Allt om hjärtventilens prolaps och deras behandling

Webbplatsen ger referensinformation endast för informationssyften. Diagnos och behandling av sjukdomar bör utföras under övervakning av en specialist. Alla läkemedel har kontraindikationer. Specialkonsultation krävs!

Prolaps av hjärtventiler: orsaker, huvudsakliga symtom, moderna metoder för diagnos och behandling
Prolaps av hjärtventiler är den vanligaste och ofta fullständigt icke-farliga avvikelsen i utvecklingen av hjärtventiler, i vilka, under sammandragning av hjärtat, observeras ett onormalt utsprång av ventilkuddarna. Mitralklappsprolaps är vanligare än annan hjärtaventilprolaps.

Den främsta orsaken till hjärtventilens prolaps är den medfödda svagheten i bindvävnaden som ventilerna är gjorda av. I de flesta fall visar inte prolaps med hjärtaventiler några symtom. Mindre vanligt kan tecken på prolaps inkludera bröstsmärta, en känsla av "avbrott i hjärtat," yrsel, svaghet, etc..

Vanligtvis har hjärtaventilens prolaps en gynnsam kurs och kräver ingen speciell behandling, men i sällsynta fall kan det kompliceras av en störning i hjärtrytmen (arytmi), utvecklingen av hjärtaventilinsufficiens, etc..
Grova former av prolaps, där hjärtfunktionen störs i stor utsträckning, kräver behandling med medicinering eller med operation.

Vad är hjärtventiler?

Hjärtventiler är rörliga spjäll som består av separata element (ventiler), överlappande öppningar genom vilka blod flyter från en del av hjärtat till en annan.
Ventilernas funktion är att kontrollera blodflödet. Med enkla ord: hjärtat kan representeras som en normal pump som pumpar vätska. Som i alla andra sediment finns det i hjärtat ett system med ventiler som gör att vätska (blod) kan passera i pumpriktningen och inte låter det gå tillbaka. Under sammandragning av hjärtmuskeln matas ut blod under tryck från hjärtventilerna som reglerar blodets rörelse i denna riktning vid tidpunkten för hjärtans sammandragning. Omedelbart efter sammandragning slappnar hjärtat av och trycket i det sjunker - just nu stänger ventilen och låter inte blodet flyta tillbaka in i hjärtat.

Det finns fyra ventiler i hjärtat:
1. Mitralklaffen är placerad mellan vänster kammare och vänster förmak och består av 2 cusps (fram och bak). Ventiler på mitralventilen är fästa vid väggen i vänster kammare av senortrådar - ackord. Akkord är i sin tur fäst vid små muskelformationer - papillärmuskler. Under förutsättningen för normal funktion av ackorden och papillärmusklerna, under hjärtans sammandragning, stängs mitralklaffen tätt, inte sjunker eller svullnar mot ventrikeln eller förmaket, på grund av vilket blod endast kan strömma från förmaket in i ventriklarna, men inte kan flöda i motsatt riktning. Med mitralklaffspridning buktar en eller båda ventilerna ut i kaviteten i det vänstra atriumet och stängs inte särskilt tätt på grund av vilken del av blodet som återgår från kammaren tillbaka till förmaket. Mer vanlig spridning av den främre mitralventilen.

2. En trikuspidventil (eller trikuspid) -ventil är en ventil belägen mellan höger ventrikel och höger förmak. Den fungerar precis som mitralventilen..

3. Aortaklaffen är belägen mellan vänster kammare och aorta. Aortaklaffen förhindrar återgång av blod från aorta till vänster ventrikel.

4. Pulmonventilen är belägen mellan hjärtans högra kammare och lungstammen. Lungventilen förhindrar återföring av blod från lungorna i lungorna till höger ventrikel.

Orsaker till prolaps i hjärtventilen

Beroende på när hjärtventilens prolaps uppträder skiljer sig primär och sekundär prolaps:
1. Primärventilfället är medfødt, ofta ärftligt och beror på en genetisk defekt i bindvävets struktur, som består av ventilkuddar och senor ackord. En sådan kränkning av bindvävns struktur kallas myxomatös degeneration..

2. Sekundär (förvärvad) prolaps av hjärtventilen uppträder som ett resultat av bröstskador, reumatism, hjärtinfarkt och andra orsaker. I detta fall är orsaken till att hjärtventilens ventiler sjunker i förmakshålan inflammation eller bristning av senor.

Symtom och tecken på hjärtventilens prolaps

Medfödd prolaps av trikuspidventilen (trikuspid), aortaventilen eller lungstamventilen uppvisar som regel inga symtom och upptäcks av en slump vid undersökning av andra skäl. På grund av det faktum att medfödd prolaps störs blodcirkulationen vanligtvis något, krävs ingen behandling.
Mitralklappsprolaps är vanligare än prolaps av andra hjärtventiler, så vi kommer att överväga det mer detaljerat.

Mitralventil prolaps

I de flesta fall är medfödd mitralventilprolaps obemärkt och orsakar inga symtom. I vissa fall kan följande symtom och tecken på medfödd prolapse av mitralventilen i hjärtat observeras:
1. Känslan av "avbrott i hjärtat": perioder med "frysning" av hjärtat, snabb eller långsam hjärtslag, oregelbunden hjärtslag etc..

2. Smärta i hjärtat, som kan vara kortvarig syning, eller värkande och förlängd (upp till flera timmar). Bröstsmärtor är inte förknippade med fysisk aktivitet, försvinner inte efter att du tagit nitroglycerin och kan förekomma eller intensifieras till följd av emotionell stress..

3. Symtom och tecken på vegetativ-vaskulär dystoni (VVD), som inkluderar en känsla av luftbrist, låggradig feber, magsmärta (irritabel tarm syndrom), yrsel, huvudvärk, etc..

4. Besvimning eller suddigt medvetande (besvämningstillstånd) i trånga rum, efter känslomässig stress etc..

5. Panikattacker - anfall av okontrollerbar rädsla.

6. Tendens till blåmärken, ofta näsblödningar, lång och tung menstruation hos kvinnor etc. Dessa symtom förklaras av en blodproppsstörning som orsakas av en störning i bindvävsfibrernas struktur (kollagen).

7. Med primär mitralklaffspridning observeras ofta följande symtom: hög tillväxt, långa armar och ben, långt tunt ansikte, ökad hudelasticitet, överdriven ledrörlighet (hypermobilitet), tunn hud, dåligt syn, strabismus, etc. Dessa symtom kombineras i separata syndrom som kan ärva och ofta kombineras med mitralklaffspridning: till exempel Klinefelter syndrom, Marfan syndrom etc..

Symtom och tecken på förvärvad mitralventil prolaps beror på orsaken till dess utveckling:
1. Om den sekundära (förvärvade) mitralklappsprången utvecklas till följd av hjärtinfarkt, uppträder dess symtom plötsligt och kombineras med tecken på hjärtinfarkt: allvarlig smärta i hjärtat, andnöd, känsla av "avbrott i hjärtans arbete", yrsel, förlust av medvetande, utveckling kan uppstå hosta och utseendet på rosa skum från munnen etc..

Om ovanstående symtom uppträder, bör du omedelbart ringa en ambulans, eftersom försening av behandlingen kan leda till dödsfall.

2. Om mitralklaffens prolaps utvecklas till följd av bröstskada förklaras det av brott i senortrådar (ackord) som reglerar ventilen. De viktigaste symtomen på prolaps i detta fall är: hjärtklappning, en känsla av "avbrott i hjärtans arbete", andnöd, hosta med rosa skum. Om dessa symtom uppträder, kontakta omedelbart läkare..

3. Förvärvad mitralventil förfaller på grund av reumatism (inflammation i bindväv som är en del av ventilen) utvecklas gradvis och manifesteras av ökad trötthet, andnöd efter lätt fysisk ansträngning, en känsla av "avbrott i hjärtans arbete", etc..

Grader av prolaps av mitralventilen i hjärtat

Graden av mitralventilprolaps bestäms endast under hjärtas ultraljud (ekokardiografi). Beroende på hur mycket mitralklaffarna klaffar in i kaviteten i det vänstra atriumet, finns det 3 grader av prolaps:
1. Mitralklaffspridning av grad 1 betyder att ventilklapparna sjunker in i kaviteten i det vänstra atriumet med mindre än 5 mm.

2. Med mitralklappsförfall sjunker 2 grader ventilblad i kaviteten i vänstra förmaket med 6-9 mm.

3. Mitralklaffspridning av grad 3 innebär att ventilklaffar sjunker in i kaviteten i det vänstra atriumet med mer än 10 mm.

Denna klassificering av mitralventilprolaps används huvudsakligen i Ryssland och vissa CIS-länder. Detta beror på att graden av prolaps inte alltid återspeglar svårighetsgraden av kränkning av blodcirkulationen som den leder till. Så till exempel leder mitralklaffspridning av grad 1-2 ofta inte till en allvarlig störning i blodrörelse och kräver inte speciell behandling.

Möjliga komplikationer av mitralventilens prolaps i hjärtat

De viktigaste komplikationerna av mitralklaffspridningen är:
1. Mitralventilinsufficiens - ofullständig stängning av mitralventilens cusps under sammandragning av hjärtat, vilket leder till att blod från vänster kammare tränger in i förmakshålan (mitral regurgitation). Allvarlig uppväxt av mitral kan leda till hjärtsvikt.

2. Bakteriell (infektiös) endokardit är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av inflammation i hjärtans innerfoder (endokardium) som täcker ventilerna. De viktigaste symtomen på bakteriell endokardit är: feber, allvarligt allmänt tillstånd, ledvärk, hjärtklappning, gulsot, småpunktsblödningar i huden, etc..

3. Arytmier - en kränkning av hjärtrytmen, som manifesteras av en känsla av avbrott i hjärtans arbete, yrsel, svimning och andra symtom.

4. En stroke är en plötslig akut kränkning av blodtillförseln till hjärnan, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser och till och med döden. Risken för stroke är högre hos personer efter 50 år, i närvaro av arytmi, infektiös endokardit, etc..

Mitralventil prolaps hos barn

Mitralklappsprolaps hos ett barn kallas den så kallade små hjärtautviklingsavvikelsen (MARS). Förutom mitralklappsprolaps kallas följande slumpmässiga fynd under ekokardiografi (hjärtaultraljud) MARS: trikuspidventilprolaps, öppet ovalt fönster, aortaklaff eller pulmonal ventilventil, bicuspid aortaklaff, ytterligare papillära muskler, etc..
Som regel har MARS en gynnsam kurs, påverkar inte barnets hälsotillstånd väsentligt och kräver inte särskild behandling.
Med tanke på den ökade risken för hjärtrytmstörningar (arytmier) och andra komplikationer, bör ett barn med mitralklaffspridning genomgå regelbundna förebyggande undersökningar med en kardiolog.

Graviditet och förlossning med mitralventil prolaps

Som regel inträffar graviditet och förlossning med mitralklaffspridning utan komplikationer, barnet föds med normal kroppsvikt och i tid.
Under graviditetsplanering kan en kvinna med mitralventil prolaps rekommenderas med ekokardiografi, vilket kommer att klargöra volymen blod som kommer tillbaka (regurgitation), och följaktligen graden av mitralventilinsufficiens.
Komplikationer av mitralklaffspridning under graviditet och förlossning är extremt sällsynta, men du bör vidare diskutera risken för deras utveckling på samråd med en gynekolog eller kardiolog..

I vilka fall bör du omedelbart rådfråga en läkare?

Om följande symptom uppträder, kontakta läkare så snart som möjligt:
1. En plötslig försämring av välbefinnande, svaghet, andnöd, utseendet av bubblande andning eller skum från munnen. Dessa symtom indikerar att en betydande del av blodet återgår från vänster kammare till vänster atrium (regurgitation), vilket ledde till stagnation av blod i lungorna (lungödem).

2. Medvetenhetsförlust (besvimning) är resultatet av otillräckligt blodflöde till hjärnan, vilket kan bero på en kränkning av hjärtrytmen (arytmi).

3. En ökning av kroppstemperatur, ledvärk, svår svaghet. Dessa symtom kan indikera utvecklingen av infektiös endokardit, en av komplikationerna av mitralklappsprolaps..

4. Nedsatt prestanda, ökad trötthet, svaghet, andnöd efter en mindre belastning: alla dessa symtom indikerar en möjlig utveckling av hjärtsvikt.

Diagnos av hjärtventils prolaps

Om symtom på prolaps av hjärtventilerna uppträder, bör du kontakta en allmänläkare eller kardiolog som kommer att undersöka, lyssna på hjärtat och vid behov förskriva ytterligare diagnostiska metoder eller konsultera andra specialister (till exempel en neurolog).


De viktigaste metoderna för att diagnostisera mitralklappsprolaps är:
1. Ultraljud i hjärtat (ekokardiografi, ekokardiografi) och dopplerekokardiografi - gör det möjligt att bestämma graden av mitralventilens prolaps, liksom närvaron och graden av mitralventilinsufficiens, vilket manifesteras genom regurgitation (blod som kommer in i atriumet från kammaren).

2. Med elektrokardiografi (EKG) kan du identifiera vissa störningar i hjärtans arbete, vilket indirekt kan indikera mitralklappsfall: hjärtrytmier (arytmier), utseendet på ett stort antal extraordinära hjärtkontraktioner (extrasystoler), etc..

3. Holter ECG (Holter) är en undersökningsmetod som gör det möjligt för läkaren att övervaka hjärtans arbete under dagen. För att göra detta kommer läkaren att installera elektroder på huden på den främre ytan av bröstet, information från vilken kommer att registreras på en bärbar mottagare. Den dag under vilken haltern kommer att produceras bör du leda en normal hälsosam livsstil.

Mitralventil prolapsbehandling

I de allra flesta fall kräver ingen medfödd mitralventilprolaps särskild behandling..
Behandling av mitralklaffspridning är nödvändig i följande fall: hjärtklappning (takykardi) och hjärtarytmier (arytmi), ofta attacker av autonoma störningar (bröstsmärta, yrsel, svimning, etc.), närvaron av svår mitralventilinsufficiens och vissa andra. Behovet av behandling av mitralventilprolaps bedöms individuellt av den behandlande läkaren.

Med medfödd mitralventilprolaps kan följande läkemedel förskrivas:
1. Adrenergiska blockerare (Atenolol, Propranolol, etc.) föreskrivs vid frekventa hjärtslag (takykardi) och för att förebygga arytmier.

2. Beredningar som innehåller magnesium (till exempel Magnerot) förbättrar välbefinnandet hos patienter med mitralklappsprolaps och symtom på vegetativ-vaskulär dystoni (yrsel, svimning, hjärtsmärta, överdriven svettning, låg grad av kroppstemperatur, etc.)

3. Vitaminer: Nikotinamid (Vit. PP), Tiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), etc..

Kirurgisk behandling av mitralklaffspridning föreskrivs endast vid allvarlig mitralventilinsufficiens (med svår regurgitation) och inkluderar mitralventilersättning (ersättning).
Behandlingen av förvärvad mitralventil prolaps beror på orsaken till dess utveckling och graden av bloduppblåsning. Vid betydande mitral uppblåsning (återkomst av en stor volym blod från ventrikeln till förmaket) krävs kirurgi på hjärtventilen.

Särskilda rekommendationer för medfödd mitralventil prolaps

Alla personer med medfödd mitralventilprolaps rekommenderas:
1. Observera noggrant munhygien: borsta tänderna två gånger om dagen, använd tandtråd och besök också en tandläkare 2 gånger per år. Dessa åtgärder minskar risken för att utveckla en av de allvarliga komplikationerna av mitralklappsprolaps - infektiös endokardit..

2. Undvik eller begränsa användningen av alkohol, kaffe och rökning, eftersom dessa ämnen ökar risken för hjärtrytmstörningar (arytmier).

Fysisk aktivitet och idrott med medfödd mitralventil prolaps

Nästan alla personer med medfödd mitralventilprolaps får måttlig fysisk aktivitet, som finns i vardagen. Frågan om inträde av ett barn med mitralklaffspridning till fysisk utbildning bör avgöras med den behandlande läkaren, som kommer att bedöma barnets hälsostatus och risken för komplikationer. Som regel, med okomplicerad mitralklaffspridning, är fysisk träning (liksom simning, aerobics) tillåten och till och med användbar.
Tillträde för personer med medfödd mitralventilprolaps till professionell sport bestäms individuellt.

Författare: Pashkov M.K. Koordinator för innehållsprojekt.

Mitralklaffspridning: farlig eller säker?

Hörde läkaren vid den planerade undersökningen ett hjärta mumla? Vad kan han kopplas till?

Galina Petrovna Episheva, en allmänläkare på Clinic Expert, berättade om en av sjukdomarna med sådana manifestationer, som ofta upptäcks av en slump. Mitralklaffspridning är ämnet för vår konversation..

- Galina Petrovna, vad är mitralventil prolaps?

Detta är en patologi som kännetecknas av en kränkning av funktionen hos bicuspidventilen i hjärtat, beläget mellan vänster ventrikel och vänster atrium.

Vad händer med hjärtat med prolaps? Normalt, under sammandragningen av den vänstra ventrikeln, stängs ventilen så att blodet bara rör sig in i aorta och inte kommer in i förmaksryggen. Vid prolaps är det en viss avböjning av ramen (eller ramen) i riktning mot förmaket, och en viss mängd blod kastas där.

- Detta är en separat sjukdom, som kodas i International Classification of Diseases, eller det är ett syndrom?

Mitralklappsprolaps är
en av hjärtfel

- Är mitralventilens prolaps uppdelad i etapp, grad?

Ja. Enligt klassificeringen skiljer sig 3 grader. Vid det första utsprånget av ventilerna i riktning mot vänster förmak är 3-6 mm. I den andra - upp till 9 mm. I den tredje - mer än 9 mm.

- Hur mitralklaffspridning skiljer sig från hjärtsjukdomar?

Hjärtfel är en hel grupp patologier. Prolapse är faktiskt en av lasterna.

- Mitralklappsprolaps är ett oavsiktligt fynd eller det finns tecken som det kan bestämmas?

För det mesta upptäcks det av en slump, eftersom det ofta inte åtföljs av uppenbara symtom - särskilt första och andra grader. Det huvudsakliga symptomet är buller när du lyssnar på hjärtat. Vanligtvis, efter detta, leder läkaren patienten till en ultraljud i hjärtat (ekokardiografi), där denna diagnos bekräftas (eller utesluts).

- Behöver mitralklappsförfall behandling?

Om vi ​​talar om den första graden och det inte finns några symtom, kan allt begränsas till observation. I andra fall kan behandlingen förskrivas enligt resultaten av diagnosen..

- Vad är orsakerna till mitralklaffspridning??

Fram till slutet har frågan ännu inte studerats. En känd roll spelas av patologin för bindväv som utvecklas i fostret. I det här fallet pratar de om prolapsens primära natur..

Sekundär prolaps kan orsakas av vissa hjärtsjukdomar - till exempel reumatism, kranskärlssjukdom, endokardit.

- När prolaps är farligt och när det är säkert?

Detta beror i synnerhet på mängden blod som kastas tillbaka i förmaket. Ju större detta värde, desto farligare är vice. Av de möjliga konsekvenserna:

- ökat tryck i lungsystemet;

- perforering av ventilklaffar;

Människor med denna sjukdom är mer benägna att bli smittade med mitralventilen. Därför är snabb behandling av eventuella infektionsfocier i kroppen (till exempel tonsiller med kronisk tonsillit, karies tänder), förebyggande av förkylningar, tonsillit särskilt viktigt för dem..

- Om den unge mannen har mitralklaffspridning, kommer han att tas med i armén?

Denna patologi kan orsaka förseningar eller fullständigt undantag från militärtjänst. Till exempel, i den första graden och i frånvaro av symtom, faller en ung i kategori "B" och kan tjäna. Samtidigt varnas den befälhavande personalen och den ledande kardiologen för den militära enheten om hans sjukdom. Fysisk, psyko-emotionell stress kan förbjuda en sådan utskrift..

Vid högre grader är killarna undantagna från tjänst..

- Kan jag göra idrott med mitralventil prolaps?

Sjukgymnastik är tillåten. I detta fall bör utsprånget på ventilklaffarna inte överstiga 6 mm. Naturligtvis väljs lastnivån för varje grad av prolaps strikt individuellt.

Man med mitral prolaps
ventilen ska vara under
övervakning av en kardiolog

- Galina Petrovna, om mitralventil prolaps diagnostiseras, betyder det att hjärtat hos en sådan patient behöver noggrann uppmärksamhet? Hur ofta behöver du besöka en kardiolog med prolaps??

Ja, en sådan person bör vara under tillsyn av en kardiolog och följa hans rekommendationer. Frekvensen för läkarbesök - 1-2 gånger per år. Med samma frekvens är det nödvändigt att genomgå en ultraljud i hjärtat.

Det är viktigt att besöka en tandläkare och / eller otolaryngolog i tid (med ett förebyggande syfte och för att eliminera kroniska infektionsfocier). Vägrar dåliga vanor, koffeinhaltiga produkter. Utför adekvat fysisk aktivitet.

Galina Petrovna Episheva

Graduate vid fakulteten för allmän medicin, Kursk State Medical University, 1990.

1991 tog hon examen från praktiken med en examen i terapi. Läkare i den högsta kategorin.

Han är för närvarande terapeut på Clinic Expert Kursk. Accepterar på: st. Karl Liebknecht, 7.

Vad är farligt prolaps av mitralventilen i hjärtat

En av de vanligaste hjärtpatologierna är mitralklappsprolaps. Vad betyder detta begrepp? Normalt ser hjärtans arbete ut så här. Det vänstra atriumet drar sig samman för att frigöra blod, ventilen klaffar öppet vid denna tidpunkt och blod flödar in i den vänstra kammaren. Vidare stänger cuspsna och ventrikelns sammandragning gör att blodet redan rör sig in i aorta.

Med ventilprolaps går en del av blodet vid tidpunkten för ventrikulär sammandragning igen i förmaket, eftersom prolaps är en avböjning som förhindrar att cuspsna stängs normalt. Således finns det en omvänd återflöde av blod (återuppblåsning) och mitralinsufficiens utvecklas.

Varför utvecklas patologi?

Mitralklappsprolaps är ett problem som förekommer oftare hos ungdomar. Åldern 15-30 år är mest typisk för diagnosen av detta problem. Orsakerna till patologin är äntligen oklara. I de flesta fall förekommer MVP hos personer med bindvävssjukdomar, till exempel med dysplasi. Ett av dess kännetecken kan vara ökad flexibilitet..

Till exempel, om en person lätt böjer tummen på handen i motsatt riktning och når dem till underarmen, är det stor sannolikhet för närvaron av en av patologierna i bindväv och MVP.

Så en av orsakerna till prolaps av mitralklaff är medfödda genetiska störningar. Men utvecklingen av denna patologi är också möjlig på grund av förvärvade orsaker.

Förvärvade orsaker till PMK

 • Kranskärlssjukdom;
 • Myokardit;
 • Olika idioter av kardiomyopati;
 • Hjärtinfarkt;
 • Kalciumavlagringar på mitralringen.

Som ett resultat av smärtsamma processer störs blodtillförseln till hjärtans strukturer, inflammation i dess vävnader inträffar, cellernas död med ersättning av deras bindväv, packning av vävnaderna i själva ventilen och strukturerna som omger den.

Allt detta leder till förändringar i ventilens vävnad, skador på musklerna som styr den, vilket resulterar i att ventilen slutar helt stänga, det vill säga prolaps av dess ventiler visas.

Är PMK farligt

Även om mitralklappsprolaps betraktas som en patologi för hjärtat, är prognosen i de flesta fall positiv och inga symtom observeras. Ofta diagnostiseras MVP av en slump under en ultraljud i hjärtat under en förebyggande undersökning..

Manifestationer av MVP beror på graden av prolaps. Symtom uppstår om regurgitation är allvarlig, vilket är möjligt i fall av betydande avböjning av ventil cusps..

De flesta människor med MVP lider inte av detta, patologi påverkar inte deras liv och prestanda på något sätt. Men med den andra och tredje graden av prolaps är obehagliga känslor i hjärtat, smärta, rytmstörningar möjliga.

I de svåraste fallen utvecklas komplikationer förknippade med cirkulationsstörningar och försämring av hjärtmuskelns tillstånd på grund av sträckning under återflöde av blod.

Komplikationer av mitral regurgitation

 • Ruptur av hjärtans ackord;
 • Infektiös endokardit;
 • Myxomatösa förändringar i ventilklaffar;
 • Hjärtsvikt;
 • Plötslig död.

Den senare komplikationen är extremt sällsynt och kan uppstå om MVP kombineras med ventrikulära arytmier, som är livshotande.

Grad av prolaps

 • 1 grad - ventilklappar böjer 3-6 mm,
 • 2 grader - avböjning högst 9 mm,
 • 3 grader - mer än 9 mm.

Så oftast är mitralventilförfall inte farligt, så det finns inget behov av att behandla det. Men med en betydande svårighetsgrad av patologi behöver människor noggrann diagnos och hjälp.

Hur manifesterar problemet

Mitralklappsprolaps manifesteras av specifika symptom med betydande uppblåsning. Men när man ifrågasätter patienter med upptäckt MVP, till och med i minsta grad, visar det sig att människor får många klagomål på mindre åkommor.

Dessa klagomål liknar problem med vegetativ eller neurocirculatory dystonia. Eftersom denna störning ofta diagnostiseras samtidigt med mitral uppblåsning, är det inte alltid möjligt att skilja mellan symtomen, men PMC spelar dock en avgörande roll i förändringar i välbefinnande..

Alla problem, smärta eller obehag till följd av mitral uppblåsning är förknippade med en försämring av hemodynamiken, dvs. blodflödet.

Eftersom en del av blodet med denna patologi kastas tillbaka i förmaket och inte kommer in i aorta, måste hjärtat göra ytterligare arbete för att säkerställa ett normalt blodflöde. Överdriven belastning gynnar aldrig, det leder till snabbare slitage av tyger. Dessutom leder uppblåsning till expansionen av atriet på grund av närvaron av en ytterligare del av blod.

Som ett resultat av överflödet av blod i vänstra förmaket, överbelastning av alla vänstra delar av hjärtat inträffar, kraften i dess sammandragningar ökar, eftersom du måste klara av en ytterligare del av blodet. Med tiden kan vänsterventrikulär hypertrofi utvecklas, liksom förmak, vilket leder till en ökning av trycket i kärlen som passerar genom lungorna.

Om den patologiska processen fortsätter att utvecklas orsakar pulmonell hypertoni hypertrofi av höger ventrikel och tricuspidventilinsufficiens. Symtom på hjärtsvikt visas. Den beskrivna bilden är karakteristisk för mitralventilens prolapsgrad 3, i andra fall går sjukdomen mycket lättare.

De allra flesta patienter bland symtomen på mitralklappsprolaps rapporterar perioder med hjärtslag, som kan ha varierande styrka och varaktighet..

En tredjedel av patienterna känner periodvis brist på luft, de vill att andetaget ska vara djupare.

Mer aggressiva symtom inkluderar förlust av medvetande och svimningstillstånd..

Ganska ofta åtföljs mitralklappsprolaps av minskad prestanda, irritabilitet, en person kan vara känslomässigt instabil, sömnen kan störas i honom. Det kan vara bröstsmärta. Dessutom är de inte på något sätt förknippade med fysisk aktivitet, och nitroglycerin verkar inte på dem.

Vanliga symtom

 • Bröstsmärtor;
 • Brist på luft;
 • dyspné;
 • Hjärtklappning eller rytmefel;
 • svimning;
 • Instabil stämning;
 • Snabb utmattbarhet;
 • Huvudvärk morgon eller natt.

Alla dessa symptom kan inte kallas karakteristiska endast för mitralklaffspridning, de kan orsakas av andra problem. Men vid undersökning av patienter med liknande klagomål (speciellt i ung ålder) upptäcks ofta mitralventilens prolaps på 1 grad eller till och med 2 grader..

Hur diagnostiseras patologi

Innan behandlingen påbörjas krävs en noggrann diagnos. När det blir nödvändigt att diagnostisera MVP?

 • För det första kan diagnosen ställas av en slump, under en rutinundersökning med en ultraljudsundersökning av hjärtat.
 • För det andra, vid varje undersökning av terapeuten, kan ett hjärmumling höras, vilket kommer att leda till ytterligare undersökning. Ett karakteristiskt ljud, kallat brus, när mitralventilen avböjs, orsakas av återuppblåsning, det vill säga blodet rusar tillbaka till förmaket.
 • För det tredje kan patientklagomål göra att läkaren misstänker PMK.

Om sådana misstankar uppstår måste du kontakta en specialist, en kardiolog. Diagnos och behandling bör utföras av honom. De viktigaste diagnostiska metoderna är auskultation och ultraljud i hjärtat.

Under auskultation kan läkaren höra ett karakteristiskt brus. Hos unga patienter fastställs emellertid hjärtrumningen ganska ofta. Det kan uppstå på grund av en mycket snabb rörelse av blod, under vilken turbulens och turbulens bildas..

Sådant brus är inte en patologi, det hänvisar till fysiologiska manifestationer och påverkar inte en persons tillstånd och hans organ. Men om brus upptäcks är det värt att spela det säkert och genomföra ytterligare diagnostiska test..

Endast metoden för ekokardiografi (ultraljud) kan pålitligt identifiera och bekräfta MVP eller dess frånvaro. Resultaten av undersökningen visualiseras på skärmen och läkaren ser hur ventilen fungerar. Han ser sina vingar och en avböjning under blodflödet. Mitralklaffspridning kanske inte alltid manifesteras i vila, så i vissa fall undersöks patienten igen efter träning, till exempel efter 20 knäböj.

Som svar på belastningen ökar blodtrycket, tryckkraften på ventilen ökar och prolaps, även liten, märks vid ultraljud.

Hur är behandlingen

Om MVP uppstår utan symtom krävs ingen behandling. Med en avslöjad patologi rekommenderar läkaren vanligtvis att träffa en kardiolog, som gör en ultraljud av hjärtat årligen. Detta gör det möjligt att se processen i dynamik och märka en försämring av ventilens tillstånd och drift..

Dessutom rekommenderar kardiologen vanligtvis att sluta röka, starkt te och kaffe och minimera alkoholkonsumtionen. Fysioterapiövningar eller annan fysisk aktivitet, med undantag för tunga sporter, kommer att vara användbart.

Mitralklaffspridning av 2: a graden, och i synnerhet 3: e graden, kan orsaka betydande uppblåsning, vilket leder till en försämring av välbefinnandet och symtomen. I dessa fall utförs läkemedelsbehandling. Ingen medicinering kan dock påverka ventilens tillstånd och själva prolapset. Av denna anledning är behandlingen symtomatisk, det vill säga huvudeffekten är att befria personen från obehagliga symtom.

Terapi ordinerad för MVP

 • antiarytmiska;
 • antihypertensiv;
 • Stabiliserande nervsystem;
 • Tonic.

I vissa fall dominerar symtom på arytmi, då behövs lämpliga läkemedel. I andra krävs lugnande medel, eftersom patienten är mycket irritabel. Således förskrivs läkemedel i enlighet med klagomål och identifierade problem..

Detta kan vara en kombination av symtom, då bör behandlingen vara omfattande. Det rekommenderas att alla patienter med mitralklappsprolaps organiserar en regim så att sömnen är tillräckligt lång..

Bland medicinerna förskrivs betablockerare, läkemedel som ger näring åt hjärtat och förbättrar metaboliska processer i det. Av lugnande medel är infusioner av valerian och moderwort ofta ganska effektiva..

Exponering för läkemedel kanske inte ger önskad effekt, eftersom det inte påverkar ventilens tillstånd. Vissa förbättringar kan inträffa, men det kan inte betraktas som stabilt i den akuta progressiva sjukdomsförloppet..

Dessutom är komplikationer som kräver kirurgisk behandling möjliga. Den vanligaste orsaken till operation för MVP är rivning av mitralventilband.

Samtidigt kommer hjärtsvikt att öka mycket snabbt eftersom ventilen alls inte kan stängas.

Kirurgisk behandling är ventilringförstärkning eller mitralventilimplantation. Idag är sådana operationer ganska framgångsrika och kan leda patienten till en betydande förbättring av hälsa och välbefinnande..

Generellt beror prognosen för mitralklappsprolaps av flera faktorer:

 • utvecklingen av den patologiska processen;
 • svårighetsgraden av ventilens patologi;
 • grad av uppblåsning.

Naturligtvis spelar aktuell diagnos och noggrann efterlevnad av recept från en kardiolog en viktig roll i framgången för behandlingen. Om patienten är uppmärksam på sin hälsa, kommer han att "ljuda larmet" i tid och genomgå nödvändiga diagnostiska procedurer, såväl som att starta behandlingen.

Vid okontrollerad utveckling av patologi och avsaknad av nödvändig behandling kan hjärtkonditionen gradvis försämras, vilket kommer att leda till obehagliga och eventuellt irreversibla konsekvenser.

Är förebyggande möjligt?

Mitralklappsprolaps är huvudsakligen ett medfødt problem. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att förhindra det. Åtminstone är det möjligt att minska risken för prolaps av grad 2 och 3.

Förebyggande kan vara regelbundna besök hos en kardiolog, anslutning till kost och vila, regelbunden fysisk aktivitet, förebyggande och snabb behandling av infektionssjukdomar.

Valvular hjärtsjukdom: orsaker, symtom, diagnos

Valvulära hjärtfel - skador på ventilernas struktur, deras omgivande vävnader och hjärta, vilket stör blodcirkulationen i den. Detta kan orsaka hjärtsvikt..

Hjärtventiler och deras defekter

Hjärtat har fyra kamrar: två atria och en ventrikel. Från förmaket kommer blodet in i ventriklarna, och sedan genom ventilerna, genom hjärtmuskelns sammandragningar, kommer det in i artärerna. Ventiler ger blodflödet i rätt riktning och kvantitet. Om de inte stängs eller öppnas helt stör det den normala blodcirkulationen.

Som ett resultat ökar hjärtat gradvis i volym och sträcker sig, kompenserar för bristen på blod och arbetar med konstant överbelastning. Utmattande hjärtfunktion kan orsaka allvarlig hjärt-kärlsjukdom, såsom arytmier eller hjärtsvikt. Dessutom kan valvulära hjärtfel orsaka komplikationer på grund av vissa pågående infektionssjukdomar..

Oftast diagnostiseras hjärtfel hos patienter över sextio år gamla. Anledningen är att med åldern förlorar ventilerna på ventilenheten elasticitet och hjärtat ökar i storlek. Som ett resultat minskar blodflödet och det fyller ojämnt hjärtkaviteten - hjärtsvikt utvecklas.

Det finns fyra varianter av hjärtventiler, och var och en har en specifik funktion:

Aortik: förhindrar utflöde av blod från aorta till vänster kammare i hjärtat.

Mitral: förhindrar utflödet av blod från vänster kammare i hjärtat till vänster atrium när muskeln i hjärtat samlas och blodet skjuts in i kärlen.

Pulmonal: förhindrar utflödet av blod från lungartären till hjärtans högra ventrikel.

Tricuspid: ventil mellan den högra kammaren i hjärtat och högra förmaket.

Om ventilerna är dilaterade, smalna, löst stängda eller rivna, blir det svårt för dem att stänga, och blodet återgår tillbaka med varje hjärtslag. Som ett resultat upplever hjärtat en enorm belastning och förlorar så småningom sin arbetsförmåga..

I form av sjukdomen kan hjärtaventildefekter manifestera sig i form av:

stenos - förträngning av lumen (öppning) av de kärl genom vilka blod strömmar. Detta ökar belastningen på hjärtat avsevärt, eftersom det gör det svårt att pressa blod.

brist - skada på hjärtventilens ventiler, uttryckt i deras oförmåga att stänga helt. Blod flyter i sådana fall tillbaka.

en kombination av stenos och insufficiens - de drabbade ventilerna utgör ett hinder för passage av blod. I detta fall passerar en del av blodet genom hålet, men återgår till nästa fas av hjärtcykeln.


Orsaker och symtom

Valvulära hjärtfel kan vara medfödda och förvärvade. Den främsta orsaken till hjärtklaffssjukdom är reumatism, infektioner, hjärtsjukdom och hjärt-kärlsystemet..

Medfödda hjärtventildefekter utvecklas före födseln och beror på hur graviditeten utvecklades. Medfödda hjärtventilfel är en extremt sällsynt diagnos, som endast ställs i 1% av fallen. Födelsedefekter inkluderar defekter i aorta- och lungventilerna, som behandlas genom kirurgiska ingrepp under de första åren av patientens liv.

Förvärvats. Förvärvad valvulär hjärtsjukdom inkluderar transformationer av ventilstrukturen på grund av infektioner, inflammation, hjärtattacker etc. De flesta av dem uppstår till följd av en gradvis förändring av hjärtans struktur, i vissa fall leder reumatism till en defekt..

Alla medfödda och förvärvade defekter har relaterade symtom som kan uppstå i alla åldrar:

andra manifestationer av hjärtsvikt.

Ursprungligen visas de under fysisk ansträngning, men när patologier utvecklas kommer de att börja uppstå i ett lugnt tillstånd.

Bland de typer av hjärtventildefekter är mitralklaffspridning vanligast. Det inträffar under hjärtans sammandragningar när ventilklaffar i vänster atrium sjunker. Ventilens väggar tappar sin elasticitet och det "läcker".

Prolapse kan vara primär och sekundär:

Primär prolaps avser medfödda valvulära defekter. Patologier av bindväv är i detta fall en genetisk predisposition.

Sekundär prolaps är en förvärvad defekt. Det uppstår på grund av bröstskada, reumatism eller hjärtinfarkt..

Prolapse har inte allvarliga hälsokonsekvenser och dess symtom stör inte livet. Men de kanske inte verkar tillräckligt länge och störs oftast i ålderdom, på grund av vilka de tillskrivs "ålder". Om du inte uppmärksammar symptomen i tid kan komplikationer uppstå, till exempel arytmi och hjärtsvikt..

Bland symtomen observeras också klagomål på smärta i hjärtregionen. De förekommer mot bakgrund av upplevelser, är inte förknippade med fysisk aktivitet och tas inte bort med medicinering. Smärtan är inte intensiv, men långvarig, åtföljd av ångest och hjärtklappning.

Diagnos och behandling

Om du eller dina nära och kära upplever symptomen som beskrivs ovan rekommenderar vi en diagnos. Under diagnosen övervakar läkaren hjärtat indikatorer i vila och under fysisk ansträngning.

daglig EKG-övervakning,

bröstkorgsröntgen,

CT och MR på specialutrustning som låter dig undersöka hjärtat praktiskt taget mellan beats.

Sådan diagnostik utförs inte bara under den första undersökningen av patienter med misstänkt sjukdom, utan också i dispensära grupper av patienter med en redan bekräftad diagnos..

Beroende på resultaten av diagnosen föreskriver läkaren nödvändig behandling: terapi eller operation.

Terapi syftar till att förebygga, förebygga och lindra återfall av sjukdomen som blev grundorsaken till defekten, liksom att behandla hjärtsvikt.

Kirurgisk ingripande är ett brådskande behov, som på grund av ålder eller komplikationer kanske inte föreskrivs för alla patienter.

Som regel är valvulär hjärtsjukdom ett mekaniskt problem som bara kan lösas med hjälp av en operation utförd av en kirurg.

Med stenos indikeras en operation för separering av smälta ventilklaffar och utvidgningen av atrioventrikulär öppning - kommissurotomi. I fall av bristande utförs protetik: ersättning med en biologisk eller mekanisk analog.

Förebyggande

För att förhindra sjukdomen rekommenderar vi att du först tar hand om din hälsa och din kropp. Förvärvade hjärtventilfel uppstår, inklusive på grund av infektioner, så förebyggande åtgärder bör vidtas.

Normaliser din kost för att få tillräckligt med protein, kolhydrater och fetter med mat. För detta rekommenderar vi att du äter främst grönsaker, frukt, spannmål och fisk med låg fetthalt..

Gå in för sport, men utvärdera dina förmågor på lämpligt sätt. För sjukdomar i hjärt-kärlsystemet visas hälsosam promenader snarare än att springa maraton..

Håll blodtrycket på en konstant nivå: högst 140 för systoliskt och 90 för diastoliskt. Förvara en dagbok där du registrerar ditt tryck varje morgon och kväll och försök att undvika stressande situationer. Ofta ångest kan orsaka arytmi.

Allt är allmänna förebyggande tips Vad som är rätt för dig, bara den behandlande läkaren kan välja.

Om du eller dina nära och kära har drabbats av en allvarlig sjukdom eller har hittat symtom på hjärtaventildefekter, se till att du konsulterar en läkare.

I hjärtmedicinens centrum "Black River" finns det professionella kardiologer som arbetar enligt nationella och internationella kliniska rekommendationer. Vi kommer att utföra en hjärtundersökning med modern diagnostisk utrustning, föreskriva en adekvat behandling för hjärtsjukdomar och föreslå också om kirurgisk behandling krävs. Efter operationen kommer vi vid behov att genomföra en kurs med specialiserad kardiologisk rehabilitering.

Kontrollera noga din hälsa och bli inte sjuk!

Mitralventil prolaps (prolaps): orsaker, symtom och behandling

Den utbredda användningen av en diagnostisk metod såsom ekokardiografi i praktisk medicin har avsevärt ökat upptäcktsfrekvensen för olika hjärtabnormaliteter, bland vilka mitralventil prolaps (MVP) är den vanligaste. Denna patologi har vanligtvis en gynnsam kurs och leder sällan till utveckling av farliga komplikationer. Men risken för att utveckla hjärtsvikt, endokardit och cerebrovaskulär ischemi hos patienter med hög MVP är betydligt högre än genomsnittet i resten av befolkningen.

Kärnan i problemet är att den mitraliska ventilens cusps sjunker eller förfaller i motsatt riktning till den normala blodrörelsen, vilket leder till en ökning av belastningen på hjärtkamrarna och en gradvis ökning av deras volym. Varför uppstår denna situation, varför är den farlig och hur man lever med den - mer om detta.

Anatomiska och fysiologiska grunder

För att förstå vad MK-prolaps är måste du ha en uppfattning om hjärtans struktur och arbete.

Det består av fyra huvudkamrar som ligger i 2 våningar. Det finns två atria ovan, och båda ventriklarna nedan. Hålrummen med samma namn är uppdelade med muskelpartitioner, förmaks- och ventrikulära kamrar kommunicerar med varandra med hjälp av speciella spjäll - ventiler som reglerar blodflödet i framåtriktningen från topp till botten.

Den högra atrioventrikulära ventilen har 3 ventiler och kallas tricuspid, den vänstra har 2 ventiler och kallas mitral. Båda cuspsna på mitralventilen framför och bakom är fixerade på papillarmusklerna på innerväggarna i vänster kammare med senor (snören). Det finns liknande klaffar mellan vänster ventrikel och ingången till aorta, liksom mellan höger ventrikel och det vanliga lungkärlet.

I ett friskt hjärta, på grund av det koordinerade arbetet med papillära muskelfibrer och senfilament under systolisk förmakskontraktion, öppnas mitralventilen och blod rusar in i ventrikeln, varefter båda ventilerna stängs tätt. Då samlas vänster ventrikel, och allt blod skjuts ut ur det i aorta.

När det finns prolaps i mitralklaffen, kan en eller båda cuspsna inte stänga tätt, slappa eller svälla in i det vänstra atriumet, så en del av blodet återgår till det under systolen. Detta kan leda till en gradvis ökning av förmaksvolym och utveckling av valvularinsufficiens. Prognosen för livet beror på graden av MVP och svårighetsgraden av uppblåsning (blodflödet i motsatt riktning).

Således kan denna anomali baseras på:

 • patologi för en eller två cusps och (eller) senor fästa till dem (ackord);
 • PDM för mitralventilen - papillär muskeldysfunktion;
 • nedsatt kontraktilitet hos myokardiet av lokal eller systemisk art;
 • förhållanden där det finns en minskning i volymen av den vänstra kammaren med en relativ övervägande av det område som upptas av ackorden och ventilerna över området med atrioventrikulär öppning (takykardi, en minskning av mängden cirkulerande blod, en minskning av venöst blodflöde, etc.)

Oftast upptäcks prolaps av den främre mitralklaffbipacksatsen, mindre ofta - båda.

Orsak

Det finns många olika teorier om förekomsten av MK-prolaps. Genmutationens roll i kränkning av den normala embryonala utvecklingen av mitralklaffen i hjärtat, såväl som förvärvade sjukdomar.

Beroende på etiologin skiljer sig två typer av denna anomali: primär mitralventil prolaps och sekundär.

Det är baserat på en genetisk patologi förknippad med myxomatös degeneration av hjärtvävnader - den så kallade svagheten i bindvävets strukturer som utgör grunden för ventilapparaten. Ofta finns det familjeformer med en autosomal dominerande typ av arv. Detta inkluderar Marfan-syndrom, kännetecknat av en triad av symtom - ledhypermobilitet, patologi i synorganen och hjärtventiler. Mycket flexibla (gutta-percha) barn bör undersökas så tidigt som möjligt för detektering av MVP (ekokardiografi).

Bland orsakerna till mitralklaffspridning kallar forskare också strukturella defekter (förstorade papillarmuskler, oriktigt placerade ackord, ett öppet ovalt fönster) och positionella avvikelser (muskelfördelning, skärpförskjutning).
Bland utvecklingsmekanismerna skiljer sig ventil-, neuroendokrina, myokardiala, kordala och hemodynamiska typer. Separat finns det ett idiopatiskt alternativ (i avsaknad av identifierade orsaker).

Mitralklappens prolaps kan uppstå som ett resultat av förvärvade sjukdomar, åtföljt av förändringar i spjällvävnad, skada på senor ackord och muskler. Dessa inkluderar:

 1. kardiomyopatier av olika slag;
 2. myokardit;
 3. koronar hjärtsjukdom;
 4. reumatisk sjukdom;
 5. traumatisk skada på bröstet etc..

Dessa patologiska processer leder till en kränkning av blodtillförseln till hjärtans strukturer, utveckling av inflammation, död av funktionella celler och deras ersättning med bindväv. Som ett resultat tätas ventilerna, ventilen slutar stänga tätt.

De listade orsakerna kan leda till att patologi bildas i valfri hjärtaventil, men mitrelskador är vanligare än andra, därför uppmärksammas det så mycket för att studera det. Förekomsten av denna anomali i befolkningen är från 2 till 6%. Hos cirka 40% av patienterna kombineras mitralklappsprolaps med prolaps av trikuspida ventiler. Cirka 10% av patienterna har en liknande anomali i aortaventilen och / eller lungventilen.

Klinisk bild

I sekundär MVP är alla symtom associerade med den underliggande sjukdomen. Till exempel:

 • reumatisk prolaps utvecklas gradvis - patienten har gradvis andfåddhet under lätt ansträngning, obehag, en känsla av oregelbunden hjärtfunktion;
 • vid hjärtattack, kännetecknas kliniken av dess svårighetsgrad - dolksmärta i hjärtat, yrsel upp till förlust av medvetande;
 • ett penetrerande sår eller trauma i bröstet med ett brott i de bifogade ackorden manifesteras av smärta, takykardi, hosta - detta är ett akut tillstånd som kräver akut läkarvård.

I praktiken möter läkare ofta en primär MVP, som initialt kanske inte visar sig alls, förrän en viss tid inte har några klagomål. De första tecken på mitralklaffspridning upptäcks vanligtvis i tonåren och hos vuxna. I den kliniska bilden kan fyra huvudområden särskiljas:

 1. Dysfunktion i det autonoma nervsystemet - bestäms av en persons subjektiva känslor. Detta kan vara kardialgi (smärta) i vila, med spänning eller en mängd sömmar, förtryckande, värkande karaktär av olika intensitet och varaktighet, en känsla av rädsla, väderberoende, ökad hjärtfrekvens eller avbrott i hjärtkontraktioner, en känsla av brist på luft. Hos sådana patienter kännetecknas blodtrycket av labilitet, termoregulering kan försämras. Klagomål från andra system är ofta - böjning, illamående, uppblåsthet, smärta runt naveln, ökad urinering, smärta i lederna. Möjliga panikattacker, depressiva tillstånd.
 2. Fenotyp och indikatorer på fysisk utveckling - en asthenisk kroppstyp med underskott av kroppsmassa råder, det finns tecken på medfödd dysplasi i bindvävets strukturer (överdriven hudförmåga att sträcka, stretchmärken på ryggen, skoliose, plattfot, ökad ledmotstånd, etc.).
 3. Förändringar i hjärta och blodkärl - upptäckt genom auskultation (lyssnar på systolisk mumling), såväl som på EKG (olika typer av hjärtarytmier upp till förmaksflimmer) och ECHO-KG (bestämning av graden av prolaps i mitralventilen).
 4. Flera organstörningar associerade med patologi:
 • ÖNT-sjukdomar;
 • intervertebral brok, osteokondros i ung ålder, platta fötter;
 • magsår, galldysskinesi, tjocktarms patologi;
 • åderbråck;
 • kronisk pyelonefrit;
 • koagulationspatologi;
 • neurologiska störningar, cerebrovaskulära olyckor etc..

Diagnostik

Baserat på de kliniska symtomen på mitralklappsprolaps och instrumenttecken är det vanligt att särskilja följande diagnostiska kriterier för denna patologi:

 • auskultationsdata - karakteristiska systoliska murmurer i hjärtans toppax hörs, förknippade med lös stängning av ventilerna och närvaron av valvulär uppstigning (blodflöde från ventrikeln tillbaka till vänster atrium);
 • Echo-KG (ultraljudsundersökning av hjärtat) - bestämning av graden av lutning av ventilerna, deras tjocklek, bedömning av svårighetsgraden av uppblåsning, storleken på kamrarna i hjärtat, etc..

I vårt land och vissa andra länder accepteras klassificeringen av mitralklaffspridningen enligt graden av lutning av ventilerna i kaviteten i det vänstra atriumet:

 1. Skärmar sticker ut med 2–5 mm - en sådan prolaps anses vara en liten hjärtanomali, om det inte finns någon förtjockning av räfflorna, och uppblåsning uttrycks något.
 2. 6 till 9 mm - andra graden.
 3. Över 9 mm - tredje grad.

En sådan uppdelning återspeglar inte alltid allvarligheten hos befintliga hemodynamiska störningar. Så med mitralklaffspridning av grad 1 och 2 kan det inte vara svåra blodcirkulationsstörningar som kräver behandling. Förutom dessa studier kan läkaren föreskriva ytterligare diagnostiska metoder - röntgen på bröstet (för att bestämma hjärtstorleken och identifiera tecken på hjärtsvikt), daglig övervakning av EKG enligt Holter (för att klargöra typen av arytmier), test med träning. Vid diagnos beaktas historia, extern undersökning av patienten, tillgängliga kliniska symtom på mitralklaffspridning.

komplikationer

Anomalier av denna typ anses vara godartade och kan inte påverka personens vanliga sätt att leva. Det finns emellertid en risk för komplikationer, det ökar signifikant med en uttalad förtätning av ventilerna och en betydande grad av uppblåsning i det valvulära området. Patienternas livslängd beror på dessa indikatorer. Patienter med mitralventil prolaps med mild återuppblåsning och utan broschyrdegeneration har låg risk med en gynnsam prognos. Annars är allvarliga komplikationer möjliga i samband med gradvis utvidgning av vänster hjärta, nedsatt funktion och utveckling av kronisk hjärtsvikt.

Alla patienter med MVP bör regelbundet genomgå uppföljningsundersökningar (en gång var tredje år med en asymptomatisk kurs, årligen i närvaro av hemodynamiska störningar) för att få prolapsbehandling i tid och förhindra komplikationer från att utvecklas.

 • hjärtrytmstörningar upp till ventrikelflimmer;
 • endokardit av infektiös etiologi;
 • hjärtledningsstörningar;
 • emboli av stora artärer;
 • bildandet av stenos i vänster ventilöppning på grund av förkalkning av ventilerna;
 • utveckling av kronisk ventilfel.

Konsekvensen av den snabba utvecklingen av uppstötning hos enskilda patienter kan vara en bristning av senfilament (ackord) och akut mitral uppblåsning. Vad är faran för mitralklaffspridning i varje enskilt fall - svaret på denna fråga är möjligt endast efter en fullständig undersökning av patienten.

Behandlingsmetoder

Valet av en specifik hanteringsstrategi för en patient med MVP beror på orsakerna som orsakade patologin hos en viss person, hans ålder, svårighetsgraden av den kliniska bilden, typen av rytmstörningar och (eller) ledning av hjärtat, närvaron av hemodynamiska störningar, autonom dysfunktion och komplikationer. Speciell behandling för MVP utförs vanligtvis inte hos barn eller vuxna med en asymptomatisk sjukdomsförlopp. I andra fall bedöms behovet av en viss terapi individuellt av läkaren. Vanligtvis används en kombination av olika metoder:

 • Icke-farmakologiska effekter - utarbeta en dagordning med optimal växling av mentalt och fysiskt arbete, fysioterapiövningar, korrekt näring, fysioterapi och psykoterapi.
 • Läkemedelsbehandling - läkemedel förskrivs för att eliminera eller minska de befintliga patologiska symtomen, till exempel:
 1. med takykardi indikeras betablockerare (Bisoprolol, Propranolol eller andra);
 2. med en ökning av blodtrycket används antihypertensiva medel - kalciumkanalantagonister eller andra grupper efter läkares bedömning;
 3. vid svår uppblåsning och risken för blodproppar förskrivs Aspirin i en dos av 75-125 mg per dag under lång tid;
 4. i fall av vegetativa kriser, lugnande medel baserade på valerian, hagtorn, morwort, dag och natt lugnande medel, antidepressiva medel.
 5. För att förbättra ämnesomsättningen används läkemedel som innehåller magnesium (Panangin, MagneV6, Magnerot), vitaminkomplex, karnitin, medel med kondroitin och glukosamin.
 • Kirurgisk behandling av mitralklappsprolaps - används vid allvarliga grader av uppstötning med utveckling av hjärtsvikt. Rekonstruktion av de främre eller bakre ventilen är på gång. Detta kan vara skapandet av artificiella sentrådar, korta ackord osv. Proteser är mindre vanliga, därför är risken för postoperativ trombos eller endokardit låg.

Beslutet om behovet av kirurgi för mitralklaffspridning påverkas av ökande symtom på hjärtsvikt, allvarlig bloduppblåsning, förmaksflimmer, nedsatt systolisk funktion i vänster kammare, ökat tryck i lungartären.

Behandlingen av sekundär mitralventil-prolaps beror på orsaken till dess förekomst och graden av funktionsnedsättning; behandlingen av den underliggande sjukdomen kommer att ligga i förgrunden.

Förebyggande och övervakning

Det är omöjligt att förhindra uppkomsten av primär MVP, eftersom det är ett medfødt problem förknippat med en genetisk defekt i bindvävnadsställningen.

Men du kan förhindra risken för att utveckla oönskade konsekvenser förknippade med utvecklingen av den identifierade patologin. Vad du behöver göra för detta:

 • besök regelbundet en kardiolog, följ alla rekommendationer för undersökning och behandling;
 • observera regimet för arbete och vila;
 • att göra fysiska övningar;
 • äta rätt - begränsa ditt intag av koffeinhaltiga livsmedel och drycker;
 • eliminera missbruk - alkohol, rökning;
 • snabbt behandla infektionssjukdomar, sanera foci av infektioner i kroppen (karies, tonsillit, bihåleinflammation).

Följande situationer är orsaken till att du kontaktar en läkare:

 • trötthet, minskad prestanda, andnöd med spänning eller lätt belastning;
 • plötslig besvimning eller nedsatt medvetande;
 • känsla av ofta hjärtklappning, yrsel, svaghetsattacker;
 • obehag i projektionen av hjärtat, särskilt i kombination med en känsla av rädsla, panik, ångest;
 • närvaron i familjen av tidiga dödsfall av nära anhöriga från hjärtpatologi.

I avsaknad av betydande hemodynamiska störningar indikeras regelbunden fysisk träning och simning. Kraftsport är inte kompatibla med mitralklaffspridning. Barn med MVP får delta i fysisk utbildningskurser utan att delta i tävlingar. Graviditet är inte kontraindicerat vid prolaps av MK med uppblåsning på 1–2 grader, i de flesta fall kan en kvinna föda utan kejsarsnitt. Det är dock nödvändigt att genomgå en undersökning vid befruktningsstadiet för att undvika obehagliga hälsoproblem under graviditet och förlossning.

Alla barn från familjer med hjärtpatologi bör övervakas av en barnläkare och undersökas om det finns misstankar om MVP eller annan abnormalitet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt mycket flexibla och tunna tonåringar som har synproblem. Ju tidigare den korrekta diagnosen ställs, desto större chanser har de för en full, lång livslängd.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Vaskulit