökar din kropp hjärtfrekvensen och minskar vissa blodkärl för att upprätthålla normalt blodtryck. Men hos vissa människor misslyckas dessa mekanismer, vilket leder till yrsel och svimning..
 • Postprandial hypotension drabbar oftast personer med högt blodtryck eller störningar i det autonoma nervsystemet, till exempel Parkinsons sjukdom..
 • Att sänka blodtrycksmedicinen och äta små, lågkolhydratmat kan bidra till att minska dina symtom..
 • Lågt blodtryck från felaktiga hjärnsignaler (nervmedierad hypotension). Denna störning, som orsakar blodtrycksfall efter långvarig ställning, drabbar främst unga vuxna och barn. Uppenbarligen beror detta på en missförstånd mellan hjärtat och hjärnan..
 • Lågt blodtryck på grund av skador på nervsystemet (multipel atrofi av systemet med ortostatisk hypotension). Kallas också Shay-Dragers syndrom. Denna sällsynta störning orsakar progressiv skada på det autonoma nervsystemet, som kontrollerar ofrivilliga funktioner som blodtryck, hjärtfrekvens, andning och matsmältning. Detta beror på närvaron av mycket högt blodtryck när du ligger ner.

Riskfaktor

Lågt blodtryck (hypotension) kan förekomma hos alla personer, även om vissa typer av lågt blodtryck är vanligare beroende på din ålder eller andra faktorer:

 • Ålder. En minskning av blodtrycket när du står eller efter att ha ätit förekommer främst hos vuxna över 65 år. Neuralt medierad hypotension drabbar främst barn och yngre vuxna.
 • Användningen av droger. Människor som tar vissa mediciner, till exempel mediciner med högt blodtryck, till exempel alfablocker, har en större risk för lågt blodtryck..
 • Vissa sjukdomar. Parkinsons sjukdom, diabetes och vissa hjärtsjukdomar ger dig hög risk för lågt blodtryck..

komplikationer

Även milda former av lågt blodtryck kan orsaka yrsel, svaghet, svimning och risken för skador från fall..

Ett mycket lågt blodtryck kan beröva kroppen tillräckligt med syre för att utföra sina normala funktioner, vilket kommer att skada ditt hjärta och hjärna..

Hypotension (lågt blodtryck): orsaker, symtom och behandling

Många av er vet att blodtrycket (som är resultatet av hjärtat) kan höjas (hypertoni), men det kan också sänkas (hypotoni).

Hypotension - lågt blodtryck, vilket kan vara permanent eller av misstag.

Vid extrema värden orsakar det yrsel, sjukdom eller till och med svimning..

Med hypotension är värdet på det övre (systoliska) blodtrycket mindre än 100 mm Hg. Om diastoliskt tryck är i mitten av rekommendationerna kan det hända att patienten inte upplever några avvikelser.

Det finns en speciell form av lågt blodtryck - ortostatisk hypotension. Denna störning manifesterar sig när en liggande position ändras till en stående position..

Enkel hypotoni

Anledningar till enkel lågtryck

Experter har identifierat många orsaker till denna överträdelse.

De huvudsakliga orsakerna till enkel hypotoni är:

 • svåra sjukdomar;
 • långvarig brist på fysisk aktivitet;
 • undernäring.

Plötsliga attacker av hypotoni kan uppstå som ett resultat av sådana störningar:

 • svåra sår eller allvarlig inre blödning (vilket minskar blodmängden i kroppen och därmed orsakar en minskning av blodtrycket);
 • betydande dehydrering;
 • värmeslag;
 • chock;
 • hjärtinfarkt;
 • allergi (insektsbett eller medicin);
 • infektion.

Mindre vanligt kan orsaker till enkel hypotoni inkludera:

 • hormonella störningar (ökad eller minskad produktion av hormoner);
 • binjurinsufficiens.

Enkel behandling med lågt blodtryck

Behandlingen av denna form av sjukdomen beror på dess orsak, liksom på intensiteten.

För att eliminera orsaken krävs vanligtvis säng vila.

En patient med mycket lågt tryck kan behöva följande åtgärder:

 • ta läkemedel för lågt blodtryck;
 • blodtransfusion.

Ortostatisk hypotension

Ortostatisk hypotension är en störning som uppstår när en liggande position ersätts av en stående position..

Symtom på ortostatisk hypotension

De viktigaste tecknen på denna överträdelse är:

 • yrsel;
 • tillfällig suddig syn;
 • svimning.

Manifestationen av en attack av ortostatisk hypotension kännetecknas vanligtvis av en minskning av det systoliska blodtrycket på 20 mm Hg!

Denna störning är associerad med ett brott mot regleringen av blodtrycket.

Som regel märks en attack av ortostatisk hypertoni efter 5 minuter från en förändring i kroppsposition från horisontellt till vertikalt.

Orsaker till ortostatisk hypotension

De huvudsakliga orsakerna till ortostatisk hypotoni är:

 • en behandlingskurs med vissa läkemedel:
   • antidepressiva medel;
   • hypertoniska läkemedel.

 • komplikationer av diabetes i samband med störningar i det autonoma nervsystemet, som koordinerar reflexer som styr blodtrycket;
 • vissa sjukdomar i nervsystemet:
   • multisystematrofi (Shay-Drager syndrom), som oftare drabbas av män över 60 år.

  Behandling av ortostatisk hypotension

  • Om orsaken till ortostatisk hypotension är en behandling med ett visst läkemedel, kan en förändring (eller minskning) i doseringen vara tillräcklig för att eliminera attackerna av denna överträdelse.
  • Om denna form av hypotoni uppstår som ett resultat av en sjukdom (till exempel diabetes mellitus), kan behandling av sjukdomen rädda dig från efterföljande attacker av ortostatisk hypertoni.
  • Om orsaken till lågt blodtryck är okänd kan läkaren rekommendera att du tar fenylefrin. En lång kurs med detta läkemedel kan förbättra patientens tillstånd..

  När du vaknar rekommenderas att en patient som lider av denna form av lågt blodtryck sitter i 5-10 sekunder innan han står upp.

  Vad är en puls??

  Pulsslagning av artärer på grund av blodpassage med varje muskelkontraktion i hjärtmuskeln.

  Du kan mäta pulsen genom att trycka på handledsområdet bredvid tummen med en eller två fingrar.

  Andra delar av kroppen kan vara lämpliga för att mäta hjärtfrekvensen:

  • armbågsböjning;
  • benets baksida;
  • knäets baksida;
  • ljumske;
  • nedre nacken.

  Genom att studera rytm och puls, kan du ta reda på olika data om hälsotillståndet.

  Överdriven vagusnervstimulering och lågt blodtryck

  I vissa fall är hypotoni förknippad med överdriven stimulering av vagusnerven, vilket innerverar sådana inre organ:

  Orsaken till denna attack kan vara:

  De viktigaste tecknen på lågt blodtryck i denna situation är:

  • illamående;
  • Trötthet;
  • förlust av medvetande.

  Oftast manifesterar sig denna typ av hypotoni hos unga. Som regel hjälper en kort vila med de första symtomen, tack vare vilken kroppen återhämtar sig på några minuter.

  Hur blodtrycket stiger med åldern?

  Det är ingen hemlighet för någon att normala systoliska blodtrycksvärden är 100 - 140 mm Hg, och diastoliska blodtrycksvärden är 60 - 90 mm Hg.

  Du bör fortfarande veta att med åldern stiger blodtrycket!

  Det finns en formel för att beräkna det normala tryckvärdet beroende på ålder:

  Det normala värdet på systoliskt tryck = 10 + antalet årtionden för en person

  Till exempel anses 15 (10 + 5 decennier) för en 50-årig man vara normalt systoliskt tryck, men för en 30-årig man, 13 (10 + 3 decennier).

  Dessa värden anses vara normala för en person i vila. När en person utför fysiskt arbete kan blodtrycket öka även med 40 mm Hg!

  Vilken patologi orsakar lågt blodtryck och vad kan det leda till

  Inte alla vet att lågt blodtryck hos en person inte är mindre farligt än arteriell hypertoni. Det mest optimala anses vara blodtryck vid nivån 120/80 mm Hg. Om det är mindre än 100/60 mm Hg kallas detta tillstånd hypotension (hypotension). Ett akut blodtrycksfall kallas kollaps. Det kan orsaka död av en sjuk person.

  Lågt blodtryck

  Hypotension är ett kliniskt tecken. I riskgruppen ingår ungdomar och unga flickor. Ofta sjuka människor i avancerad ålder. Anledningen är en minskning av artärernas elasticitet mot bakgrund av åderförkalkning. Tryckminskningen är omöjlig (långsam) och snabb. Skillnaden mellan primär (väsentlig) och sekundär (symptomatisk) arteriell hypotension.

  Diagnosen ställs om lågtrycket har varit störande under lång tid och har upptäckts under flera mätningar. Litet blodtryck hos människor är inte alltid förknippat med organisk patologi. Fysiologisk hypotension utmärks. Hon är en variant av normen. Detta tillstånd diagnostiseras hos personer med en ärftlig predisposition..

  Adaptiv hypotension förekommer också. Det upptäcks hos människor som bor i bergen och tropiska länder. Lågt blodtryck bestäms ofta hos idrottare. Detta är resultatet av lång och hård träning. Den primära formen för hypotoni är en separat sjukdom. Det symtomatiska utseendet på denna patologi kan förekomma i akuta och kroniska former. I det första fallet utvecklas kollaps (chock), och i det andra faller blodtrycket på bakgrund av förgiftning, blodsjukdomar och endokrin patologi.

  De viktigaste etiologiska faktorerna

  Det finns flera skäl till lågt tryck hos kvinnor och män. Följande predisponerande faktorer är av största vikt:

  • cardiopsychoneurosis;
  • mental trauma;
  • påfrestning;
  • kroniskt trötthetssyndrom;
  • sömnstörningar
  • inre och kavitet blödning;
  • minskad sköldkörtelfunktion;
  • diabetes;
  • cervikal osteokondros;
  • neoplasmer (tumörer);
  • inflammation i hjärtmuskeln hos olika etiologier;
  • depression;
  • hjärtrytmstörningar.

  Om trycket sjunker kraftigt, indikerar detta en kollaps. Detta tillstånd orsakas oftast av blodförlust. Detta är möjligt mot bakgrund av skador, magsår och tolvfingertarmsår, kolit, Crohns sjukdom, svår dehydrering, akut diarré. Lågt blodtryck är ett tecken på en infektionssjukdom. Denna grupp inkluderar tyfusfeber, meningoencefalit, lunginflammation.

  Kollaps är möjligt mot bakgrund av tumörer och syringomyelia. Ofta sjunker blodtrycket med akut förgiftning av kroppen. Den största faran för människor är kolmonoxid och organofosforföreningar. Ofta minskar trycket efter operationen. Orsaken kan också vara medicinska manipulationer (anestesi). Det finns en risk för kollaps om du överdoserar vissa mediciner (ganglionblockerare, antihypertensiva läkemedel, insulin).

  Lågt blodtryck blir med utvecklingen av peritonit. Andra orsaker till kollaps inkluderar en akut period av hjärtinfarkt, nedsatt hjärtledning och anafylaktisk chock. Det senare kan utvecklas i kontakt med allergener. Lågt blodtryck orsakas av hypovitaminos och en strikt diet. Ortostatisk hypotension observeras ibland. Sådana människor kan falla om de snabbt ändrar sin kroppsposition från horisontell till vertikal..

  Tryckreduktionsmekanism

  Inte alla vet varför trycket sjunker och vad som ligger till grund för utvecklingen av hypotoni. Optimalt blodtryck upprätthålls på grund av den korrekta volymen av cirkulerande blod, myokardiell kontraktion, vaskulär diameter, deras ton och perifera motstånd. Olika ämnen (renin, angiotensin, katekolaminer, aldosteron) deltar i att minska trycket.

  Grunden för blodtrycksfallet är följande mekanismer:

  • minskad cirkulerande blodvolym;
  • minskning av hjärtat slagvolym;
  • minskad ton i kärlväggen;
  • reducerat venöst blodflöde.

  Hypovolemia är den främsta orsaken till kollaps. Blodförlust orsakas av vaskulära skador. Detta observeras med organbrott (mjälte, äggstockar, urinblåsan, livmodern), ulcerativa defekter, skador, aneurysm. En minskning av stroke och hjärtutmatning är karakteristisk för en hjärtattack och svår arytmi. Kärlförlust av elasticitet är möjlig på grund av förgiftning, infektionssjukdomar och åderförkalkning.

  Karakteristiska kliniska manifestationer

  Symtom på lågt tryck är kända för alla erfarna läkare. De är inte specifika. Vanliga symtom inkluderar:

  • blekhet och fuktighet i huden;
  • kylning av lemmen;
  • instabil gång;
  • yrsel;
  • svimning
  • vit dermografism;
  • minskad synskärpa;
  • dåsighet;
  • svaghet;
  • apati;
  • emotionell instabilitet;
  • minnesskada;
  • cardiopalmus;
  • menstruationscykelstörning;
  • minskad styrka;
  • svettas.

  Om hypotoni uppstår mot bakgrund av en kraftig förändring av kroppspositionen är svimningsförhållanden möjliga. Hudsymptom beror på den dominerande effekten på kroppen av det parasympatiska nervsystemet. Tecken på lågt blodtryck kan ses med blotta ögat. Med utvecklingen av syrebrist visas cirklar runt ögonen.

  Vid akut hypoxi mot bakgrund av kollaps observeras cyanos i huden. Om hypotyreos var orsaken till blodtrycksfallet inkluderar symtomen sprött hår. Tecken på lågt tryck mot bakgrund av matsmältningssjukdomar kompletteras av magbesvär, störningar i avföringen, uppblåsthet, illamående.

  Vid ständigt lågt tryck försämras lungfunktionen. Kompensatorisk andnöd visas. Det är mest uttalat under träning. Symtom på lågt blodtryck vid akut kollaps är mer uttalad. Följande symtom är möjliga:

  • törst;
  • chilliness;
  • svår svaghet;
  • minskning av kroppstemperatur;
  • frossa;
  • blekhet i huden;
  • skärpa ansiktsdragen;
  • förekomsten av kallsvett;
  • grund och snabb andning;
  • trådformad puls;
  • minskad urinproduktion.

  Vid mycket låga tryck finns det en fara för livet. Ofta utvecklar patienter hypotensiva kriser.

  Undersökning och behandlingstaktik

  Erfarna läkare vet inte bara vilket tryck som anses vara lågt, utan också metoderna för att behandla denna patologi. Innan detta organiseras följande studier:

  • elektrokardiografi;
  • allmänna blod- och urintest;
  • biokemisk forskning;
  • coagulogram;
  • elektroencefalografi;
  • lipidprofil.

  Ett ortostatisk test krävs. Om symptomen uttalas med en minskning av trycket, behöver du inte dra med en resa till läkaren. Behandlingsregimen inkluderar:

  • ta hypertensiva läkemedel;
  • massage;
  • diet;
  • elektrofores eller sonoterapi;
  • aromaterapi;
  • hydroterapi;
  • fysioterapi;
  • användningen av cerebroprotectors;
  • tar nootropics.

  Hur många dagar det tar att återhämta sig beror på den underliggande orsaken till hypotoni. Det är inte nödvändigt att sänka blodtrycket, det kan leda till komplikationer. Symtom och behandling bestäms av den behandlande läkaren. Den mest förskrivna medicinen är Mesaton. Antidepressiva medel och lugnande medel används ofta. Vid användning av mediciner bör kontraindikationer övervägas.

  Det lägsta trycket bestäms under kollaps mot bakgrund av chock. I detta fall bör patientvård vara akut. Vid blodförlust krävs infusionsterapi. Enligt strikta indikationer organiseras blodtransfusion. Vid kollaps förskrivs Dopamine-Darnitsa, Dopamine Solvey 200. Vid chock används Norepinephrine Agetan, Sodium Bicarbonate, Cordiamin-Ferein. Om du sänker blodtrycket, kan en person dö. Således är arteriell hypotension en farlig patologi. Självmedicinering kan orsaka skador på inre organ..

  Orsaker till lågt blodtryck hos kvinnor

  Blodtryck (BP) är en av de viktigaste indikatorerna på kroppens vitala aktivitet. Det visar faktiskt hjärtmuskelns prestanda: trycket med vilket det kan "driva" blod genom cirkulationssystemet.

  Låt oss gå lite djupare in i teorin. Det första värdet i blodtrycksindexet är systoliskt blodtryck. Det hänvisar till trycket i artärerna samtidigt som hjärtmuskeln komprimeras och blodet flyttas ut i artärerna. Det andra värdet - diastoliskt blodtryck - är en indikator på tryck i artärerna i det ögonblick då hjärtmuskeln är avslappnad. Det vill säga, detta är den minsta indikatorn på tryck i artärerna för hela blodcirkulationscykeln. Skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck kallas pulstryck. Enligt godkända standarder bör den ligga inom intervallet 35-55 mm RT. Konst. Men denna indikator är inte särskilt bekant för en bred lekmann, eftersom den sällan används..

  En normal blodtrycksindikator är 110/70 mmHg. Konst. Denna siffra är ganska godtycklig, eftersom blodtrycket är en rent individuell indikator för varje person. Det beror på många faktorer: det psykologiska tillståndet, tiden på dagen, att ta tonicprodukter, individuella egenskaper eller mediciner. Därför bestäms normalt blodtryck av intervallet: systoliskt från 90 till 140 mm RT. Art. Och diastoliskt från 60 till 90 mm RT. Konst. Överskridande av detta intervall indikeras av termen hypertoni, och blodtrycket under det normala intervallet är hypotension eller hypotension. Det är i de två sista termerna som vi kommer att förstå så mycket som möjligt

  I de flesta fall orsakas ett kraftigt blodtrycksfall antingen av yttre påverkan (ofta allvarliga skador eller chockstillstånd) eller en förvärring av en yttre sjukdom som provocerar blodförlust, hjärtsvikt och uttorkning. I sådana fall orsakar lågt blodtryck utvecklingen av syre-svält i hjärnan och inre organ (hypoxi), vilket kan leda till oöverstigliga konsekvenser.

  En liten minskning av blodtrycket har inte en sådan skadlig effekt på kroppen, men den påverkar patientens livskvalitet avsevärt. Hypotension orsakar en konstant känsla av svaghet, apati och ett antal andra symtom som ständigt känner sig själva.

  Hypotension Klassificering

  Vi noterade lite högre att blodtrycket kan sjunka snabbt och kan minska något. Mot bakgrund av nedgången är hypotension uppdelad i akut och kronisk.

  Den första är karakteristisk för skador, chockförhållanden och kollaps, när mycket lågt tryck registreras och en mycket snabb reaktion på vad som behövs behövs. Kronisk hypotension är typisk för personer som har konstant lågt blodtryck på grund av en individuell predisposition eller kostnaderna för yrket. I synnerhet är kronisk hypotoni karakteristisk för idrottare och de vars arbete är förknippat med konstant fysisk aktivitet. Kronisk hypotension kallas också ibland fysiologisk. Det antas också att ett antal personer från födseln har en disponerad organisme för att sänka blodtrycket.

  I sin tur delas kronisk hypotension upp i primär och sekundär. Den första av dessa är en oberoende sjukdom. Åsikter om dess ursprung varierar. Men för det mesta tror läkarna att primär hypotoni är en neurosliknande sjukdom i vasomotoriska centra i hjärnan, som föregås av emotionell överbelastning eller långvarig exponering för stress.

  Sekundär hypotoni är en konsekvens av utvecklingen av patologer från tredje part och förgiftning av kroppen, eller en biverkning av att ta mediciner. Taktiken för att bekämpa denna patologi bygger på behandlingen av orsakerna till dess förekomst. Och terapin som syftar till att normalisera tryck är symptomatisk.

  Orsaker till hypotoni

  Vi har redan indikerat att lågt tryck kan vara en följd av professionella faktorer och kroppens individuella egenskaper. Låt oss se vad som specifikt kan orsaka akut och sekundär hypotoni.

  Akut hypotension leder till:

  • skarpa allergiska reaktioner (anafylaktisk chock),
  • hjärtinfarkt och intra-hjärtblockad,
  • allvarliga arytmier,
  • stor blodförlust.

  Denna lista är långt ifrån uttömmande. Men det viktigaste att komma ihåg vid akut hypotoni är att trycket i sådana fall sjunker till mycket låga priser och personen behöver akut sjukhusvård. Poängen är i de flesta fall minuter.

  Sekundär hypotoni kan leda till många sjukdomar som är förknippade med alla kroppens vitala system. I synnerhet leder diabetes, anemi, magsår, cirros i levern, sjukdomar i cirkulationssystemet och andningsorganen ofta till kronisk hypotoni. En specifik sjukdom som provocerar lågt blodtryck diagnostiseras endast av en uppsättning studier, eftersom endast rätt historia kan eliminera orsaken och återföra blodtrycket till normalt.

  Orsaker till lågt blodtryck hos kvinnor

  Separat är det nödvändigt att överväga de förutsättningar som leder till en minskning av blodtrycket hos kvinnor. På grund av deras fysiologiska egenskaper är listan över orsaker något större..

  Fall av fixering av hypotoni hos gravida kvinnor är ganska vanliga. Vid olika perioder med att fostra ett barn orsakas detta tillstånd av olika faktorer. Under första trimestern är en minskning av blodtrycket kroppens svar på ett kraftigt hopp i produktionen av hormonet progesteron. I senare termer uppstår lågt blodtryck på grund av en fysiskt växande buk. Det gör det svårt att återföra venöst blod till hjärtat, vilket särskilt uttalas av hypotoni under tvillinggraviditet. Järnbristanemi, polyhydramnios och lägre vena cava syndrom leder också till hypotoni under graviditeten..

  Dessutom är lågt blodtryck karakteristiskt för kvinnor som är för förtjust i dieter och vegetarianism. Avsaknad av viktiga vitaminer och mineraler är en matande orsak till hypotoni.

  Utvecklingen av hypotoni hos kvinnor under menstruationen är också trolig. Samtidigt järnbrist i kroppen, förvärrad av avvisningen av användning av järnhaltiga produkter (kött) under dieter, orsakar hypotoni.

  Symtom på hypotoni

  Lågt blodtryck diagnostiseras lätt med en blodtrycksmätare - en ganska lättanvänd enhet som nästan alla som har vissa blodtrycksproblem har hemma. Men själva mätningen visar bara en engångsminskning av blodtrycket, vilket mycket väl kan vara situationellt och inte vara hypotoni. Därför kan denna sjukdom, förutom regelbundna mätningar av blodtryck, bestämmas av ett antal visuella tecken, varav de flesta, på ett eller annat sätt, är förknippade med kroppens allmänna tillstånd.

  Först och främst indikeras hypotoni av allmän svaghet. Det uttrycks i att ständigt känna sig ohälsosam utan uppenbar orsak, distraktion, slöhet, instabilt känslomässigt tillstånd och allmän apati. Hypotension kännetecknas av dålig sömn, en konstant känsla av sömnbrist och svårigheter att vakna på morgonen.
  Dessutom manifesteras ofta hypotoni av kräkningar, förekomst av andnöd och arytmi, även med mindre fysisk ansträngning, överdriven svettning och yrsel. Ofta upplever människor lätthet när de står upp från en stol eller ur sängen - detta är ett tydligt tecken på lågt blodtryck.

  Sådana symtom är ett bestämt skäl till att konsultera en läkare. Detta gör att du i rätt tid kan hitta orsaken till detta tillstånd, korrekt bygga taktiken för dess eliminering och effektivt bli av med hypotoni. Det viktigaste att komma ihåg är att självmedicinering av hypotoni endast ger ett resultat i form av samtidig normalisering av blodtrycket. Men utan att eliminera orsakerna som ledde till detta problem kommer det inte att vara möjligt att bli helt av med hypotoni. Och den enda rätta vägen för hypotoni är att kontakta en specialist som kommer att avgöra orsaken till lågt blodtryck och erbjuda rätt omfattande behandling.

  Hypotension Behandling

  Behandlingen av hypotoni är en intressant fråga. I de flesta fall behandlar de inte henne, utan sjukdomar som provocerat lågt blodtryck. Och i sådana fall beror terapitaktiken direkt på vad den syftar till..

  En annan sak är när vi överväger primär kronisk hypertoni, eller tillståndet av akut hypertoni, där en person snabbt behöver höja blodtrycket till en normal nivå. I sådana fall syftar behandlingsregimen specifikt till att normalisera blodtrycket. Terapi är under konstruktion under sådana förhållanden i två riktningar:

  • drogbehandling,
  • livsstilskorrigering för att eliminera förutsättningarna för utveckling av hypotoni.

  Mediciner för att öka blodtrycket

  För att bekämpa hypotoni används tre grupper av läkemedel:

  • adaptogener,
  • alfa-adrenomimetik,
  • analeptika.

  Vi ger deras korta egenskaper i form av en tabell:

  LäkemedelsgruppKommersiella namn och prisBeskrivningHandlingens art
  adaptogenerPantokrin (från 137 rubel), Saparal, ginseng, rosa radiola, citrongräs.Beredningar av naturlig eller konstgjord uppkomst som ökar förmågan hos livsstödssystem att motstå yttre påverkan. Ansåg de mildaste grupperna av anti-hypotoni läkemedel.Läkemedel i denna grupp har en vasokonstriktoreffekt och tonar upp det vaskulära mitten. Dessutom har adaptogener en positiv effekt på personens allmänna tillstånd, jämnar trötthet och apati.
  Alfa-adrenomimetikGutron (från 1100 rubel), Mesaton (från 82 rubel).Läkemedlen i denna grupp används, i de flesta fall, med akut hypotoni, när en snabb och effektiv ökning av blodtrycket är nödvändigt.De har en effekt på alfa-adrenerga receptorer, upprätthåller en konstant volym som cirkulerar i kroppen, har en vasokonstriktoreffekt.
  analeptikaCordiamine (från 77 rubel), Etymizole.Läkemedel med en stark effekt på medulla oblongata, ansvariga för andnings- och vasomotoriska funktioner.Analeptika stimulerar andnings- och cirkulationssystemets arbete, såväl som ett antal delar av centrala nervsystemet.

  Valet av ett specifikt läkemedel från denna lista är läkarnas befogenheter. Mycket beror på typen av hypotoni, patientens individuella egenskaper och ett antal samtidiga faktorer. Hur som helst är effekten av användningen av läkemedel i någon av dessa grupper, om den används korrekt, tillräcklig för att normalisera blodtrycket.

  Beteende faktorer för att bekämpa lågt blodtryck

  Många läkare säger enhälligt att nyckeln till kampen mot hypotoni är en hälsosam livsstil. Först och främst gäller det det känslomässiga tillståndet. Mer positiva känslor, njutning av livet, en känsla av användbarhet för sig själv och ens aktivitet är i många fall en grundläggande faktor för att normalisera blodtrycket..

  För personer som är utsatta för hypotoni är det dessutom viktigt att ha en balanserad diet mättad med alla nödvändiga komponenter, en god vila efter fysisk ansträngning och fysiologiska procedurer som syftar till att stärka väggarna i blodkärlen. Dessa inkluderar massage, simning, härdning av kroppen med en kontrastdusch.

  Vi får inte glömma en aktiv livsstil. Regelbunden fysisk aktivitet stimulerar ett mer intensivt hjärtaarbete som börjar kasta stora volymer blod i cirkulationssystemet. På grund av detta normaliseras blodflödet och den naturliga blodtrycksnivån återställs..

  Komplexet av dessa beteendefaktorer är användbart inte bara för de som lider av hypotoni. I enlighet med dessa enkla regler kommer varje person alltid att hålla sin kropp i god form och glömma bort många hälsoproblem..

  Hypotension (lågt blodtryck)

  Översikt

  Hypotension (lågt blodtryck, hypotension) - ett tillstånd där blodtrycket sjunker under normala nivåer.

  För vissa människor är hypotoni ett naturligt tillstånd som inte orsakar symtom och är vanligtvis inte orsak till oro. Men om ditt blodtryck sjunker ovanligt lågt kan det begränsa blodflödet till din hjärna och andra viktiga inre organ, vilket resulterar i instabilitet, yrsel, besvimning eller besvimning.

  Kontakta en läkare om du får symtom på hypotoni. Vuxna bör kontrollera sitt blodtryck minst en gång vart femte år. Om du inte vet hur du mäter ditt blodtryck själv, kontakta din läkare..

  Blodtryck - mätt i millimeter kvicksilver (mmHg) och registrerat i form av två indikatorer:

  • systoliskt tryck: blodtryck i det ögonblick då hjärtat samlas och skjuter blod in i artärerna;
  • diastoliskt tryck - blodtryck i ögonblicket av hjärtmuskelns avslappning mellan två sammandragningar.

  Till exempel, om ditt systoliska blodtryck är 120 mmHg. Art., Och ditt diastoliska blodtryck är 80 mm RT. Art., Ditt tryck är 120 till 80 och skrivs vanligtvis som 120/80 mm Hg. st.

  Normala blodtrycksnivåer är mellan 90/60 och 140/90. Om avläsningarna är 140/90 eller mer, har du högt blodtryck (högt blodtryck), vilket leder till en större risk för att utveckla allvarliga hjärtsjukdomar, till exempel en hjärtattack eller stroke. Personer med blodtrycksnivåer mindre än 90/60 anses vanligtvis vara hypotensiva..

  Blodtrycket kan vara lågt av många skäl, inklusive: tid på dagen, ålder, lufttemperatur, mediciner, skador och vissa sjukdomar. Om hypotension orsakar obehagliga symtom, kan läkaren förskriva behandling.

  Symtom på lågt blodtryck

  Om lågt blodtryck är naturligt för dig är det osannolikt att det kommer att ge dig några symtom eller kräva behandling. Ibland kan emellertid lågt blodtryck innebära att blodflödet till din hjärna och andra vitala organ är otillräckligt, vilket kan leda till uppkomsten av symtom som:

  • yrsel;
  • svimningstillstånd;
  • instabilitet eller en känsla av balansförlust;
  • svimning;
  • mörkare i ögonen;
  • snabb eller oregelbunden hjärtslag (hjärtslag);
  • förvirrad medvetande;
  • känsla av illamående;
  • generell svaghet.

  Om du upplever symtom på lågt blodtryck efter att du har ändrat din kroppsposition, till exempel efter att ha lyfts upp på dina fötter, kallas detta postural eller ortostatisk hypotoni. Symtomen bör inte vara längre än några sekunder tills kroppen anpassar sig till en ny position och trycket återgår till det normala. Denna typ av lågt blodtryck påverkar människor mer när de blir äldre, vilket leder till mer frekventa droppar. Liknande symtom kan också uppstå efter träning. Du bör mäta trycket före och efter en förändring i kroppspositionen. Till exempel först i sittande läge och sedan i en stående position. Om skillnaden i avläsningar av ditt systoliska tryck är från 15 till 30 mm RT. Art., Då har du troligtvis ortostatisk hypotoni.

  Om symtomen uppträder efter att ha ätit, pratar vi om den så kallade eftermiddagen (postprandial) hypotoni, som är mest karakteristisk för äldre, särskilt personer med högt blodtryck, Parkinsons sjukdom och diabetes mellitus. Efter att ha ätit behöver matsmältningssystemet mycket blod för att smälta mat. Om hjärtfrekvensen inte ökar tillräckligt för att upprätthålla blodtrycket, kommer den att minska, vilket orsakar symtom på hypotoni.

  Vissa människor upplever symtom på hypotoni efter långvarig stående. Detta kallas ibland neuronmedierad hypotoni. Oftast påverkar det barn och ungdomar..

  Om du tror att du upplever episoder av lågt blodtryck bör du:

  • Sluta göra vad du gör just nu.
  • sitta ner eller ligga;
  • Drick lite vatten.

  Symtomen löser vanligtvis inom sekunder eller minuter..

  Orsaker till hypotoni

  Varje gång du mäter blodtryck är det viktigt att du gör detta under samma förhållanden för att säkerställa jämförbarhet mellan resultaten. Om lågt blodtryck upptäcks kommer din läkare först att överväga de möjliga orsakerna till dess förekomst, och först sedan de möjliga underliggande orsakerna.

  En förändring av blodtrycket beroende på vad du gör under dagen är ganska normalt. Stress på jobbet, lufttemperatur, din näring - allt detta kan påverka ditt blodtryck. Många faktorer påverkar ditt hjärta och blodcirkulationen under dagen eller till och med timmar. Följande är situationella faktorer som kan orsaka blodtrycksfall..

  • Tid på dagen - ditt blodtryck sjunker under natten och stiger under dagen.
  • Din ålder - med åldern stiger ditt blodtryck vanligtvis, men oftare manifesterar sig ett tryckfall på grund av dina rörelser eller äta.
  • Att vara stressad eller avslappnad - ju mer avslappnad du är, desto lägre blodtryck
  • Volymen av fysiska övningar som utförs - i början ökar blodtrycket, men om du tränar regelbundet i ett hälsosamt tillstånd kommer blodtrycket att sjunka under vila.
  • Temperatur - en ökning av lufttemperaturen kan få dig att sänka trycket
  • Efter att ha ätit - kommer blod att användas för att smälta mat i magen, och därför sänks blodtrycket i andra delar av kroppen.

  De främsta orsakerna till lågt tryck (hypotoni)

  Om lågt blodtryck inte kan förklaras med enbart situationella faktorer, bör mer allvarliga orsaker övervägas. Vissa alternativ beskrivs nedan..

  Tar medicin. Sådana tryckgrupper kan orsaka en minskning av trycket som:

  • läkemedel för att sänka blodtrycket;
  • beta-blockerare - läkemedel som kan ordineras om du har hjärtproblem;
  • alfa-blockerare - läkemedel som föreskrivs för att sänka blodtrycket hos personer med högt blodtryck (hypertoni) och för problem med prostatakörteln (prostatakörtel eller prostata - en liten körtel hos män som ligger mellan könsorganet och urinblåsan);
  • vissa antidepressiva.

  Om du ordinerar ett läkemedel som kan få dig att sänka ditt blodtryck, bör din läkare diskutera möjliga biverkningar med dig och kontrollera ditt blodtryck regelbundet..

  Dehydrering (dehydrering) kan uppstå antingen som ett resultat av överdriven svettning i extremt varmt väder, eller som ett resultat av kräkningar eller diarré (diarré).

  Allvarliga sjukdomar eller tillstånd. För en kortvarig (akut) sjukdom mäts ditt blodtryck regelbundet, eftersom det är en bra indikator på hur allvarlig din sjukdom är. Hjärtsjukdomar, såsom hjärtsjukdomar eller hjärtattacker, kan också orsaka tryckfall eftersom ditt hjärta kanske inte kan pumpa blod i hela kroppen..

  Neurologiska störningar, såsom Parkinsons sjukdom, skadar kroppens nervsystem. Trycket kan minska om den vegetativa delen av nervsystemet skadas. Det autonoma nervsystemet reglerar viktiga processer i kroppen, vilken implementering du vanligtvis inte tänker på, till exempel svettning eller matsmältning. Det reglerar också expansionen och förträngningen av dina blodkärl. Om det finns problem med ditt autonoma nervsystem och dina blodkärl förblir för dilaterade, kan detta leda till en minskning av trycket..

  Hormonella störningar. Att ha en sjukdom som stör produktionen av vissa hormoner i kroppen, till exempel diabetes mellitus eller Addisons sjukdom, kan också orsaka en minskning av trycket. Vid Addisons sjukdom attackerar och skadar immunsystemet binjurarna, som är två små körtlar som ligger precis ovanför dina njurar. De producerar hormoner som reglerar blodtrycket och upprätthåller balansen mellan salt och vatten i kroppen. En minskning av trycket kan också uppstå på grund av skador på binjurarna, t.ex. infektioner eller svullnad..

  Orsaker till ett plötsligt fall i trycket

  Lågt blodtryck kan orsakas av allvarliga skador eller brännskador, särskilt om du har tappat mycket blod. En annan möjlig orsak är tillståndet av chock efter en allvarlig skada..

  Septisk chock och toxisk chocksyndrom orsakas av bakterieinfektioner. Bakterier attackerar väggarna i små blodkärl, vilket resulterar i läckage av vätska från blodet till den omgivande vävnaden. Detta orsakar ett betydande blodtrycksfall..

  Anafylaktisk chock, eller anafylax, orsakas av en allergisk reaktion av kroppen. Under en allergisk reaktion producerar din kropp en stor mängd histaminkemikalie, vilket får dina blodkärl att expandera, vilket resulterar i en plötslig och allvarlig minskning av blodtrycket.

  Kardiogen chock uppstår när ditt hjärta inte kan tillföra tillräckligt med blod till kroppen, vilket leder till en minskning av blodtrycket. Detta kan hända under en hjärtattack..

  Andra orsaker till hypotoni

  Andra möjliga orsaker till lågt blodtryck presenteras nedan..

  • Ett missförhållande i sambandet mellan hjärtat och hjärnan är ett reducerat tryck som uppstår till följd av långvarig stående (neuronmedierad hypotension). Detta händer när din kropp får en signal från kroppen att ditt blodtryck är för högt, medan det faktiskt är för lågt. Därför instruerar din hjärna dig att bromsa hjärtfrekvensen, vilket leder till ett ännu större blodtrycksfall..
  • Anemi är en sjukdom där mängden hemoglobin eller röda blodkroppar i blodet är under det normala.
  • Lång vistelse i sängen.
  • Genetisk predisposition - ett antal studier har studerat hypotesen att lågt blodtryck är genetiskt bestämt. Om dina föräldrar har lågt blodtryck är det möjligt att du kan ärva det från dem.

  I vissa fall finns det ingen uppenbar orsak till lågt blodtryck..

  Diagnos av hypotoni

  Hypotension (lågt blodtryck, hypotension) kan lätt diagnostiseras genom att mäta blodtrycket.

  Blodtryck mäts vanligtvis med hjälp av en blodtrycksmätare (manometer), en enhet som består av ett stetoskop, manschett, mätanordning, luftblåsare och ventil.

  Manschetten lindas runt armen och blåses upp för att begränsa blodflödet i artärerna. Sedan börjar luften i manschetten sakta släppa, medan du lyssnar på pulsen med ett stetoskop.

  Att lyssna på hjärtfrekvensen under manschetten med den luftade luften ger tillförlitliga uppgifter om dina blodtrycksavläsningar. Många behandlingsrum är nu utrustade med automatiska (digitala) blodtrycksmätare som mäter blodtryck och hjärtfrekvens med hjälp av elektriska sensorer.

  Innan du börjar mäta blodtrycket bör du vila i minst fem minuter och tömma urinblåsan. För att få korrekt blodtrycksavläsning måste du sitta och inte prata när du mäter tryck.

  Efter att ha mätt trycket kommer din läkare eller sjuksköterska att säga dig systoliskt tryck (till exempel 120 mmHg) och diastoliskt tryck (till exempel 80 mmHg) som två siffror, i detta fall 120 till 80 (120 / 80 mmHg).

  Det är lätt att diagnostisera lågt blodtryck, men att identifiera dess orsak är mycket svårare. Om en viss sjukdom uppstår som en orsak till en minskning av trycket, kommer du troligtvis också att uppleva andra symtom. Du bör diskutera dem med din läkare, som kan rekommendera ytterligare tester..

  Ytterligare tester kan inkludera blodprover för att kontrollera om anemi, din blodsockernivå eller ett elektrokardiogram (EKG) för att kontrollera eventuella hjärtrytmstörningar..

  Hypotension Behandling

  Hypotension (lågt blodtryck, hypotension) kräver vanligtvis endast behandling när det orsakar allvarliga symtom. Behandlingen inkluderar både allmänna rekommendationer för livsstil och direkt behandling riktad mot de huvudsakliga orsakerna till denna sjukdom. Om ditt låga blodtryck är av naturligt ursprung och inte orsakar problem, är behandling sällan nödvändig.

  Följ dessa riktlinjer för att hantera symtomen på hypotoni:

  • Stig upp gradvis - särskilt om det är morgon att komma ur sängen. Innan du lyfter kan det vara bra att börja med uppvärmningsrörelser för att öka din hjärtfrekvens och förbättra blodcirkulationen i kroppen. T ex, innan du lyfter, sträcker du om du ligger i sängen eller skiftar benen flera gånger om du sitter.
  • Undvik långvarig stående position - detta kan hjälpa till att förhindra neuronmedierad hypotoni (lågt blodtryck orsakat av ett missförhållande i samband mellan hjärta och hjärna).
  • Bär stödstrumpor - ibland kallade kompressionsstrumpor, och de är trånga elastiska strumpor eller strumpbyxor. De ger extra tryck på benen och magen, vilket hjälper till att förbättra blodcirkulationen och öka blodtrycket. Det är dock bäst att diskutera detta med din läkare först eftersom det inte passar alla..
  • Undvik koffein på kvällen och begränsa alkoholkonsumtionen - detta hjälper dig att undvika uttorkning, vilket kan orsaka en minskning av trycket..
  • Ät oftare och i små portioner - detta hjälper till att förhindra förekomsten av den så kallade eftermiddagshypotoni (sänka trycket efter att ha ätit). Om du ligger lite eller sitter efter en måltid kan det också hjälpa..

  Dehydrering (dehydrering) kan orsaka en minskning av trycket. För att hantera det hjälper en ökning av vätske- och saltintaget. Om du dricker mer vätska leder detta till en ökning i blodvolym och en ökning av blodtrycket. Kontrollera också med din läkare hur mycket extra salt du behöver och om du kan lägga till salt i din vanliga mat eller om du behöver ta salttabletter. Bättre att inte öka mängden salt i kosten utan att rådfråga din läkare..

  Om din läkare föreslår att läkemedlen du använder orsakar en minskning av trycket, kan de förskriva ett alternativt läkemedel eller justera din dos. När du tar mediciner bör du övervaka ditt blodtryck och registrera dess förändringar. Berätta för din läkare om du får biverkningar när du tar läkemedlet..

  Om det låga blodtrycket orsakas av en viss sjukdom kan läkaren hänvisa dig till specialiserade specialister för ytterligare analys och behandling. Om till exempel ditt låga blodtryck är förknippat med hormonella sjukdomar (se orsakerna till lågt blodtryck) kan du hänvisas till en endokrinolog som kan förskriva hormonersättningsterapi för dig..

  Läkemedel för behandling av lågt blodtryck föreskrivs endast i mycket sällsynta fall. Symtom på hypotoni kan vanligtvis hanteras genom att göra de förändringar som beskrivs ovan i din livsstil, särskilt genom att öka ditt intag av vätskor och salt. Om behandling ändå krävs kommer den vanligtvis att inkludera läkemedel för att öka blodvolymen eller smala artärer. Genom att öka din blodvolym eller minska artärerna kommer ditt blodtryck att öka när mer blod kommer att rinna genom ett mindre område med blodkärl.

  Vilken läkare ska jag kontakta för hypotoni?

  Om du vill bota lågt blodtryck, hitta en bra terapeut. Om du upplever andra symtom förutom lågt blodtryck, använd vårt avsnitt Who Heals för att ta reda på vilken specialist du behöver kontakta..

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit