CEREBROSCLEROSIS

Kronisk cerebrovaskulär insufficiens i hjärnan fortskrider långsamt, vilket leder till ökad allmän försämring av hjärnstrukturer och funktioner.


Ateroskleros, arteriell hypertoni och deras kombination. Mindre vaskulär inflammation (vaskulit). Ursprunget är baserat på en störning av blodflödet i hjärnans ämne, en kränkning av mekanismerna för självreglering av cerebral cirkulation, ett missförhållande med dess metaboliska behov, utvecklingen av syre-svält, som åtföljs av en kränkning av systemisk cirkulation.

Faktorer som bidrar till utvecklingen: psyko-emotionell överbelastning, orörlighet, fetma, alkoholmissbruk, osteokondros i cervikals ryggrad med ryggradssyndrom, andra kroppsliga sjukdomar.

Det diagnostiseras vanligtvis i åldern 50-60 år.

Hastigheten för bildning av neurologiska störningar kan vara annorlunda. "Biverkande" varianter av förloppet med cerebral åderförkalkning skiljer sig: snabbt framskridande, långsamt framsteg med anfall och övergående störningar i cerebral cirkulation och oftast med cerebral åderförkalkning - en långsamt framstegande kurs.

Kursen har en långsamt framstegande karaktär. Effekten av ett antal faktorer kan påskynda och förvärra förloppet för cerebral åderförkalkning: trauma, infektion, förgiftning, dekompensation av hjärtaktivitet, emotionell och intellektuell överbelastning och nedsatt cerebral cirkulation. Tre stadier av cerebroskleros skiljer sig: I - måttligt; II - uttalad, III - uttalad. Med en snabbt utvecklande kurs utvecklas svår cerebral ateroskleros inom cirka 5 år. Relativ stabilisering av tillståndet mot bakgrund av bestående neurologiska symtom är möjlig, men progression i upprepade kriser och övergående ischemiska attacker är mer karakteristisk. Karakteristisk är en ökning av kliniska manifestationer med ökande ålder hos patienter, vilket återspeglar tillsatsen av kardiovaskulära och andra patologier i inre organ. En snabb sjukdomsprogression observeras hos patienter med arteriell hypertoni med en ogynnsam kurs.

Cerebroskleros i det första steget (1 grad)-

Måttligt uttalad scen. Det uttrycks av utvecklingen av "neurasteniskt syndrom" och förekomsten av subjektiva manifestationer. Detta steg kännetecknas av klagomål om minnesnedsättning, minskad prestanda, huvudvärk och tyngd i huvudet, yrsel, sömnstörningar, allmän svaghet, trötthet, ouppmärksamhet. Ofta åtföljs dessa symtom på trötthet av klagomål på: smärta i hjärtat, hjärtklappning, andnöd, smärta i lederna och ryggraden etc..

Det andra nödvändiga kriteriet för diagnos av ateroskleroskleros i steg 1 är identifiering av en neurolog när man undersöker de diffusa organiska symtomen på en nervskada, varav många är varierande.

Neuropsykologiska studier bekräftar förekomsten av asteni, en minskning av kortvarigt minne och uppmärksamhet. Psykologiska tester avslöjar en minskning av uppmärksamhet och minne, en minskning i mängden upplevd information. Kritik sparad. I detta skede är det som regel med rätt behandling möjligt att minska svårighetsgraden eller eliminera enskilda symtom. Sociala missanpassningar - minimalt uttryckta, svårigheter hos patienten uppstår endast emotionell eller fysisk överbelastning.

Cerebroskleros i det andra steget (2 grader)-

Svår scen. Det uttrycks av det faktum att, tillsammans med interna obehagliga upplevelser, objektiva tecken visas. Effektiviteten minskar gradvis, trötthet, sömnstörningar och minnesstörningar ökar. Patienter slutar märka sina defekter och överskattar ofta deras verkliga förmågor..

I neurologisk status identifieras tydliga symtom som är karakteristiska för organisk skada på vissa hjärnstrukturer (t.ex. parkinsonism-symtom).

Cerebroskleros i det tredje steget (3 grader)-

Ett uttalat scen. Det kan inte finnas några klagomål, eller knappheten på klagomål uppmärksammar sig själv. Under en neurologisk undersökning noteras en försämring av tidigare existerande symtom. Patienterna uttryckte en kraftig minskning av intelligens, svaghjärtlighet, utflatning av känslor. Huvudvärk, yrsel, brus i huvudet, sömnstörningar är konstant.
Symtom utgör vissa kliniska syndrom: motorisk nedsättning - pyramidalt syndrom; skaklighet och instabilitet - ataktiskt syndrom; pseudobulbar, vaskulär parkinsonism, psykos, vaskulär demens.

1. Karakteristiska manifestationer med en befintlig kausal vaskulär faktor.

2. Progression av neurologiska manifestationer (symtom som en neurolog ser och beskriver).

3. Bilden av datortomografi (CT) (svårighetsgraden av förändringar beror på scenen för cerebroskleros): i steg 1, normal CT eller minimala tecken på hjärnatrofi, i steg 2 - små fokuser med låg densitet, utvidgning av det ventrikulära systemet och spår i halvkärlen i samband med den atrofiska processen, 3 stadier - multipla fokuser i olika storlekar i halvklotet, svår atrofi, minskad vitmaterialdensitet (leukoaraios).

4. På REG - förändringar som är karakteristiska för åderförkalkning, arteriell hypertoni, beroende på stadium av cerebral åderförkalkning..

5. Ultraljudsdopplerografi, inklusive transkraniell, - tecken på stenos och mindre ofta tilltäppning av extra- och intrakraniella artärer (upptäckt hos 80% av patienterna).

6. Ökad blodviskositet, aggregering av röda blodkroppar och blodplättar, deformation av röda blodkroppar, dyslipoproteinemi, främst på grund av en ökning av innehållet av triglycerider.

7. Resultat från en neuropsykologisk studie.

I allmänhet kan vi skilja: stabil, långsamt framstegande (med paroxysmer och PNMK och utan vaskulära episoder), paroxysmal, snabbt framstegande kurs. Stabil och långsamt framsteg är mer karakteristisk för det första stadiet av cerebral åderförkalkning, som kan pågå i 7-12 år. Med en snabbt progressiv variant utvecklas steg 2 eller 3 av cerebral ateroskleros vid mindre än 5 års sjukdom. I steg 2 är relativ stabilisering mot bakgrund av neurologiskt underskott också möjlig, även om stabil progression med upprepade kriser och kortvarig ischemi är mer karakteristisk. En ökning av kliniska manifestationer med patientens ålder är karakteristisk, vilket också återspeglar tillsatsen av vaskulära och andra somatiska patologier. En snabbare progression av neuropsykiatriska störningar är karakteristisk för ogynnsam arteriell hypertoni. Den kliniska prognosen i cerebral ateroskleros i steg 3 är ogynnsam.

Behandlingen av cerebroskleros utförs av neurologer, med hänsyn till den orsakande faktorn, mot vilken cerebral ateroskleros utvecklas, och tillhörande somatiska sjukdomar, med deltagande av en terapeut, kardiolog, psykiater.
1. Förbättra mikrocirkulationen, hjärnan näring.
2. Blodkolesterolsenkande terapi.
3. Normalisering av läkemedel för blodtryck.
4. Kirurgi på huvudkärlen (med minskning i halsartärsystemet på mer än 70% (eller förfallande plack) och upprepad övergående ischemi.
5. Klinisk observation av en neurolog i en poliklinik - kvartalsundersökningar, terapeutiska och förebyggande åtgärder.

1. Behovet av inpatient- och poliklinisk undersökning och behandling i samband med den ökande utvecklingsgraden
cerebral ateroskleros.

2. Efter en övergående cirkulationsstörning (kris, kortvarig ischemi), beroende på art och svårighetsgrad.

3. Efter en akut cerebrovaskulär olycka som stroke.
Tidpunkten för tillfällig funktionsnedsättning påverkas av: stadiet av cerebral åderförkalkning, sjukdomens kliniska egenskaper, yrket och arbetsvillkoren hos patienten.

Graden av funktionsnedsättning beror på egenskaperna hos det neurologiska underskottet, svårighetsgraden av psykiska störningar, bestäms till stor del av stadiet för cerebroskleros. I steg 1 är vital aktivitet ofta begränsad på grund av en överträdelse av anpassning till yttre påverkan (fluktuationer i atmosfärstryck, temperatur etc.), fysisk och mental stress, arbetsstress etc. I steg 2, och särskilt i steg 3, beror cerebral ateroskleros motorisk nedsättning (rörlighet) i varierande grad. Paroxysmala störningar (kriser, kortvarig ischemi) begränsar dessutom patientens vitala aktivitet och arbetsförmåga. Det är svårt att socialt anpassa patienten eftersom möjligheten till assimilering av ny kunskap minskar. Med demens försämras förmågan att anpassa beteende, varefter hushållens färdigheter förloras, egenvård försämras.

1. Arbeta i en caisson, en varm butik, i tillstånd av betydande fysisk och neuropsykisk stress, exponering för giftiga ämnen, under nattskiftet, under möjlighet till stressiga situationer, nödvändigheten av att fatta ansvarsfulla beslut (främst med stadium I cerebral ateroskleros).

2. Arbete relaterat till behovet av adekvat situationsbeteende, exakta koordinerade rörelser, långa promenader och med mental stress (främst med stadium 2 cerebral ateroskleros).


1. I steg 1 och mindre ofta i steg 2 cerebral ateroskleros med en gynnsam sjukdomsförlopp (relativ stabilisering, långsam progression) och tillfredsställande behandlingsresultat.
2. Vid måttlig funktionsnedsättning, sällsynta och lilla kommande störningar i hjärncirkulationen (vid rationell anställning eller genomförande av begränsningar i arbetet på rekommendation från klinikens medicinska kommission).

1. Kontraindikerade typer och arbetsvillkor.

2. Den snabbt progressiva sjukdomsförloppet.

3. Oförmågan att arbeta i samband med upprepade akuta cirkulationsstörningar, inklusive ofta övergående, utveckling av demens.

CEREBROSCLEROSIS - EN MINIMUM BEFÖRD UNDERSÖKNING TILLGÄNGD AV EN NEUROLOG När DET VÄLJER FÖR EN CERTIFIKATION FÖR SYFTE ATT INSTALLERA EN FÖRHANDLINGSGRUPP
1. Röntgenbilder av skallen och livmoderhalsryggen.
2. reoencefalogram; EKG.
3. Glukos, kolesterol och blodlipider.
4. CT-skanning av huvudet (om möjligt).
5. Echo-KG.
6. Ultraljudsdopplerografi av hjärnans huvudartärer;
7. Inspektionsdata från en ögonläkare, allmänläkare, psykiater och andra specialister (vid behov).
8. Resultaten av experimentell psykologisk forskning.

Grupp III: måttligt funktionshinder i 1: a steget (under särskilt ogynnsamma arbetsförhållanden) och i andra steget av cerebral ateroskleros (enligt kriteriet att begränsa förmågan att arbeta i första graden).

Grupp II: en betydande begränsning av vital aktivitet orsakad av neurologiska störningar, minnesnedsättningar eller upprepade kommande cirkulationsstörningar och stroke.

Grupp I: en snabbt framstegande kurs, demens, en uttalad kränkning av motoriska funktioner, kraftigt begränsande vitala funktioner (enligt kriterierna för att begränsa förmågan till egenvård och rörelse i tredje grad).

1. Primär förebyggande: a) behovet av att ta hänsyn till primära riskfaktorer för utveckling av kärlsjukdomar. b) adekvat behandling av neurolog för patienter med initiala manifestationer av cerebrovaskulär insufficiens, med hänsyn till den producerande faktorn.

2. Sekundär förebyggande: a) tidig upptäckt och riktad behandling av patienter med cerebroskleros av en neurolog, särskilt vid sjukdom i steg 1; b) uteslutning av faktorer som bidrar till utvecklingen av sjukdomen; c) efterlevnad av en tillräcklig period av tillfällig arbetsoförmåga hos en neurolog efter en nedsatt cirkulation och stroke; d) klinisk undersökning (kvartalsundersökningar) bestäms övningens omfattning av din neurolog; e) genomföra ett komplex av rehabiliteringsåtgärder hos patienter efter stroke.

3. Tertiär profylax: a) förebyggande av försämring vid cerebroskleros, särskilt på grund av de negativa effekterna av produktionsfaktorer; b) snabb bestämning av funktionshindergrupp III och korrekt anställning (förebyggande av sjukdomsprogression och förvärring av funktionshinder); c) genomförande av andra åtgärder för socialt stöd och skydd.

Cerebral åderförkalkning - en sjukdom som kan beröva dig lycklig ålder

Skleros sprider sig huvudsakligen i ålderdom (efter 60 år), men förekommer i 20. Cerebral ateroskleros är dess farligaste form. Det har artärer och kärl i hjärnan. Och i svåra stadier (när demens utvecklas) leder det till fullständig omöjlighet av egenvård och hjälplöshet och oförmågan att kommunicera med människor runt om.

Om du tror på statistiken är kvinnor bara utsatta för sjukdom efter 50 år, och män är ofta upp till 45. Anledningen till utvecklingen kan vara en enorm lista över faktorer som först och främst påverkar den allmänna hälsan.

orsaker

Det finns flera faktorer som provocerar utvecklingen av sjukdomen:

 1. Fetma (inklusive hormonell)
 2. Ärftlig leversjukdom
 3. Negativ psykomotional bakgrund (nervstam, kronisk stress)
 4. Förekomsten av diabetes
 5. Alkoholmissbruk
 6. Rökning
 7. Högt blodtryck
 8. Ålder förändras

symtomatologi

I många fall visas ett antal specifika tecken på sjukdomen (många av dem bör göra att du omedelbart undersöks, eftersom de signalerar allvarlig skada på hjärnvävnaden):

 • Huvudvärk (uppstår ofta med förändring i kroppsposition)
 • Sovstörning, ihållande sömnlöshet
 • Överdriven irritabilitet och plötsliga humörsvängningar
 • Minneförluster
 • Ofta yrsel
 • Buller i öronen
 • Mindre muskel ryckningar och kramper
 • Instabilitet
 • Minskad arbetsförmåga (omöjlighet för koncentration och koncentration av uppmärksamhet, långsamt tänkande)
 • Intolerans mot höga ljud och starkt ljus

I det första steget försämras minnet märkbart (efter emotionell eller fysisk stress).

I dåligt skick hos patienter spåras, utöver demens, patologier i nervsystemet, autonoma störningar i de inre organen: arytmi, hyperventilation av andningsorganen observeras.

Utvecklingsstadier

Det finns en klassificering av sjukdomens svårighetsgrad:

Jag examen (initial):

 • Skada på cirkulationssystemet något (ofta inga symtom)
 • Huvudvärk, minskad sömn och uppmärksamhet.
 • Det finns minnesproblem

Svårigheter med att utföra vardagliga uppgifter kan uppstå efter överarbetet. Och om du väljer rätt behandling, minskar symtomen eller försvinner helt.

II-grad (uttryckt):

 • Det skiljer sig från andra strukturella och funktionella förändringar i blodkärlen.
 • Fortsatt försämring av arbetsförmåga och mental tillstånd
 • Minskad minneskvalitet, dess förlust
 • Sömnlöshet

En person kan inte längre arbeta kontinuerligt. Andra neurologiska symtom förekommer, beroende på styrkan i hjärnskadan.

III-grad (starkt uttryckt):

 • Vaskulär demens
 • Cerebrovaskulär insufficiens
 • Emotionell dysfunktion
 • Betydande dysfunktion i nervsystemet
 • Hjärnskada
 • psykoser
 • Minskning av intellektuella förmågor till en lägsta nivå

I detta skede, som ett resultat av akuta cirkulationsstörningar, bildas nekrotiska områden i vissa hjärnområden. Bindvävnad ersätter hjärnvävnad och leder till en irreversibel funktionsförlust av de drabbade områdena. Resultatet är oförmåga till självbetjäning..

Vid etablering av en progressiv form av cerebral ateroskleros förskrivs funktionshinder.

Diagnostik

Det viktigaste är att konsultera specialister på rätt tid, men diagnosen cerebral åderförkalkning kan initialt leda dig till fel läkare. Detta beror på symtom på skador på olika organ. Om det finns misstankar om att orsaken till sjukdomen är dold i denna sjukdom, bör du hänvisas till en neurolog.

ICD-10 (Internationell klassificering av sjukdomar) identifierade de viktigaste bestämmelserna för diagnos av cerebral ateroskleros, den görs först efter följande undersökningar:

 • Blodkoagulation och fettmetabolismanalys
 • Ultraljudsundersökning av både karotis och inre artärer
 • TCD för cerebrala fartyg
 • Intracerebral angiografi
 • Elektroencefalogram (låter dig fastställa hur enorm skada på hjärnans struktur)
 • MRT (anses vara det mest effektiva sättet att identifiera den önskade patologin)

Komplikationer och död

Dödsfall på grund av cerebral ateroskleros inträffar inte för snabbt: det beror på bildandet av aterosklerotiska plack (en ganska lång process som kan ta flera decennier). Men sjukdomen upptäcks ofta redan i de sista stadierna, när det är omöjligt att förlänga livet - döden inträffar tillräckligt snabbt.

Det är detta som avgör vikten av regelbunden övervakning av förändringar i kroppen och förebyggande effekter (särskilt hos äldre). Hur länge en person med denna diagnos kan leva beror på mycket.

Det är möjligt att direkt bestämma den uppskattade perioden om du vet graden av arteriell skada och mikrocirkulation överlappning. Dessa uppgifter hjälper läkaren att göra den mest realistiska prognosen..

Befintliga operationer garanterar inte slutgiltigt bortskaffande av plack som samlas på blodkärlens väggar, men tillåter dig att tillfälligt normalisera utflödet av blod.

Behandlingsmetoder

Det finns flera sätt att påverka sjukdomsförloppet: kirurgisk medicin. Dessutom måste patienten följa en speciell diet för att upprätthålla normalt kolesterol. I de första stadierna behandlas sjukdomen med rekommenderade mediciner som förbättrar vitala tecken..

Förebyggande och specialdiet

För cerebral och andra typer av åderförkalkning rekommenderas det att använda mat av växtligt ursprung istället för rätter som är rika på mättat fett: det är oönskat att använda köttprodukter, det är bättre att ersätta dem med fisk och annan skaldjur. Förutom den allmänna positiva effekten är de bra genom att de innehåller eikosansyra, vilket hjälper till att ta bort kolesterol.

Det är lika viktigt att konsumera en stor mängd grönsaker, frukt och örter, rik på vitaminer. Fiber hjälper kroppen att bli av med gifter och överflödigt fett. Grova fibrer förhindrar också sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Bland andra kostbegränsningar är det nödvändigt att minska mängden kolhydrater som används för att syntetisera överskott av fett. När det gäller sockerarter är de viktiga för organens normala funktion, och därför måste de konsumeras, men i form av frukt (i ett begränsat antal). Med glukosbrist uppstår vaskulära skador.

Användningen av de preparat som indikeras för användning stabiliserar tillståndet och förlänger den positiva effekten under behandlingen av cerebral ateroskleros i hjärnkärlen.

förberedelser

Följande läkemedelsgrupper används för läkemedelsbehandling:

 • Trombocytmedel som förhindrar blodproppar på plackens yta
 • Förhindrar inflammation i blodkärlens väggar
 • Antiinflammatoriska och vasodilaterande medel som lindrar krampen och stärker blodkärlens väggar
 • Mediciner för att upprätthålla normalt blodtryck och
 • Medel som förbättrar blodcirkulationen i hjärnan och bromsar vävnadens död
 • Tonika / lugnande medel för att hålla din kropp frisk
 • Jodinnehållande läkemedel (minska ischemiska störningar)
 • Den ökade mängden vitaminer som B2, B6
 • Hypodipidemiska läkemedel som stoppar utvecklingen av den aterosklerotiska processen (de tas för livet)

Det är viktigt att förstå att alla läkemedel förskrivs strikt enligt recept och måste förskrivas av en specialist. Om behandling med läkemedel inte har gett positiva resultat kan akut kirurgi krävas..

Behovet av kirurgi kan förekomma i särskilt allvarliga fall: om läkemedelsnivån i kolesterol inte kunde sänkas till en acceptabel nivå eller om plack stänger kärlets lumen med mer än 70%. I det här fallet måste du använda kirurgisk behandling.

Vad är cerebral ateroskleros, en beskrivning av symtom, behandling och prognos

Cerebral ateroskleros är en patologi för cerebrala artärer, som oftare påverkas av äldre, med en karakteristisk försämring av lipid- och proteinmetabolismen, avsättning av kolesterolplack i endotelet, vilket orsakar en minskning av blodkärlets lumen och en långsamt progressiv störning av blodtillförseln till hjärnan och nedsatt funktion.

orsaker

Den främsta orsaken till sjukdomens utveckling är förlusten av elasticitet och packning av blodkärl. Och också i avsättningen på sina väggar av plackkolesterol. Allt detta leder till ytterligare blodflödesstörningar. Ett sådant smärtsamt tillstånd inträffar inte plötsligt utan utvecklas under många år mot bakgrund av följande faktorer:

 • undernäring med ett överskott av animaliskt fett, samt godis och skadliga livsmedel;
 • ansamling av skadligt kolesterol i kroppen från mat och med fel leverfunktion;
 • ofta dricka och röka;
 • kroniska sjukdomar;
 • låg fysisk aktivitet, stillasittande arbete samt brist på fysisk aktivitet;
 • genetiskt beroende, som ärvs från nära släktingar;
 • neuropsykiatriska störningar. Speciellt frekvent stress eller depressiva tillstånd;
 • fysiologisk åldrande av kroppen efter 50-60 år;
 • hormonella störningar, särskilt under klimakteriet hos kvinnor.

Med de skadliga effekterna av en eller flera faktorer ökar risken för aterosklerotisk patologi, så du måste ta hand om din hälsa just nu. På detta sätt kan möjliga avlägsna, men mycket verkliga, vaskulära komplikationer i form av ischemisk stroke eller till och med dödsfall från cerebral ateroskleros undvikas..

Vägt ärftlighet anses vara de viktigaste riskfaktorerna för utveckling av åderförkalkning, vilket särskilt påverkar sjukdomens början vid ung ålder, manligt kön, arteriell hypertoni, diabetes mellitus, hypotyreos, övervikt och en kombination av dessa faktorer.

patogenes

Den viktigaste faktorn i mekanismen för utveckling av ateroskleros är lipid dysmetabolism. Som ett resultat av en funktionsfel i metabolismen inträffar avsättning av kolesterol, lipoproteiner med låg densitet (LDL) på den inre ytan av väggarna i hjärnkärlen. Processen involverar huvudsakligen artärer med stor och medellång kaliber. Bildandet av den så kallade. aterosklerotisk plack förekommer i steg - från en fettfläck till aterokalcinos. Den resulterande aterosklerotiska placken, som ökar i storlek, stänger gradvis lumen i det drabbade kärlet mer och mer och kan tjäna som en källa till tromboembolism.

I det första fallet, på grund av en gradvis minskning av kärlets lumen, finns det en minskning av blodtillförseln till en viss del av hjärnan. Hypoxi och brist på näringsämnen förekommer i hjärnvävnaderna i denna zon - kronisk ischemi utvecklas, vilket så småningom leder till degeneration och död av enskilda neuroner. Kliniskt manifesteras denna process av symtom på discirculatory encephalopathy (DEP). Det senare är allvarligt beroende av utbredningen av ateroskleros, det drabbade kärlets kaliber, storleken på den aterosklerotiska placken, graden av utveckling av alternativ (säkerhet) blodtillförsel till hjärnans ischemiska zon.

I det andra fallet bryter en del av den aterosklerotiska placken bort från den och överförs till ett mindre arteriellt kärl i form av en embolus med en blodström, vilket gör att den plötsligt och fullständigt täcks (trombos) Beroende på storleken på blodtillförselzonen i den ockluderade artären och graden av utveckling av de vaskulära kollateralerna inträffar en kortvarig ischemisk attack (TIA) eller ischemisk stroke. Mer sällan orsakar cerebral arterioskleros en hemorragisk stroke. Brott i kärlväggen inträffar på grund av en kränkning av dess elasticitet vid bildandet av aterosklerotiska avlagringar och orsakas ofta av hög arteriell hypertoni.

Symtom och kliniska manifestationer

Symptom som är karakteristiska för sjukdomen "cerebral ateroskleros" är följande:

 • progressiv minnesnedsättning;
 • minskad uppmärksamhet och koncentration;
 • nedsatt rörelsekoordination;
 • sömnstörningar;
 • minskad mental prestanda;
 • snabba humörsvängningar;
 • ofta huvudvärk;
 • deprimerat tillstånd.

Bildandet av plack förekommer i flera stadier, huvudsakligen av dem:

 • Steg 1 - stadiet av fettfläckar, remsor. I detta skede avsätts lipider, huvudsakligen kolesterol, i det inre membranet på kärlens väggar.
 • Steg 2 - liposkleros. I området med fettfläckar uppstår bildningen av bindväv och en plack bildas. Ytan kan sårbildning, spricka, fibrin och trombocyter sätta sig i sprickor. Destabilisering av aterosklerotisk plack leder till dess förfall och utveckling av aterotrombotiska komplikationer i de distala kärlen i hjärnan.
 • Steg 3 - aterocalcinosis. Kalciumsalter avsätts och plack förtjockas. Gradvis ökar plaket, stenoserar kärlets lumen i köttet tills det är helt ockluserat (blockering).

Stenoserande åderförkalkning är som regel en manifestation av systemisk patologi som involverar intracerebrala (intracerebrala) artärer, karotis- och koronarartärer, extremiteter, näthinnor, etc. Det finns emellertid förutsättningar för selektiv skada på de inre karotisartärerna, vilket är mycket vanligare än skador på intrakraniella artärer. Som regel lokaliseras aterosklerotiska plack vid munnen eller intrakraniellt i området för sifonen i den inre halspulsådern. Den dominerande lesionen av dessa områden är associerad med hemodynamiska faktorer, med konstant mikrotraumatisering av endotelet genom blodomloppet.

Manifestationer av aterosklerotisk hjärnskada uppträder när blodtillförseln till organet minskar. I detta fall är symtomen cerebrala, såsom allmän svaghet, trötthet, kognitiv brist (minskad uppmärksamhet, intelligens och minne), mild yrsel och instabilitet, huvudvärk, humörförändringar etc. och fokus - beroende på den primära zonen för brist blodtillförsel: det kan vara i en annan kombination svaghet i lemmen (pares eller förlamning), talstörning (afasi), syn, ansiktsasymmetri, domningar i kroppsdelen (hypestesi), svår yrsel med illamående och kräkningar, etc..

Aterosklerotisk stenosionsskada på extrakraniella artärer är en ledande orsak till ischemisk stroke, en av de allvarligaste akuta formerna av cerebrovaskulära störningar. Utvecklingen av progressiv strokefri hjärnskada med aterosklerotisk stenos i de inre karotisartärerna är associerad med en begränsning av perfusion eller cerebral mikroembolism. Progressiv kognitiv nedsättning observeras vid utveckling av både akuta och kroniska cerebrovaskulära sjukdomar, som oftast orsakas av cerebral arterioskleros och samtidig arteriell hypertoni..

Fyra former av sjukdomen skiljer sig:

 • milda (milda symtom);
 • försvagad (oförutsägbar, med växlande förvärringar);
 • farligt (mikroslag, djup demens);
 • akuta (allvarliga psykiska störningar).

Ateroskleros av cerebrala artärer inträffar inte plötsligt. Den utvecklas under hela livet under påverkan av skadliga yttre och inre faktorer..

Kliniskt börjar ateroskleros i cerebrala kärl att dyka upp när de aterosklerotiska plackarna inuti kärlen blockerar cerebralt blodflöde så mycket att ischemi uppstår och en discirculatorisk encefalopati utvecklas. I enlighet med svårighetsgraden av cerebrovaskulära störningar, skiljer man tre stadier av cerebral ateroskleros.

 • Inledningsstadiet. Symtomen är tillfälliga, uppträder ofta med psyko-emotionell och fysisk överbelastning och försvinner i vila. Det finns astheniskt syndrom: svaghet, ovanlig trötthet, ökad irritabilitet, tröghet, koncentrationssvårigheter. Det kan finnas periodiska sömnstörningar i form av sömnlöshet och / eller sömnighet på dagen, ibland yrsel. Det finns en liten minskning av tankegången, förmågan att komma ihåg och behålla ny information i minnet. För många patienter kommer ett klagomål om huvudvärk i kombination med ett brus i huvudet, öronen eller ett öra fram under denna period..
 • Progressiv cerebral ateroskleros. Mentala störningar och psyko-emotionella förändringar i karaktär förvärras. Den allmänna bakgrunden av humör minskar, depression kan utvecklas. Patienten blir misstänksam och orolig. Minnesnedsättningar blir tydligt uttalade - patienten och hans släktingar säger att han inte kan komma ihåg händelserna i den aktuella dagen, förvirrar dem. Bruset i huvudet blir permanent. Vestibulär ataxi, suddig tal noteras. Möjlig skakning av fingrar eller huvud, ofta är det en minskning av synen och viss hörselnedsättning. Förmågan till produktiv professionell aktivitet går gradvis bort.
 • Demens Den intellektuella nedgången fortskrider, minnet upphör, talstörning, apati, slarv, intressen försvinner fullständigt. Patienten förlorar förmågan att navigera i miljön och i tid, förlorar egenvårdskompetens, kräver övervakning.

Diagnostik

Om tecken på cerebral ateroskleros uppträder måste du kontakta en neurolog. Denna specialist kommer att undersöka patienten och samla in en anamnesis för att identifiera faktorer som predisponerar för sjukdomen. Sedan utförs en omfattande diagnos, som inkluderar följande obligatoriska studier:

 • ett blodprov för graden av koagulerbarhet och innehållet av lipider med hög densitet (kolesterol) - om dessa indikatorer är för höga ökar sannolikheten för aterosklerotiska förändringar;
 • Dopplerografi av halspulsåder och blodkärl i nacken under kontroll av ultraljud - avslöjar förekomsten av kolesterolplack;
 • transkraniell dopplerografi av kärlen inuti kraniet - avslöjar förändringar i fartygets tålamod och integritet, närvaron av kolesterolavlagringar i dem;
 • elektroencefalogram - avslöjar fokus på kortikala hjärnstörningar som indikerar ischemi eller vävnadsnekros;
 • angiografi över cerebrala kärl (studie med röntgen- och kontrastlösning) - avslöjar vaskulär stenos, upptäcker områden med ischemi;
 • MR-huvudet - en studie där det är möjligt att visualisera de hjärnartärerna i kraniet, identifiera eventuella förändringar och upptäcka ischemi.

De två sista anses vara de mest värdefulla diagnostiska metoderna för att bekräfta hjärnarterie ateroskleros. I de flesta fall kan du bara göra med dem, men andra förfaranden är billigare och finns även i små kliniker, så de är fortfarande ganska populära..

Biomarkörprofilen (eller ”biomarkörbördan”) för patienter med cerebral ateroskleros är ett potentiellt specifikt verktyg för en snabb diagnos av tillhörande tillstånd. En förändring i nivån av biomarkörer mot bakgrund av åderförkalkning och tillhörande NMC kan ge prediktorinformation om klinisk försämring. En analys av förändringarna i ovanstående biomarkörer tillsammans med duplex-skanning av de brachiocephaliska artärerna, som möjliggör bedömning av strukturen och ytan hos den aterosklerotiska placken i halsartären, i jämförelse med kliniska parametrar, kan karakterisera aktiviteten hos den aterosklerotiska processen.

Den progressiva och "maligna" kursen med åderförkalkning kan upptäckas i de tidiga stadierna, vilket gör att du kan börja en intensiv och riktad korrigering av denna patologi. Det bör sägas att, utan absolut specificitet och känslighet separat, bestämningen av pro- och anti-aterogena biomarkörer tillsammans kommer att möjliggöra att identifiera en grupp av högriskpatienter för utveckling av kardiovaskulära komplikationer och att bilda en personlig, multikomponent strategi för deras behandling och förebyggande av komplikationer.

I kombination med andra diagnostiska metoder kan biomarkörer öka noggrannheten i prognosen och förhindra risken för plötslig hjärt- och kärlsdöd. Den utvecklade skalan, som återspeglar biomarkörens "börda" hos en patient med cerebral ateroskleros, kan vara det första steget mot personligt förebyggande av associerade ischemiska komplikationer..

Terapifunktioner

Det viktigaste inslaget i behandlingen av symtom på cerebral arterioskleros är en förändring av det vanliga sättet att leva, aktivitetssättet och vila. Vilka är den viktigaste terapeutiska åtgärden för att bekämpa cerebrovaskulära sjukdomar (CVB):

 • eliminering av stressfaktorer - konstant bakgrundsljud, fysisk överbelastning, moraliska och emotionella upplevelser;
 • organisering av sömn - om natten på natten sovnar dåligt eller vaknar, måste du skapa förutsättningar för en 2-3 timmars vila på dagen;
 • systematisering av fysisk aktivitet - viloperioder bör växla med motsvarande tillräckliga belastningar (lugn promenad, utföra enkla inhemska uppgifter, träningsterapi, simning)
 • avslag på dåliga vanor;
 • bantning för att sänka kolesterol i blodet.

Om patienten följer dessa rekommendationer kommer han att kunna bromsa den fortsatta utvecklingen av aterosklerotiska förändringar i cerebrala artärer och minska risken för en hjärnkatastrof. I de första stadierna av utvecklingen av patologi kan du bara göra med dessa åtgärder. För behandling av progressiv cerebral åderförkalkning krävs långvarig medicinering, och i närvaro av komplikationer och allvarliga symtom, kirurgi.

Mediciner

Terapi av cerebral arterioskleros innefattar ett brett spektrum av läkemedel med olika egenskaper. Listan över obligatoriska läkemedel innehåller:

 • Hypolipidemiska medel, oftast statiner. Bland de mest effektiva läkemedlen i denna grupp kallar läkare Atorvastatin, Rosuvastatin, Pitavastatin..
 • Antihypertensiva - beta-blockerare och ACE-hämmare. Betablocker rekommenderas för cerebral ateroskleros av läkare som Bisoprolol, Atenolol och deras analoger. Listan över ACE-hämmare som rekommenderas för användning inkluderar Perindopril, Quadropril och Enalapril.
 • Antiplatelet medel. De rekommenderade läkemedlen i denna grupp inkluderar Cardiomagnyl, Thrombo Ass, Aspirin Cardio och Aspicor.
 • Vasodilaterande läkemedel eller kalciumantagonister. De kan vara syntetiska (Norvask, Diltiazem, Cinnarizine) eller växtbaserade (Vinpocetin, Telektol, Bravinton och beredningar baserade på ginkgo biloba).
 • Antiinflammatoriska läkemedel. Denna grupp inkluderar nikotinsyrapreparat såväl som komplex som innehåller kalium, selen och kisel.

Dosen av läkemedel väljs individuellt och justeras beroende på resultaten från mellanstudier (biokemisk analys av blod och prover för kolesterol och leverenzymer).

Nästan alla dessa läkemedel är oförenliga med alkohol och vissa grupper av antibiotika. Detta måste beaktas vid förskrivning av mediciner för andra sjukdomar..

Kirurgi

Kirurgisk ingrepp används för den stenotiska formen av cerebral ateroskleros, när kärlen förlorar sin elasticitet och blir så smala att de inte släpper igenom blod. Under proceduren snittar läkaren huden och mjuka vävnaderna, under vilka det hjärnkärl som drabbats av sjukdomen finns, och sedan dissekerar artären och tar bort kolesterolplack från den tillsammans med det intravaskulära membranet. Därefter sutureras snitten och dränering upprättas under en dag. Med en lång stenos installeras en protes som ersätter cerebral artär i form av ett elastiskt rör i dess förbikoppling.

Öppna operationer utförs endast på de cerebrala artärerna belägna utanför kraniet. Om stenos observeras på fartyg inuti hjärnan eller på ytan, används stenting och ballongutvidgning. De utförs med miniatyrutrustning som gör det möjligt att leverera cylindrar och stentar till stenosplatsen direkt genom cirkulationssystemet. Behandlingen av cerebral ateroskleros med denna metod har sina egna egenskaper, och operationens effektivitet beror inte bara på korrekt utförda manipulationer, utan också av kompetent terapi efter interventionen

Diet

Rätt näring är huvudförutsättningen för effektiv behandling och återhämtning. I den dagliga kosten bör vara: grönsaker; frukter; grönska; spannmål; vegetabilisk olja; magert kött och fisk. Du bör vägra att ta fet och stekt mat, såväl som andra alternativ för ohälsosamma dieter, särskilt: konservering; korvar; halvfärdiga produkter; sötsaker. Patienter bör utesluta kolesterolhaltiga livsmedel från sin kost:

 • feta mejeriprodukter (över 1% fettinnehåll);
 • fettkött;
 • socker;
 • honung;
 • konfektyr.

Fara

Om behandlingen av cerebral ateroskleros inte startas i tid, kan detta leda till allvarliga konsekvenser, till exempel:

Förebyggande

För att förhindra sjukdomen rekommenderar läkare:

 • gå ofta i frisk luft;
 • missbrukar inte kolesterolhaltiga livsmedel;
 • ingen rökning;
 • drick inte alkohol;
 • göra fysiska övningar dagligen.

Den här artikeln publiceras endast för utbildningsändamål och är inte vetenskapligt material eller professionell medicinsk rådgivning..

Prognos för sjukdom

Prognoser för cerebral ateroskleros är helt och fullt beroende av snabb diagnos och ett ansvarsfullt tillvägagångssätt från läkaren och patienten till behandlingen av sjukdomen. De står inför uppgiften att förebygga komplikationer som är livshotande för patienten. Med konstant medicinering, bantning och att ge upp dåliga vanor kan livslängden vara densamma som hos personer utan aterosklerotiska skador i hjärnans artärer..

Cerebral åderförkalkning

Hjärnan är den mest komplexa enheten i människokroppen. Många metaboliska processer äger rum i den och när de störs utvecklas olika patologiska processer, varav en är cerebral arteriosclerosis eller cerebral arteriosclerosis.

Denna sjukdom tilldelas en ICD-kod på 10 - 167.2. Denna farliga sjukdom i hjärnarterien tillhör den cerebrovaskulära typen av sjukdom och kännetecknas av en minskning av kärlets lumen, vilket resulterar i en stroke, djup mänsklig validering eller död.

orsaker

Cerebral ateroskleros är en sjukdom i hjärnans artärer när kolesterolplack bildas på deras inre vägg. Som ett resultat av denna process smalnar kärlets lumen upp till en fullständig blockering. Sjukdomen är utbredd. Sådan åderförkalkning kan utvecklas så tidigt som 30 år.

Denna patologi kännetecknas av en lång asymptomatisk kurs och symtomen uppträder mycket senare vanligtvis efter 50 års ålder. Mer vanlig hos män än hos kvinnor. Utvecklingen av vaskulär ateroskleros sker under påverkan av ett brett spektrum av riskfaktorer. En av de viktigaste är ålder.

Den snabba utvecklingen och tidiga manifestationen av åderförkalkning underlättas av:

 • metabolisk sjukdom;
 • diabetes;
 • sköldkörtelsjukdom;
 • hormonella störningar;
 • fetma;
 • missbruk av stekt och fet mat;
 • fiberbrist;
 • rökning;
 • alkoholmissbruk
 • brist på fysisk aktivitet.

Öka risken för cerebral ateroskleros hos en patient med arteriell hypertoni. Ofta utvecklas dessa 2 sjukdomar samtidigt och provocerar varandra. Dessutom blir vaskulära patologier, i synnerhet deras skador, gynnsamma betingelser för bildandet av aterosklerotiska plack.

Ofta infektioner och kronisk förgiftning av kroppen, ofta upprepade psykomotionsspänningar, bidrar till vaskulär skada. Bland orsakerna spelar den genetiska predispositionen en avgörande roll. Huvudrollen i utvecklingen av cerebral arterioskleros hör till nedsatt fettmetabolism och ansamlingen av "farligt" kolesterol i blodet.

Som ett resultat av detta inträffar en ökning av koncentrationen av lågdensitetskolesterol. Det är han som deponeras på hjärnans artär och blodkärl. Vid cerebral åderförkalkning påverkas huvudsakligen artärer med stor och medelkaliber.

Först bildas en fettfläck, i framtiden "växer" den med kalciumsalter och ökar i storlek - som ett resultat erhålls en kolesterolplack. Det begränsar eller stänger fartygets lumen. Detta leder i sin tur till en minskning av blodflödet till de områden i hjärnan som de livnär sig på..

Så, ischemi och hypoxi i hjärnan utvecklas, till följd av vilket neuroner dör. Denna patologiska process manifesteras av discirculatorisk encefalopati: nedsatt kognitiva funktioner, känslomässiga störningar och motoriska störningar.

När plaket växer kan blodproppar eller blodproppar bildas. De kan komma ut och gå in i de små hjärnkärlen, vilket helt blockerar deras lumen. Som ett resultat av detta utvecklar en person en iskemisk stroke eller övergående ischemiska attacker börjar dyka upp..

På platsen för fästning av kolesterolplack förloras artärväggens elasticitet över tid. En ökning av blodtrycket i detta tillstånd av blodkärl kan leda till hemorragisk stroke.

symtom

Ateroskleros av cerebrala artärer under lång tid är asymptomatisk eller med minsta svårighetsgrad. Kliniska tecken på denna cerebrovaskulära sjukdom (CVB) uppstår när en kolesterolplack blir tillräckligt stor för att blockera blodflödet. Ateroskleros i hjärnkärlen klassificeras efter svårighetsgrad och lokalisering samt klinisk kurs.

Experter delar 3 grader av svårighetsgrad av cerebral ateroskleros:

 • Första graden. Sjukdomens symtom är sällsynta, oftast med psyko-emotionell och fysisk ansträngning, mental stress. Överträdelser är övergående.
 • Andra graden. Funktionella störningar i blodkärlen förvandlas gradvis till morfologiska. Tecken blir mer uttalade.
 • Tredje graden. Ischemiska attacker inträffar regelbundet, irreversibla förändringar i hjärnvävnad inträffar. Påverkade områden ersätts av bindväv och förlorar sin funktion..

Enligt graden av lokalisering skiljs cerebral ateroskleros i den inre carotisartären, kärlen med liten diameter, posterior cerebral artär och brachiocephalic stam. Av den kliniska kursens natur kan cerebral arterioskleros vara latent, intermittent, långsamt framstegande, stenoserande och malign.

Trots multivariansen i kursen för cerebral ateroskleros är dess symtom lika. Komplexet av tecken som är karakteristiskt för cerebrovaskulära störningar kallas förvirvande encefalopati (DEP). Med encefalopati av klass 1 är de kliniska manifestationerna ganska knappa. Patienter klagar över:

 • natt sömnlöshet;
 • minnesskada;
 • minskad uppmärksamhet span;
 • huvudvärk och yrsel;
 • periodisk tinnitus;
 • trötthet under dagen.

Mot bakgrund av discirculatorisk encefalopati av 2: a graden förvärras patientens tillstånd gradvis. Hans arbetsförmåga minskar, kvaliteten på det utförda arbetet försämras, hans humör förändras ofta, depression dyker upp, hans minne är försämrat. En person är orolig antingen av patologisk dåsighet eller ihållande sömnlöshet. Neurologiska symtom visas ofta. Deras art beror på placeringen av kolesterolplack i hjärnans kärl.

Med 3 grader av discirculatory encefalopati är följande symtom typiska:

 • akut psykos;
 • minskad intellektuell förmåga;
 • emotionell instabilitet;
 • fullständig förlust av intressen;
 • distraktion;
 • talnedsättning;
 • djupa bortfaller i minnet;
 • pyramidalt syndrom;
 • pseudobulbar syndrom;
 • ataktiskt syndrom.

I detta sista skede av sjukdomen tappar patienten nästan helt orientering i tid och miljö, psykiska störningar blir uttalade, en person förlorar egenvård och kräver övervakning.

Diagnostiska metoder

Följande diagnostiska metoder används för att upptäcka cerebral ateroskleros:

 • Biokemiskt blodprov för detektion av lipidprofil. Detta inkluderar indikatorer som kolesterol, lipoproteiner med hög och låg densitet, triglycerider.
 • Ultraljudsduplexskanning av huvudets kärl. Det används för att undersöka stora cerebrala artärer..
 • Angiografi över hjärnans artärer. Ett kontrastmedel införs i halsens artärsystem. Därefter kontrasteras små och stora fartyg, vilket kan ses på röntgenfilmen och enhetens monitor. Det anses vara den mest informativa metoden för att diagnostisera denna sjukdom..
 • Beräknad eller magnetisk resonansavbildning av hjärnan med införandet av ett kontrastmedium. Låter dig bedöma tillståndet hos alla hjärnkärl.

Om det är nödvändigt, när det finns hjärtsymtom, är det lämpligt att undersöka kranskärlen för närvaro av åderförkalkning i hjärtans aorta. Det händer ofta att åderförkalkning drabbar flera stora fartyg samtidigt.

Behandlingsmetoder

Cerebral åderförkalkning är en kronisk sjukdom, och därför är det omöjligt att återhämta sig från den. En snabb behandling kommer dock att hjälpa till att bromsa sjukdomen. Först av allt är det nödvändigt att uppnå eliminering av ogynnsamma faktorer som provocerar utvecklingen av den patologiska processen.

Behandlingen av cerebral åderförkalkning är en lång process, det kan pågå resten av livet efter att ha gjort en sådan diagnos. Behandlingen sker enligt följande schema:

 • ischemiska manifestationer reduceras;
 • skadade hjärnceller återställs såväl som deras funktioner;
 • åtgärder vidtas för att förhindra stroke och dess komplikationer;
 • lipidmetabolismen normaliseras.

Konservativ läkemedelsbehandling av cerebral arterioskleros syftar främst till att återställa cerebral cirkulation och förebygga trombos. Om en patient med en sådan diagnos har tecken på hypertoni, är det nödvändigt att noggrant välja läkemedel som sänker blodtrycket.

Det är viktigt att sänka koncentrationen av lågdensitetslipoproteiner i blodet. För detta ändamål förskrivs lipidsänkande läkemedel. Det är viktigt att eliminera resultaten av den aterosklerotiska processen och normalisera funktionen hos blodkärlen. För att förhindra ytterligare bildning av aterosklerotiska plack på innerväggen i kärlsväggen eller för att minska befintliga patienter, föreskrivs en kombination av följande läkemedel:

 • statiner Sänk blodkolesterolet.
 • Fibrater. Reglerar lipidmetabolismen.
 • Sekvestranter av gallsyror. Bind fettsyror och utsöndras dem genom tarmen. Kontrollera kolesterolet och förhindra koronarsjukdom.
 • Antiplatelet medel. Bryt blodproppar och tunna blodet.
 • Antihypertensiva läkemedel. Lägre blodtryck.
 • Vitamin A, B och C. Reglerar fettmetabolismen, stärker blodkärlen och kroppen som helhet.

Du kan kombinera konservativ behandling med användning av folkrättsmedel. De senare är tillämpliga endast i samband med läkemedel som föreskrivs av en läkare, eftersom deras isolerade användning inte kommer att kunna hantera denna allvarliga sjukdom..

Kirurgiska metoder används också för att behandla cerebral ateroskleros. Indikationer för deras användning är följande villkor:

 • minskning av blodkärlets lumen med mer än 70%;
 • närvaron i historien om en mindre stroke;
 • upprepning av övergående ischemiska attacker.

Kirurgisk behandling av kolesterolplack på hjärnans kärl utförs på flera sätt. En av dem är endarterektomi. Antar skärning av en aterosklerotisk plack tillsammans med det inre skiktet i ett blodkärl.

Och även skapandet av en vaskulär förbikoppling tillämpas. Med denna metod kan du återställa blodflödet genom att skapa en lösning och utesluta det område som påverkas av den aterosklerotiska plack från det totala flödet. Brachiocephalic proteser, karotis endarterektomi och skapandet av extra intrakraniell anastomos är effektiva.

Komplikationer, prognos och förebyggande

Cerebral åderförkalkning kan leda till konsekvenser som:

 • ischemisk stroke;
 • hemorragisk stroke;
 • övergående cirkulationsstörningar i hjärnan;
 • hjärtinfarkt;
 • kronisk ischemisk hjärtsjukdom;
 • förlamning;
 • demens
 • depression.

Resultatet av sjukdomen beror till stor del på tidpunkten för terapin, patientens ålder, förmågan att eliminera de faktorer som provocerar sjukdomen. Komplikationer av cerebral arterioskleros kan leda inte bara till patienters funktionsnedsättning, utan också till döden.

Tiden efter vilken dödsfall inträffar med denna sjukdom beror på hur snabbt, efter att diagnosen ställts, kommer åtgärder att vidtas för att behandla den. Om du ignorerar det, kan ett dödligt resultat inträffa ganska snart, eftersom fartygen kanske inte tål.

Förebyggande av cerebral arterioskleros bör vara primär och sekundär. Detta kommer att förhindra själva sjukdomen och förhindra dess utveckling. Inte mindre viktigt är att förebygga utvecklingen av komplikationer. Primär förebyggande inkluderar följande åtgärder:

 • full sömn och efterlevnad av regimen för arbete och vila;
 • rationalisering av näring;
 • kontroll av blodsocker;
 • regelbunden kontroll av blodtrycksindikatorer;
 • att ge upp dåliga vanor, främst rökning.

Det är viktigt att snabbt behandla sjukdomar som bidrar till bildandet av aterosklerotiska plack på blodkärlsväggarna. Först och främst gäller detta patologier i sköldkörteln, i synnerhet diabetes mellitus och hypotyreos. Det är nödvändigt att normalisera metabola processer i kroppen.

Människor i riskzonen bör övervaka näring, minimera konsumtionen av djurfetter. Vid lipidstörningar indikeras jodinnehållande preparat. För tidig upptäckt av åderförkalkning rekommenderas patienter över 40 år att regelbundet genomgå instrumentell vaskulär undersökning..

Sekundärförebyggande syftar till att förhindra utvecklingen av åderförkalkning. Förutom primära förebyggande åtgärder inkluderar det att följa en diet och ta mediciner. Fysisk förebyggande aktivitet bör vara en integrerad förebyggande åtgärd..

Cerebral ateroskleros eller skada på kolesterolplack i cerebrala kärl är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av hög dödlighet. Denna patologi är lättare att förhindra än att behandla..

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit