MCHC i ett blodprov - vad det är, hur indikatorn bestäms och vad som påverkar den?

En av de viktiga indikatorerna för ett allmänt blodprov är hemoglobin. Koncentrationen av detta ämne i sammansättningen av röda blodkroppar har ett viktigt diagnostiskt värde vid upptäckten av sjukdomar i de blodbildande organen. Det genomsnittliga värdet på hemoglobininnehållet i en röd blodkropp indikeras av MCHC i blodprovet: vad är denna indikator, beräknad, är det få som vet.

Vad betyder MCHC i ett blodprov?

Förkortningen MCHC i resultaten av ett blodprov avser den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna. Detta ämne i dess struktur är en proteinförening som finns i människans blod. Hemoglobin kan binda till syremolekyler och transportera det till kroppsvävnader. Förutom koncentrationen av hemoglobin i blodomloppet (Hb) upprättas också indikatorer som MCH och MCHC. Den första parametern återspeglar koncentrationen av hemoglobinprotein i en enda röda blodkropp. I själva verket är detta förhållandet mellan totalt hemoglobin och antalet röda blodkroppar.

Läkarna är ofta intresserade av en parameter som MCHC i ett blodprov: vilken typ av parameter är detta - de flesta patienter är omedvetna. MCHC (genomsnittlig corpuskulär hemoglobinkoncentration) - den genomsnittliga volymen av det så kallade corpuskulära, bundna hemoglobinet. Det återspeglar volymen av den järnhaltiga komponenten i röda blodkroppar. Denna parameter används för att bekräfta MCH-resultatet, eftersom dessa två indikatorer är ömsesidigt beroende.

MCHC blodprov - transkript

Efter att ha fått reda på hur MCHC dechiffreras i blodprovet, vilken typ av reduktion det är, låt oss uppmärksamma funktionerna i tolkningen av resultaten. Vid upptäckt av blodsjukdomar tar läkare alltid hänsyn till erytrocytindex - normen för dessa parametrar ändras med patientens ålder och beror på kön. Vid födelse hos barn är dessa indikatorer mindre viktiga. Ökningen i MCHC i analysen sker med ålder. Med tanke på dessa egenskaper kan en objektiv bedömning av resultaten av studien endast göras av en läkare.

MCHC blodprov - transkript, normen hos kvinnor

Med början av puberteten och upprättandet av menstruationscykeln fastställs koncentrationen av MCHC på samma nivå. Varje månad har friska flickor menstruation. Under denna fysiologiska process, frigörs blod, tillsammans med endometriala celler, också från livmoderhålet. Om en kvinna har tunga och långa perioder förknippade med svängningar i hormonell bakgrund påverkar detta negativt nivån på röda blodkroppar och hemoglobin. Du kan ta reda på hur MHCH, normen för kvinnor, kan hittas i tabellen nedan..

MCHC-norm för kvinnor, g / l

MCHC-blodprov - transkript, normalt hos män

Hos män är förnyelse av blod långsammare och mindre frekvent. Detta förklarar de konsekvent höga halterna av hemoglobin. En minskning av detta protein kan observeras i olika patologiska tillstånd i kroppen. Vilket värde ska erytrocytindex vara normalt, beroende på patientens ålder, anges i tabellen.

Norm MCHC för män, g / l

MCHC-blodprov - transkript, normalt hos barn

Hos barn med ökande ålder ökar koncentrationen av hemoglobin. Röd benmärg producerar mer röda blodkroppar. Ökningen är gradvis. Som observationerna av läkare visar, vid 15 års ålder, når MCHC-värden de som är etablerade för vuxna. För mer information om hur man ökar barnens ålder, förändras den genomsnittliga volymen corpuskulär hemoglobin, se följande tabell.

Avkodning av MCHC i ett blodprov

De medicinska termerna som anges av den automatiska blodanalysatorn i testformerna påminner de oinitierade av en forntida könsformad post. Och eftersom vi inte talar om antikviteter, vill jag förstå vad ett namn som MCHC betyder i ett blodprov, och hur denna förkortning refererar till hälsa.

Erytrocytindex

Långt borta är de dagar då blodprovningen var begränsad till att räkna blodceller eller erytrocytsedimentationsgraden.

Diagnostisk medicinsk utrustning har lärt sig att bestämma 24 olika parametrar för röda blodkroppar. Användningen av moderna hematologiska analysatorer för att utvärdera blodtillståndet tillåts:

 • utvidga mängden information om blodtillståndet betydligt;
 • minska antalet felaktiga resultat;
 • standardisera blodprovtagning.

Och eftersom erytrocyter är de viktigaste blodcellerna, beskrivs egenskaperna hos dessa blodceller i ett antal termer, som också kallas erytrocytindex..

De viktigaste röda blodkroppsindexen i ett blodprov är MCHC, MCH, MCV, HB. På indikatorer för MCHC bor MCH.

De viktigaste indexen för röda blodkroppar

Den mest informativa indikatorn för ett allmänt blodprov (OAC) är fortfarande RBC-beteckningen, som i utskriften av analysatorn betyder "röda blodkroppar".

En indikator som HgB eller HB, som anger nivån av hemoglobin i blodet, måste också anges.

Dessa ord har länge varit kända för varje student och har blivit inte bara medicinska termer, utan en del av det vanliga personens anförande inom medicin.

Men förkortningarna MCHC, MCH utanför sjukhusets väggar används inte ofta, de är mycket specifika termer och kräver tolkning för att förstå vad som är involverat i blodprovet.

Parametrarna MCHC och MCH kännetecknar hur mycket hemoglobin som finns i röda blodkroppar och hur tätt det fylls med rött järninnehållande pigment.

Norm MCH i analysen

Minskningen av MCH i ett blodprov är ett värde som visar hur mycket hemoglobin som i genomsnitt är i en röd blodcell, som automatiskt beräknas av analysatorn, och normalt är denna beräkning inom området 27 - 34 pg.

Med ett manuellt antal bestämdes den totala HB i blodet, sedan delades detta värde upp med vad som hände när de röda blodkropparna räknades, och detta värde tjänade redan som det slutliga resultatet av analysen på MCH.

Automatiska blodanalysatorer gör detta utan deltagande av människor, och för att utföra alla beräkningar behöver de ett blodprov med en volym på 12 - 150 μl.

Normalt förändras inte MCH-blodantalet för kvinnor och män under hela livet och jämförs med normala värden på 27 - 34 pg.

I barndomen är indikatorn för mängden hemoglobin i de röda blodkropparna ett varierande värde, och det förändras särskilt hos barn upp till ett år.

För mer information om hur MCH förändras, i vilka värden som dess förändringar inträffar, läs artikeln som ägnas specifikt åt frågan om hemoglobinkoncentration i erytrocyter.

Artikeln ger en detaljerad tabell över normala värden för MCH i barndomen bokstavligen efter dag och vecka..

Norm MCHC

MCHC-parametern visar koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna, fungerar som en indikator på hemoglobinsyntes i blodet.

Naturligtvis är denna indikator ett medelvärde. Att mäta koncentrationen av hemoglobin i varje enskild röd blodcell, för att bestämma om det är ökat eller minskat, fungerar inte ens med den mest avancerade hematologiska analysatorn.

För att beräkna hemoglobinkoncentrationen i en erytrocyt delas det totala hemoglobinet med hematokritvärdet - volymen av alla röda blodkroppar i ett blodprov som tagits.

Värdet på MCHC återspeglar mättnadsgraden för de röda blodkropparna med hemoglobin, visar hur full volym av de röda blodkropparna är. MCHC-normen är 33 - 38 g / dl.

MCHC-indikatorer i blodprover hos både kvinnor och män är vanligtvis antingen normala eller minskade, och om hemoglobintätheten i avkodningen ökas, är troligen ett laboratoriefel.

Webbplatsen har en detaljerad artikel om värdet av MCHC-parametern i ett blodprov, som anger normen hos barn och vuxna.

Vilka är skillnaderna mellan MCHC och MCH

Huvudfunktionen för en erytrocyt är tillförsel av syre till kroppens celler, och hemoglobinmolekyler fungerar som syrebärare.

Du kan föreställa dig en röd blodcell i form av en tom tågbil, där passagerarsäten finns - hemoglobinmolekyler.

För att förenkla, låt bara en passagerare sitta i varje säte - en syremolekyl, och alla bilar kommer att ha en standardstorlek.

I detta fall, ju fler platser i bilen, desto effektivare transport av passagerare, och i förhållande till röda blodkroppar, syreöverföring.

Då är antalet säten i bilen hemoglobininnehållet, dvs MCH-värdet. Och värdet på MCHC är andelen hemoglobin (stolar i bilen) till hela volymen av röda blodkroppar (bil).

Om erytrocyten är tätt fylld med hemoglobin i hela sin volym, hanterar den uppgiften och transporterar effektivt syre. När vagnen följer hälften tom, kommer den att bära passagerare lite.

Således är MCHC en indikator på koncentrationen av hemoglobin i en erytrocyt, och MCH är massan av hemoglobin i en erytrocyt. MCHC mäts i g / ml och MCH i pg, där 1 pg = 1 g -12.

Naturligtvis är detta exempel i själva verket för förenklat, eftersom röda blodkroppar skiljer sig åt i storlek.

Med en ökning av röda blodkroppsvolymer vid samma hemoglobininnehåll (MCH) kommer koncentrationen av detta pigment i röda blodkroppar (MCHC) att vara annorlunda. Och även om hemoglobin kommer att ökas kvantitativt i cellen, kommer en minskning i HB-koncentration att observeras i analysen på grund av en ökning av röda blodkroppsvolymer..

Analysförberedelse

Ett blodprov för att bestämma röda blodkroppsindex måste tas på tom mage. Innan studien rekommenderas:

 • utesluta användningen av alkohol;
 • röka inte eller begränsa rökning;
 • drick inte starkt kaffe, te;
 • minska mängden stekt, fet mat i kosten.

Läkarna rekommenderar inte att utsätta kroppen för fysisk överbelastning, överhettning eller hypotermi innan de tar ett blodprov.

Om det före tider av ett blodprov är tänkt att genomföra en radiografi, massage eller fysioterapeutisk procedur, är det bättre att skjuta upp blodprovet i 3 dagar.

Gå till laboratoriet för forskning, rusa inte eller oroa dig. Det bästa sättet att klättra upp för trapporna är att använda hissen..

Framför kontoret är det tillrådligt att sitta tyst i soffan i cirka 10 minuter, lugna sig och först sedan gå in i behandlingsrummet.

MCHC-avvikelser

Värdet på MCHC avser de mest stabila egenskaperna för röda blodkroppar. Detta index avviker från normen för allvarliga blodsjukdomar.

En studie såsom bestämning av MCHC utförs nödvändigtvis under en rutinundersökning, eftersom detta möjliggör snabb upptäckt av anemi. Tilldelad analys med beräkningen av MCHC vid diagnos av tillstånd associerade med:

 • med orimlig svaghet, minskad prestanda;
 • progressiv inflammation av en infektiös eller icke-infektiös natur;
 • med betydande blodförlust.

Om förberedelsen för analysen gjordes korrekt och det inte fanns några fel i laboratoriet, kommer MCHC-indikatorn att antingen ligga inom det normala intervallet eller minska.

ICSU-indexökning

En ökning av avkodningen av ett MCHC för blodprov kan, troligen, bero på laboratoriefel, eller en sjukdom som sfärocytos kan orsaka detta fenomen.

Sjukdomen sfärocytos är ärftlig, orsakad av en kränkning av elasticiteten i cellmembranen i röda blodkroppar. Patologin är medfödd, och om ingen familjemedlem har diagnostiserats med sjukdomen, kommer den inte att visas i vuxen ålder.

Över normen kan resultatet av studien vara om personen bodde högt över havet. I sådana situationer kompenserar kroppen för bristen på syre i sällsynt fjällluft med ökad hemoglobinsyntes..

Om MCHC ökas i blodprovet betyder det inte att sjukdomen utvecklas i kroppen, troligen är felet i beräkningen av hemoglobin och hematokrit i laboratoriet orsaken till avvikelsen från MCHC-normen.

En ökning av detta erytrocytindex betyder mättnad av de röda blodkropparna med hemoglobin. Och det kan, om normen överskrids, nå en sådan nivå att kristallisation börjar i de röda blodkropparna.

Som ett resultat av kristallisation skadas cellen och genomgår en hemolysprocess - förstörelse.

Jämförelsehöga frekvenser för denna parameteranalys måste testas igen. Om resultatet under den upprepade undersökningen överskrider normen, uppmanas patienten till ytterligare undersökning för att utesluta hyperkromisk anemi, erytremi eller djup störning av vatten-saltbalansen.

ICSU nedgradering

Orsaken till minskningen av MCHC är järnbristanemi, blyförgiftning, autoimmuna störningar.

Minskade resultat av MCHC i blodet beror på orsaken till bildningen av B9-brist eller B12-brist anemi, särskilt i fall då jätten röda blodkroppar upptäcks.

Hos kvinnor reduceras MCHC-parametern om studien genomfördes under menstruationen, särskilt med allvarlig blodförlust.

MCH-avvikelser

Genom att analysera resultaten från en studie av hemoglobininnehållet i en erytrocyt kan läkaren dra slutsatsen:

 • om funktionerna i assimilering av järn;
 • kroppens förmåga att syntetisera hemoglobin;
 • om förekomsten av anemi hos patienten eller bekräfta dess frånvaro.

En indikator på analys för SIT vid anemi ökas, vilket orsakas av en brist i blodet av vitamin B9 eller B12, leversjukdom eller alkoholism. En ökning av denna erytrocytparameter noteras i hypotyreos.

MCH, som MCHC, minskar vid järnbristanemi. Liksom alla typer av anemi är järnbristanemi oftast ett tecken på utveckling av inflammation eller brist på näring.

Brist på järn, folsyra eller B12 i kosten under lång tid leder till utveckling av anemi hos kvinnor under graviditeten. I detta avseende uppmärksammar läkaren redan på stadium av graviditetsplaneringen indikatorerna för MCHC och MCH.

En minskning av MCH observeras vid kroniska infektionssjukdomar som orsakar nedsatt absorption av järn i tarmen.

Järn är en viktig del av hemoglobinmolekylen, och en brist på detta näringsämne leder automatiskt till brist på hemoglobin i blodet.

En försämring av absorptionen av järn från mat observeras i många sjukdomar i matsmältningskanalen. Intaget av järn minskas i fallet med:

 • ulcerös kolit;
 • Crohns sjukdom;
 • enterokolit.

Orsaken till minskad MCH kan vara talassemi eller Cooley-anemi - en ärftlig sjukdom som manifesterar sig i strid med hemoglobinstrukturen.

MCH i blodprovet kan sänkas på grund av brist i kroppen av vitamin B6, porfyri.

En minskning av indikatorn noteras med anemi orsakad av utvecklingen av maligna tumörer. Anemi utvecklas hos 33% av cancerpatienter som inte har genomgått kemoterapi och hos 90% av de som behandlats.

Enligt medicinsk statistik finns ett samband mellan parametrar för röda blodkroppar och prognosen för canceröverlevnad.

Du kan läsa om andra röda blodkroppsindex, orsakerna till att deras indikatorer avviker från normen, på andra sidor på webbplatsen.

Vad är MCHC i ett blodprov

Reducerade priser

Vid sjukdomar som framkallar en felaktig reaktion vid syntes av hemoglobin, i sista svängen, när alla andra funktionella reaktioner i kroppen redan har uttömts, minskar mchc-värdena. Den ungefärliga koncentrationen av hemoglobin beror aldrig på cellvolymen. Därför fungerar denna parameter som en indikator på alla patologier för hemoglobinsyntes. Ett blodprov av mchc och mch hjälper till att identifiera anemi.

Mch-blodantal registreras i piktogram (pg eller pg). Ett blodprov mchc och mch norm i området 25-36 pg. Baserat på dessa data kan all anemi delas in i normokrom (färgindex 0,85-1,05), hypokrom (färgindex under 0,8) och hyperkrom (färgindex över 1,05)

Anledningar till att mchc- och mch-blodantalet sänks:

 • megaloblastisk anemi - volymen av röda blodkroppar är större än mättnad med hemoglobin;
 • hemoglobinopati - patologier för hemoglobinsyntes;
 • höga blodnivåer av mycket osmotiska föreningar av glukos och natrium;
 • talassemi är en genetisk sjukdom;
 • Hypokrom anemi - förekommer med järnbristanemi, hypotyreos...

Endast en behandlande läkare deltar i behandlingen av alla typer av anemi, efter ett blodprov på mch och mchc, samt utnämning av läkemedel och regelbunden övervakning!

Normala och missfärgade röda blodkroppar

Dekryptering av de ökade indikatorerna

Resultaten av varje blodprov presenteras i slutet av analysen. Men för att förstå dessa villkor behöver du en professionell dekryptering.

Ett tecken på patologi kan betraktas som indikatorer som är högre eller lägre än den accepterade normen. Av avvikelsens natur bestäms orsakerna som orsakade dem och därmed diagnostiseras sjukdomen.

Om MCH-indexet höjs, betraktas vanligtvis detta tillstånd som hyperkromi. Denna term avser det patologiska tillståndet för röda blodkroppar, åtföljt av en ökning av hemoglobinhalten.

Samtidigt betyder inte ett högre hemoglobinindex att pigmentkoncentrationen har blivit högre, eftersom orsakerna till patologin oftast ligger i ökningen av röda blodkroppsvolymer.

Hyperkromi är ett allmänt begrepp som innebär flera olika typer av anemi, som i sig är redan ett tecken på patologi.

Det vill säga orsakerna som ökar mängden hemoglobin i röda blodkroppar är associerade med den totala cellvolymen och inte med koncentrationen av pigment i en enda blodcell.

MCH kan ökas på grund av:

 • allvarlig leukocytos;
 • kalla agglutininer;
 • förstörelse av röda blodkroppar;
 • monoklonala proteiner i blodet;
 • hög koncentration av heparin;
 • högt fettinnehåll i blodet.

Hyperkromisk anemi är vanligtvis associerad med ett överskott av hemoglobin, vars nivå är förhöjd i den megaloblastiska formen av anemi. Denna sjukdom kännetecknas av utseendet på megaloblaster..

De huvudsakliga orsakerna till megaloblastisk anemi är vitamin B12-brist, B9-brist, myelodysplastiskt syndrom, effekterna av olika läkemedel förskrivna för maligna tumörer, reumatiska och autoimmuna sjukdomar, epilepsi och HIV-infektion.

MCH-indexet kan ökas om leversjukdomar, alkoholism, hypotyreos, tumörer, leukemi, aplastisk anemi diagnostiseras.

Hemoglobininnehållet kan också ökas med hypotyreos. Ofta ökas MCH-indexet hos personer som har tagit preventivmedel under lång tid.

I vissa fall är en felaktig beräkning möjlig med ett blodprov. Därför, om den allmänna slutsatsen om analysen indikerar att MCH-indexet är ökat, är detta inte en orsak till larm.

Det är möjligt att orsakerna till avvikelsen är felaktig beräkning.

Exempel på överväganden

Stabilitet

MCHC är instabil. Det kan antingen minska (lagringsassocierat RBC-svullnad, vilket ökar MCV) eller öka om det finns RBC-lys in vitro med lagring.

störningar

 • Lipemia: Ökar falskt MCHC på grund av falska ökningar i uppmätt hemoglobin. Det kommer inte att ha någon effekt på CHCM.
 • Hemolys: In vivo intravaskulär hemolys eller in vitro (artifaktuell) hemolys ökar falskt MCHC (uppmätt hemoglobin är proportionellt högre än HCT eller PCV) och minskar det beräknade hemoglobinet och därmed CHCM (eftersom det är färre intakt RBC - detta kommer att vara en falsk minska med in vitro men inte in vivo intravaskulär hemolys).
 • Icterus: ingen effekt.
 • Övrig:
  • (många, särskilt om de är stora) kan falskt öka MCHC med mindre effekt på CHCM.
  • Agglutination: Ökar falskt MCHC (uppmätt hemoglobin är proportionellt högre än HCT) med nyare optisk-baserad analysator. CHCM är mer exakt i denna inställning.
  • Överskott av EDTA: Detta dehydratiserar RBC och ökar falskt MCHC och CHCM.

Varför indikatorn kan ökas och vad den betyder

En ökning av koncentrationen av hemoglobin i en erytrocyt är en indikator inte bara på den redan befintliga patologin i kroppen, utan också i sig orsakar ett farligt tillstånd - avsättningar av hemoglobinpigmentklumpar i kroppens organ och vävnader, vilket leder till en kränkning av deras funktion.

Viktig! Om indikatorerna för det allmänna blodprovet avviker något från normen (mindre än 1,5 gånger), är troligen förändringarna tillfälliga eller analysens teknik bröts. Det måste tas om igen. Närvaron av en stadig ökning av MCHC vid upprepad undersökning kan indikera följande sjukdomar:

Närvaron av en stadig ökning av MCHC vid upprepad undersökning kan indikera följande sjukdomar:

 • Hyperkromisk anemi (när halten av hemoglobin i erytrocyter ökas så att deras membran förstörs för tidigt och livslängden förkortas).
 • Megaloblastisk anemi (utvecklas med brist på vitamin B12 och folsyra. I detta fall är röda blodkroppar kraftigt ökade i storlek (röda blodkroppar är jättar), men antalet är mycket litet och de kan inte uppfylla sin funktion att överföra syre till vävnader på grund av deras felaktiga struktur.
 • Leversjukdomar (en av dess viktigaste funktioner är proteinsyntes. För vissa sjukdomar i levern ökar produktionen av proteinmolekyler flera gånger, antalet blir patologiskt. Inklusive hemoglobinsyntes ökar alltför mycket).
 • Onkologi (leukemi, erytremi) - i detta fall producerar benmärgsskott som skadats av tumörprocessen ett stort antal blodceller, men de är alla underlägsna, kan inte utföra sina funktioner och förstörs snabbt. Det finns en paradox - med ett stort antal blodceller upplever patienten ständigt syre-svält, kronisk berusning och tappar vikt.
 • Hypotyreoidism (betyder minskad sköldkörtelfunktion när en otillräcklig mängd sköldkörtelhormoner produceras, vilket spelar en viktig roll i bildandet av nya röda blodkroppar).
 • Genetiska blodsjukdomar (sfärocytos är en ärftlig patologi där erytrocyten har en oregelbunden rund form. Detta minskar deras förmåga att mättas med hemoglobin och förkortar livslängden. Därför blir normalt hemoglobininnehåll i röda blodkroppar små och i analysen betraktas dess nivå som förhöjd).

MCHC kan också öka i allmänna patologiska tillstånd: diabetes, kronisk hjärta- och lunginsufficiens, kronisk alkoholism.

Differensdiagnos av anemi

I stor utsträckning underlättas diagnosen anemi genom korrekt tolkning av morfologiska förändringar i röda blodkroppar:

IndexTyp av anemi
Järnbristanemihemolytisk anemihypoplastisk anemi12-brist anemi
Hemoglobinnedsattavsevärt minskatavsevärt minskatkraftigt minskad
röda blodcellernedsattnedsattnedsattkraftigt minskad
nedsattnormnormnedsatt
Erytrocytdiameternedsattnedsattfrämjasbetydligt uppgraderad
normfrämjasfrämjasökat kraftigt
nedsattfrämjasfrämjasökat kraftigt
nedsattnormnedsattnedsatt
retikulocyternormökat kraftigtkraftigt minskadnedsatt
Exempel på klinisk analysExempel på klinisk analysExempel på klinisk analysExempel på klinisk analys
Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är normal beroende på ålder
ÅlderKvinnor MCV, flMän MCV, fl
Navelsträngsblod
1-3 dagar
Vecka 1
2 veckor
1 månad
2 månader
3-6 månader
6-24 månader
3-6 år gammal
7-12 år gammal
13-19 år gammal
20-29 år gammal
30-39 år gammal
40-49 år gammal
50-59 år gammal
60-65 år gammal
mer än 65 år
95-118
95-121
88-126
86-124
85-123
77-115
77-108
72-89
76-90
76-91
80-96
82-96
81-98
80-100
82-99
80-99
80-100
98-118
95-121
88-126
86-124
85-123
77-115
77-108
70-99
76-89
76-81
79-92
81-93
80-93
81-94
82-94
81-100
78-103
Det genomsnittliga hemoglobininnehållet i de röda blodkropparna är normalt beroende på ålder
ÅlderKvinnor MCH, PGMän MCH, PG
1-3 dagar
Vecka 1
2 veckor
1 månad
2 månader
3-6 månader
6-24 månader
3-12 år gammal
13-19 år gammal
20-29 år gammal
30-39 år gammal
40-49 år gammal
50-59 år gammal
60-65 år gammal
mer än 65 år
31-37
28-40
28-40
28-40
26-34
25-35
24,0-31,0
25,5-33,0
27,0-32,0
27,5-33,0
27,0-34,0
27,0-34,0
27,0-34,5
26,5-33,5
26,0-34,0
31-37
28-40
28-40
28-40
26-34
25-35
24,5-29,0
26,0-31,0
26,5-32,0
27,5-33,0
27,5-33,5
27,5-34,0
27,5-34,0
27,0-34,5
26,0-35,0
Den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna är normal beroende på ålder
ÅlderKvinnor MCHC, g / dlMän MCHC, g / dl
1-3 dagar
Vecka 1
2 veckor
1 månad
2 månader
3-6 månader
6-24 månader
3-6 år gammal
7-12 år gammal
13-19 år gammal
20-29 år gammal
30-39 år gammal
40-49 år gammal
50-59 år gammal
60-65 år gammal
mer än 65 år
29,0-37,0
28,0-38,0
28,0-38,0
28,0-38,0
29,0-37,0
30,0-36,0
33,0-33,6
32,4-36,8
32,2-36,8
32,4-36,8
32,6-35,6
32,6-35,8
32,4-35,8
32,2-35,8
32,2-35,8
31,8-36,8
29,0-37,0
28,0-38,0
28,0-38,0
28,0-38,0
29,0-37,0
30,0-36,0
32,2-36,6
32,2-36,2
32,0-37,0
32,2-36,4
32,8-36,2
32,6-36,2
32,6-36,4
32,6-36,2
32,2-36,9
32,0-36,4

UPPMÄRKSAMHET! Informationen som presenteras på webbplatsen DIABET-GIPERTONIA.RU är endast för referens. Webbplatsadministrationen ansvarar inte för eventuella negativa konsekvenser om du tar några mediciner eller förfaranden utan en läkares utnämning!

Normala värden för olika kategorier av patienter

Liksom många parametrar som är viktiga för att ställa en diagnos beror MCHC på ämnets kön och ålder, därför tenderar koefficienterna som accepteras som normalt att variera. Denna indikator mäts i gram i förhållande till liter..

Värden för barn

Upp till 12 år skiljer sig inte normala parametrar för barn. Från födelsedagen till 3-5 år i veckan är denna siffra cirka 280-350 g / l.

Sedan ökar ICS-koefficienten något och når ett värde på 370 g / l, och på denna nivå bör vara före början av 12 år.

Norm för tonåringar

När man når ett barn på 12 år börjar ICS-koefficienterna att skilja sig, detta beror på egenskaperna hos puberteten. Därför anses upp till 360 g / l vara normala indikatorer för flickor och för pojkar överskrider inte 380 g / l.

Den lägre koefficienten hos flickor beror på omstruktureringen av den hormonella bakgrunden och början av menstruationscykeln.

Normer för personer 18-45 år gamla

I ungdom och vuxen blir värdena på den beskrivna parametern gradvis lika, och som ett resultat för kvinnor och män är normen 320-360 g / l. Efter 45-50 år minskas normen hos kvinnor och män, eftersom hos äldre människor, som regel, alla metaboliska processer minskar, och i synnerhet reproduktion av blodceller.

Dessutom observeras en minskning av hemoglobinkoncentrationen oftast hos kvinnor.

MCHC i ett blodprov

Om du har ett tillstånd där morgonsvaghet, tyngd i huvudet och förvirring av tankar noteras, medan en blek hud anses, är detta inget annat än anemi. I detta tillstånd är halten av röda blodkroppar såväl som hemoglobin i blodet mycket liten. Orsaken till anemi är ett otillräckligt innehåll av komponenter som folsyra och järn i kroppen. Detta i sin tur kan orsakas av undernäring, med olika mediciner och ett antal andra skäl..

Detektion av anemi är möjlig genom att bestämma halten av MCHC i ett blodprov - den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar. Ett sådant index beräknas med ett allmänt blodprov. Det föreskrivs alltid före operation eller om en sjukdom misstänks.

Detta är en av indikatorerna på blod, som mäts med en speciell enhet. Enkelt uttryckt, detta är ett erytrocytindex, det indikerar den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar. Indikatorn visar hur mättat hemoglobin är med röda blodkroppar..

Dekryptering av analysen med MCHC-index görs av den behandlande läkaren. Denna indikator är informativ endast om blodet innehåller få onormala röda blodkroppar, och det är bättre om de är helt frånvarande. Volymen röda blodkroppar mäts med en indikator som en femtoliter, och dess norm bör ligga i intervallet 80-100 fl.

MCHC-indexet kännetecknar hemoglobinmättnaden hos röda blodkroppar, och det anses vara det mest informativa och exakta. Om det till och med är små förändringar i hematokrit eller hemoglobin i blodet kommer MCHC att vara över det normala. Om indikatorn underskattas är det troligt att kroppen kommer att utveckla problem som hemoglobinopati, järnbristanemi och talassemi.

Indexet kan variera, det beror på patientens kön och ålder. Om du hittar symptom på anemi, konsultera din läkare. Han kommer definitivt att förskriva dig en analys för MCHC. Du kan självständigt studera dekrypteringen och utvärdera ditt tillstånd, men det skulle vara bättre om en specialist gör det. Specialister på alla medicinska kliniker i Moskva rekommenderar genomförande av förebyggande åtgärder för att normalisera deras hälsa och förebygga anemi. Men kom ihåg att profylax alltid är lättare än att behandlas på länge..

Norm MCHC i blodet

Normen för denna indikator är följande:

Normen hos män är från 32,3 till 36,5 g / dl,

Normen hos kvinnor är från 32,2 till 35,5 g / dl.

Med åldern kan denna indikator öka både hos kvinnor och män..

Nu vet du vad MCHC är och hur det dekrypteras. För att förhindra en minskning eller ökning av detta index är det nödvändigt att regelbundet genomgå undersökning och ta blodprover för förebyggande syften.

MCH blodprov

Den viktigaste informationen om människors hälsa kan erhållas som ett resultat av ett blodprov.

Ett SIT-blodprov är en viktig del av varje diagnos. Modern medicin använder analysatorer för att studera det erhållna provet, detta gör att du kan bestämma ett stort antal blodparametrar, inte bara värdet på SIT

Analysatorn beräknar automatiskt alla index automatiskt, vilket i hög grad förenklar läkarnas arbete. Låt oss titta närmare på vad SIT-indexet är, vad det påverkar.

Denna indikator beräknas i pikogram och återspeglar den genomsnittliga halten av hemoglobin i röda blodkroppar. MCH-indexet identifieras också i blodet med en färgindikator. Men i fallet när studien genomförs med hjälp av en analysator finns det inget behov av att beräkna CPU: n. Analysatorn beräknar själva SIT-indexet..

Normen för det genomsnittliga hemoglobininnehållet i röda blodkroppar är från 24 till 34 pg. Men denna indikator beror på personens ålder. Allt detta beaktas av specialist under den slutliga avkodningen av de erhållna uppgifterna. Det är värt att notera att det högsta värdet av SIT hos nyfödda och under åren sjunker.

Anledningar till en ökning av SIT

Om en ökning av denna indikator hittas, kan detta indikera utvecklingen av hypotyreos, anemi, förekomsten av leverproblem och cancer. Indexet kan ändras till följd av att du tar vissa mediciner, inklusive mediciner mot anfall och hormonella preventivmedel.

Anledningar till att sänka SIT

Det genomsnittliga hemoglobininnehållet i röda blodkroppar kan minskas av följande skäl:

1. Järnbristanemi,

2. Blyberusning,

3. Fel i syntesen av porfyriner,

4. Genetiska sjukdomar,

5. Brist på vitamin B6,

6. Kronisk inflammation.

Och allt detta kan upptäckas under en studie som kan utföras av alla medicinska kliniker i Moskva.

Hur är analysen?

Det här förfarandet tar inte mycket tid. Ett blodprov utförs tidigt på morgonen och alltid på tom mage. Allt ska utföras under sterila förhållanden. Den 4: e fingertoppen behandlas med alkohol, sedan görs en punktering. Blod samlas i ett provrör. När blodsamlingen är klar appliceras en alkoholiserad fleece på punkteringsstället för att desinficera och stoppa blödningen. Ett blodprov med analysatorn utförs på några minuter.

Därefter analyserar den behandlande läkaren de erhållna uppgifterna. Således fastställs det exakta hälsotillståndet för patienten. Enligt resultaten av blodprover upptäcks olika sjukdomar, läkaren utvecklar ett behandlingssystem.

Metod och funktioner

För att resultaten ska vara tillförlitliga måste patienten förbereda sig. Uteslut ökande och minskande faktorer:

 • ta medicin;
 • måltid på mindre än 8 timmar;
 • hunger i mer än 24 timmar;
 • exponering för alkohol, nikotin och droger.

Kvinnor har ingen studie under menstruationsblödning. Resultaten kommer att förvrängas avsevärt.

Det rekommenderas att skjuta upp resan till laboratoriet omedelbart efter allvarliga diagnostiska åtgärder. Till exempel snedvrider en röntgenstrålning resultaten inom en vecka. Detta gäller för alla allmänna blodprover..

Det rekommenderas inte att ta biomaterial omedelbart efter kirurgiska ingrepp, även under lokalbedövning, om resultaten inte är nödvändiga för att kontrollera det aktuella tillståndet, men för att diagnostisera andra sjukdomar.

Proceduren i sig är bekant för nästan alla. Blod tas från fingret. Samtidigt utesluter de möjligheten att ett antiseptiskt medel kommer in i proverna, tillämpar inte tryck, utan tar blod, som verkar "av tyngdkraften".

Du kan använda vilken teknik som helst för att få material. Det kan vara antingen en vanlig punkteringsnål eller en automatisk enhet.

Du behöver inte vänta på analyser länge. Analysproceduren tar i genomsnitt 30 minuter, men kan pågå i upp till två timmar. Läkarens uppgift är att förstå vad det mottagna numret betyder, om det finns avvikelser. Men dekryptering är lätt och oberoende. För att göra detta kan du använda normtabellen för vuxna:

Indikatorn bör inte ha en stor spridning. Det är stabilt och förändras praktiskt taget inte med åren. Det är svårt att märka skarpa fluktuationer, därför rekommenderas vi att utföra undersökningar i steg och övervaka dynamiken i framtiden. Den mest variabla indikatorn är hos barn. Det minskar gradvis med åldern, och toppen uppträder under de första månaderna av livet. Hos ett barn under två veckor kommer nivån på 39 enheter att vara normal, sedan före 9 veckor sjunker den till 34 enheter. Under det första året når mängden hemoglobin sitt minimum, endast 22 poäng, och börjar sedan växa något. Efter sex år ökar normen till 31 enheter.

Även om barnets kropp behöver en aktiv tillförsel av syre, är ett överskott av hemoglobin fortfarande farligt. Dock övervakas resultatens dynamik oftare för diagnos..

Vad är förkortningen MCH i analysen av blod

Det genomsnittliga halten av rött blodpigment (hemoglobin - Hb, HGB) i erytrocyter som cirkulerar genom blodomloppet har inte ett oberoende diagnostiskt värde, men denna indikator får viss betydelse för den differentiella diagnosen av anemi. Dessutom ökar MCH: s roll i blodanalys i ”företaget” av andra röda blodkroppsindex, med vilka det beskrivna laboratoriekriteriet jämförs. Först och främst är det MCV (genomsnittlig erytrocytvolym), sedan kommer MCHC (genomsnittlig Hb-koncentration i Er) och färgindex (CPU), som beräknas enligt en gammal vana, av intresse eller på grund av bristen på en automatisk enhet, eftersom den (MCH), I princip motsvarar den CPU (i detta avseende finns det inget behov av att upprepa).

Naturligtvis korrelerar MCH i blodprovet med antalet röda blodkroppar (halten av röda blodkroppar i 1 liter) och halten av hemoglobin själv, eftersom det beräknas med formeln baserat på deras numeriska värden:

MCH = hemoglobin (g / 100 ml) x 10: röda blodkroppar (miljoner / mikroliter)

Uppenbarligen måste den automatiska maskinen, innan den beräknar det genomsnittliga hemoglobininnehållet i erytrocyten, göra räkningen av röda blodkroppar och rött pigment i blodet.

En liknande indikator på Hb-innehållet i en erytrocyt är SHE (förkortningen är dekrypterad), som beräknas på samma sätt (hemoglobinvärden divideras med antalet röda blodkroppar) - denna beräkning formel används om laboratoriet inte har en hematologianalysator.

I allmänhet kan du visa uppgifterna i tabellen, så att de blir mer tydliga och begripliga:

ÅlderNorm för en manNorm för en kvinna
från 27 till 32från 26 till 34
45-65 år gammalfrån 27 till 35
MCH (genomsnittligt hemoglobin i röda blodkroppar)Norma, sid
Barn upp till ett år28 - 35
Barn (från ett år) och ungdomar (upp till 16 år)28 - 32
vuxna27 - 31

Som alltid kan läsaren bli för tidigt upprörd om han donerar blod för forskning innan han "studerat" referensböcker för laboratorier, och sedan såg han sina resultat, något utanför den givna normens ram. Inte värt det. Du behöver bara ta reda på laboratoriets referensvärden. Kanske är det så det ska vara i en frisk kropp.

MCHC i ett blodprov vad är det, hur bestäms indikatorn och vad påverkar den

En av de viktiga indikatorerna för ett allmänt blodprov är hemoglobin.

Koncentrationen av detta ämne i sammansättningen av röda blodkroppar har ett viktigt diagnostiskt värde vid upptäckten av sjukdomar i de blodbildande organen. Det genomsnittliga värdet på hemoglobininnehållet i en röd blodkropp indikeras av MCHC i blodprovet: vad är denna indikator, beräknad, är det få som vet

Vad betyder MCHC i ett blodprov?

Förkortningen MCHC i resultaten av ett blodprov avser den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna. Detta ämne i dess struktur är en proteinförening som finns i människans blod. Hemoglobin kan binda till syremolekyler och transportera det till kroppsvävnader. Förutom koncentrationen av hemoglobin i blodomloppet (Hb) upprättas också indikatorer som MCH och MCHC. Den första parametern återspeglar koncentrationen av hemoglobinprotein i en enda röda blodkropp. I själva verket är detta förhållandet mellan totalt hemoglobin och antalet röda blodkroppar.

Läkarna är ofta intresserade av en parameter som MCHC i ett blodprov: vilken typ av parameter är detta - de flesta patienter är omedvetna. MCHC (genomsnittlig corpuskulär hemoglobinkoncentration) - den genomsnittliga volymen av det så kallade corpuskulära, bundna hemoglobinet. Det återspeglar volymen av den järnhaltiga komponenten i röda blodkroppar. Denna parameter används för att bekräfta MCH-resultatet, eftersom dessa två indikatorer är ömsesidigt beroende.

MCHC blodprov - transkript

Efter att ha fått reda på hur MCHC dechiffreras i blodprovet, vilken typ av reduktion det är, låt oss uppmärksamma funktionerna i tolkningen av resultaten. Vid upptäckt av blodsjukdomar tar läkarna alltid hänsyn till erytrocytindex - normen för dessa parametrar ändras med patientens ålder och beror på kön

Vid födelse hos barn är dessa indikatorer mindre viktiga. Ökningen i MCHC i analysen sker med ålder. Med tanke på dessa egenskaper kan en objektiv bedömning av resultaten av studien endast göras av en läkare.

MCHC blodprov - transkript, normen hos kvinnor

Med början av puberteten och upprättandet av menstruationscykeln fastställs koncentrationen av MCHC på samma nivå. Varje månad har friska flickor menstruation. Under denna fysiologiska process, frigörs blod, tillsammans med endometriala celler, också från livmoderhålet. Om en kvinna har tunga och långa perioder förknippade med svängningar i hormonell bakgrund påverkar detta negativt nivån på röda blodkroppar och hemoglobin. Du kan ta reda på hur MHCH, normen för kvinnor, kan hittas i tabellen nedan..

ICSU i ett blodprov

Blod är den flytande strukturen i den mänskliga kroppen som ansvarar för näring av dess cellelement. Men förutom näringsämnen behöver celler syre för normal funktion och funktion. Hemoglobinet i röda blodkroppar ansvarar för detta. I en klinisk analys betraktas hemoglobinnivån som en standardindikator. Om några avvikelser i dess värde upptäcks kan en mer detaljerad studie krävas, vars huvudsakliga är bestämningen av MCHC - den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar. Detta gäller särskilt för misstänkt anemi..

Det är värt att överväga att MCHC visar den genomsnittliga halten av hemoglobin i förhållande till hela volymen röda blodkroppar. Vad betyder det? Det vill säga bakom denna analys ligger graden av mättnad för hela organismen med detta viktiga element.

ICS blodfrekvens

För att resultaten från laboratorieanalysen av ICSU ska vara absolut korrekta måste du följa de grundläggande reglerna, som är:

 • I avhållsamhet från radiologiska diagnostiska metoder och från fysioterapi inför blodgivningen;
 • Att stoppa användningen av någon form av medicinering, om det naturligtvis är möjligt. Annars bör läkemedlen som tas rapporteras till den specialist som tar materialet. Intramuskulära och intravenösa injektioner kan också snedvrida bilden av resultaten;
 • När du planerar analysen måste du avbryta överdriven mental aktivitet. Om detta inte fungerar, skjut upp leveransen av blod under en lugnare period;

Och slutligen, kom ihåg att du måste komma till laboratoriet vilade, sov och hungrig, d.v.s. strikt på tom mage. Vid tidpunkten för blodinsamlingen bör du vara så lugn som möjligt, eftersom det är en absolut tolerant och nästan smärtfri process.

Många är intresserade av att dechiffrera resultaten från analyserna. Det beror kanske på att de har ökat intresset för deras hälsa kraftigt eller med något annat. Men du måste förstå att endast en högt kvalificerad specialist som tar hänsyn till många faktorer tills den slutliga diagnosen tillkännages bör tolka forskningsindikatorerna.

Normen för MCHC i blodet hos vuxna varierar från 320 till 360 (g / l), medan hos barn är detta intervall mycket större - från 280 till 380 (g / l). Vissa laboratorier använder ett annat beräkningssystem, till exempel g / dl. Därefter konverteras de normala värdena till en annan form och kommer att vara 32-36 hos män och kvinnor, eller 28-38 hos yngre patienter.

Vilka symtom indikerar behovet av en ICS-analys:

 • Mycket snabb och orsakslös mänsklig trötthet;
 • Kroppens tillstånd, liknande en infektiös lesion;
 • Befintlig blodförlust eller hög benägenhet för ett sådant fenomen;
 • Utvecklad inflammatorisk process i kroppen.

För forskning är det nödvändigt att donera venöst blod. I analysen görs en beräkning, under vilken det totala hemoglobininnehållet och hela volymen röda blodkroppar (hematokrit) beaktas..

Naturligtvis kommer det mest underbara resultatet att vara fallet när patientens ICS-värde sammanfaller med acceptabla normala värden. Men tänk om du hittar avvikelser i någon riktning? Vi ger ett exempel på flera vanliga orsaker, där vissa är förståelige och säkra förhållanden, medan andra är allvarliga sjukdomar. Vad du ska göra specifikt i ditt fall ska bestämmas av en högt kvalificerad läkare som har studerat din medicinska referens i detalj och resultaten från alla stödjande studier.

Orsaker till ökad ICS i ett blodprov

Om du har en ökad MCHC i ditt blodprov, bör du inte oroa dig för sjukdomen, troligen uppstod ett fel på laboratoriet på grund av ett felaktigt test. Om detta verkligen hände, det vill säga koncentrationen av hemoglobin ökade avsevärt, skulle detta innebära att de fysiska egenskaperna för röda blodkroppar förändrades, vilket skulle leda till fullständig förstörelse av blodcellerna.

Den enda förklaringen som kan vara med en verklig ökning av den genomsnittliga hemoglobinkoncentrationen är en medfödd patologi som kallas sfärocytos, när en person har en onormal struktur av röda blodkroppar som ärvs.

Som en slutsats ger vi de vanligaste tekniska skälen för den ökade ICSU:

 • Avsaknad av de grundläggande reglerna av en sjuksköterska under blodprovning;
 • Brott mot lagringsförhållandena för det undersökta materialet;
 • Felaktig beräkning av hematokrit eller hemoglobin.

Anledningar till minskad ICSU

Processen att sänka MCHC i ett blodprov börjar när de röda blodkropparna inte har tillräckligt med hemoglobin förrän de är helt mättade. Detta är möjligt med flera patologiska tillstånd som bidrar till utvecklingen av en brist på järninnehållande element:

 • Den vanligaste diagnosen är järnbristanemi eller, mer enkelt, anemi. Bildningen av denna sjukdom börjar mot bakgrund av låg konsumtion av järnhaltiga livsmedelsprodukter eller på grund av försämrad absorption av detta element i blodet på grund av funktionsfel i matsmältningskanalen. Anemi kan vara en följd av svår blödning eller allvarliga kroniska sjukdomar.
 • En ärftlig väg kan gå igenom en sjukdom som kallas talassemi. Det kännetecknas av genmutationer som påverkar syntesen av hemoglobinkedjor..
 • Om hemoglobinopati är orsaken till minskad MCS i blodet, bör det antas att patologiska störningar har inträffat i kroppen som påverkar hemoglobinkedjor som förändrar vissa aminosyror i dem..

Ett annat tillstånd som inte betraktas som en sjukdom, men leder till en minskning av MCS, är en onormal ökning i storleken på röda blodkroppar, varför de är oproportionerligt mättade med hemoglobin.

Som ni ser kan orsakerna till förändringar i hemoglobinkoncentrationen vara helt annorlunda, därför är det bara läkare som ska göra en bedömning av kroppens tillstånd, som kan föreskriva några ytterligare tester för mer pålitliga resultat..

Vad visar nivån av MCHC i blodet och varför den förändras

Laboratorieblodtester ger läkare möjlighet att heltäckande bedöma kroppens egenskaper genom att undersöka ett antal indikatorer som beräknats under analysen, inklusive MCHC.

MCHC i ett laboratorieblodtest - vad är det

MCHC-parametern bestämmer antalet (maximalt) hemoglobinceller som röda blodkroppar bär, utvärderar deras prestanda. MCHC beräknas genom att dividera hemoglobinhalten med antalet röda blodkroppar i motsvarande blodvolym. Tillåtet hemoglobinkoncentration ligger i intervallet 280 - 380 g / liter. För varje åldersgrupp ställs individuella parametervärden in.

Vilken analys bestämmer MCHC

För att beräkna MCHC-poäng utförs ett kliniskt blodprov. MCHC-normen indikerar att cirkulationssystemet ger en sömlös transport av syre till cellerna i alla system. Om diagnosen avslöjar överskattade eller underskattade resultat, betyder det att det finns patologiska fenomen som kräver en omfattande diagnos.

Indikationer för studien

Diagnosproceduren, organiserad för att beräkna MCHC och andra kritiska egenskaper, utförs när:

 • undersökning av kroppen före sjukhusvård, organiserad som en del av professionella och andra undersökningar;
 • patientens överklagande till en medicinsk institution med olika klagomål;
 • behovet av att bedöma immunsystemets tillstånd, effektiviteten i enskilda stadier eller hela terapiförloppet;
 • identifiering av symtom som indikerar hypoxiska, anemiska processer, andra patologiska fenomen relaterade till cirkulationssystemets funktion.

Viktig! Upptäckt av överskattad eller underskattad MCHC - otillräcklig grund för att organisera komplexa behandlingsförfaranden.

Blodindex

Det normala värdet för ICS-parametern i ett laboratorieblodtest, beräknat i gram per liter (g / l), varierar med hänsyn till ålder, kön och andra egenskaper hos den undersökta patienten. Normen för kvinnor skiljer sig också något från de acceptabla resultaten för män.

ÅlderNormala indikatorer, g / l
kvinnormän
0-14 dagarfrån 280 till 350
15 - 30 dagarfrån 280 till 360
2 månaderfrån 280 till 350
3-4 månaderfrån 290 till 370
5 - 12 månaderfrån 320 till 370
13 årfrån 320 till 380
4-12 år gammalfrån 320 till 370
13 - 15 årfrån 320 till 360från 320 till 370
16 - 45 år gammalfrån 320 till 360
46 - 65 år gammalfrån 310 till 360från 320 till 360
66 år och äldrefrån 320 till 360från 310 till 360

Fram till 13 års ålder skiljer sig inte parameterns norm hos kvinnor från normativa värden hos män. Ytterligare skillnader i referensvärdena är förknippade med hormonella förändringar som följer vissa perioder i livet, åldrande av kroppen.

Ett blodprov vid MCHC, vars avkodning ligger inom ramen för specialiserade medicinska specialister, kan utföras upprepade gånger, vilket kommer att eliminera diagnostiska fel, skapa en dynamisk bild och justera terapeutiska procedurer.

Om nivån sänks

Om blodprovet visade att MCHC sänks är det nödvändigt att identifiera orsaken (eller en grupp orsaker) till avvikelsen med omfattande diagnostiska åtgärder. Minskad hemoglobinkoncentration är vanligare än överskattade hastigheter. En otillräcklig nivå av hemoglobin i serum innebär att cellerna inte får de erfordrade syrevolymerna, vilket kan påverka deras funktioner negativt. Koldioxid som kvarstår i vävnader provocerar förgiftning av kroppen.

Minskad MCHC är särskilt farlig för kvinnor under graviditet och barn, eftersom hemoglobinbrist stör barnets utvecklingsprocess.

Orsaker till att MCHC sänks i blodet

Den låga koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar förklaras av:

 • destabilisering av vattenbalansen (mängden vätska som konsumeras uppfyller inte kroppens behov);
 • progressiv anemi, inflammatoriska sjukdomar;
 • ärftliga faktorer (den genomsnittliga hemoglobinkoncentrationen reduceras med otillräckliga dimensioner av röda blodkroppar);
 • talassemi (genmutationer där det finns en destabilisering av bildandet av polypeptidhemoglobinkedjor);
 • hemoglobinopati (aminosyrasubstitution i hemoglobinstrukturen);
 • hypoosmolära störningar;
 • blödning
 • förtäring av bly och andra giftiga föreningar;
 • hypovitaminos, otillräckligt intag av livsmedel som innehåller järn;
 • leversvikt;
 • gastrit, magsår, kännetecknad av ökad blödning;
 • mjölkens hyperaktivitet, där nedbrytningen av röda blodkroppar;
 • dålig smältbarhet av järn i matsmältningskanalen;
 • autoimmuna fel;
 • svåra kroniska sjukdomar;
 • skadliga effekter av strålning.

Effekten av efterföljande behandling beror på hur korrekt orsakerna till minskningen av MCHC fastställs.

Låg MCHC-behandling

Terapeutiska förfaranden som syftar till att öka MCHC inkluderar användning av komplex som innehåller folsyra, en balanserad uppsättning mineraler och vitaminer. Dosen av järnberedningar bestäms av patientens ålder. Regulariteten och varaktigheten för vart och ett av de förskrivna läkemedlen beror på formerna av patologier, listan över destabiliserande faktorer, patientens kroppstillstånd.

En integrerad komponent i terapin är behandlingen av samtidiga sjukdomar som provocerar en förändring i värdena på viktiga blodkarakteristika. Vid behov utförs terapi på ett sjukhus med tabletter med injicerbara läkemedel.

Låg MCHC-diet

Kostjustering av kosten ger ökad konsumtion av rött kött, lever, äpplen, bovete och andra produkter som innehåller järn. Menyn är mättad med päron, pumpa, rödbeta, rovor, kål, morot, hallon, druva, jordgubbe, druva, majs, spannmål, nötter, citrus, gröna.

Om nivån är förhöjd

Liksom när det gäller lägre MCHC-värden, vid avvikelser från normen uppåt, är det nödvändigt att identifiera destabiliserande faktorer och eliminera dem. Lanserad patologi kännetecknas av en ökad risk för hemoglobinkristallisering, hyperkromi, ytterligare hemolys, obalans i det hematopoietiska systemet.

Skäl för att öka MCHC

De huvudsakliga orsakerna (faktorerna) i närvaro av vilken ICS i blodprovet kan ökas:

 • mutation, en ökning av storleken på röda blodkroppar;
 • hemolytisk anemi;
 • syre-svält (kronisk form);
 • lång vistelse i bergen;
 • hypotyreos, åtföljt av en minskning av benmärgsaktivitet;
 • myxedema;
 • leukemi;
 • cancer och andra typer av leversjukdomar;
 • diabetes (åtföljd av förtjockning av vaskulära väggar);
 • njur-, lung-, kardiologiska åkommor;
 • erytremi (ett överdrivet innehåll av röda blodkroppar observeras, vilket medför en ökad risk för trombos och andra komplikationer);
 • vitaminobalans;
 • felaktig användning av vasokonstriktorläkemedel, hormonella komplex, lugnande medel, andra läkemedel;
 • missbruk (rökning, alkoholism);
 • allvarliga skador.

Om ett barn har en ökad MCHC i ett blodprov kan detta orsakas inte bara av förvärvade utan också medfödda patologier som överförs från modern. För att undvika komplikationer som uppstår hos barn mot bakgrund av ett onormalt högt MCHC-värde är det nödvändigt att regelbundet genomföra undersökningar, inklusive laboratorier och andra typer av diagnostik av kroppssystem.

Behandling för förhöjd MCHC

Minskningen av MCHC uppnås genom att ta kurser av Cardiomagnyl, Trental, Curantil och användningen av intravenösa komplex som hjälper till att återställa vatten-elektrolytbalansen. Om förändringar i MCHC utlöses av användning av läkemedel övervägs att ändra doseringen eller dra tillbaka användningen av läkemedel.

Som en del av terapin organiseras aktiviteter som syftar till behandling av upptäckta sjukdomar i olika system, vars kurs negativt påverkar MCHC. En av de vanligtvis använda metoderna för alternativ behandling är hirudoterapi, som hjälper till att tunna, rena och normalisera koncentrationen av järninnehållande protein..

Hög MCHC-diet

Höga MCHC-patienter rekommenderas att öka sitt vätskeintag och minimera deras intag av stekt mat och fetthaltiga livsmedel. Det är lämpligt att överge spannmål, rött kött, lever, bär och röd frukt, alkohol. Kosten är mättad med mejeriprodukter, skaldjur, kyckling, baljväxter, kokta och råa grönsaker.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder som syftar till att hålla MCHC-indikatorn inom det acceptabla intervallet är följande:

 • optimering av fysisk aktivitet;
 • öka mängden tid som tillbringas dagligen i frisk luft;
 • minimera påverkan av ogynnsamma produktionsfaktorer (så långt som möjligt);
 • överensstämmelse med principerna för en balanserad diet (menyn kompletteras med livsmedel som är rika på vitaminer, järn, aminosyror och andra värdefulla komponenter i de proportioner som krävs av kroppen);
 • att ge upp dåliga vanor, strikta dieter, fasta, konsumera multivitaminer, mediciner som inte föreskrivs av en läkare;
 • regelbundna medicinska undersökningar (särskilt under graviditet);
 • organisering av snabb behandling av sjukdomar i cirkulationssystemet och andra samtidigt patologier som kännetecknas av förändringar i blodkomposition.

För att dela en artikel eller lämna en kommentar, använd formuläret nedan.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit